16 Квітень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація

КОРИСНІ ЛІНКИ

Долинська районна рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/v_maks.jpg 

Долинська міська рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/dolyna.jpg 

Долинська центральна районна бібліотека  

LibLOGO 

Долинська центральна районна лікарня

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/101.jpg

 

Долинський будинок дитячої та юнацької творчості

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/f2.jpg

 

 

 

 

Державна підтримка енергозбереження

  

 

 

 

 

 

 

Створюйте ОСББ та долучайтеся до державної програми з енергоефективності! (відеоролик)

 

 

 

 

 

 

Допомога внутрішньо переміщеним особам та постраждалим, які опинились у складних життєвих обставинах


. На головну / Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

 

УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Наказ

від 09.06.2016 року                                                               № 08-од

м. Долина

 

Про забезпечення доступу

до публічної інформації  в

управлінні соціального захисту

населення районної державної

адміністрації

 

        Керуючись статтею 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Законом України "Про доступ до публічної інформації", Указом Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади", на виконання розпорядження районної державної адміністрації від 31.05.2016 № 168 «Про забезпечення доступу до публічної інформації в районній державній адміністрації» та з метою реалізації конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію:

                                                  Н А К А З У Ю :

        1. Затвердити:

        1.1. Порядок складання, подання, опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації, що знаходиться у володінні управління соціального захисту населення районної державної адміністрації (додається).

        1.2.Перелік структурних підрозділів (посадових осіб) управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, які організовують доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні управління соціального захисту населення районної державної адміністрації (додається).

        1.3. Форму запиту на інформацію у новій редакції (додається).

        2. Визначити провідного спеціаліста відділу кадрової роботи Дидяк Галину Зеновіївну відповідальною особою з питань доступу до публічної інформації в управлінні соціального захисту населення районної державної адміністрації.

        3.Визначити кабінет № 14 в адміністративній будівлі за адресою вул. Грушевського, 18, м. Долина, як спеціальне місце для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями.

        4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ управління соціального захисту населення районної державної адміністрації  від 01.04.2014 № 05-од "Про доступ до публічної інформації».

        5.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

Начальник управління                                                                Наталія Ілиняк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ управління соціального

захисту населення районної

державної адміністрації

від 09.06.2016 № 08-од

 

 ПОРЯДОК

складання, подання, опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації, що знаходиться у володінні управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

 

Загальні положення

        1.Порядок складання, подання, опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації, що знаходиться у володінні управління соціального захисту населення районної державної адміністрації  (далі - Порядок)  розроблено на виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та з метою систематизації роботи із запитувачами інформації в частині їх доступу до публічної інформації, розпорядником якої управління соціального захисту населення районної державної адміністрації  .

        2.Публічна інформація, розпорядником якої управління соціального захисту населення районної державної адміністрації   –  це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації   своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні управління соціального захисту населення районної державної адміністрації   відповідно до повноважень.

        3.Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися до управління соціального захисту населення районної державної адміністрації   в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

        4.У разі подання запиту до управління соціального захисту населення районної державної адміністрації   інформація надається згідно з положеннями цього Порядку.        Персональна відповідальність за забезпечення належного виконання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" покладається на керівників відповідних структурних підрозділів управління соціального захисту населення районної державної адміністрації   (розпорядників інформації).

        5.Письмовий запит подається в довільній формі. Запит на інформацію має містити: ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку,  якщо такий є; загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

        У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити провідний спеціаліст відділу кадрової роботи –  відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації в управлінні соціального захисту населення районної державної адміністрації   (далі – відповідальна особа),обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

        6.Відсутність у запиті інформації про запитувача, зазначеної у пункті 5 цього Порядку, відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" є  підставою для відмови в задоволенні запиту, про що запитувачу письмово повідомляється у встановлений зазначеним Законом строк.

        7. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію, яку можна отримати у відділі кадрової роботи управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

         

Процес отримання запитів щодо надання публічної інформації

         8.Запити щодо надання публічної інформації приймаються управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації   у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер – з 08.00 до 17.15 год., у п’ятницю  та напередодні святкових днів – з 08.00 до 16.00 год.). Запити щодо надання публічної інформації, які подаються особисто, не приймаються під час обідньої перерви (з 12.00 до 13.00 год.), а також у вихідні, святкові та неробочі дні. Усі запити, що надійшли у вихідні, святкові або неробочі дні, обліковуються на наступний за цими днями робочий день.

        9.Усі запити щодо надання публічної інформації, які надходять до управління соціального захисту населення районної державної адміністрації   в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, приймаються та обліковуються відповідальною особою.

        10.Запити щодо надання публічної інформації за допомогою електронної пошти, які адресовані управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації  , надсилаються на загальну електронну адресу районної державної адміністрації, яка оприлюднюється на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації в колонці «управління соціального захисту населення районної державної адміністрації»   .

        11.Запити на отримання публічної інформації, подані в усній формі та телефоном (який оприлюднюється  у встановленому порядку), які адресовані управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації   в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, оформляються відповідальною особою за формою запиту щодо надання інформації, із зазначенням усіх реквізитів запиту, передбачених у пункті 5 цього Порядку, дати та часу прийняття запиту

       12.Запити на отримання інформації, які надійшли засобами факсимільного зв’язку, оформляються і реєструються як запити, що надійшли поштою.

 

Процес реєстрації та обліку запитів щодо надання публічної інформації

         13.Реєстрації підлягають усі отримані запити щодо надання публічної інформації. Відсутність повної інформації про запитувача, зазначеної у пункті 5 цього Порядку, чи інша невідповідність запиту вимогам пункту 5 цього Порядку не є підставою для відмови у реєстрації такого запиту.

        14.Запити щодо надання публічної інформації отримують реєстраційну дату надходження до управління соціального захисту населення районної державної адміністрації   фактичного дня надходження. Запити щодо надання публічної інформації, які надійшли після закінчення робочого часу, отримують реєстраційну дату надходження до управління соціального захисту населення районної державної адміністрації наступного робочого дня за фактичним днем надходження.

        15.Реєстрація та облік запитів щодо надання публічної інформації, які адресовані управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації   без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, здійснюються в журналі реєстрації запитів на інформацію.

        16.При реєстрації в журналі реєстрації запитів на інформацію запити щодо надання публічної інформації класифікуються за:

        способом отримання запиту:  поштою, телефоном, електронною поштою, факсом, подано особисто;

        статусом запитувача: фізична або юридична особа, ЗМІ, громадська організація, тощо;

        тематикою запиту;

        територією знаходження запитувача: область, район, місто, село тощо.

        17.На прохання запитувача, який особисто подав запит щодо надання публічної інформації в адміністративній будівлі, в якій знаходиться управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, відповідальна особа проставляє реєстраційний номер на другому примірнику запиту, який запитувач залишає собі, або на ксерокопії.

        18.Запити на паперових носіях та відповіді, які надано запитувачу, формуються у справи та зберігаються в архіві загального відділу апарату районної державної адміністрації.

 

Процес розгляду запитів щодо надання публічної інформації

 

        19.Первинний розгляд запитів щодо надання публічної інформації, які адресовані керівництву управління соціального захисту населення районної державної адміністрації в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, внесення пропозицій для накладення резолюцій із дорученнями на підготовку проекту відповіді запитувачу здійснює відповідальна особа та передає начальнику або заступнику начальника управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.   

        20.Після розгляду запити з відповідною резолюцією начальника або заступника начальника управління соціального захисту населення районної державної адміністрації відповідальною особою передаються до структурних підрозділів управління соціального захисту населення районної державної адміністрації (далі – структурні підрозділи), які згідно з резолюцією мають підготувати проект відповіді запитувачу.

        Термінові запити з терміном розгляду 48 годин передаються на розгляд структурним підрозділам негайно після накладення резолюції.

        21.Структурні підрозділи,  яким доручено виконання, розглядають запит та готують проект відповіді за підписом начальника або заступника начальника управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.  

.        22.Проекти відповідей подаються на підпис у двох примірниках.

        До проекту відповіді, у разі необхідності, додаються копії документів (як до першого, так і до другого примірників).

        23.Термін підготовки відповіді зазначається в журналі реєстрації запитів на інформації та проставляється на запиті у правому верхньому кутку першого аркуша та не може перевищувати чотирьох робочих днів з дня реєстрації.

        24.У разі якщо запит стосується сфери повноважень декількох структурних підрозділів, відповідальним за підготовку проекту відповіді запитувачу є структурний підрозділ, зазначений у резолюції першим (на нього покладається узагальнення інформації).

        25.Проект відповіді запитувачу, завізований керівником структурного підрозділу, який готував проект (у разі коли інформацію готували декілька структурних підрозділів, проект відповіді візують всі керівники) подається на підпис начальнику або заступнику начальника управління соціального захисту населення районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

        26.Після підписання  начальником або заступником начальника управління соціального захисту населення районної державної адміністрації  відповідь на запит із додатками передається відділу кадрової роботи управління соціального захисту населення районної державної адміністрації  для реєстрації та невідкладного надсилання запитувачу.

        27.При наданні відповіді на запит електронною поштою, лист після його підписання, та копії відповідних документів, що додаються до нього, скануються і надсилаються запитувачу відповідальною особою.

        28.У разі  коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути обґрунтовано продовжено до 20 робочих днів.

        29.У разі продовження строку розгляду запиту відповідний структурний підрозділ, на розгляді якого знаходиться запит, не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту, готує проект листа на адресу запитувача про продовження строку розгляду запиту з обґрунтуванням причин продовження. Після підписання листа начальником або заступником начальника управління соціального захисту населення районної державної адміністрації  відповідальна особа надсилає лист запитувачу.

        30.Керівники відповідних структурних підрозділів несуть персональну відповідальність за організацію розгляду запитів щодо надання публічної інформації згідно з резолюцією та дотримання термінів їх розгляду у відповідному підрозділі, а також за зміст підготовлених структурним підрозділом проектів відповідей.

  

Процес контролю за дотриманням термінів розгляду запитів щодо надання публічної інформації

         31.Відповідальними за дотримання термінів розгляду запитів та якісну підготовку відповідей на них є керівники структурних підрозділів, а також посадові особи, зазначені в резолюції керівництва управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, та безпосередні виконавці.

        32.У разі порушення структурним підрозділом термінів підготовки проекту відповіді запитувачу відповідальна особа протягом одного робочого дня інформує про цей факт керівництво управління соціального захисту населення районної державної адміністрації для вжиття відповідних заходів.

 

Начальник відділу кадрової роботи                                                 Михайло Чудик 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ управління соціального

захисту населення районної

державної адміністрації

від 09.06.2016 № 08-од

 

 

Перелік

структурних підрозділів  (посадових осіб) управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, які організовують доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

 

№ п/п

Завдання

Назва структурного підрозділу (прізвище, ім'я, по батькові, посада відповідальної особи)

1

2

3

1.

Організація у встановленому порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління соціального захисту населення районної державної адміністрації. Здійснення контролю за роботою щодо реєстрації, обліку, розгляду, опрацювання запитів, що надходять до управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, дотриманням термінів.

відділ кадрової роботи

2.

Реєстрація запитів, ведення їх обліку, надсилання електронною поштою запитів із накладеною резолюцією виконавцям та відповідей запитувачам,  надання консультацій та роз'яснень щодо порядку застосування законодавства України про доступ до публічної інформації

Дидяк Галина Зеновіївна – провідний спеціаліст відділу кадрової роботи, відповідальна  особа  з питань доступу до публічної інформації

3.

 Забезпечення систематичного та оперативного оприлюднення і постійного оновлення інформації про діяльність управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, іншої інформації, зазначеної у статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації в колонці «управління соціального захисту населення районної державної адміністрації» та в офіційних друкованих виданнях

Клецун Христина Орестівна – провідний спеціаліст відділу кадрової роботи

       

     Начальник відділу кадрової роботи                           Михайло Чудик 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ управління соціального

захисту населення районної

державної адміністрації

від 09.06.2016 № 08-од

 

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Розпорядник: Управління соціального захисту населення

                          Долинської районної державної адміністрації

            (м. Долина, вул. Грушевського, 18)

 

Запитувач:

____________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,

____________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові представника організації – для юридичних осіб

____________________________________________________________________

та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

____________________________________________________________________

поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

        Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати

__________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

 

        Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк

(необхідне зазначити):

 

на поштову адресу ____________________________________________________

                                  (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,

                                    будинок, корпус, квартира)

____________________________________________________________________

 на електронну адресу _________________________________________________

 телефаксом __________________________________________________________

 за телефоном  ________________________________________________________

 

"____" ______________ року                                     _____________________

                                                                                  (підпис запитувача інформації)

 

 

 

Начальник відділу кадрової роботи                                   Михайло Чудик

 

ДОДАТОК

до форми запиту на інформації

 

ІНСТРУКЦІЯ 
щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання

 

Загальні положення

  Ця Інструкція визначає процедуру надання публічної інформації, процедуру оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації щодо надання або відмови у наданні інформації за запитом на публічну інформацію.

        Дія цієї Інструкції не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

        У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні:

        запит на публічну інформацію - прохання особи до розпорядника інформації  - управління соціального захисту населення Долинської районної державної адміністрації - надати публічну інформацію, що знаходиться в його володінні;

        публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктом владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні інших суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом України «Про доступ до публічної інформації».

        Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

        Запит на інформацію може бути індивідуальним чи колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

        Для оформлення інформаційного запиту:

        - усно – телефон (03477) 25303;

- письмово – 77503, м. Долина, вул. Грушевського, 18, відділ кадрової роботи управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, каб.14 (на конверті вказувати "Публічна інформація");

- факс – (03477) 25305;

- електронна пошта: upszn_dolyna@ukr.net

        Письмовий запит подається в довільній формі.

        Запит на інформацію має містити:

        1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

        2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

        3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

        Запит може бути поданий особисто запитувачем до спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують у   встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник  інформації,  в   робочий   час   згідно   з   правилами внутрішнього трудового розпорядку.

        З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію, яку можна отримати в відділі кадрової роботи управління соціального захисту населення районної державної адміністрації та на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації в колонці «управління соціального захисту населення районної державної адміністрації».

        У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

        Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний  запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

        У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

        У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу  повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

        Інформація на запит надається безоплатно.

        У  разі  коли  запитувана  інформація  містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих  днів  з дня  надходження  запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних  із  копіюванням  або  друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат.

        При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

        У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

        1)  розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

        2) інформація, що  запитується,  належить  до  категорії інформації з обмеженим доступом;

        3)  особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила фактичні витрати, пов'язані  з копіюванням або друком документів;

        4)  не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної  інформації", а саме не зазначено:

        ім'я (найменування)  запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

        загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

        підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

        У випадках, коли розпорядник інформації не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності йому  відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

        У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

        1)  прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

        2) дату відмови;

        3) мотивовану підставу відмови;

        4) порядок оскарження відмови;

        5) підпис.

        Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.

        Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

        Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

 

 

 

 

 

Право на доступ до публічної інформації гарантується:

1) обов'язком розпорядників інформації надавати і оприлюднювати інформацію, окрім випадків передбачених законом;

2) визначенням розпорядником інформації спеціальних структурних підрозділів або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою він володіє;

3) максимальним спрощенням процедури подання запиту і отримання інформації;

4) доступом до засідань колегіальних суб'єктів владних повноважень, крім випадків, передбачених законодавством;

5) здійсненням парламентського, громадського та державного контролю за дотриманням прав на доступ до публічної інформації;

6) юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.

Основні принципи забезпечення доступу до публічної інформації

1) прозорість та відкритість діяльності суб'єктів владних повноважень;

2) вільне отримання та поширення інформації, крім обмежень, встановлених законом;

3) рівноправність, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Надання публічної інформації Міністерством соціальної політики України  здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Запит на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дату.
Важлива інформація!

Служба Судової охорони в Івано-Франківській області

Sluzhba-Sudovoyi-Ohorony.jpg 

Детальна інформація за посиланням

http://www.if.gov.ua/news/47820

Пам'ятка громадянам України, які перетинають кордон з Російською Федерацією або Республікою Білорусь

pamjatka.pdf

На підтримку українських лікарів!
Держпродспоживслужба інформує!
До уваги громадян! Контакти сімейних лікарів!

Важливо!
Актуально!
 
Захистимо Україну разом!

 

ГЕРОЇ  НЕ  ВМИРАЮТЬ!

 

До відома громадськості!

 Інформаційно-навчальні ролики «Знай своє право на землю»

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2814/pravo-na-zemlyu.jpg

 

 

Долинщина запрошує!

ОФІЦІЙНІ САЙТИ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області