13 Квітень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація

КОРИСНІ ЛІНКИ

Долинська районна рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/v_maks.jpg 

Долинська міська рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/dolyna.jpg 

Долинська центральна районна бібліотека  

LibLOGO 

Долинська центральна районна лікарня

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/101.jpg

 

Долинський будинок дитячої та юнацької творчості

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/f2.jpg

 

 

 

 

Державна підтримка енергозбереження

  

 

 

 

 

 

 

Створюйте ОСББ та долучайтеся до державної програми з енергоефективності! (відеоролик)

 

 

 

 

 

 

Допомога внутрішньо переміщеним особам та постраждалим, які опинились у складних життєвих обставинах


. На головну / Економіка / Туризм / ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ

Форма анкети про інвестиційний проект/пропозицію

 

Інформація про інвестиційний проект

Повна назва інвестиційного проекту

(з вказаним місцем реалізації)

Спортивно-оздоровчий відпочинковий комплекс «Едельвейс»

Передумови, які сприяють впровадженню проекту

Розроблено ескізний проект

Результати, яких планується досягти в результаті впровадження проекту

Збільшення туристичного потоку; надходження коштів до бюджету; створення нових робочих місць

Курс гривні до дол. США на дату підготовки інформації

27,0

Повна вартість проекту

(тис.дол. США)

150000,0

Обсяг внеску інвестора

(тис.дол. США)

150000,0

Необхідний вид внеску інвестора

(виберіть необхідне)

Грошові кошти, дол. США

Внесок ініціатора проекту (виберіть необхідне та зазначте вартість або фізичний обсяг)

Земельні ділянки (18 га)

 

Стадія проекту

(виберіть необхідне)

 

Ідея проекту (інвестиційна пропозиція)

Спосіб (форма) залучення інвестицій

(виберіть необхідне)

Створення спільного підприємства з інвестором

Опишіть процес співпраці з інвестором (зокрема, щодо гарантій виконання зобов’язань )

Укладення довгострокового договору оренди земельної ділянки

Очікуваний термін окупності проекту

15 років

Чи необхідно звертатись до органу  місцевого самоврядування для набуття права на земельну ділянку

Земельна ділянка відноситься до земель ДП «Вигодське лісове господарство». Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.04.2008 № 610 повноваження щодо вилучення земельних ділянок лісогосподарського призначення (зі зміною цільового використання) в межах та за межами населеного пункту із земель державної власності належать до компетенції Кабінету Міністрів України.

 

Ч. 4 ст. 18 Лісового кодексу України передбачено довгострокове тимчасове користування лісами державної та комунальної власності, яке здійснюється  без вилучення земельних ділянок у постійних користувачів лісами на підставі рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийнятого в межах їх повноважень за погодженням з постійними користувачами лісами та органом виконавчої влади з питань лісового господарства. Однак, згідно ст. 20 ЛКУ тимчасові лісокористувачі на умовах довгострокового  користування мають право зводити тимчасові будівлі і споруди, необхідні для ведення господарської діяльності.

Якщо необхідно, на якій стадії процес виділення ділянки

Відповідно до ч. 2. ст. 149 ЗКУ вилучення  земельних ділянок проводиться за згодою землекористувачів. З метою вилучення земельної ділянки на першому етапі необхідно:

- отримати письмову згоду на вилучення земельної ділянки землекористувача – ДП «Вигодське лісове господарство»;

- до початку проектних робіт попередньо інформувати КМУ про наміри вилучення земельних ділянок з представленням обґрунтування;

- отримати дозвіл КМУ на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, який надається відповідним розпорядженням КМУ

Можливі ризики проекту

1. Фінансова і цінова нестабільність, інфляційні процеси

2. Погіршення екологічної ситуації

3. Недостатня увага розвитку туризму з боку держави

4. Незадовільний стан транспортної інфраструктури країни, низька якість послуг з перевезення

5. Конкуренція з боку інших регіонів

6. Зміна потреб і смаків туристів-споживачів

7. Виникнення надзвичайних ситуацій природного (паводки, зсуви, селі, ерозії) та техногенного характеру

8. Недосконала законодавча база

9. Погіршення інвестиційного клімату

Інша суттєва інформація про проект

Важливим аспектом проекту є його транспортна та інфраструктурна розв’язка. Через село Вишків проходить дорога державного значення Долина – Хуст, що сполучає Івано-Франківську та Закарпатську області

Інформація про суб’єкта господарської діяльності - ініціатора проекту

Повна офіційна назва, код ЄДРПОУ

Асоціація інвестиційного бізнесу «Золоте кільце Прикарпаття»

Місце знаходження, адреса

Пр. Незалежності, 5 м. Долина Івано-Франківська обл.

Форма власності

Приватна

Основні види діяльності

-

Адреса веб-сайту

-

Інформація для контактів по проекту

Ім’я, прізвище контактної особи

Осмоловська Світлана Леонідівна

 

Диндин Наталія Тарасівна

Посада

Голова Асоціації

Начальник відділу інвестицій і туризму управління економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації

Номер телефону:

-службовий

-мобільний

+380675052464

 

+38(03477)27063

+380997326585

Е-mail

svetla_osm@mail.ru

 

doltour@ukr.net

Факс

+38(03477)27060

Мова спілкування

Українська

Дата підготовки інформації (місяць, рік)

04.2017

 

Information about investment project

Full name of investment project

Sporting-health complex of rest "Edelweiss"

 

Prerequisites, that contribute to the project implementation

Developed preliminary design

Expected results after project implementation

The increase in tourist flow; revenues to the budget; job creation

 

UAH to USD exchange rate as at the date of information preparation

27,0

Total cost of project

(thousand USD)

150000,0

Amount of investor's contribution  (thousand USD)

150000,0

Required type of investor's contribution

Cash contributions, thousand USD

Contribution of the initiator of the project

Plot of land (18 HA)

Stage of the project

The idea of the project (the investment offer)

Manner (form) of investment attraction

A joint venture with investor

Describe the process of cooperation with investor (in particular, what payment guaranties can be provided to investor)

Concluding a long-term lease of land

Expected payback period of project

15 years

Is it necessary to apply to the body of local government for acquisition of rights on the land plot

Plot of land belongs to the State Enterprise "Vyhoda forestry." The authority to exclude a land for forestry purposes (with a change in intended use) within and outside the settlement of state-owned land refers the competence of the Cabinet of Ministers of Ukraine. Long-term temporary forest use of state and municipal property, realized without exclusion the land in regular forest users based on the decision of the authorities and local governments, adopted within their authority in consultation with regular forest users and executive authority on forestry provided Part 4 of Art. 18 Forest Code of Ukraine. However, temporary forest users have the right to erect temporary buildings and structures necessary for economic activities according to Art. 20 Forest Code of Ukraine, during a long-term use.Art. 20 Forest Codeof Ukraine, during a  long-termuse.

If it is necessary, what stage is the process of land plot allocation on

According to ch. 2. Art. 149 The Land Code of Ukraine awithdrawal of land conducted with the consent of land users. In order to extract land in the first phase should be: - written consent to remove a land of the land user – the State Enterprise "Vyhoda forestry"; - informing the Cabinet of Ministers of Ukraine of intent appropriation of land with the reasons for the early design work; - permission of the Cabinet of Ministers on the manufacture project of land management on the allotment of the land, provided the appropriate order of the Cabinet of Ministers of Ukraine

Possible project risks

1. The financial and price instability, inflation.

 2. Environmental degradation. 3. Lack of attention to the development of tourism of the State. 4. Poor state of transport infrastructure, low quality of services in а transportation. 5. Competition from other regions. 6. Changing needs and tastes of tourists-consumers.

7. Natural (floods, landslides, mudflows, erosion) and man-made emergencies. 8. Imperfect legal framework.

9. Deterioration of the investment climate.

Other important information for investor about the project

An important aspect of the project is its transport infrastructure and interchange. A road of а national importance "Dolyna - Hust",which connects IvanoFrankivsk and Transkarpathian region, goes through Torun pass

Information about the legal entity - initiatorof the project

Full name, EDRPOU

Investment Business Association "Carpathian Golden Ring"

Location, address

5, Prosp. Nezalezhnosti Dolyna, Ivano-Frankivs'ka obl. Ukraine 77500

Form of ownership

Private

Coreactivities

-

Website

-

Contacts

Name, surname of the contact person

Svetlana Osmolovsky

 

Natalia Dyndyn

Position

Chairman of Association

 

Head of Investmentand Tourism Departmentof Tradeand Economic Development Dolyna District Administration

Telephone:

- office phone

- mobile phone

+380675052464

 

+38(03477)27063

+380997326585

Е-mail

svetla_osm@mail.ru 

 

doltour@ukr.net   

Fax

+38(03477)27060

Language of communication

Ukrainian

Date of preparation

04.2017

 

планшет1 - копия
Важлива інформація!

Служба Судової охорони в Івано-Франківській області

Sluzhba-Sudovoyi-Ohorony.jpg 

Детальна інформація за посиланням

http://www.if.gov.ua/news/47820

Пам'ятка громадянам України, які перетинають кордон з Російською Федерацією або Республікою Білорусь

pamjatka.pdf

На підтримку українських лікарів!
Держпродспоживслужба інформує!
До уваги громадян! Контакти сімейних лікарів!

Важливо!
Актуально!
 
Захистимо Україну разом!

 

ГЕРОЇ  НЕ  ВМИРАЮТЬ!

 

До відома громадськості!

 Інформаційно-навчальні ролики «Знай своє право на землю»

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2814/pravo-na-zemlyu.jpg

 

 

Долинщина запрошує!

ОФІЦІЙНІ САЙТИ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області