6 березень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація

КОРИСНІ ЛІНКИ

Долинська районна рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/v_maks.jpg 

Долинська міська рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/dolyna.jpg 

Долинська центральна районна бібліотека  

LibLOGO 

Долинська центральна районна лікарня

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/101.jpg

 

Долинський будинок дитячої та юнацької творчості

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/f2.jpg

 

 

 

 

Державна підтримка енергозбереження

  

 

 

 

 

 

 

Створюйте ОСББ та долучайтеся до державної програми з енергоефективності! (відеоролик)

 

 

 

 

 

 

Допомога внутрішньо переміщеним особам та постраждалим, які опинились у складних життєвих обставинах


. На головну / Економіка

УКРАЇНА

 

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

 

НАКАЗ

 

12.11.2018                                             м.Долина                          № 52

 

 

Про внесення змін до Інструкції

з підготовки бюджетних запитів

 

 

 

 

 

 

 

       Відповідно до статті 20, 75 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами), Положення про фінансове управління районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням Долинської районної державної  адміністрації від 03 березня 2015 року №59 та з метою уточнення типових форм бюджетних запитів для складання проектів місцевих бюджетів за програмно - цільовим методом

 

                                                       НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Інструкції з підготовки бюджетних запитів, затвердженої наказом фінансового управління районної державної адміністрації від 11.11.2014 №30 зареєстрованого в Долинському  районному управлінні юстиції 13.11.2014 за №13/367, виклавши її в новій редакції, що додається.

 

2. Наказ набирає чинності після державної реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції в Івано-Франківській області, з дня його офіційного опублікування.

 

3.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник фінансового управління                   Світлана Демченко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ фінансового управління

районної державної адміністрації

12 листопада 2018 р. №52

 

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

з підготовки бюджетних запитів по районному бюджету

 

 І. Загальні положення

 

1.   Ця Інструкція розроблена відповідно до статті 20, 75 Бюджетного
кодексу України і визначає механізм розрахунку показників проекту
районного бюджету на плановий бюджетний період (далі - проект
бюджету) та прогнозу районного бюджету на наступні за плановим два
бюджетні періоди (далі - прогноз бюджету); встановлює порядок
складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів.

 

       2.      Головний розпорядник бюджетних коштів (далі – головний розпорядник) організовує та забезпечує складання бюджетного запиту і подає його до фінансового управління районної державної адміністрації в паперовому та електронному вигляді за формами:

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20___- 20___ РОКИ загальний,
Форма 20 -1 (далі - Форма-1) (додаток 1);

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__ - 20__ РОКИ індивідуальний,
Форма 20__-2 (далі - Форма-2) (додаток 2);

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__ - 20__ РОКИ додатковий, Форма-3 (далі - Форма-3) (додаток 3).

 

3.    Форми бюджетного запиту заповнюються послідовно.

Форма-2 заповнюється на підставі показників Форми-1 і лише після заповнення зазначених форм у разі потреби заповнюється Форма-3.

 

4.    Усі вартісні показники у формах наводяться у гривнях з округленням до десятої.

 

           5. Разом з бюджетним запитом головний розпорядник подає необхідну для здійснення фінансовим управлінням районної державної адміністрації  аналізу бюджетного запиту детальну інформацію за формами, які щороку доводяться фінансовим управлінням районної державної адміністрації до головних розпорядників, а також підтвердні документи та матеріали (детальні розрахунки, дозвільну документацію щодо будівництва, акти про виділення земельних ділянок для будівництва, інформацію щодо можливості підключення інженерних мереж, титули будов (об'єктів), проектно-кошторисну документацію, перелік обладнання та інвентарю тощо).

 

          6. Бюджетний запит складається на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням організаційних, фінансових (у тому числі граничних обсягів видатків та надання кредитів загального фонду районного бюджету на плановий бюджетний період (далі - граничні обсяги) та індикативних прогнозних показників обсягів видатків або надання кредитів загального фонду районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі - індикативні прогнозні показники) та інших обмежень, які щороку доводяться фінансовим управлінням районної державної адміністрації до головних розпорядників.

 

7.   Граничні обсяги та індикативні прогнозні показники
розраховуються
фінансовим управлінням райдержадміністрації на основі:

прогнозу економічного і соціального розвитку України на плановий бюджетний період та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступні за плановим два бюджетні періоди;     

Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період;

прогнозу Державного бюджету України на відповідні бюджетні періоди, схваленого Кабінетом Міністрів України.

 

8. Розрахунок граничних обсягів та індикативних прогнозних
показників здійснюється з урахуванням:

            прогнозних обсягів доходів;

розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;

розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (далі - Єдина тарифна сітка);

прогнозних цін на енергоносії та тарифів на оплату комунальних послуг;

необхідності передбачення нових (порівняно з поточним бюджетним періодом) першочергових видатків, у тому числі тих, що мають періодичний характер;

необхідності оптимізації витрат головних розпорядників, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності, скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат тощо.

 

9.    Граничний обсяг та індикативні прогнозні показники доводяться фінансовим управлінням районної державної адміністрації до головного розпорядника загальними сумами за роками.

 

       10. Головний розпорядник здійснює розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами з урахуванням пріоритетів державної політики, плану соціально-економічного розвитку району та планів своєї діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

      11. Показники доходів, фінансування, видатків, повернення та надання кредитів за попередній та поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам класифікації доходів бюджету, фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, внесених до відповідної бюджетної класифікації.

 

      12. З метою співставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної (функціональної) класифікації видатків та кредитування державного бюджету, що формується у бюджетних запитах на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

       У разі якщо бюджетна програма не передбачається на плановий бюджетний період:

       показники поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;

       показники за бюджетною програмою попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної (тимчасової) класифікації видатків та кредитування державного бюджету поточного бюджетного періоду, а у разі якщо бюджетна програма  у поточному бюджетному періоді не передбачена - зазначаються окремим рядком.

 

13.  Для заповнення форм бюджетного запиту використовуються:

       дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого органу Державної казначейської служби в районі з урахуванням капітальних видатків (далі - звіт за попередній бюджетний період) - для зазначення показників за попередній бюджетний період;

       показники, затверджені розписом районного бюджету на поточний бюджетний період з урахуванням капітальних видатків (без урахування внесених змін, крім змін, пов'язаних із внесенням змін до закону України про Державний бюджет України, та змін у структурі бюджетних програм) (далі - розпис на поточний бюджетний період) - для зазначення показників за поточний бюджетний період;

       показники видатків та/або надання кредитів, розраховані відповідно до положень розділу II цієї Інструкції, - для зазначення показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

       14. Головні розпорядники забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих до фінансового управління бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту районного бюджету та прогнозу районного бюджету.

 

       15. У разі якщо головний розпорядник у межах доведених фінансовим управлінням райдержадміністрації граничного обсягу та індикативних прогнозних показників пропонує зменшити порівняно з поточним бюджетним періодом видатки та/або надання кредитів загального фонду районного бюджету за одними бюджетними програмами  та збільшити за іншими, такі пропозиції мають бути обґрунтовані в частині необхідності такого перерозподілу та можливості реалізації відповідних бюджетних програм у запропонованих обсягах.

 

       16. Фінансове управління здійснює аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів на предмет відповідності меті, пріоритетності, ефективності використання бюджетних коштів, дотримання доведених обмежень та вимогам цієї Інструкції.

 

       17. З метою усунення розбіжностей з головними розпорядниками щодо показників проекту районного бюджету та прогнозу районного бюджету фінансове управління райдержадміністрації проводить погоджувальні наради з головними розпорядниками. 

 

       18. За результатами проведеного аналізу бюджетних запитів працівники фінансового управління районної державної адміністрації подають інформацію начальнику фінансового управління районної державної адміністрації.

 

       19. На основі результатів аналізу бюджетних запитів та стану їх погодження начальник фінансового управління районної державної адміністрації відповідно до норм, передбачених частиною п'ятою статті 75 Бюджетного кодексу України, приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту районного бюджету.

 

       20. У разі подання головним розпорядником бюджетного запиту, складеного з порушенням вимог цієї Інструкції, фінансове управління районної державної адміністрації може повернути такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність до зазначених вимог.

 

  21. У разі порушення бюджетного законодавства до учасників бюджетного процесу можуть застосовуватися заходи впливу відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України.

 

II. Розрахунок видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

 

       1. Головний розпорядник забезпечує розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та здійснює розрахунок обсягів видатків та надання кредитів, ураховуючи принципи пріоритетності, обґрунтованості витрат, а також жорсткої економії бюджетних коштів.

 

       2. Передбачені у граничних обсягах видатки на продукти харчування, медикаменти та перев'язувальні матеріали і на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (у разі їх доведення до головних розпорядників) не дозволяється зменшувати.

 

       3. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюються з урахуванням:

       нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній сфері;

       зобов'язань, передбачених договорами (контрактами);

       норм і нормативів;

       періодичності виконання окремих бюджетних програм, а також окремих заходів, що здійснюються в межах бюджетних програм;

       пріоритетності видатків, ураховуючи реальні можливості бюджету;

       результатів оцінки ефективності бюджетних програм, проведеної з урахуванням методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, встановлених Мінфіном, та висновків за результатами контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

       необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов'язаннями у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

       цін і тарифів поточного року на відповідні товари (роботи, послуги), закупівлю яких передбачається здійснювати у межах бюджетної програми ;

       кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

       До кількісних факторів належать, зокрема штатна чисельність працівників, кількість бюджетних установ, кількість інвалідів, кількість учнів, тощо. До вартісних факторів - індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо.

       Окремі фактори, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів, щороку доводяться головним розпорядникам фінансовим управлінням райдержадміністрації, решта - визначається головним розпорядником самостійно з урахуванням галузевих особливостей та підтверджується відповідними обґрунтуваннями та розрахунками.

 

       4. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий
та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється за кожною
бюджетною програмою як за загальним, так і за спеціальним
фондами у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або
класифікації кредитування бюджету.

       Обсяг видатків або надання кредитів за бюджетною програмою  визначається як сума коштів за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

       Детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації видатків здійснюються з урахуванням факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів.

 

       5. Обсяг надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди визначається на підставі нормативно-правових актів, якими передбачено надання таких кредитів, договорів між головним розпорядником та позичальником тощо, та необхідності повного завершення розпочатих позичальником робіт (здійснення виплат), що передбачені такими угодами (договорами).

 

       6. При визначенні обсягу видатків або надання кредитів за бюджетними програмами, що забезпечують реалізацію інвестиційних програм (проектів), ураховується необхідність:

       першочергового забезпечення ресурсами інвестиційних програм (проектів), реалізація яких розпочинається у поточному бюджетному періоді або розпочалася у минулих бюджетних періодах;

       виконання інвестиційних програм (проектів), які реалізовуються в рамках діючих державних цільових програм;

       виконання положень договорів (контрактів) щодо надання кредитів.

 

       7. Обсяг капітальних видатків визначається, ураховуючи запланований обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, ступінь будівельної готовності об'єктів, кількість наявного обладнання та ступінь їх фізичного і морального зношення. Фактори, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головним розпорядником визначаються самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних коштів.

 

       8. За результатами розрахунків сума видатків та/або надання кредитів загального фонду за усіма бюджетними програмами на відповідний бюджетний період порівнюється із граничним обсягом та індикативними прогнозними показниками.

       У разі якщо розрахований обсяг видатків та/або надання кредитів загального фонду перевищує граничний обсяг та індикативні прогнозні показники, додаткові видатки та/або надання кредитів (сума перевищення) включаються у Форму-3 за умови, що такі видатки нормативно-правовими актами визначені пріоритетними.

 

       9. Обсяг видатків та/або надання кредитів спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до нормативно-правових актів, які передбачають утворення і використання спеціального фонду.

 

       10. Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

       Розрахунок надходжень спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється з урахуванням фактичних надходжень у попередньому та поточному бюджетних періодах.

 

ІІІ. Порядок заповнення Форми-1

 

       1. Форма-1 призначена для наведення узагальненого запиту головного розпорядника коштів щодо показників, передбачених за бюджетними програмами.

       У пункті 1 зазначається код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету та найменування головного розпорядника.

 

       2. У пункті 2 зазначається мета діяльності головного розпорядника, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації державної політики у відповідній сфері та має формуватись з урахуванням таких критеріїв:

       чітке формулювання та лаконічне викладення;

       спрямованість на досягнення певного результату;

       охоплення всіх сфер діяльності головного розпорядника.

 

       3. У пункті 3 зазначається  розподіл граничного обсягу витрат загального фонду на плановий  період та індикативних прогнозних показників на два наступні за плановим періоди за бюджетними програмами:

       у графах 1-3 зазначаються код програмно класифікації видатків та кредитування, найменування бюджетної програми, відповідальний виконавець бюджетної програми;

       у графі 4  зазначається код функціональної класифікації видатків та кредитування;

       у графі 5 (звіт) - касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

       у графі 6 (затверджено) - бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

       у графах 7-9 (проект, прогноз) - розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

       4. У пункті 3 зазначається розподіл граничного обсягу витрат спеціального  фонду на плановий  період та індикативних прогнозних показників на два наступні за плановим періоди за бюджетними програмами:

       у графах 1-3 зазначаються код програмно класифікації видатків та кредитування, найменування бюджетної програми, відповідальний виконавець бюджетної програми;

       у графі 4  зазначається код функціональної класифікації видатків та кредитування;

       у графі 5 (звіт) - касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

       у графі 6 (затверджено) - бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

       у графах 7-9 (проект, прогноз) - розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

IV.Порядок заповнення Форми-2

 

       1. Форма-2 (індивідуальний запит) призначена для наведення показників щодо прогнозу надходжень для забезпечення діяльності головного розпорядника коштів (заповнюється в цілому по головному розпоряднику коштів) та детальної інформації з обгрунтуваннями по показниках за кожною бюджетною програмою.

 

       2.     У пунктах 1 і 2 зазначаються відповідно код відомчої класифікації та найменування головного розпорядника, код та найменування відповідального виконавця бюджетної програми.

       У пункті 3 зазначається код та найменування бюджетної програми.

 

       3. У пункті 4 зазначаються основна мета виконання бюджетної програми,  законодавчі підстави та строки її реалізації:

       у підпункті 1 пункту 4 - мета бюджетної програми та строки її реалізації;

       у підпункті 2 пункту 4 – завдання бюджетної програми;

       у підпункті 3 пункту 4 –  підстави реалізації бюджетної  програми;

       Мета бюджетної програми визначається відповідно до правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 09 липня 2010 року №679  та типових переліків бюджетних програм по відповідних галузях бюджетної сфери.

 

       4.     У пункті 5 наводиться прогноз надходжень для забезпечення виконання бюджетної програми.

       У рядку “Надходження загального фонду бюджету” у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 5 наведені показники мають відповідати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 3 Форми-1.

       Показники спеціального фонду зазначаються за кожним видом надходжень:

1) власні надходження бюджетних установ:

       плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код класифікації доходів бюджету 25010100);

       надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (код класифікації доходів бюджету 25010200);

       плата за оренду майна бюджетних установ (код класифікації доходів бюджету 25010300);

       надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код класифікації доходів бюджету 25010400);

       благодійні внески, гранти та дарунки (код класифікації доходів бюджету 25020100);

       кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (код класифікації доходів бюджету 25020200);

       2) інші надходження спеціального фонду, визначені законами про Державний бюджет України, рішенням про районний бюджет на попередній та поточний бюджетні періоди і які передбачається отримувати у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

       3) кошти, що передаються із загального фонду до  спеціального фонду (бюджету розвитку);

       4) залишки коштів на початок та на кінець періоду (602100,602200).

       5) повернення  кредитів  до бюджету.

       Загальний обсяг надходжень спеціального фонду (рядок “ВСЬОГО”) розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень та різниці між залишками бюджетних коштів на початок бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання 602100) та на кінець бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання 602200).

       У рядку “Надходження загального фонду бюджету” у графах 3, 7, підпункту 2 пункту 5. наведені показники мають відповідати показникам у графах 8, 9, пункту 3 Форми-1.

       У підпункті 2 пункту 5 зазначаються надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми на наступні за плановим два бюджетні періоди.

       У пункті 6 запит викладається за бюджетною програмою в розрізі кодів економічної класифікації:

       у графах 3, 4 підпунктів 1, 2 пункту 6 (звіт) зазначаються касові видатки або надання кредитів загального та спеціального  фондів відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

       у графі 5 підпунктів 1, 2 пункту 6 (звіт) – видатки спеціального фонду за рахунок бюджету розвитку відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

       у графах 7, 8 підпунктів 1, 2 пункту 6 (затверджено) - бюджетні асигнування загального та спеціального фондів або надання кредитів, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

       у графі 9 підпунктів .1, 2 пункту 6 (затверджено) -бюджетні асигнування за рахунок бюджету розвитку (спеціального фонду), затверджені розписом на поточний бюджетний період;

       у графах 11, 12 підпунктів 1, 2 пункту 6 (проект) - видатки або надання кредитів загального та спеціального  фондів  на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції;

       у графі 13 підпунктів .1, 2 пункту 6 (проект) - бюджетні асигнування за рахунок бюджету розвитку (спеціального фонду), які передбачаються на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції;

       у графах 3, 4 підпункту 3 та підпункту 4 пункту 6 (прогноз) –видатки або надання кредитів загального та спеціального фондів на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції;

у графах 5 і 9 підпункту 3 та підпункту 4 пункту 6 (прогноз) – видатки або надання кредитів спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції.

       Показники у рядку “ВСЬОГО” (загальний фонд) у графі 3 підпункту 1 пункту 6, рядку “ВСЬОГО” у графі 3 підпункту 2 пункту 6, рядку “ВСЬОГО” у графі 3 підпункту 3 пункту 6, рядку “ВСЬОГО” у графі 3  підпункту 4 пункту 6 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7, 8, 9  пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми.

       Показники у рядку “ВСЬОГО” (спеціальний фонд) у графах 4, 12 підпункту 1 пункту 6, рядку “ВСЬОГО” у графах 4, 8, 12 підпункту 2 пункту 6,рядку “ВСЬОГО” у графах 4, 8 підпункту 3 пункту 6, рядку “ВСЬОГО” у графах 4, 8 підпункту.4 пункту 6повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7, 8, 9  пункту 4 Форми-1 для відповідної бюджетної програми.

 

       5. У пункті 7 зазначаються витрати за напрямами використання бюджетних коштів.

       У графі 3 підпункту 1  пункту 7 (звіт) - касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

       у графі 7 підпункту 1 пункту 7 (затверджено) - бюджетні асигнування загального фонду на поточний бюджетний період, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

       у графі 11 (проект) - видатки або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період;

у графі 4  підпункту 1 пункту 7 (звіт) - касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 8 підпункту 1 пункту 7 (затверджено) - бюджетні асигнування  спеціального фонду на поточний бюджетний період, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графі 12 (проект) - видатки або надання кредитів  спеціального фонду на плановий бюджетний період;

       Показники у рядку “ВСЬОГО” у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 7 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 3  Форми-1 для відповідної бюджетної програми, а також показникам у рядку “ВСЬОГО” у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 6 або рядку “ВСЬОГО” у графах 3, 7, 11 підпункту 2 пункту 6 Форми-2.

       У підпункті 2 пункту 7 зазначаються видатки або надання кредитів у наступних за плановим двох бюджетних періодах в розрізі програм та завдань:

       у графах З, 7 (прогноз) зазначаються видатки або надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди;

       у графах 4, 8 (прогноз) - видатки або надання кредитів спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.

       Показники у рядку “ВСЬОГО” у графах 3, 7 підпункту 2 пункту 7 повинні дорівнювати показникам у графах 8, 9 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми,  показникам у рядку “ВСЬОГО” у графах 4, 8 підпункту 3 пункту 6 Форми-2, а також показникам у рядку “ВСЬОГО” у графах 4, 8 підпункту 4 пункту 6.

       Завдання програм визначаються відповідно до Правил
складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених н
аказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року N836 (із внесеними змінами та доповненнями).

 

       6. У пункті 8 наводяться результативні показники бюджетної програми за попередній, поточний, на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

       Результативні показники бюджетної програми визначаються з урахуванням типових переліків результативних показників.

       За кожною бюджетною програмою можливе уточнення та розширення переліку результативних показників, визначених у примірному переліку результативних показників бюджетних програм.

       У графі “Джерело інформації” підпунктів 1, 2 пункту 8 зазначаються найменування статистичних збірників, звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність наведених результативних показників бюджетних програм.

       7. У пункті 9 наводиться структура видатків на оплату праці за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

В останньому рядку пункту 9 додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді.

 

       8. У пункті 10 наводиться чисельність працівників, зайнятих у бюджетних установах, в розрізі переліку категорій працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами:

       у графах 3, 5, 7, 9 зазначається кількість затверджених штатних одиниць у штатних розписах;

       у графах 4, 6, 8, 10 - кількість фактично зайнятих штатних одиниць в попередньому бюджетному періоді, а в поточному бюджетному періоді - станом на 1 вересня поточного бюджетного періоду;

       у графах 11-16 - чисельність працівників бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

       Кількість штатних одиниць та фактично зайнятих посад, які утримуються за рахунок видатків загального фонду або спеціального фонду, наводиться окремо. У разі якщо згідно з чинним законодавством працівники, що отримують основну заробітну плату за рахунок загального фонду, отримують додаткову заробітну плату зі спеціального фонду або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність таких працівників проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку “штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді”, у графах 5, 6, 9, 10, 12, 14 і 16.

       Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків у підпунктах 1, 3 пункту 6 та пункті 9.

 

       9. У пункті 11 наводяться цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у плановому (підпункт 1 пункту 11) та наступних за плановим двох бюджетних періодах (підпункт 2 пункту 11):

 

       у графах  2 та 3 підпункту 1 пункту 11 та графах 2, підпункту 2 пункту 11 зазначаються найменування цільової програми, нормативно-правовий акт, яким вона затверджена;

 

       Показники у рядку “ВСЬОГО” у графах 4,7, 10 підпункту 1 пункту 11 не мають перевищувати відповідні показники у графах 3, 7, 11 підпункту1 пункту 6 або у графах 3, 7, 11 підпункту 2 пункту 6.

 

       Показники у рядку “ВСЬОГО” у графах 4, 7 підпункту 2 пункту 11 не мають перевищувати відповідні показники у графах 3,7 підпункту 3 пункту 6 або у графах 3, 7  підпункту 4 пункту 6.

 

       10. У пункті 12 викладається запит головного розпорядника коштів за обєктами, які виконуються в межах бюджетної програм за рахунок коштів бюджету розвитку.

 

       У графі 1 зазначається найменування обєкта відповідно до проектно- кошторисної документації;

       у графах 2, 3 - строки реалізації обєкта  та загальна вартість обєкта.

       у графі 4 (звіт) - зазначаються видатки за спеціальним фондом, що реалізуються за рахунок надходжень до бюджету розвитку;

у графі 6 (затверджено) - зазначаються видатки за спеціальним фондом, що реалізуються за рахунок надходжень до бюджету розвитку;

у графах 8, 10,12 - зазначаються видатки за спеціальним фондом, що реалізуються за рахунок надходжень до бюджету розвитку на плановий рік та два наступні періоди.

 

11. У пункті 13 наводиться аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду відповідно у попередньому бюджетному періоді, очікувані результати у поточному бюджетному періоді та обґрунтування необхідності передбачення видатків або надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Приведені головними розпорядниками у пункті 13 обґрунтування використовуються при підготовці проекту районного бюджету, прогнозу бюджету та пояснювальної записки до проекту рішення районної ради про районний бюджет.

 

12.  У пункті 14 наводиться аналіз управління зобов'язаннями у попередньому і поточному бюджетних періодах та пропозиції щодо приведення зобов'язань на плановий бюджетний період до граничного обсягу видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період.

 

У підпунктах 1 та 2 пункту 14 зазначається кредиторська заборгованість за попередній бюджетний період, а також можлива кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду:

у графі 3 підпункту 1 пункту 14 - бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

у графі 4 підпункту 1 пункту 14 - касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період. Ці показники мають відповідати показникам, наведеним у графі 6 підпункту 1 пункту 6 або у графі 6 підпункту 2 пункту 6;

 

у графах 5 та 6 підпункту 1 пункту 14 - кредиторська заборгованість на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 підпункту 1 пункту 14 - зміна кредиторської заборгованості протягом попереднього бюджетного періоду;

у графах 8 та 9 підпункту 1 пункту 14 - кредиторська заборгованість, яка у попередньому бюджетному періоді погашена за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно;

у графі 10 підпункту 1 пункту 14 - бюджетні зобов'язання, у тому числі погашені (касові видатки) та непогашені (кредиторська заборгованість на кінець попереднього бюджетного періоду).

підпункт 2 пункту 14:

       графа 3 підпункту 2 пункту 14 – дорівнює  графі 6 підпункту 1 пункту 6 (бюджетні асигнування, затверджені розписом на поточний бюджетний період);

       графа 4  підпункту 2 пункту 14 – дорівнює  графі 6 підпункту 1 пункту 14 (кредиторська заборгованість на кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період);

       графа 9 підпункту 2 пункту 14 – дорівнює  графі 4 мінус графа 5,6 підпункту 2 пункту 14.

       У графах 5, 6 підпункту 2 пункту 14 наводиться сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та плановому бюджетних періодах планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно.

       У графі 7 підпункту 2 пункту 14 наводиться розрахунок очікуваних зобов'язань за видатками (різниця між затвердженими призначеннями на поточний бюджетний період (обсягом видатків на плановий бюджетний період) та кредиторською заборгованістю на початок відповідного бюджетного періоду).

У підпункті 3 пункту 14 зазначається  дебіторська  заборгованість за попередній бюджетний період, а також можлива дебіторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:

у графі 3 підпункту 3 пункту 14 - бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

у графі 4 підпункту 3 пункту 14 - касові видатки або надання кредитів  відповідно до звіту за попередній бюджетний період. Ці показники мають відповідати показникам, наведеним у графі 6 підпункту 1 пункту 6, або у графі 6 підпункту 2 пункту 6;

у графах 5,6,7 підпункту 3 пункту 14 - очікувана  дебіторська заборгованість на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 8,9  підпункту 3 пункту 14 - причини виникнення дебіторської заборгованості та вжиті заходи щодо її погашення;

       Наведена у підпунктах 1, 2 3 пункту 14  інформація призначена для здійснення аналізу ефективності управління головним розпорядником своїми зобов'язаннями в попередньому, поточному та на плановий бюджетні періоди в  розрізі економічної класифікації видатків бюджету (касові видатки, стан погашення кредиторської заборгованості загального фонду, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність до передбачених асигнувань), а також розробити заходи з приведення своїх зобов'язань на плановий бюджетний період у відповідність до обсягів видатків на плановий бюджетний період.

13. У пункті 15 наводяться підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду, а саме:

пояснення  щодо основних підходів до розрахунку власних надходжень бюджетних установ, інших надходжень спеціального фонду;

нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень спеціального фонду;

основні напрями використаннякоштів спеціального фонду;

обсягипоказників, які характеризують видаткиспеціального фонду (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо).

 

       14.    Інформація, наведена у Формі-2, використовується для формування паспорта бюджетної програми відповідно до Правил
складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених н
аказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року N 836 ( із внесеними змінами та доповненнями).

 

 

V. Порядок заповнення Форми-3

 

       1. Форма-3 (бюджетний запит - додатковий) призначена для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових поточних та капітальних видатків та/або надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди і заповнюється лише після заповнення Форми-1 і Форми-2 у разі якщо витрати, які розраховані, виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують граничний обсяг та індикативні прогнозні показники.

 

       Пропозиції головного розпорядника щодо додаткових видатків та надання кредитів розглядаються фінансовим управлінням районної державної адміністрації в межах балансу бюджету.

       Пропозиції щодо додаткових видатків або надання кредитів не надаються за бюджетними програмами, за якими у зв'язку з перерозподілом зменшено обсяги видатків або надання кредитів порівняно з поточним бюджетним періодом та збільшено за іншими бюджетними програмами.

 

       2. У пункті 1,2,3 зазначаються код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету, найменування головного розпорядника коштів, найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми.

 

       3. У пункті 4 наводяться додаткові кошти на поточні та капітальні видатки або надання кредитів загального фонду та інформація про зміни результативних показників бюджетної програми у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах у разі передбачення додаткових коштів, а також можливі наслідки, у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Підпункти 1 та 2 пункту 4 заповнюються за кожною бюджетною програмою.

У першій таблиці підпункту 1 пункту 4 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на плановий бюджетний період (у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету).

       У графі 6 першої таблиці підпункту 1 пункту 4 зазначається сума збільшення граничного обсягу, яка необхідна для виконання  відповідної  бюджетної програми.

У графі 7 першої таблиці підпункту 1 пункту 4 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період, а також надається інформація про вжиті головним розпорядником заходи щодо економії бюджетних коштів.

       У графах 2, 3, 4,  другої таблиці підпункту 1 пункту 4 зазначаються найменування результативних показників бюджетної програми (показників продукту та ефективності), їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам  2, 3, 4,   підпункту 1 пункту 8 Форми-2.

У графі 5 другої таблиці підпункту 1 пункту 4 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у плановому бюджетному періоді в межах граничного обсягу.

       У графі 6 другої таблиці підпункту 1 пункту 4 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі передбачення додаткових коштів у плановому бюджетному періоді.

У першій таблиці підпункту 2 пункту 4 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на наступні за плановим два бюджетні періоди (у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету).

У графах 3,4  першої таблиці підпункту 2 пункту 4 зазначається сума збільшення індикативних прогнозних показників.

У графі 7 першої таблиці підпункту 2 пункту 4 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.

У графах 2, 3, 4 другої таблиці підпункту 2 пункту 4 зазначаються результативні показники, затрат,  продукту, ефективності та якості, що характеризують виконання бюджетної програми у наступних за плановим двох бюджетних періодах, їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 2 пункту 8 Форми-2.

 

У графах 5 і 7 другої таблиці підпункту 2 пункту 4 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у наступних за плановим двох бюджетних періодах в межах індикативних прогнозних показників на відповідний бюджетний період.

У графах 6 і 8 другої таблиці підпункту 2 пункту 4 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі виділення додаткових видатків або надання кредитів у відповідних бюджетних періодах.

В останньому рядку “ВСЬОГО” підпунктів 1 та 2 пункту 4 зазначається загальна сума додаткових коштів за всіма бюджетними програмами та наслідки, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у плановому році та двох наступних періодах та альтернативні заходи  яких необхідно вжити для забезпечення виконання програми.

 

 

 

Заступник начальника -

начальник бюджетного відділу

фінансового управління районної

державної адміністрації                                                Марія Главач

 

 

                                                                                                                         Додаток 1

                                                                                                                         до Інструкції з підготовки бюджетних запитів

 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 20___-20___ РОКИ
загальний (Форма 20___-1)

1.______________________________________________________________( ___ ) ( ___ )

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                      (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 20___ рік та індикативних прогнозних показників на 20___-20___ роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код
Програмної класифікації видатків
та кредитування місцевих бюджетів

Найменування
бюджетної програми згідно
з Типовою програмною класифікацією видатків
та кредитування
місцевих бюджетів

Відповідальний виконавець

Код Функціональної класифікації видатків
та кредитування бюджету

20___ рік
(звіт)

20___ рік
(затверджено)

20___ рік
(проект)

20___ рік
(прогноз)

20___ рік
(прогноз)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 20___ рік та індикативних прогнозних показників на 20___-20___ роки за бюджетними програмами:

 

Код
Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування бюджетної програми згідно
з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Відповідальний виконавець

Код
Функціональної класифікації видатків
та кредитування бюджету

20___ рік
(звіт)

20___ рік
(затверджено)

20___ рік
(проект)

20___ рік
(прогноз)

20___ рік
(прогноз)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

(грн)

 

Керівник установи

______________________
(підпис)

 

______________________________________________
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

______________________
(підпис)

 

______________________________________________
(прізвище та ініціали)

 

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 20___–20___ РОКИ індивідуальний
(Форма 20___-2)

1.______________________________________________________________( ___ ) ( ___ )

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                      (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

 

2.______________________________________________________________( ___ ) ( ___ ) ( ___ )

(найменування відповідального виконавця)                                                                (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. ______________________________________________________________( ___ ) ( ___ ) ( ___ ) ( ___ ) ( ___ ) ( ___ ) ( ___ )

(найменування бюджетної програми                                                                                   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

   згідно з Типовою програмною класифікацією
  видатків та кредитування місцевих бюджетів)

 

4. Мета та завдання бюджетної програми на 20___-20___ роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

 

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 20___-20___ роках:

(грн)

Код

Найменування

20___ рік (звіт)

20___ рік (затверджено)

20___ рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3 + 4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (7 + 8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (11 + 12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Надходження із загального фонду бюджету

 

x

x

 

 

x

x

 

 

x

x

 

 

Власні надходження бюджетних установ

(розписати за видами надходжень)

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

Інші надходження спеціального фонду
(розписати за видами надходжень)

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

Повернення кредитів до бюджету

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) надходження для виконання бюджетної програми у 20___-20___ роках:

(грн)

Код

Найменування

20___ рік (прогноз)

20___ рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (3 + 4)

загальний
фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (7 + 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Надходження із загального фонду бюджету

 

x

 

 

 

x

 

 

 

Власні надходження бюджетних установ

(розписати за видами надходжень)

x

 

 

 

x

 

 

 

 

Інші надходження
спеціального фонду

(розписати за видами надходжень)

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Повернення кредитів до бюджету

x

 

 

 

x

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 20___–20___ роках:

(грн)

Код
Економічної класифікації
видатків бюджету

Найменування

20___ рік (звіт)

20___ рік (затверджено)

20___ рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3 + 4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (7 + 8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (11 + 12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20___–20___ роках:

(грн)

Код
Класифікації кредитування бюджету

Найменування

20___ рік (звіт)

20___ рік (затверджено)

20___ рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (3 + 4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (7 + 8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (11 + 12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 20___–20___ роках:

(грн)

Код
Економічної класифікації видатків бюджету

Найменування

20___ рік (прогноз)

20___ рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (3 + 4)

загальний
фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (7 + 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20___–20___ роках:

(грн)

Код
Класифікації кредитування бюджету

Найменування

20___ рік (прогноз)

20___ рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (3 + 4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (7 + 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 20___–20___ роках:

(грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

20___ рік (звіт)

20___ рік (затверджено)

20___ рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3 + 4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7 + 8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(11 + 12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 20___–20___ роках:

(грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

20___ рік (прогноз)

20___ рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (3 + 4)

загальний
фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (7 + 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 20___–20___ роках:

(грн)

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

20___ рік (звіт)

20___ рік (затверджено)

20___ рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(5 + 6)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(8 + 9)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(11 + 12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) результативні показники бюджетної програми у 20___–20___ роках:

(грн)

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

20___ рік (прогноз)

20___ рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

(5 + 6)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

(8 + 9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування

20___ рік (звіт)

20___ рік (затверджено)

20___ рік (проект)

20___ рік (прогноз)

20___ рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також
у спеціальному фонді

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п

Категорії
працівників

20___ рік (звіт)

20___ рік (план)

20___ рік

20___ рік

20___ рік

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний

фонд

загальний фонд

спеціальний

фонд

загальний фонд

спеціальний

фонд

затвер-джено

фактично зайняті

затвер-джено

фактично зайняті

затвер-джено

фактично зайняті

затвер-джено

фактично зайняті

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них: штатні одиниці
за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

x

x

 

 

x

x

 

 

x

 

x

 

x

 

 

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20___–20___ роках:

(грн)

№ з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Коли та яким документом затверджена

20___ рік (звіт)

20___ рік (затверджено)

20___ рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(4 + 5)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(7 + 8)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(10 + 11)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20___–20___ роках:

(грн)

№ з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Коли та яким документом затверджена

20___ рік (прогноз)

20___ рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом (4 + 5)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом (7 + 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20___–20___ роках:

(грн)

Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації

Строк реалізації об’єкта
(рік початку
і завершення)

Загальна вартість об’єкта

20___ рік (звіт)

20___ рік (затверджено)

20___ рік (проект)

20___ рік (прогноз)

20___ рік (прогноз)

спеціальний фонд

(бюджет розвитку)

рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %

спеціальний фонд

(бюджет розвитку)

рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %

спеціальний фонд

(бюджет розвитку)

рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %

спеціальний фонд

(бюджет розвитку)

рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %

спеціальний фонд

(бюджет розвитку)

рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20___ році, очікувані результати у 20___ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20___–20___ роки.

14. Бюджетні зобов’язання у 20___–20___ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20___ році:

(грн)

Код
Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/ надання кредитів

Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду

Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду

Зміна кредиторської заборгованості (6 – 5)

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

Бюджетні зобов’язання (4 + 6)

загального фонду

спеціального
фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20___–20___ роках:

(грн)

Код
Економічної класифікації видатків
бюджету/
код
Класифікації кредитування бюджету

Найменування

20___ рік

20___ рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду

планується погасити кредиторську заборгованість
за рахунок коштів

очікуваний
обсяг взяття поточних зобов’язань (3 – 5)

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду
(4 – 5 – 6)

планується погасити кредиторську заборгованість
за рахунок коштів

очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (8 – 10)

загального фонду

спеціального фонду

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) дебіторська заборгованість у 20___–20___ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/ надання кредитів

Дебіторська заборгованість
на 01.01.20___

Дебіторська заборгованість
на 01.01.20___

Очікувана дебіторська заборгованість
на 01.01.20___

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

4) аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 20___ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20___ рік та на 20___–20___ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20___ році, та очікувані результати у 20___ році.

 

Керівник установи

_______________________

(підпис)

 

_________________________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

_______________________

(підпис)

 

_________________________________________________

(прізвище та ініціали)

 

 

 

 

                                                                                               Додаток 3
                                                                                               до Інструкції з підготовки бюджетних запитів

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 20___–20___ РОКИ додатковий
(Форма 20___-3)

1._________________________________________________________( ___ ) ( ___ )

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)          (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування
                                                                                                                                місцевих бюджетів)

2. _________________________________________________________( ___ ) ( ___ ) ( ___ )

                  (найменування відповідального виконавця)                                                  (код Типової відомчої класифікації видатків
                                                                                                                                               та кредитування місцевих бюджетів)

3.__________________________________________________________( ___ ) ( ___ ) ( ___ ) ( ___ ) ( ___ ) ( ___ ) ( ___ )

       (найменування бюджетної програми                                                                          (код Програмної класифікації видатків та кредитування
     згідно з Типовою програмною класифікацією видатків                                                                                 місцевих бюджетів)

              та кредитування місцевих бюджетів)

                                                                                    

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 20___ рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/
код Класифікації кредитування бюджету

Найменування

20___ рік
(звіт)

20___ рік (затверджено)

20___ рік (проект)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 20___ рік

граничний
обсяг

необхідно додатково (+)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів


з/п

Найменування

Одиниця виміру

Джерело інформації

20___ рік (проект) у межах
доведених граничних обсягів

20___ рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20___ році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

2) додаткові витрати на 20___–20___ роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код

Найменування

20___ рік (прогноз)

20___ рік (прогноз)

Обґрунтування необхідності
додаткових коштів на 20___–20___ роки

індикативні прогнозні показники

необхідно додатково (+)

індикативні прогнозні показники

необхідно додатково (+)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п

Найменування

Одиниця
виміру

Джерело інформації

20___ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників

20___ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів

20___ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників

20___ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20___–20___ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник установи

_____________________
(підпис)

 

_______________________________________________
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

_____________________
(підпис)

 

_______________________________________________
(прізвище та ініціали)

 
Важлива інформація!

Служба Судової охорони в Івано-Франківській області

Sluzhba-Sudovoyi-Ohorony.jpg 

Детальна інформація за посиланням

http://www.if.gov.ua/news/47820

Пам'ятка громадянам України, які перетинають кордон з Російською Федерацією або Республікою Білорусь

pamjatka.pdf

На підтримку українських лікарів!
Держпродспоживслужба інформує!
До уваги громадян! Контакти сімейних лікарів!

Важливо!
Актуально!
 
Захистимо Україну разом!

 

ГЕРОЇ  НЕ  ВМИРАЮТЬ!

 

До відома громадськості!

 Інформаційно-навчальні ролики «Знай своє право на землю»

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2814/pravo-na-zemlyu.jpg

 

 

Долинщина запрошує!

ОФІЦІЙНІ САЙТИ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області