Б О Л Е Х І В С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А
4 Серпень 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Інформер

Погода в Болехові 


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання 

  Курсы валют на PROext


Про створення комісії з формування пропозицій та спрямування субвенцій у 2019 році з державного бюджету на проектні, будівельно - ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа
 На головну

УКРАЇНА

                     БОЛЕХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

                     ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

пл. І.Франка, 12, м. Болехів, Івано-Франківської обл., 77202, тел. 3- 44-38,  тел./факс (03437), 3- 42-52

E-mail: mvk@bolekhiv-rada.gov.ua код ЄДРПОУ 41337190

 

 


Р І Ш Е Н Н Я

 

16.08.2019                                       №  69                                       м. Болехів

 

Про створення комісії з формування пропозицій

та спрямування субвенцій у 2019 році з

державного бюджету на проектні, будівельно -

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень

для розвитку сімейних та інших форм

виховання, наближених до сімейних,

та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

 

Відповідно до  статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України  від 26 червня 2019 року №616 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України» від 15.11.2017 року №877, з метою забезпечення прозорості у вирішенні всіх питань, зазначених у цій постанові,виконавчий комітет Болехівської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Створити комісію з формування пропозицій та спрямування субвенцій у 2019 році з державного бюджету на проектні, будівельно - ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа, що додається.

2. Затвердити Положення про комісію з формування пропозицій та спрямування субвенцій у 2019 році з державного бюджету на проектні, будівельно - ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа, що додається.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Тетяну Лугову

 

Міський голова                                                                       Богдан МельникЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  виконавчого комітету

Болехівськоїміської ради

16.08.2019  № 69

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію зформування пропозицій та спрямування субвенцій у 2019 році

з державного бюджету на проектні, будівельно - ремонтні роботи,

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт,

осіб з їх числа

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

         1.1. Це Положення розроблено відповідно до  статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України  від 15 листопада 2017 року № 877 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» (зі змінами) (далі - постанова), з метою забезпечення прозорості у вирішенні всіх питань, зазначених у цій постанові

1.2. Це Положення визначає загальний порядок утворення та функціонування комісії з використання у 2019 році субвенції з державного бюджету на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа або призначення їм грошової компенсації (далі - комісія).

1.3. Комісія здійснює розгляд питань щодо формування пропозицій спрямування субвенції за напрямами, визначеними у пункті 4 Порядку  та умови надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (далі-порядок) постанови, і визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію.

 

ІІ. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ

 

2.1. Основними принципами діяльності комісії є неупереджене ставлення при розгляді питань щодо розподілу коштів на придбання житла, гласність, прозорість, об'єктивність оцінки і єдність вимог для всіх претендентів на отримання грошової  компенсації.

 

III. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ

ДІЯЛЬНОСТІ  КОМІСІЇ

 

3.1. Комісія утворюється  у складі: голови, заступника голови, секретаря і членів, затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради з метою забезпечення прозорості розгляду питань, передбачених постановою, недопущення порушень фінансової дисципліни щодо цільового та ефективного використання державних коштів, досягнення оптимального та раціонального їх використання, реалізації прав громадян на житло, захисту цих прав від можливих порушень, на засадах колегіальності і неупередженості членів комісії.

Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

 

3.2. Керівництво роботою комісії здійснює її голова.

 

На період відсутності голови комісії його функції виконує заступник голови комісії.

Зміни до складу комісії вносяться рішенням виконавчого комітету міської ради.

 

3.3. За рішенням голови комісії можуть утворюватися робочі групи із залученням службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів міської ради, залучатись експерти та консультанти для надання консультацій, висновків під час вирішення питань, що виникають у процесі проведення конкурсу (за їх згодою).

 

3.4. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться згідно з планом роботи комісії, затвердженим головою цієї комісії, або відповідно до постанови на протязі п’яти робочих днів з дати надходження подання від органу соціального захисту населення про придбання дитині житла або виплату їй грошової компенсації.

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується всіма членами комісії, присутніми на засіданні.

Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комісії, приймаються простою більшістю голосів за умови присутності не менше двох третин від загальної кількості членів комісії.

За умови рівного розподілу голосів голос головуючого комісії є вирішальним.

IV. ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЇ

 

4.1. Комісія виконує наступні повноваження:

 

       формування потреби щодо спрямування субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4 порядку постанови, і підготовка відповідних пропозицій;

       уточнення пропозицій стосовно напрямів та обєктів, на які буде спрямовано субвенцію;

       перевірка наявності у дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;

       перевірка наявності документів про перебування дитини на квартирному обліку;

       перевірка наявності у дитини майнових прав на нерухоме майно або відчуження такого майна протягом останніх пятироків;

       зясування можливості/неможливості вселення дитини у приміщення, що зберігалося за нею;

       перевірка наявності рецензованого звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), складеного відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

       визначення дитини, якій буде придбано житло або призначено грошову компенсацію.

 

V. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ  КОМІСІЇ, ПОВНОВАЖЕННЯ ГОЛОВИ, СЕКРЕТАРЯ ТА ІНШИХ ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ

 

5.1. Комісія має право:

 

       залучати   до роботи в комісії  експертів і консультантів, у тому числі з громадських організацій (за їх згодою).

 

5.2. Комісія зобов'язана:

      

організовувати розгляд питань щодо виділення житла або надання грошової компенсації в межах наданих повноважень;

       забезпечувати рівні умови для всіх претендентів;

        вживати у випадках, передбачених законодавством, відповідних заходів щодо забезпечення захисту інформації під час виконання своїх повноважень;

при прийнятті рішень керуватися вимогами постанови Кабінету Міністрів України   від   15 листопада 2017 року № 877 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» (зі змінами).

 

5.3. Голова комісії:

 

       планує проведення засідань комісії та головує на них;

       організовує роботу  комісії і відповідає за виконання покладених на неї функцій;

       вносить пропозиції щодо складу комісії;

       веде засідання комісії;

       вирішує питання стосовно забезпечення діяльності комісії;

       ініціює створення робочих груп, склад яких затверджується протоколом комісії;

       визначає порядок та місце зберігання документів і матеріалів комісії;

       затверджує план роботи комісії, порядок денний засідань комісії, документацію та зміни (у разі їх внесення).

 

5.4. Секретар комісії забезпечує:

 

       ведення та оформлення протоколів засідань комісії;

       оперативне інформування членів комісії стосовно організаційних питань його діяльності;

       за дорученням голови комісії виконує організаційну роботу, а також забезпечує відповідно до вимог законодавства зберігання документів, дотримання вимог законодавства з питань ведення діловодства під час роботи з документами.

 

5.5. Голова та секретар комісії відповідають за зміст та достовірність інформації, що оприлюднюється у зв’язку із розглядом заяв.

 

5.6. Якщо секретар комісії відсутній на засіданні комісії, то голова доручає тимчасово виконувати функції секретаря іншому члену комісії, про що зазначається в протоколі засідання комісії.

 

5.7. Члени комісії на засіданнях комісії беруть участь в обговоренні та приймають рішення за результатами розгляду всіх документів.

 

5.8. Члени комісії мають право:

 

       брати участь у всіх засіданнях комісії та прийнятті її рішень;

       ознайомлюватися з усіма документами щодо розгляду, позитивного вирішення або відмови;

       вносити пропозиції на розгляд комісії та свою окрему думку до протоколів засідань.

 

5.9. У разі відмови у придбанні житла або призначенні грошової компенсації комісія не пізніше ніж через три робочих дні з дати прийняття відповідного рішення надсилає дитині його копію із зазначенням підстав відмови.

 

5.10. Члени комісії зобов'язані дотримуватися вимог чинного законодавства України, об'єктивно та неупереджено розглядати заяви на  отримання житла або отримання грошової компенсації, забезпечувати збереження конфіденційної інформації, що стосується діяльності комісії.

 

5.11. Члени комісії є відповідальними за прийняті ними рішення відповідно до законодавства України.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  виконавчого комітету

Болехівськоїміської ради

16.08.2019   № 69

                                                                                                            

С К Л А Д

 

комісії з формування пропозицій та спрямування субвенцій у 2019 році з державного бюджету на проектні, будівельно - ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

 

Лугова

Тетяна Миколаївна             

-      заступник міського голови, голова комісії

 

 

Досяк

Тетяна Мечиславівна

   начальник служби у справах дітей виконавчого комітету Болехівської міської ради, заступник голови комісії

 

Палюк

Наталія Богданівна

-   головний спеціаліст управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Болехівської міської ради,

секретар комісії

 

Стефанів

Мар’яна Зеновіївна

  головний спеціаліст управління освіти виконавчого комітету Болехівської міської ради, член комісії

 

Чех

Богдан Євстахійович

-  начальник відділу житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту, екології та благоустрою виконавчого комітету Болехівської міської ради, член  комісії

Горфиняк

Тетяна Ярославівна

-     головний спеціаліст з питань містобудування та архітектури відділу містобудування та архітекту-ри і землеустрою виконавчого комітету Болехівської міської ради,  член комісії

 

Голубка

Ярослав Миколайович

- начальник відділу правового забезпечення та питань майна комунальної власності виконавчого комітету Болехівської міської ради,  член комісії  

Дуб

Наталія Михайлівна

-  начальник бюджетного відділу фінансового управління міської ради, член комісії

Печененко

Мирослава Михайлівна

-     начальник управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Болехівської міської ради,  член комісії

Юрків

Роман Васильович

-     головний спеціаліст-юрист управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Болехівської міської ради, член комісії

Соболь

Ольга Михайлівна

- депутат Болехівської міської ради, голова постійної комісії Болехівської міської ради з питань праці, соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, культури, національного та духовного відродження, молодіжної політики, фізичної культури та спорту, діяльності ЗМІ та свободи слова, член комісії (за згодою)

 

Васютин

Наталія Юріївна

-      провідний економіст роздрібного бізнесу філії Болехівського міського акціонерного товариства «Ощадбанк», член комісії (за згодою)

 

Іваночко

Наталія Володимирівна

- директор Болехівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 

 

 
Анонси

Інформація

"Гаряча" телефонна лінія:

 3-42-52

 

Телефон довіри:

3-44-97

 

СЕСІЯ

чергова 45 сесія

міської ради відбудеться

в серпні 2019 року

Початок роботи о 10:00 год.

в кабінеті міського голови

 

Увага!

 

Запрошуємо на контрактну службу

 

Оперативна інформація з

питань цивільного захисту

 

Інформація про захисні споруди

цивільної оборони

 

Містобудівні умови та обмеження

 

 

Болехівське бюро правової допомоги

 

Україна - НАТО

 

Україна це Європа

 

 

 

 

Крим - це Україна

 

ATO

 

Національна академія Державної прикордонної служби України

 

Акції

 

Інфоблоки

Пошук нормативних документів

 

zakon.rada.gov.ua 


 

 

 

 Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області