20 Квітень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація

КОРИСНІ ЛІНКИ

Долинська районна рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/v_maks.jpg 

Долинська міська рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/dolyna.jpg 

Долинська центральна районна бібліотека  

LibLOGO 

Долинська центральна районна лікарня

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/101.jpg

 

Долинський будинок дитячої та юнацької творчості

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/f2.jpg

 

 

 

 

Державна підтримка енергозбереження

  

 

 

 

 

 

 

Створюйте ОСББ та долучайтеся до державної програми з енергоефективності! (відеоролик)

 

 

 

 

 

 

Допомога внутрішньо переміщеним особам та постраждалим, які опинились у складних життєвих обставинах


. На головну / Економіка / Інвестиції

Інформація про інвестиційний проект

Повнаназваінвестиційного проекту

Розвиток бальнеологічного (SPA) туризму в місті Долина,

 

(з вказаниммісцемреалізації)

на основі використання лікувально-оздоровчих

 

 

властивостей соляної ропи з родовища «Барбара»

 

Передумови, які сприяють впровадженню проекту

На замовлення Долинської міської ради Одеським науково-

 

 

дослідним інститутом бальнеології проведено 2 етапи

 

 

первинних досліджень соляної ропи. На основі наявних

 

 

сьогодні даних можна стверджувати про унікальність цього

 

 

мінерального ресурсу, на основі якого можливо розбудувати

 

 

лікувально-оздоровчу інфраструктуру

 

Результати, яких планується досягти в результаті

Буде відновлене використання природного ресурсу –

 

впровадження проекту

соляної ропи та створено оздоровчий SPA комплекс,

 

 

сформовані потоки відпочиваючих, і як результат суттєво

 

 

збільшені вхідні грошові потоки в усі сфери економіки

 

 

міста, включаючи дохідну частину бюджету

 

Повна вартість проекту

-

 

(тис.дол. США)

 

 

 

 

 

Обсяг внеску інвестора

-

 

(тис.дол. США)

 

 

 

 

 

Необхідний вид внеску інвестора

Грошові кошти, тис.дол. США

 

(виберіть необхідне)

 

 

Внесок ініціатора проекту (виберіть необхідне та

Земельна ділянка

 

зазначте вартість або фізичний обсяг)

 

 

На якому етапі перебуває процес впровадження проекту

Ідея проекту (інвестиційна пропозиція).

 

(виберітьнеобхідне)

Підготовлено техніко-економічне обґрунтування

 

 

(Долинською міською радою прийнята концепція освоєння

 

 

інвестиційної зони )

 

 

Розпочато реалізацію (наявні фізико-хімічні та перед клінічні

 

 

аналізи лікувально-оздоровчих властивостей ропи. В процесі

 

 

виконання заключний етап досліджень – клінічні).

 

Спосіб (форма) залучення інвестицій

Створення спільного підприємства з інвестором

 

 

Договір про спільну діяльність

 

Опишіть процес співпраці з інвестором(зокрема, щодо

Передача ділянок інвесторам, що мають намір будувати

 

гарантій виконання зобов’язань )

санаторно-курортні  об’єкти,  а  також  об’єкти  сервісу

 

 

може відбуватись на основі аукціону на право викупу або

 

 

оренди.

 

 

Використання вод родовища «Барбара» можливо лише на

 

 

умовах виготовлення відповідної ліцензії.

 

 

Участь  інвестора  та  співпраця  з  місцевою  владою

 

 

можлива також у формі створення спільних юридичних

 

 

суб’єктів

 

Очікуваний термін окупності проекту

Враховуючи   значний   лікувально-оздоровчий   потенціал

 

 

долинських  розсолів,  за  умови  правильно  побудованої

 

 

маркетингової політики, термін окупності інвестицій може

 

 

коливатись в межах 6-8 років.

 

Чи необхідно звертатись до органу місцевого

Так

 

самоврядування для набуття права на земельнуділянку

 

 

Можливі ризики проекту

Нестабільна політична та економічна ситуація в країні,

 

 

військовий конфлікт на сході України,що може негативно

 

 

вплинути на залучення інвестора

 

Інша важлива для інвестора інформація по проекту

Даним інвестиційним проектом пропонується будівництво

 

 

комплексу відкритих басейнів в поєднанні з відпочинково-

 

 

готельною інфраструктурою на території земельних ділянок

 

 

колишньої солеварні та військового містечка в старій

 

 

частині міста Долина, а також реставрація історичних

 

 

будівель солеварні та створення в них унікального музею

 

 

солеваріння

 

Інформація про юридичну особу - ініціатора проекту

 

Повна офіційна назва, код ЄДРПОУ

Долинська міська рада

 

 

 

 

Місце знаходження, адреса

пр. Незалежності 5,

 

 

м. Долина, Івано-Франківська обл.,

 

 

Україна 77500

 

 

Телефон: (03477) 2-70-30

 

 

Факс: (03477) 2-70-35

 

 

E-mail: rada@dolyna.info

 

Форма власності

Державна

 

 

 

 

 

Основні види діяльності

Долинська міська рада є органом, що представляє міську громаду міста та здійснює від її імені та в її інтересах

 

 

 

функції і повноваження місцевого самоврядування,

 

 

 

визначені Конституцією та законами України.

 

 

 

Долинська міська рада керується Конституцією України,

 

 

 

Законами України «Про місцеве самоврядування в

 

 

 

Україні», «Про службу в органах місцевого

 

 

 

самоврядування», іншими нормативно-правовими

 

 

 

актами, що регламентують повноваження та функції

 

 

 

органів місцевого самоврядування.

 

 

Адреса веб-сайту

http://rada.dolyna.info

 

 

Інформація для контактів по проекту

 

 

Ім’я, прізвище контактної особи

Володимир Смолій, Наталія Головата

 

 

 

 

 

 

Посада

Заступник міського голови, начальник відділу інвестицій,

 

 

 

енергозбереження та муніципального розвитку

 

 

Номер телефону:

+38(03477)2 70 07

 

 

-службовий

 

 

 

Е-mail

v.smolii@dolyna.info; n.holovata@dolyna.info

 

 

Факс

+38(03477) 2-70-35

 

 

Мова спілкування

українська, англійська

 

 

Дата підготовки інформації (місяць, рік)

08.2016

 

Information about investment project

Full name of investment project

"Creation of conditions for the development of balneological tourism in Dolyna"

Prerequisites, that contribute to the project implementation

In order Dolyna City Council of Odessa Research Institute conducted 2 stages SPA primary research salt brine. Based on the data available today can be said about the uniqueness of this mineral resource on which to build possible Therapeutic infrastructure

Expected results after project implementation

Use of natural resources (salt brine) will be renewed and the conditions for the development of balneological tourism in Dolyna will be created: the demonstration model of the balneological complex will be made, investors' attention will be drawn, land lots will be transferred, new complexes will be built, tourist flows will be formed and, as a result, input cash flows in all city economic sectors, including budget revenues, will be considerably increased

UAH to USD exchange rate as at the date of information preparation

24,8

Total cost of project

(thousand USD)

157,3

Amount of investor's contribution  (thousand USD)

141,3

Required type of investor's contribution

Funds for preparation, designing, building and putting into operation the municipal shop floor of salt products; preparation, designing, building, putting into operation and successful functioning of the demonstration model of the balneological complex under communal ownership

Contribution of the initiator of the project

Funds – 16K USD

Land lot – 10 ha

Stage of the project

Project idea (placement memorandum). Feasibility study is prepared (Conception of the investment zone development accepted by the Dolyna City Council) Beginning of realization (Physicochemical and preclinical analyses of healing salt brine properties are available. The final clinical research stage is underway)

Manner (form) of investment attraction

Creation of the joint venture company with the investor Joint venture agreement

Describe the process of cooperation with investor (in particular, what payment guaranties can be provided to investor)

Transference of land lots to investors that have intention to build sanatorium-and-spa institutions and service objects may take place as the result of right of redemption or tenant right auction. Use of waters from the pool "Barbara" is possible only on conditions of issuance of a proper license. Participation of the investor and cooperation with local authorities is also possible in the form of the creation of common law subjects.

Expected payback period of project

Taking into consideration the substantial healing potential of salt brines of Dolyna, on condition that marketing policy will be built in the right way, payback period may range from 6 to 8 years

Is it necessary to apply to the body of local government for acquisition of rights on the land plot

Yes

If it is necessary, what stage is the process of land plot allocation on

At the full readiness stage

Possible project risks

Volatile political and economic situation in the country, military conflict in the east of Ukraine that can negatively affect investor attraction.

Other important informationfor investor about the project

This investment project suggests the building of hypaethral swimming pools complex together with the leisure and hotel infrastructure on the territory of land lots of the old brine pit and a military town in the old part of Dolyna, and also the restoration of historical buildings of the brine pit and the creation of the unique salt making museum.

Information about the legal entity -initiatorof the project

Full name, EDRPOU

Dolyna City Council

Location, address

5, Prosp. Nezalezhnosti Dolyna, Ivano-Frankivs'ka obl. Ukraine 77500 Phone: (03477) 2-70-30 Fax: (03477) 2-70-35 E-mail: rada@dolyna.info

Form of ownership

State ownership

Coreactivities

The Dolyna City Council is the body that represents the local urban community and in its name and on its behalf has functions and powers of the local government determined by the Constitution and Laws of Ukraine. The Dolyna City Council is subject to the Constitution of Ukraine, Laws of Ukraine on Local Self-Governance in Ukraine, on Service in Local Government Body, other government regulations that spell out powers and functions of the local government.

Website

http://rada.dolyna.info

Contacts

Name, surname of the contact person

Volodymyr Smolii, Natalia Holovata

Position

Deputy mayor; investment, energy conservation and municipal development specialist

Telephone:

- office phone

- mobile phone

+38(03477)2 70 07

Е-mail

v.smolii@dolyna.info ; n.holovata@dolyna.info

Fax

+38(03477) 2-70-35

Language of communication

Ukrainian, English

Date of preparation

August 2016

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/publication/dolynska/ua/41798/image002.jpg 
Важлива інформація!

Служба Судової охорони в Івано-Франківській області

Sluzhba-Sudovoyi-Ohorony.jpg 

Детальна інформація за посиланням

http://www.if.gov.ua/news/47820

Пам'ятка громадянам України, які перетинають кордон з Російською Федерацією або Республікою Білорусь

pamjatka.pdf

На підтримку українських лікарів!
Держпродспоживслужба інформує!
До уваги громадян! Контакти сімейних лікарів!

Важливо!
Актуально!
 
Захистимо Україну разом!

 

ГЕРОЇ  НЕ  ВМИРАЮТЬ!

 

До відома громадськості!

 Інформаційно-навчальні ролики «Знай своє право на землю»

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2814/pravo-na-zemlyu.jpg

 

 

Долинщина запрошує!

ОФІЦІЙНІ САЙТИ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області