20 Квітень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація

КОРИСНІ ЛІНКИ

Долинська районна рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/v_maks.jpg 

Долинська міська рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/dolyna.jpg 

Долинська центральна районна бібліотека  

LibLOGO 

Долинська центральна районна лікарня

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/101.jpg

 

Долинський будинок дитячої та юнацької творчості

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/f2.jpg

 

 

 

 

Державна підтримка енергозбереження

  

 

 

 

 

 

 

Створюйте ОСББ та долучайтеся до державної програми з енергоефективності! (відеоролик)

 

 

 

 

 

 

Допомога внутрішньо переміщеним особам та постраждалим, які опинились у складних життєвих обставинах


. На головну / Доступ до публічної інформації / Доступ до публічної інформації

 ПОРЯДОК

складання, подання, опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації, що знаходиться у володінні районної державної адміністрації

 

 

Загальні положення

 

       1.Порядок складання, подання, опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації, що знаходиться у володінні районної державної адміністрації  (далі - Порядок)  розроблено на виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та з метою систематизації роботи із запитувачами інформації в частині їх доступу до публічної інформації, розпорядником якої є районна державна адміністрація.

       2.Публічна інформація, розпорядником якої є районна державна адміністрація  –  це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання районною державною адміністрацією своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні районної державної адміністрації та її структурних підрозділів відповідно до їх повноважень.

       3.Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися до районної державної адміністрації або до її структурних підрозділів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

       4.У разі подання запиту до районної державної адміністрації інформація надається згідно з положеннями цього Порядку. У разі подання запиту на одержання публічної інформації до структурних підрозділів районної державної адміністрації, її надання здійснюється згідно з порядками, затвердженими відповідними структурними підрозділами згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" та Указом Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації".

       Персональна відповідальність за забезпечення належного виконання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" покладається на керівників відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації (розпорядників інформації).

       5.Письмовий запит подається в довільній формі. Запит на інформацію має містити: ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку,  якщо такий є; загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

       У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити головний спеціаліст загального відділу апарату районної державної адміністрації  –  відповідальна особа з питань доступудо публічної інформації в районній державній адміністрації (далі – відповідальна особа),обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

       6.Відсутність у запиті інформації про запитувача, зазначеної у пункті 5 цього Порядку, відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" є  підставою для відмови в задоволенні запиту, про що запитувачу письмово повідомляється у встановлений зазначеним Законом строк.

       7.З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію, яку можна отримати у загальному відділі апарату районної державної адміністрації та на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

       8.У разі надходження запиту на отримання інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

 

 

Процес отримання запитів щодо надання публічної інформації

 

       9.Запити щодо надання публічної інформації приймаються районною державною адміністрацією у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер – з 08.00 до 17.15 год., у п’ятницю  та напередодні святкових днів – з 08.00 до 16.00 год.). Запити щодо надання публічної інформації, які подаються особисто, не приймаються під час обідньої перерви (з 12.00 до 13.00 год.), а також у вихідні, святкові та неробочі дні. Усі запити, що надійшли у вихідні, святкові або неробочі дні, обліковуються на наступний за цими днями робочий день.

       10.Усі запити щодо надання публічної інформації, які надходять до районної державної адміністрації та адресовані керівництву районної державної адміністрації або районній державній адміністрації в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, приймаються та обліковуються відповідальною особою.

       11.Запити щодо надання публічної інформації за допомогою електронної пошти, які адресовані керівництву районної державної адміністрації або районній державній адміністрації в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, надсилаються на загальну електронну адресу районної державної адміністрації, яка оприлюднюється на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

       12.Запити на отримання публічної інформації, подані в усній формі та телефоном (який оприлюднюється районною державною адміністрацією у встановленому порядку), які адресовані керівництву районної державної адміністрації або районній державній адміністрації в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, оформляються відповідальною особою за формою запиту щодо надання інформації, із зазначенням усіх реквізитів запиту, передбачених у пункті 5 цього Порядку, дати та часу прийняття запиту.

       13.При зверненні із запитом на отримання публічної інформації за телефоном до структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації, запитувача переадресовують за відповідним телефоном загального відділу апарату районної державної адміністрації.

       14.Запити на отримання інформації, які надійшли засобами факсимільного зв’язку, оформляються і реєструються як запити, що надійшли поштою.

      

 

Процес реєстрації та обліку запитів щодо надання публічної інформації

 

       16.Реєстрації підлягають усі отримані запити щодо надання публічної інформації. Відсутність повної інформації про запитувача, зазначеної у пункті 5 цього Порядку, чи інша невідповідність запиту вимогам пункту 5 цього Порядку не є підставою для відмови у реєстрації такого запиту.

       17.Запити щодо надання публічної інформації отримують реєстраційну дату надходження до районної державної адміністрації фактичного дня надходження. Запити щодо надання публічної інформації, які надійшли після закінчення робочого часу, отримують реєстраційну дату надходження до районної державної адміністрації наступного робочого дня за фактичним днем надходження.

       18.Реєстрація та облік запитів щодо надання публічної інформації, які адресовані керівництву районної державної адміністрації або районній державній адміністрації в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, здійснюються в журналі реєстрації запитів на інформацію.

       19.При реєстрації в журналі реєстрації запитів на інформацію запити щодо надання публічної інформації класифікуються за:

       способом отримання запиту:  поштою, телефоном, електронною поштою, факсом, подано особисто;

       статусом запитувача: фізична або юридична особа, ЗМІ, громадська організація, тощо;

       тематикою запиту;

       територією знаходження запитувача: область, район, місто, село тощо.

       20.На прохання запитувача, який особисто подав запит щодо надання публічної інформації в адміністративній будівлі, в якій знаходиться районна державна адміністрація, відповідальна особа проставляє реєстраційний номер на другому примірнику запиту, який запитувач залишає собі, або на ксерокопії.

       21.Запити на паперових носіях та відповіді, які надано запитувачу, формуються у справи та зберігаються в архіві загального відділу апарату районної державної адміністрації.

 

 

Процес розгляду запитів щодо надання публічної інформації

 

       22.Первинний розгляд запитів щодо надання публічної інформації, які адресовані керівництву районної державної адміністрації або районній державній адміністрації в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, внесення пропозицій для накладення резолюцій із дорученнями на підготовку проекту відповіді запитувачу здійснює відповідальна особа та передає голові районної державної адміністрації, першому заступнику, заступнику голови районної державної адміністрації або керівнику апарату районної державної адміністрації.

       23.Після розгляду запити з відповідною резолюцією голови районної державної адміністрації, першого заступника, заступника голови районної державної адміністрації або керівника апарату районної державної адміністрації відповідальною особою передаються до структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату (далі – структурні підрозділи), які згідно з резолюцією мають підготувати проект відповіді запитувачу.

       Термінові запити з терміном розгляду 48 годин передаються на розгляд структурним підрозділам негайно після накладення резолюції.

       24.Структурні підрозділи,  яким доручено виконання, розглядають запит та готують проект відповіді за підписом голови районної державної адміністрації, першого заступника, заступника голови районної державної адміністрації або керівника апарату районної державної адміністрації. 

       25.Проекти відповідей подаються на підпис у двох примірниках.

       До проекту відповіді, у разі необхідності, додаються копії документів (як до першого, так і до другого примірників).

       26.Термін підготовки відповіді зазначається в журналі реєстрації запитів на інформації та проставляється на запиті у правому верхньому кутку першого аркуша та не може перевищувати чотирьох робочих днів з дня реєстрації.

       27.У разі якщо запит стосується сфери повноважень декількох структурних підрозділів, відповідальним за підготовку проекту відповіді запитувачу є структурний підрозділ, зазначений у резолюції першим (на нього покладається узагальнення інформації).

       28.Проект відповіді запитувачу, завізований керівником структурного підрозділу, який готував проект (у разі коли інформацію готували декілька структурних підрозділів, проект відповіді візують всі керівники) подається на підпис голові районної державної адміністрації, першому заступнику, заступнику голови районної державної адміністрації або керівнику апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

       29.Після підписання  головою районної державної адміністрації, першим заступником, заступником голови районної державної адміністрації або керівником апарату районної державної адміністрації, відповідь на запит із додатками передається загальному відділу апарату районної державної адміністрації для реєстрації та невідкладного надсилання запитувачу.

       30.При наданні відповіді на запит електронною поштою, лист після його підписання, та копії відповідних документів, що додаються до нього, скануються і надсилаються запитувачу відповідальною особою.

       31.У разі  коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути обґрунтовано продовжено до 20 робочих днів.

       32.У разі продовження строку розгляду запиту відповідний структурний підрозділ, на розгляді якого знаходиться запит, не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту, готує проект листа на адресу запитувача про продовження строку розгляду запиту з обґрунтуванням причин продовження. Після підписання листа головою районної державної адміністрації, першим заступником, заступником голови районної державної адміністрації або керівником апарату районної державної адміністрації відповідальна особа надсилає лист запитувачу.

       33.Керівники відповідних структурних підрозділів несуть персональну відповідальність за організацію розгляду запитів щодо надання публічної інформації згідно з резолюцією та дотримання термінів їх розгляду у відповідному підрозділі, а також за зміст підготовлених структурним підрозділом проектів відповідей.

 

 

Процес контролю за дотриманням термінів розгляду запитів 

щодо надання публічної інформації

 

       34.Відповідальними за дотримання термінів розгляду запитів та якісну підготовку відповідей на них є керівники структурних підрозділів, а також посадові особи, зазначені в резолюції керівництва районної державної адміністрації, та безпосередні виконавці.

       35.У разі порушення структурним підрозділом термінів підготовки проекту відповіді запитувачу відповідальна особа протягом одного робочого дня інформує про цей факт керівництво районної державної адміністрації для вжиття відповідних заходів.

 

 

 

 

 
Важлива інформація!

Служба Судової охорони в Івано-Франківській області

Sluzhba-Sudovoyi-Ohorony.jpg 

Детальна інформація за посиланням

http://www.if.gov.ua/news/47820

Пам'ятка громадянам України, які перетинають кордон з Російською Федерацією або Республікою Білорусь

pamjatka.pdf

На підтримку українських лікарів!
Держпродспоживслужба інформує!
До уваги громадян! Контакти сімейних лікарів!

Важливо!
Актуально!
 
Захистимо Україну разом!

 

ГЕРОЇ  НЕ  ВМИРАЮТЬ!

 

До відома громадськості!

 Інформаційно-навчальні ролики «Знай своє право на землю»

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2814/pravo-na-zemlyu.jpg

 

 

Долинщина запрошує!

ОФІЦІЙНІ САЙТИ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області