Б О Л Е Х І В С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А
19 січень 2022
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Інформер

Погода в Болехові 


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання 

  Курсы валют на PROext


ПОЯСНЕННЯ
 На головну

 

ПОЯСНЕННЯ

ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ВІДПОВІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

ДЛЯ НАРАХУВАННЯ

СПЕЦІАЛЬНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ДОТАЦІЇ

ЗА УТРИМАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ МОЛОДНЯКУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

(форми, яких передбачені проектом

наказу Мінагрополітики України)

 

 

 

 

м. Болехів

 

 

ПАМ'ЯТКА

для селянина

Що необхідно зробити, щоб отримати спеціальну бюджетну дотацію

за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби

 

Якщо у Вашому домогосподарстві народилось теля, Ви маєте право отримати дотацію з державного бюджету за його утримання та збереження до певного віку (з трьох до одинадцяти місяців).

Ваші дії для оформлення дотації:

1. звернутись до сільської, селищної чи міської ради (або до уповноваженої нею особи) з тим, щоб було здійснено запис у погосподарській книзі про народження такого теляти у Вашому домогосподарстві;

2. провести його ідентифікацію і реєстрацію в установленому законодавством порядку (отримати паспорт великої рогатої худоби та ветеринарну картку до нього, а у разі утримання 10 і більше голів молодняку великої рогатої худоби необхідно взяти витяг з Єдиного державного реєстру тварин);

Для цього необхідно звернутись до фахівців ветеринарної служби або до державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин";

3. відкрити рахунок у банку, на який буде перераховано дотацію (взяти довідку про його відкриття);

4. зробити копію паспорта громадянина України та документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (довідка про присвоєння ідентифікаційного номера);

Особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби, пред'являють відмітку в паспорті.

Копії зазначених документів необхідно подати до сільських, селищних чи міських рад.

На момент першого подання документів спеціальна бюджетна дотація буде нарахована у таких розмірах:

250 гривень за голову — за молодняк віком від 3 до 5 місяців;

500 гривень за голову — за молодняк віком від 6 до 8 місяців;

750 гривень за голову — за молодняк віком від 9 до 11 місяців (включно).

У подальшому бюджетна дотація за молодняк виплачується у розмірі 250 гривень через кожні три місяці його утримання до досягнення ним одинадцятимісячного віку. Для її нарахування Вам необхідно буде через три місяці звернутись до сільської, селищної чи міської ради.

 

ПАМ'ЯТКА

для сільських, селищних та міських голів

Алгоритм реалізації механізму надання спеціальної бюджетної дотації фізичним особам за утримання та збереження

молодняку великої рогатої худоби

(постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 246 із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 р. № 342)

 

Фізичні особи, в домогосподарствах яких народився молодняк великої рогатої худоби, мають право на отримання спеціальної бюджетної дотації за його утримання та збереження до певного віку (з трьох до одинадцяти місяців).

Відповідно до Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2011 № 246 (із змінами внесеними постановою Уряду від 23.04.2012 № 342), сільські, селищні чи міські ради:

1. приймають відповідні документи у фізичних осіб;

2. здійснюють запис у журнал обліку фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк;

3. ведуть погосподарські книги;

4. складають реєстр фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк,

5. складають витяг з погосподарської книги, що підтверджує наявність молодняку у зазначених в реєстрі фізичних осіб,

6. зазначені у пунктах 4 та 5 документи подають щокварталу до 5 числа наступного місяця і до 5 грудня (станом на 1 грудня) управлінням агропромислового розвитку районних і управлінню промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міськоїдержадміністрацій.

Перелік документів, копії яких фізичні особи подають сільським, селищним чи міським радам:

1. паспортів великої рогатої худоби і ветеринарних карток до таких паспортів, а в разі утримання 10 і більше голів молодняку — виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;

2. паспорта особи;

3. довідки про відкриття рахунка в банку;

4. документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби пред'являють відмітку в паспорті).

Зазначені документи приймаються щокварталу до 1 числа наступного місяця та до 1 грудня 2012 р. в порядку черговості їх надходження, про що робиться запис у журналі обліку, форму якого встановлює Мінагрополітики України (додається).

Підставою для внесення до журналу відомостей про наявність у фізичної особи поголів’я молодняку, крім зазначених документів, є запис у погосподарській книзі, що ведеться сільською, селищною чи міською радою.

Питання, які пов'язані з веденням погосподарського обліку у відповідних радах врегульовано Інструкцією з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 8 грудня 2010 року № 491 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 5 січня 2011 року за № 9/18747.

На момент першого подання документів спеціальна бюджетна дотація буде нарахована у таких розмірах:

250 гривень за голову — за молодняк віком від 3 до 5 місяців;

500 гривень за голову — за молодняк віком від 6 до 8 місяців;

750 гривень за голову — за молодняк віком від 9 до 11 місяців (включно).

У подальшому бюджетна дотація за молодняк виплачується у розмірі 250 гривень через кожні три місяці його утримання до досягнення ним одинадцятимісячного віку. Для її нарахування фізичним особам необхідно буде через три місяці звернутись до сільської, селищної чи міської ради.

 

Форми журналу обліку фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк та реєстру фізичних осіб, а також приклади їх заповнення, додаються.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінагрополітики України

" ___" _______ 2012  № _____

РЕЄСТР

фізичних осіб, які мають право на отримання дотацій за молодняк великої рогатої худоби

на___________________20____ року

 

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті),

Номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Ідентифікаційний номер молодняку великої рогатої худоби, серія і номер паспорта тварини та ветеринарної довідки до нього

Дата народження

молодняку великої рогатої худоби

Дата прийняття документів

Дата першого та попереднього прийняття документів

Вік тварини (повних місяців)

 

Голова сільської, селищної

чи міської ради                                                                              (підпис)                                                         (ініціали та прізвище)

 

"_____" ______________20____ року

 

 

Директор Департаменту тваринництва                                                                                                                              А.А. Гетя 

 


ЗРАЗОК                                                                                                                                                                                  ФОРМА 1

Журнал обліку

фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за поголів’я молодняку великої рогатої худоби, по ________________ сільраді

 

з/п

Прізвище, ім’я,                  по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

Адреса

Номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Ідентифікаційний номер молодняку великої рогатої худоби, серія і номер паспорта тварини та ветеринарної довідки до нього, дата його народження

Вік тварини (повних місяців)

Дата прийняття документів

Дата першого подання документів

Підпис фізичної особи

у ІІ кварталі 2012 року

Травень

1.

Іванов С.П.,

3210101020

с. Підгайці,                    вул. Вишнева, буд. 5

р/р 200124538121, філія Ощадбанку м. Луцьк

UA6100342121,

паспорт FF 845556 UA, вет. картка JJ 935630,

05.01.2012

4

16.05.2012

16.05.2012

_______

Червень

2.

Сидорів Ю.П., 2884562112

с. Підгайці,

вул. Травнева, буд. 8

р/р 200124812154, філія Ощадбанку м. Луцьк

UA6100342125,

паспорт  FF 845216 UA,

вет. картка JJ 933230,

07.12.2011

6

11.06.2012

11.06.2012

_______

3.

Янюк Т.Я.,

2558794512

с. Підгайці,

вул. Праці,

буд 1

р/р 200124824154, філія Ощадбанку м. Луцьк

UA6100342176,

паспорт  FF 975216 UA,

вет. картка JJ 946230,

10.07.2011

11

15.06.2012

15.06.2012

_______

 

з/п

Прізвище, ім’я,                  по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

Адреса

Номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Ідентифікаційний номер молодняку великої рогатої худоби, серія і номер паспорта тварини та ветеринарної довідки до нього, дата його народження

Вік тварини (повних місяців)

Дата прийняття документів

Дата першого подання документів

Підпис фізичної особи

у ІІІ кварталі 2012 року

Липень

4.

Березюк О.Т.,

3210101026

с. Підгайці,                 вул. Лугова, буд. 11

р/р 200125438156, філія Ощадбанку м. Луцьк

UA6100342177,

паспорт FF 845336 UA,

вет. картка JJ 935931,

21.01.2012

5

09.07.2012

09.07.2012

_____

Серпень

5.

Іванов С.П.,

3210101020

с. Підгайці,                 вул. Вишнева, буд. 5

р/р 200124538121, філія Ощадбанку м. Луцьк

UA6100342121,

паспорт FF 845556 UA,

вет. картка JJ 935630,

05.01.2012

7

21.08.2012

16.05.2012

_____

Вересень

6.

Сидорів Ю.П., 2884562112

с. Підгайці,

вул. Травнева, 8

р/р 200124812154, філія Ощадбанку м. Луцьк

UA6100342125,

паспорт FF 845216 UA,

вет. картка JJ 933230,

07.12.2011

9

14.09.2012

11.06.2012

_____

Примітка:       Журнал, прошитий з пронумерованими сторінками у паперовому вигляді,

знаходиться в сільській, селищній чи міській раді.


ЗРАЗОК                                                                                                                                                                         ФОРМА 2

РЕЄСТР

фізичних осіб, які мають право на отримання дотацій за молодняк великої рогатої худоби

на 1 липня 2012 року

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

Номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Ідентифікаційний номер молодняку великої рогатої худоби, серія і номер паспорта тварини та ветеринарної довідки до нього

Дата народження молодняку великої рогатої худоби

Дата прийняття документів

Дата

першого та попереднього прийняття документів

Вік тварини (повних місяців)

За утримання молодняку на дату першого подання документів

1.

Іванов С.П.,

3210101020

р/р 200124538121, філія Ощадбанку м. Луцьк

UA6100342121,

паспорт FF 845556 UA,

вет. картка JJ 935630

05.01.2012

16.05.2011

16.05.2012

4

2.

Сидорів Ю.П.,

2884562112

р/р 200124812154, філія Ощадбанку м. Луцьк

UA6100342125,

паспорт FF 845216 UA,

вет. картка JJ 933230

07.12.2012

11.06.2012

11.06.2012

6

3.

Янюк Т.Я.,

2558794512

р/р 200124824154, філія Ощадбанку м. Луцьк

UA6100342176,

паспорт FF 975216 UA,

вет. картка JJ 946230

10.07.2012

15.06.2012

15.06.2012

11

За збереження у наступні три місяці

 

х

х

х

х

х

х

х

 

Підгайцівськийсільський голова                                   (підпис)                                                         (ініціали та прізвище)

 

 

 

РЕЄСТР

фізичних осіб, які мають право на отримання дотацій за молодняк великої рогатої худоби

на 1 жовтня 2012 року

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

Номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Ідентифікаційний номер молодняку великої рогатої худоби, серія і номер паспорта тварини та ветеринарної довідки до нього

Дата народження молодняку великої рогатої худоби

Дата прийняття документів

Дата

першого та попереднього прийняття документів

Вік тварини (повних місяців)

За утримання молодняку на дату першого подання документів

1.

Березюк О.Т.,

3210101026

р/р 200125438156, філія Ощадбанку м. Луцьк

UA6100342177,

паспорт FF 845336 UA,

вет. картка JJ 935931

21.01.2012

09.07.2012

09.07.2012

5

За збереження у наступні три місяці

1.

Іванов С.П.,

3210101020

р/р 200124538121, філія Ощадбанку м. Луцьк

UA6100342121,

паспорт FF 845556 UA,

вет. картка JJ 935630

05.01.2012

21.08.2012

16.05.2012

7

2.

Сидорів Ю.П.,

2884562112

р/р 200124812154, філія Ощадбанку м. Луцьк

UA6100342125,

паспорт FF 845216 UA,

вет. картка JJ 933230

07.12.2011

14.09.2012

11.06.2012

9

 

Підгайцівськийсільський голова                                   (підпис)                                                         (ініціали та прізвище)
Анонси

Інформація

"Гаряча" телефонна лінія:

 3-42-52

 

Телефон довіри:

3-44-97

 

СЕСІЯ

чергова 45 сесія

міської ради відбудеться

в серпні 2019 року

Початок роботи о 10:00 год.

в кабінеті міського голови

 

Увага!

 

Запрошуємо на контрактну службу

 

Оперативна інформація з

питань цивільного захисту

 

Інформація про захисні споруди

цивільної оборони

 

Містобудівні умови та обмеження

 

 

Болехівське бюро правової допомоги

 

Україна - НАТО

 

Україна це Європа

 

 

 

 

Крим - це Україна

 

ATO

 

Національна академія Державної прикордонної служби України

 

Акції

 

Інфоблоки

Пошук нормативних документів

 

zakon.rada.gov.ua 


 

 

 

 Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області