6 березень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація

КОРИСНІ ЛІНКИ

Долинська районна рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/v_maks.jpg 

Долинська міська рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/dolyna.jpg 

Долинська центральна районна бібліотека  

LibLOGO 

Долинська центральна районна лікарня

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/101.jpg

 

Долинський будинок дитячої та юнацької творчості

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/f2.jpg

 

 

 

 

Державна підтримка енергозбереження

  

 

 

 

 

 

 

Створюйте ОСББ та долучайтеся до державної програми з енергоефективності! (відеоролик)

 

 

 

 

 

 

Допомога внутрішньо переміщеним особам та постраждалим, які опинились у складних життєвих обставинах


. На головну / Доступ до публічної інформації

                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                      розпорядження районної

                                                                      державної адміністрації

                                                                      від 31.05.2016 № 168

 

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Розпорядник: Долинська районна державна адміністрація

(м. Долина, просп. Незалежності, 5)

 

Запитувач:

____________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,

____________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові представника організації – для юридичних осіб

____________________________________________________________________

та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

____________________________________________________________________

поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

       Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати

__________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

 

       Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк

(необхідне зазначити):

 

на поштову адресу ____________________________________________________

                                                          (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

____________________________________________________________________

 

на електронну адресу _________________________________________________

 

телефаксом __________________________________________________________

 

за телефоном  ________________________________________________________

 

"____" ______________ року                                    _____________________

                                                                                                                      (підпис запитувача інформації)

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                    Ірина Мацалак

                                                              ДОДАТОК

                                                              до форми запиту на інформації

 

 

ІНСТРУКЦІЯ 
щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання

 

 

Загальні положення

 

       Ця Інструкція визначає процедуру надання публічної інформації, процедуру оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації щодо надання або відмови у наданні інформації за запитом на публічну інформацію.

       Дія цієї Інструкції не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

       У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні:

       запит на публічну інформацію - прохання особи до розпорядника інформації  - Долинської районної державної адміністрації - надати публічну інформацію, що знаходиться в його володінні;

       публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктом владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні інших суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом України «Про доступ до публічної інформації».

       Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

       Запит на інформацію може бути індивідуальним чи колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

       Для оформлення інформаційного запиту:

       - усно – телефон (03477) 27662;

- письмово – 77504, м. Долина, просп. Незалежності, 5, Загальний відділ апарату районної державної адміністрації, каб.30 (на конверті вказувати "Публічна інформація");

- факс – (03477) 27027;

- електронна пошта: dolyna_rda@i.ua

       Письмовий запит подається в довільній формі.

       Запит на інформацію має містити:

       1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

       2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

       3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

       Запит може бути поданий особисто запитувачем до спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують у   встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник  інформації,  в   робочий   час   згідно   з   правилами внутрішнього трудового розпорядку.

       З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію, яку можна отримати в загальному відділі апарату районної державної адміністрації та на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

       У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

       Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний  запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

       У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

       У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для  захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього  природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших  надзвичайних  ситуацій,  що  сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян,  відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

       У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу  повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

       Інформація на запит надається безоплатно.

       У  разі  коли  запитувана  інформація  містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих  днів  з дня  надходження  запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних  із  копіюванням  або  друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат.

       При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

       У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

       1)  розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

       2) інформація, що  запитується,  належить  до  категорії інформації з обмеженим доступом;

       3)  особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила фактичні витрати, пов'язані  з копіюванням або друком документів;

       4)  не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної  інформації", а саме не зазначено:

       ім'я (найменування)  запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

       загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

       підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

       У випадках, коли розпорядник інформації не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності йому  відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

       У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

       1)  прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

       2) дату відмови;

       3) мотивовану підставу відмови;

       4) порядок оскарження відмови;

       5) підпис.

       Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.

       Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

       Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 
Важлива інформація!

Служба Судової охорони в Івано-Франківській області

Sluzhba-Sudovoyi-Ohorony.jpg 

Детальна інформація за посиланням

http://www.if.gov.ua/news/47820

Пам'ятка громадянам України, які перетинають кордон з Російською Федерацією або Республікою Білорусь

pamjatka.pdf

На підтримку українських лікарів!
Держпродспоживслужба інформує!
До уваги громадян! Контакти сімейних лікарів!

Важливо!
Актуально!
 
Захистимо Україну разом!

 

ГЕРОЇ  НЕ  ВМИРАЮТЬ!

 

До відома громадськості!

 Інформаційно-навчальні ролики «Знай своє право на землю»

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2814/pravo-na-zemlyu.jpg

 

 

Долинщина запрошує!

ОФІЦІЙНІ САЙТИ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області