18 Квітень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація

КОРИСНІ ЛІНКИ

Долинська районна рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/v_maks.jpg 

Долинська міська рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/dolyna.jpg 

Долинська центральна районна бібліотека  

LibLOGO 

Долинська центральна районна лікарня

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/101.jpg

 

Долинський будинок дитячої та юнацької творчості

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/f2.jpg

 

 

 

 

Державна підтримка енергозбереження

  

 

 

 

 

 

 

Створюйте ОСББ та долучайтеся до державної програми з енергоефективності! (відеоролик)

 

 

 

 

 

 

Допомога внутрішньо переміщеним особам та постраждалим, які опинились у складних життєвих обставинах


. На головну / Діяльність органу

 

УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 22.02.2017                         м. Долина                             №  48

 

Про Регламент Долинської

районної державної адміністрації

 

На підставі статті 45 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.1999 № 2263 “Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації” (із змінами), розпорядження обласної державної адміністрації від 28.03.2016 № 170 “Про Регламент Івано - Франківської обласної державної адміністрації”, з метою впорядкування організаційних та процесуальних питань діяльності районної державної адміністрації:

1. Затвердити Регламент Долинської районної державної адміністрації в новій редакції, що додається.

2. Надіслати Регламент управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам районної державної адміністрації, міському, селищному та сільським виконавчим комітетам місцевих рад, Витвицькій об’єднаній територіальній громаді для керівництва в роботі.

3. Першому заступнику, заступнику голови, керівнику апарату районної державної адміністрації забезпечити виконання затвердженого Регламенту.

4. Визнати такими, що втратили чинність розпорядження районної державної адміністрації від 05.04.2016 № 102 “Про Регламент Долинської районної державної адміністрації”, від 31.10.2016 № 322 “Про внесення змін до розпорядження районної державної адміністрації від 05.04.2016 № 102 “Про Регламент Долинської районної державної адміністрації”.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                    Юрій Мазур

 

 

 

 

                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження районної

державної адміністрації

22.02.2017  №  48

 

РЕГЛАМЕНТ

Долинської районної державної адміністрації

 

Загальні положення

1. Регламент Долинської районної державної адміністрації (надалі Регламент) відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації” регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації.

2. Розгляд у районній державній адміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації (далі - заступники голови, керівник апарату), апаратом районної державної адміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою районної державної адміністрації.

3. Робота районної державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.

Районна державна адміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

Висвітлення діяльності районної державної адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому Законом України “Про доступ до публічної інформації” та іншими нормативно – правовими актами.

4. Розподіл обов’язків між посадовими особами районної державної адміністрації проводить голова районної державної адміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:

- повноважень і функцій посадової особи;

- управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації (далі - структурні підрозділи районної державної адміністрації), діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

- підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики;

- порядку заміщення голови районної державної адміністрації, його першого заступника та заступника у разі їх відсутності.

5. Положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), а також з юридичним відділом апарату районної державної адміністрації і затверджуються розпорядженням районної державної адміністрації.

Планування роботи районної державної адміністрації

6. Робота районної державної адміністрації проводиться за перспективними (річними) та поточними (квартальними) планами роботи, які затверджуються розпорядженням районної державної адміністрації, оперативними (місячними, тижневими) планами, які затверджуються головою районної державної адміністрації.

Місячні плани управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, апарату районної державної адміністрації розробляються з урахуванням особистих планів роботи їх працівників.

7. Планування роботи районної державної адміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

8. Формування планів роботи районної державної адміністрації здійснюється відділом організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації за пропозиціями структурних підрозділів районної державної адміністрації, погодженими заступниками голови та керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

Пропозиції до планів роботи подаються відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації:

1) до перспективного – до 5 грудня поточного року;

2) до поточного (квартального) – до 5 числа останнього місяця кварталу;

3) до оперативного (місячного) – до 12 числа кожного місяця;

4) до тижневого – кожної середи.

Планування роботи районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

9. Плани роботи районної державної адміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі - акти законодавства), доручень Прем'єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших, визначених законами, а також делегованих районною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики.

До планів роботи районної державної адміністрації включаються:

- актуальні питання, пов’язані із здійсненням заходів соціально-економічного розвитку району або окремих його адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв’язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії, нарадах у голови районної державної адміністрації, його заступників, керівника апарату та вжиття додаткових заходів;

- перелік актів законодавства, розпоряджень обласної та районної державних адміністрацій, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

- основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується районноюдержавною адміністрацією або за її участю.

Плани повинні містити питання:

- підбиття підсумків діяльності районної державної адміністрації відповідно за рік, квартал, місяць (у разі потреби) з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

- діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації з виконання актів законодавства, розпоряджень районної державної адміністрації.

Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану сфери їх діяльності.

У планах роботи районної державної адміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також терміни їх виконання.

10. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи районної державної адміністрації за рішенням голови.

Питання виключається з плану роботи районної державної адміністрації за рішенням голови на підставі доповідної записки заступниківголови, керівника апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

11. Робота апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації проводиться за квартальними і місячними (у разі потреби) планами, що затверджуються заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

Формування планів роботи структурних підрозділів та апарату районної державної адміністрації здійснюється з урахуванням положень пункту 9 цього Регламенту.

12. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та апарату районної державної адміністрації і виключаються з нього за рішенням заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

13. Контроль за виконанням планів роботи районної державної адміністрації, структурних підрозділів районної державної адміністрації та апарату районної державної адміністрації здійснюється заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

14. Підготовка звітності районної державної адміністрації, передбаченої статтями 30 і 33 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, проводиться апаратом на основі звітів структурних підрозділів районної державної адміністрації, у тому числі структурних підрозділів її апарату. Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації подають до відділуорганізаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації погоджені із заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) звіти про виконання квартального плану роботи (попереднього кварталу) до 5 числа першого місяця наступного кварталу. Зміст звітності за квартал визначається питаннями, що вирішуються районною державною адміністрацією та її структурними підрозділами.

Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації аналізує та готує узагальнені звіти про виконання квартальних планів роботи районної державної адміністрації, які візуються керівником апарату районної державної адміністрації.

Звіт про результати діяльності районної державної адміністрації розміщується на її офіційному веб-сайті та у місцевих засобах масової інформації.

Організація роботи апарату районної державної адміністрації

15. Апарат районної державної адміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

- опрацьовує документи, що надходять до районної державної адміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови і заступників голови районної державної адміністрації;

- здійснює опрацювання проектів розпоряджень; розробляє за дорученням голови районної державної адміністрації проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;

- перевіряє за дорученням голови районної державної адміністрації виконання актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень районної державної адміністрації територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень районної державної адміністрації), структурними підрозділами районної державної адміністрації; вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв’язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень районної державної адміністрації;

- за дорученням голови районної державної адміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

- здійснює правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами районної державної адміністрації;

- готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою районної державної адміністрації;

- проводить разом із структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на відповідній території, розробляє та вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

- здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності районної державної адміністрації; забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному будинку, забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв'язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях районної державної адміністрації та дотримання правил охорони праці;

- провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в районній державній адміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

- забезпечує гласність та висвітлення діяльності районної державної адміністрації;

- виконує відповідно до цього Регламенту інші функції.

16. Апарат районної державної адміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також з виконавчими органами рад.

17. Організація роботи апарату районної державної адміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та положення про апарат, що затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Кадрова робота

18. Кадрова робота у районній державній адміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування місцевих органів виконавчої влади висококваліфікованими і компетентними працівниками.

19. Організація кадрової роботи у районній державній адміністрації здійснюється за затвердженим головою районної державної адміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

20. Організацію кадрової роботи в апараті районної державної адміністрації  та у структурних підрозділах районної державної адміністрації здійснює відділ управління персоналом апарату районної державної адміністрації, а в підрозділах, які мають штатну чисельність до п’яти осіб, виконання кадрової роботи покладається за рішенням їх керівників на одного з працівників.

Кадрова робота в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

21. Прийняття на державну службу до районної державної адміністрації та звільнення з державної служби здійснюється в порядку, встановленому законодавством про державну службу

22. На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

23. Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування кар’єри державних службовців, виявлення потреби у професійному навчанні результати їх службової діяльності щороку підлягають оцінюванню в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

24. Районна державна адміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.

25. На кожного прийнятого на роботу до районної державної адміністрації працівника оформляється особова справа.

26. Відповідальність за реалізацію державної політики з питань управління персоналом в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах, добір персоналу, планування та організацію заходів з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення несе відділ управління персоналом апарату районної державної адміністрації.

Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням

27. Організація роботи з документами у районній державній адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому інструкцією з діловодства, що розробляється відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242.

Інструкція з діловодства районної державної адміністрації затверджується розпорядженням районної державної адміністрації.

Всі документи, що надходять до районної державної адміністрації, приймаються централізовано загальним відділом апарату районної державної адміністрації.

В день надходження документи підлягають обов’язковому попередньому розгляду та реєстрації в загальному відділі апарату районної державної адміністрації. Відразу після реєстрації документи подаються на опрацювання до сектору контролю апарату районної державної адміністрації.

Вхідна кореспонденція, одержана до 16.00 годин реєструється, обробляється і направляється загальним відділом апарату районної державної адміністрації на розгляд голові районної державної адміністрації в той же день, одержана після 16.00 годин – на другий, термінові – негайно.

Документи, розглянуті головою районної державної адміністрації, його заступниками чи керівником апарату повертаються з резолюцією до загального відділу апарату районної державної адміністрації, який здійснює передачу документів на виконання виконавцям за реєстром під розписку.

Підготовка вихідної кореспонденції здійснюється апаратом районної державної адміністрації та її структурними підрозділами відповідно до доручень голови, заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації та оформляється на бланках районної державної адміністрації згідно з вимогами інструкції з діловодства.

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, установи та організації району повертають виконані документи до загального відділу апарату районної державної адміністрації до 15.00 годин, крім термінових.

Відповідальність за виконання документа несуть особи, зазначені у документі, резолюції голови районної державної адміністрації чи його заступників, керівника апарату та працівники, яким безпосередньо доручено виконання.

Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 736 “Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення докуметів та інших носіїв інформації, що містять службову інформацію”.

Ця ж постанова регламентує порядок обліку, зберігання і використання печаток і штампів.

Бланки, на яких друкуються листи, які підписуються керівництвом районої державної адміністрації, та розпорядження голови районної державної адміністрації повинні бути пронумеровані і обліковуватися.

28. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, заступники голови, керівник апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), та керівники її структурних підрозділів.

Координацію заходів щодо забезпечення контролю за виконанням документів здійснює сектор контролю апарату районної державної адміністрації.

29. Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в тексті яких встановлено завдання, що потребують вирішення або в резолюції керівництва.

Контроль за виконанням актів та доручень Президента України здійснюється відповідно до Указу Президента України від 26.07.2005 № 1132/2005“Питання контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України”.

Обов’язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, указами, розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, документами інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпорядженнями обласної та районної державних адміністрацій, розгляд запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад, документів прокурорського реагування, дорученнями та протоколами нарад у голови районної державної адміністрації.Організацію контролю за виконанням завдань, визначених у вищевказаних документах, здійснюють заступники голови та керівник апарату (відповідно до розподілу обов’язків).

Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, указами, розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, документами інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, а також за розглядом запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад здійснюється сектором контролю апарату районної державної адміністрації.

30. Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, указів, розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України, документів інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови обласної та районної державних адміністрацій розробляється у разі потреби план контролю, в якому визначаються проміжні контрольні строки виконання завдань; структурні підрозділи районної державної адміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань; структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з організації і контролю за виконанням у цілому. План контролю затверджує голова районної державної адміністрації.

31. Контроль за виконанням актів законодавства, указів, розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України, документів інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови обласної та районної державних адміністрацій, розглядом запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:

- аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;

- систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

- проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

- розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови районної державної адміністрації, його заступників, або керівника апарату районної державної адміністрації.

32. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення проміжних контрольних строків подаються голові районної державної адміністрації або заступникам (відповідно до розподілу обов'язків) не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку, визначеного актом законодавства, указом, розпорядженням Президента України, постановою і розпорядженням Кабінету Міністрів України, дорученням Прем'єр-міністра України, документом інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпорядженням голови обласної та районної державних адміністрацій або планом контролю.

За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання, голова районної державної адміністрації або заступники голови (відповідно до розподілу обов'язків) дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини.

33. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається вищестоящим органам, підписує голова районної державної адміністрації, а у випадку його відсутності – перший заступник голови районної державної адміністрації, а в разі його відсутності – заступник голови або керівник апарату районної державної адміністрації.

Документ знімається з контролю після його виконання. Дані про виконання документа і зняття його з контролю вносяться в автоматизовані системи обліку та контролю.

Для зняття з контролю розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації, заступники голови, керівник апарату районної державної адміністрації, згідно з розподілом обов’язків, подають голові районної державної адміністрації узагальнену довідку про виконання контрольного документа.

Для зняття з контролю розпоряджень і доручень районної державної адміністрації, контроль за виконанням яких покладено на заступників та керівника апарату районної державної адміністрації, узагальнену довідку подають структурні підрозділи районної державної адміністрації, на яких покладено координацію та узагальнення інформації, заступникам голови та керівнику апарату.

Організація розгляду звернень громадян, проведення особистого прийому громадян, розгляду запитів на доступ до публічної інформації

34. Районна державна адміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян - пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на загальний відділ апарату районної державної адміністрації.

35. Робота із зверненнями громадян ведеться відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади та місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №348 (зі змінами та доповненнями), а також Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 858 (зі змінами та доповненнями).

36. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою районної державної адміністрації, його першим заступником, заступником голови, керівником апарату (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), які дають доручення керівникам відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, головам місцевих рад, керівникам підприємств, установ, організацій щодо вивчення, перевірки і вирішення порушених у зверненнях питань відповідно до чинного законодавства.

37. Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації відповідно до компетенції розглядають порушені у зверненнях питання, за результатами розгляду інформують районну державну адміністрацію.

38. Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи районної державної адміністрації або її апарату.

39.Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень громадян несуть посадові особи, яким доручено їх розгляд.

40. Порядок організації прийому громадян з особистих питань в районній державній адміністрації головою районної державної адміністрації, першим заступником, заступником, керівником апарату затверджується окремим розпорядженням районної державної адміністрації.

41. Особистий прийом громадян проводить голова районної державної адміністрації, перший заступник, заступник, керівник апарату районної державної адміністрації згідно з графіком, який затверджується розпорядженнямрайонної державної адміністрації та підлягає оприлюдненню через засоби масової інформації та на офіційному веб - сайті районної державної адміністрації.

Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.

Виїзні прийоми громадян посадовими особами районної державної адміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого розпорядженнямрайонної державної адміністрації.

42. Загальний відділ апарату районної державної адміністрації аналізує щоквартальну роботу з розгляду звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

43. Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної первинної правової допомоги, організація особистого прийому таких громадян здійснюється відповідно до Закону України “Про безоплатну правову допомогу”.

44. Реалізація громадянами України конституційного права на вільний доступ до інформації в районній державній адміністрації здійснюється згідно з вимогами законів України “Про інформацію”, “Про доступ до публічної інформації” та інших нормативно-правових актів.

45. Забезпечення прозорості та відкритості діяльності районної державної адміністрації, а також забезпечення реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання районною державною адміністрацією своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні районної державної адміністрації, здійснюється загальним відділом апарату районної державної адміністрації.

46. Порядок складання, подання та розгляду запитів на інформацію, розпорядником якої є районна державна адміністрація, затверджується окремим розпорядженням районної державної адміністрації.

Організація правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації

47. Правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридичний відділ апарату районної державної адміністрації.

Юридичний відділ апарату районної державної адміністрації підпорядковується голові районної державної адміністрації, а з питань організації роботи апарату районної державної адміністрації - керівнику апарату районної державної адміністрації.

48. У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, та розпорядженнями районної державної адміністрації.

49. Основними завданнями юридичного відділу є:

- правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації;

- організація правової роботи, спрямованої на правильне застосуванняі неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами районної державної адміністрації;

- підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

50. Юридичний відділ відповідно до покладених на нього завдань:

- забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень районної державної адміністрації, рішень колегії, а також інших актів районної державної адміністрації;

- проводить правову експертизу проектів розпоряджень районної державної адміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;

- визначає, які розпорядження районної державної адміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

- надає методичну допомогу працівникам апарату районної державної адміністрації та керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

- представляє інтереси районної державної адміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

- виконує інші функції з правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації відповідно до цього Регламенту та положення про юридичний відділ, що затверджується головою районної державної адміністрації.

51. Начальник юридичного відділу:

- здійснює керівництво роботою юридичного відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

- бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться у районній державній адміністрації;

- організовує роботу юридичного відділу, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на відділ завдань, вносить пропозиції стосовно заохочення працівників відділу та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

- виконує інші передбачені законодавством функції.

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби і комісії районної державної адміністрації

52. Для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації голова утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії. Завдання, функції та персональний склад таких органів визначає голова районної державної адміністрації.

З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при районній державній адміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики утворюється громадська рада.

Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

53. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності утворюється колегія районної державної адміністрації (далі - колегія) у складі голови районної державної адміністрації (голова колегії), першого заступника (заступник голови колегії), заступника голови, керівника апарату та керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації.

54. До складу колегії можуть входити за згодою керівники підприємств та установ району, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та посадові особи органів місцевого самоврядування.

До складу колегії районної державної адміністрації можуть бути включені за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники.

55. Засідання колегії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

Кількісний склад колегії визначається головою районної державної адміністрації.

Члени колегії затверджуються та звільняються від покладених на них обов’язків розпорядженням голови районної державної адміністрації.

56. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

Проекти рішень колегії районної державної адміністрації оприлюднюються на офіційному веб - сайті районної державної адміністрації.

В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

Рішення колегії оформляється протоколом, який підписується головою колегії (у разі відсутності – заступником голови колегії) та працівником, який вів протокол, і є підставою для відповідного розпорядження. Розпорядження районної державної адміністрації за результатами засідання колегії видається не пізніше, ніж у 10-ти денний термін після її проведення. Відповідальність за чітке дотримання порядку і термінів розроблення, подання та узагальнення матеріалів на засідання колегії районної державної адміністрації та їх доопрацювання після засідань покладається на заступників голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату районної державної адміністрації та керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, які готували матеріали.

Контроль за виконанням прийнятих розпоряджень за наслідками засідань колегії районної державної адміністрації здійснює сектор контролю апарату районної державної адміністрації.

57. Апарат районної державної адміністрації здійснює організаційне забезпечення засідань колегії.

58. У своїй роботі колегія районної державної адміністрації керується Типовим положенням про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 № 1569, Положенням про колегію районної державної адміністрації та цим Регламентом.

Порядок підготовки та проведення нарад

59. Голова, заступники голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації проводять наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.

Порядок денний наради затверджує голова районної державної адміністрації, заступники голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівник апарату районної державної адміністрації.

Організація проведення нарад у голови районної державної адміністрації, заступників голови, керівника апарату покладається на апарат або відповідні структурні підрозділи районної державної адміністрації.

60. Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причини внесення питання на розгляд надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань - подаються у день проведення наради.

Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний строк. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.

Протокол наради підписує головуючий та працівник, який вів протокол. Оригінали протоколів нарад, що проводяться головою районної державної адміністрації, заступниками та керівником апарату подаються у загальний відділ апарату районної державної адміністрації для реєстрації та надсилання виконавцям.

Письмову інформацію про хід виконання протокольних доручень виконавці подають головному відповідальному виконавцю для узагальнення та подання керівництву районної державної адміністрації.

Сектор контролю апарату районної державної адміністрації забезпечує контроль за виконанням протокольних доручень нарад у голови районної державної адміністрації.

Протоколи нарад у голови, першого заступника, заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації ведуть відповідальні працівники відділів, управлінь, структурних підрозділів районної державної адміністрації відповідно до напрямків роботи.

61. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку розпорядження районної державної адміністрації або протокольні доручення.

62. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена особа - начальник відділуорганізаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації.

Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень районної державної адміністрації

63. Голова районної державної адміністрації на виконання актів законодавства, указів, розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, документів інших органів виконавчої влади вищого рівня, за власною ініціативою видає одноособово в межах повноважень розпорядження районної державної адміністрації.

64. Проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації (далі- проекти розпоряджень) готують структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату, а також територіальні органи центральних органів виконавчої влади.

65. У разі, коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам районної державної адміністрації чи її апарату або іншому органу, головним розробником є виконавець, зазначений першим.

66. Проекти розпоряджень підлягають обов’язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами районної державної адміністрації, а у разі потреби з іншими органами.

У разі, коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проект надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.

Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату та інші органи виходячи із змісту основних положень проекту розпорядження.

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів районної державної адміністрації, її апарату та інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

Зацікавлені структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

Проекти погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації, інших органів, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації, у порядку передбаченому Інструкцією з діловодства в Долинській районній державній адміністрації.

При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проект розпорядження, а також дата візування.

Проекти розпоряджень районної державної адміністрації опрацьовуються та візуються в такій послідовності:

- головний розробник (виконавець);

- начальник загального відділу апарату районної державної адміністрації;

- начальник юридичного відділу апарату районної державної адміністрації;

- завідувач сектору контролю апарату районної державної адміністрації;

- заступники голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків);

- керівник апарату районної державної адміністрації;

- інші посадові особи, яких стосується документ.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в районній державній адміністрації здійснює візування проектів розпоряджень районної державної адміністрації з основної діяльності, а також розпоряджень районної державної адміністрації з кадрових питань.

Проекти розпоряджень районної державної адміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства та доручень Прем’єр-міністра України, погоджуються не пізніше, ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

При підготовці проектів розпоряджень районної державної адміністрації на виконання документів органів влади вищого рівня та інших, у тексті вказується вид документа, дата, номер і повна назва. Якщо заінтересовані структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень.

За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (додаток 1), у якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату, інші органи, що:

- погодили проект розпорядження без зауважень;

- висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником (повністю або частково);

- висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником.

Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності районної державної адміністрації.

Копії документів погодження проекту розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника.

67. У разі потреби може готуватись протокол узгодження позицій (додаток 2), який підписує керівник структурного підрозділу районної державної адміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником.

68. Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження (додаток 3), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов'язковим.

69. У разі, коли проектом розпорядження, що готується, передбачається необхідність внесення змін або доповнень до інших розпоряджень, такі зміни чи доповнення подаються у вигляді окремого розпорядження.

70. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник готує його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

71. Проект розпорядження із соціально-економічних питань містить вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв’язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.

Нормативні положення та завдання суб'єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити у разі потреби перелік виконавців і строки виконання завдань.

У проекті розпорядження можуть передбачатися у разі потреби проміжні контрольні строки інформування районної державної адміністрації про хід виконання встановлених завдань.

Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку району у разі потреби, попередньо обговорюються на засіданнях колегії районної державної адміністрації.

72. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта подає:

- копію рішення Державної регуляторної служби України про його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу;

- копію повідомлення про оприлюднення проекту.

73. Підготовлений проект розпорядження підписується керівником органу, що є головним розробником, та вноситься голові районної державної адміністрації разом з документами, передбаченими пунктами 66-72 цього Регламенту.

За дорученням голови районної державної адміністрації, заступників голови,керівника апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) опрацювання внесеного проекту розпорядження проводиться в апараті та у разі потреби здійснюється редагування його тексту.

Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті районної державної адміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату районної державної адміністрації.

74. Проекти розпоряджень підлягають обов’язковій правовій експертизі юридичним відділом апарату районної державної адміністрації.

У разі коли проект розпорядження подано з порушенням визначених у цьому розділі вимог, юридичний відділ апарату районної державної адміністрації доповідає про це керівнику апарату районної державної адміністрації, який у дводенний строк супровідним листом за своїм підписом повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього.

Юридичний відділ апарату районної державної адміністрації опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов'язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормопроектувальної техніки, а також у разі потреби редагує проект розпорядження.

Юридичний відділ апарату районної державної адміністрації під час проведення правової експертизи:

- перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

- оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

- перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридичний відділ апарату районної державної адміністрації готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі, коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний відділ апарату районної державної адміністрації готує висновок.

Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

75. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.

76. Проект розпорядження візується працівниками районної державної адміністрації, які здійснювали його опрацювання, в обов'язковому порядку керівником юридичного відділу, заступниками голови районної державної адміністрації, що відповідають за його підготовку, та передається керівникові апарату районної державної адміністрації.

77. Розпорядження районної державної адміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самим розпорядженням не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби- оприлюднюються.

Розпорядження районної державної адміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731.

Розпорядження районної державної адміністрації нормативного характеру набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.

Розпорядження районної державної адміністрації, що стосуються прав та обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

Розпорядження районної державної адміністрації, зазначені в абзацах третьому і четвертому цього пункту, оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України “Про доступ до публічної інформації”.

Порядок подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію визначено у наказі Міністерства юстиції України від 15.05.2013 № 883/5.

Юридичний відділ при проведенні правової експертизи проекту розпорядження районної державної адміністрації, у разі необхідності подання його на державну реєстрацію, у встановленому порядку під час візування проставляє напис “Підлягає державній реєстрації”.

Відповідальність за погодження розпоряджень районної державної адміністрації та своєчасність їх подання на державну реєстрацію в органах юстиції та повернення в загальний відділ покладається на головних розробників.

Додатки до розпоряджень районної державної адміністрації є невід’ємною частиною таких розпоряджень і підписуються заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

Спільні розпорядження голови районної державної адміністрації та голови районної ради оформляються у двох примірниках і візуються відповідальними працівниками районної державної адміністрації та районної ради.

Підписані головою районної державної адміністрації розпорядження реєструються в загальному відділі апарату районної державної адміністрації, виготовляються копії та надсилаються заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам згідно з розрахунком розсилання та оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження.

Публічне обговорення проекту розпорядження голови районної державної адміністрації

78. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення району, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження районнихпрограм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально- економічне значення для його розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

79. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова районної державної адміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.

Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів районної державної адміністрації чи її апарату або іншими органами.

До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований керівником органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення.

У плані проведення публічного обговорення зазначається:

- які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;

- яких результатів необхідно досягти;

- які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

- строк проведення обговорення.

Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

80. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

Головний розробник подає відділуорганізаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації проект розпорядження разом з планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття та інформацією про контактні телефони і адресу головного розробника.

Публічне обговорення проекту розпорядження проводиться з урахуванням положень Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996.

81. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до районної державної адміністрації.

Взаємовідносини районної державної адміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

82. Взаємовідносини районної державної адміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань.

Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.

83. Районна державна адміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць району до проектів нормативно-правових актів, які розробляються іншими органами.

З метою врахування громадської думки щодо нормативно-правового акта з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження районною державною адміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Регламенту районної

державної адміністрації

 

ДОВІДКА

про погодження проекту розпорядження

 (назва)

 

Проект розпорядження розроблено_______________________________

 (найменування структурного підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)

 

(підстава для розроблення)

 

та погоджено:

без зауважень

(посада)                                                  (ініціал імені, прізвище)

 

із зауваженнями (пропозиціями), які враховано

(посада)                                                  (ініціал імені, прізвище)

 

із зауваженнями (пропозиціями), які враховано частково

(посада)                                                  (ініціал імені, прізвище)

 

із зауваженнями (пропозиціями), які не враховано

(посада)                                                  (ініціал імені, прізвище)

 

 

 

(повне найменування посади             (підпис)    (ініціал імені, прізвище)

керівника структурного

підрозділу,іншого органу,

що є головним розробником)

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Регламенту районної

державної адміністрації

 

ПРОТОКОЛ

узгодження позицій

 

щодо проекту розпорядження____________________________________

(назва)

 

1. Ураховані зауваження (пропозиції)

Редакція частини проекту розпорядження, до якої висловлено зауваження (пропозиції)

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що подав зауваження (пропозиції), та їх зміст

Спосіб врахування

 

 

 

 

2. Неврегульовані розбіжності

Редакція спірної частини проекту розпорядження

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що висловив зауваження (пропозиції), та їх зміст

Обгрунтування причин відхилення зауважень (пропозицій) головним розробником

 

 

 

 

 

 

(повне найменування посади             (підпис)    (ініціал імені, прізвище)

керівника структурного

підрозділу,іншого органу,

що є головним розробником)

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Регламенту районної

державної адміністрації

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

1. Обґрунтування необхідності видання розпорядження

Зазначається підстава розроблення проекту розпорядження (на виконання акта законодавства, доручення Президента України, Прем'єр- міністра України, за власною ініціативою тощо) та стисло викладається суть проблеми, на розв'язання якої спрямовується розпорядження, причини її виникнення, наводяться дані, що підтверджують необхідність правового врегулювання питання.

2. Мета і шляхи її досягнення

Розкривається мета, якої планується досягти в результаті видання розпорядження, та механізм його виконання, а також суть найважливіших положень проекту.

3. Правові аспекти

Зазначаються правові підстави розроблення проекту розпорядження та перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері суспільних відносин.

Виходячи із змісту проекту розпорядження, зазначається потреба у внесенні змін до чинних розпоряджень або визнання їх такими, що втратили чинність.

У разі коли проект розпорядження стосується прав та обов'язків громадян, про це зазначається окремо.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

5. Позиція заінтересованих органів

Зазначається, чи стосується проект розпорядження інтересів інших органів, та стисло викладається їх позиція.

Якщо проект подано з розбіжностями, наводиться інформація про роботу, проведену з їх урегулювання (стисло повідомляється про вжиті головним розробником заходи, спрямовані на пошук взаємоприйнятного рішення, врегулювання спірної позиції, зазначається, чи проводилися переговори, консультації, робочі зустрічі, наради тощо, а також хто з посадових осіб брав у них участь).

У разі потреби додається протокол узгодження позицій.

6. Регіональний аспект

Якщо проект розпорядження стосується питання розвитку адміністративно-територіальної одиниці, зазначається, чи враховують положення проекту потребу регіону, його вплив на регіональний розвиток, при потребі наводиться позиція органів місцевого самоврядування, а також визначається ступінь її відображення в проекті.

7. Громадське обговорення

Відображаються результати проведених консультацій з громадськістю, пропозиції та зауваження громадськості і ступінь їх врахування, запропоновані шляхи мінімізації негативних наслідків неврахування таких пропозицій та зауважень, а також способи врегулювання конфлікту інтересів.

Якщо проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення, про це зазначається окремо.

8. Прогноз результатів

Наводиться прогнозна оцінка результатів виконання розпорядження, зазначаються критерії (показники), за якими оцінюється ефективність, аналізуються можливі ризики та заходи щодо їх мінімізації. Критерії оцінки ефективності повинні виражатися в конкретних одиницях (грошові одиниці, одиниці продукції тощо). Прогнозні розрахунки та критерії оцінки ефективності можуть додаватися до пояснювальної записки.

Наводяться фінансово-економічне обґрунтування проекту розпорядження, розрахунок необхідних матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття. Якщо виконання розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат, про це зазначається окремо.

Детальні фінансово-економічні розрахунки можуть додаватися до пояснювальної записки.

 

(повне найменування посади             (підпис)    (ініціал імені, прізвище)

керівника структурного

підрозділу,іншого органу,

що є головним розробником)

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

 

 
Важлива інформація!

Служба Судової охорони в Івано-Франківській області

Sluzhba-Sudovoyi-Ohorony.jpg 

Детальна інформація за посиланням

http://www.if.gov.ua/news/47820

Пам'ятка громадянам України, які перетинають кордон з Російською Федерацією або Республікою Білорусь

pamjatka.pdf

На підтримку українських лікарів!
Держпродспоживслужба інформує!
До уваги громадян! Контакти сімейних лікарів!

Важливо!
Актуально!
 
Захистимо Україну разом!

 

ГЕРОЇ  НЕ  ВМИРАЮТЬ!

 

До відома громадськості!

 Інформаційно-навчальні ролики «Знай своє право на землю»

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2814/pravo-na-zemlyu.jpg

 

 

Долинщина запрошує!

ОФІЦІЙНІ САЙТИ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області