20 Квітень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація

КОРИСНІ ЛІНКИ

Долинська районна рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/v_maks.jpg 

Долинська міська рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/dolyna.jpg 

Долинська центральна районна бібліотека  

LibLOGO 

Долинська центральна районна лікарня

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/101.jpg

 

Долинський будинок дитячої та юнацької творчості

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/f2.jpg

 

 

 

 

Державна підтримка енергозбереження

  

 

 

 

 

 

 

Створюйте ОСББ та долучайтеся до державної програми з енергоефективності! (відеоролик)

 

 

 

 

 

 

Допомога внутрішньо переміщеним особам та постраждалим, які опинились у складних життєвих обставинах


. На головну / Документи / Проекти рішень районної ради

 

УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьоме скликання

(двадцять шоста сесія)

 

РІШЕННЯ

 

Від____________2019  _______/2019

м.Долина

 

Про Програму розвитку інвестиційної,

туристичної діяльності та міжнародного

співробітництва в Долинському районі

на 2020 рік

 

Заслухавши та обговоривши проект Програми розвитку інвестиційної, туристичної діяльності та міжнародного співробітництва в Долинському районі на  2020 рік, яка зорієнтована на впровадження комплексного підходу до вирішення проблеми активізації інвестиційного забезпечення економіки району, підвищення ефективності використання рекреаційного, природно-кліматичного потенціалу району, розвиток гірських населених пунктів, підвищення рівня зайнятості населення та формування позитивного міжнародного іміджу Долинського району, враховуючи вимоги законів України «Про інвестиційну діяльність», «Про режим іноземного інвестування», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про туризм», «Про транскордонне співробітництво», керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Програму розвитку інвестиційної, туристичної діяльності та міжнародного співробітництва в Долинському районі на 2020  рік (додається).

2. Районній державній адміністрації спільно з виконавчими комітетами міської, селищної та сільських рад, керівниками підприємств, організацій і установ району забезпечити виконання завдань, передбачених Програмою.

3. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів Програми на рік передбачаються при формуванні районного та місцевих бюджетів і затверджуються відповідними рішеннями про бюджет на відповідний бюджетний період.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, економічного розвитку та інвестиційної діяльності та з питань екології, використання природних ресурсів, ведення лісового господарства та розвитку туризму.

 

Голова районної ради                                                              Іван Данилів

 

ПАСПОРТ

Програми розвитку інвестиційної, туристичної діяльності та міжнародного співробітництва в Долинському районі

на 2020 рік

 

 

 

1. Ініціатор розроблення Програми (замовник):      Долинська районна рада

 

2. Розробник Програми:                                Управління економічного

розвитку і торгівлі

районної державної

адміністрації

 

3. Термін реалізації Програми:                               2020 рік

 

4. Етапи фінансування Програми:                  щорічно

 

5. Прогнозні обсяги фінансування з районного бюджету:

 

 

Назва

Обсяг фінансування, (тис. грн.)

Програма розвитку інвестиційної,

туристичної діяльності та міжнародного

співробітництва в Долинському районі

на 2020 рік

167,0

 

Всього:

167,0

 

 

 

6. Термін проведення звітності: один раз в рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А

розвитку інвестиційної, туристичної діяльності та міжнародного співробітництва в Долинському районі на 2020 рік

 

1. Загальна частина

Програма розвитку інвестиційної, туристичної діяльності та міжнародного співробітництва в Долинському районі на 2020 рік (далі – Програма) розроблена у відповідності до чинного законодавства і враховує основні вимоги законів України «Про інвестиційну діяльність», «Про режим іноземного інвестування», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про туризм», «Про транскордонне співробітництво», «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» та інших нормативно-законодавчих актів, які регулюють норми інвестиційної, туристичної діяльності та міжнародного співробітництва в Україні.

Програма базується на основних положеннях Стратегії розвитку Долинського району до 2020 року та на основі комплексного підходу до вирішення проблеми активізації інвестиційного забезпечення економіки Долинського району.

Програма зорієнтована на проведення активної роботи з метою подолання негативних явищ на місцевому рівні, що заважають залученню вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку району.

Нею передбачено здійснення комплексу заходів щодо удосконалення системи державного регулювання туризму, розвитку матеріально-технічної бази та туристичної інфраструктури, ефективного використання наявних рекреаційних ресурсів, збереження історично-культурної спадщини. У процесі реалізації Програми створюватимуться умови для реалізації інвестиційних проектів, забезпечення галузі висококваліфікованими кадрами, розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів. Надалі владою активно підтримуватиметься рекламно-інформаційна діяльність. Пріоритетними напрямками розвитку туризму для району є в’їзний та внутрішній, зокрема сільський зелений туризм.

Прийняття цієї Програми обумовлено необхідністю створення цілісної ефективної системи співробітництва з іноземними регіонами, яка відкриває нові перспективи для послідовного налагодження дружніх відносин та забезпечення належного, цілеспрямованого та стабільного виконання регіональної складової загальнонаціонального курсу України на євроінтеграцію, а також формування позитивного міжнародного іміджу Долинського району, яке має забезпечити створення у світі сприятливого інформаційного простору для політичного та соціально-економічного розвитку району.

Основою Програми є система заходів, які будуть щорічно коригуватись, виконання яких забезпечить сприятливі умови для надходження інвестицій, залучення міжнародної технічної допомоги в економіку району та розвиток туристичної сфери Долинського району.

Програма передбачає здійснення трьох підпрограм: підпрограма розвитку інвестиційної діяльності району на 2020 рік; підпрограма розвитку туристичної діяльності району на 2020 рік; підпрограма розвитку міжнародного співробітництва та євроінтеграції району на 2020 рік.

Програму розроблено на період 2020 рік.

 

2. Сучасний стан інвестиційної, туристичної діяльності

та міжнародного співробітництва в районі

Долинщина характеризується високим, у порівнянні з іншими територіями, інвестиційним потенціалом.

Основною метою інвестиційної діяльності в районі є створення сприятливих умов для збільшення інвестиційних вкладень у реальні сектори економіки з метою забезпечення соціально-економічного розвитку району, зміцнення інвестиційного потенціалу, активізація діяльності по залученню коштів із державного і місцевих бюджетів та коштів підприємств.

У розвиток економіки району протягом січня-червня 2019 року суб’єкти господарювання району вклали 85,3 млн. грн. капітальних інвестицій. У розрахунку на одну особу – 1226,0 грн.

Станом на 1 липня 2019 року в економіку Долинського району іноземними інвесторами з 11 країн світу вкладено 9,9 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу). У розрахунку на одну особу – 143,8 дол. США.

Пріоритетне місце в інвестуванні економіки району належить країнам Європейського Союзу, з них основними залишаються нерезиденти сусідньої Польщі. Найбільш привабливими для іноземних інвесторів є підприємства переробної промисловості.

Одним з основних інвестиційних проектів є створення на території району індустріального парку, метою якого задоволення попиту інвесторів на майданчики, підготовлені для розміщення об’єктів промисловості, логістики та супутнього сервісу.

Серед проблемних питань активізації інвестиційної діяльності, які можна вирішити на районному рівні, є недостатня присутність району в інформаційному полі та відсутність цілеспрямованих програм просування інвестиційних пропозицій;  малий досвід у створенні якісного рекламного продукту щодо природних та культурних принад території.

Значними у гальмуванні розвитку інвестиційної діяльності в районі  є також проблеми транспортної галузі, зокрема:

Ø                           зростання трудової міграції і втрата трудових ресурсів;

Ø                           фінансова і цінова нестабільність, інфляційні процеси;

Ø                           недостатній розвиток дорожньої, інженерної інфраструктури;

Ø                           складною і довготривалою є процедура викупу чи набуття права на користування (оренду) земельних ділянок та нерухомого майна, які належать територіальним громадам.

Долинський район має значні перспективи у сфері туристично-рекреаційної індустрії. Наявний в районі природно-ресурсний та історико-культурний потенціал у поєднанні з вигідним географічним положенням та існуючий багаторічний досвід і напрацювання у сфері рекреації є достатньо вагомою передумовою пріоритетного розвитку системи санаторно-курортного лікування, туризму та відпочинку, орієнтованої як на внутрішнього споживача, так і на обслуговування іноземного контингенту.

На території району знаходиться 18 діючих об'єктів туристично-рекреаційної сфери, які одночасно можуть прийняти 860 осіб. Діють 15 садиб сільського зеленого туризму, загальною місткістю на 200 місць.

За оперативними даними протягом дев’яти місяців 2019 року Долинщину відвідало близько 90,0 тис. туристів та екскурсантів.

Найбільш відвідуваним об’єктом району є Гошівський монастир Святих отців Василіян. Великою популярністю користується туристичний маршрут вузькоколійною залізною дорогою «Карпатський трамвай», Центр спадщини Вигодської вузькоколійки та Долинський краєзнавчий музей «Бойківщина» Тетяни і Омеляна Антоновичів.

Для реалізації комплексного підходу до управління сферою туристичного бізнесу, промоції туристичного продукту, прогнозування попиту на туристичні послуги, вивчення потреб ринку санаторно-курортних та туристичних послуг і активного впливу на його формування та для підвищення інвестиційної привабливості цієї галузі проводиться інформаційно-рекламна діяльність, рекламно-інформаційні тури для операторів внутрішнього ринку та розроблено ряд інвестиційних проектів у сфері туризму.

1 жовтня 2019 року розпочато реалізацію проекту «Карпатські лісові школи – пілотне співробітництво для охорони природи та екологічної освіти». Реалізація проекту відбуватиметься в рамках Програми транскордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020. Загальна вартість проекту - 672,3 тис. Євро.

Вартим уваги є проект «Розвиток бальнеологічного (SPA) туризму в місті Долина, на основі використання лікувально-оздоровчих властивостей соляної ропи. Суть інвестиційного проекту полягає у новому освоєнні території колишньої солеварні, але вже не з метою промислового виробництва солі, а для створення оздоровчого SPA комплексу на основі соляної ропи.

В районі діє кластер сільського туризму «Бойківський колорит», який об’єднує понад 20 підприємців зі сфери гостинності. Відділом торгівлі, інвестицій і туризму спільно з представниками кластеру проводилось ряд заходів.

З метою просування регіонального туристичного продукту представники туристичної індустрії Долинського району беруть участь у міжнародних виставкових заходах.

З метою створення сприятливих умов, відповідної інфраструктури та нових туристичних маршрутів для розвитку перспективних тематичних напрямів туризму, зокрема екстремального, культурно-пізнавального, спортивно–оздоровчого, та з ціллю збільшення потоку туристів у район організовуються щорічні фестивалі:«Карпатське ралі», Міжнародний фестиваль карильйонного і дзвонового мистецтва «Дзвони Ясної Гори єднають усіх», Міжнародний фестиваль духових та естрадно духових оркестрів «Сурми гір», «Вигодське літо», Свято меду і ремесел, Свято Франкової ліричної поезії, Великий бойківський ярмарок «Органік Фест», «Бойківський борщ», «Дари Карпатського лісу», «Бульбяні прироги Бойківські».

Відділом інвестицій і туризму спільно з управлінням міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій обласної державної адміністрації в 2018 році проведено категоризацію десяти сільських зелених садиб.

Туристичний маршрут «Карпатський трамвай» залишається одним з найвідвідуваніших в районі. За минулий рік проведено більше 300 поїздок на яких було більше 20 тисяч туристів,що майже в 10 разів більше ніж жителів селища Вигода.

ТзОВ «Уніплит» спільно з ТзОВ «Карпатський трамвай» проводиться робота по ремонту, утримуванні рухомого складу та вузькоколійної колії. В селищі Вигода обладнано посадочну платформу, розпочато роботи по облаштуванні стоянки для автотраспорту туристичних груп. Спільно з Вигодським лісовим господарством обладнано місця відпочинку туристів.

Незважаючи на досягнення позитивних результатів у туристичній сфері району, існує ряд проблем:

-      незадовільним є стан автотранспортних шляхів району;

-      невідповідність переважної більшості туристичних закладів міжнародним стандартам;

-      недостатньо розвинута мережа розважальних закладів у місцях із яскраво вираженим туристичним потенціалом;

-      мала протяжність прознакованих піших маршрутів та відсутність тимчасових притулків для туристів;

-      складною є процедура передачі в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній власності (держлісфонд «Вигодське лісове господарство»), що не дає можливості реалізації проекту будівництва у туристичній та спортивно-оздоровчій сферах.

Позитивне сприйняття Долинщини іноземними регіонами є фактором, який безпосередньо впливає на розвиток нашого району і сприяє задоволенню його зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних потреб, розв'язанню внутрішніх соціально-економічних проблем. Формування позитивного міжнародного іміджу району є необхідним для забезпечення захисту його стратегічних інтересів, дотримання стратегічного курсу на євроінтеграцію, успішної конкурентної боротьби на міжнародних ринках.

Міжнародне співробітництво відіграє важливу роль у соціально-економічному розвитку України в цілому та Долинського району зокрема.

Долинським районом налагоджено активну співпрацю з Опольським повітом (Республіка Польща). В результаті чого в 2017 році досягнуто домовленостей щодо навчання старшокласників з Долинського району в Ліцеї імені Йосифа Варшевича в Пружкові. В 2018-2019 роках партери з Опольського повіту передали  три пожежні автомобілі Долинському районному відділу УДСНС.

2 жовтня 2018 року підписано договір про співпрацю між Долинським районом та регіоном Заальфельд-Рудольштадт (Німеччина), який відкриває можливість реалізації спільних проектів в рамках програми «Партнерство з містами України».

Згідно з укладеними партнерськими угодами про співпрацю, яких налічується 11, в районі відбувається обмін делегаціями у сфері освіти, охорони здоров’я, місцевого самоврядування.

Активну міжнародну співпрацю організовано між навчальними закладами району і школами-партнерами. Долинські школярі та вчителі побували в наступних країнах: Польща, Австрія, Естонія, Італія, Франція, Монако та Німеччина.

Формування позитивного міжнародного іміджу району є необхідним для забезпечення захисту його стратегічних інтересів, дотримання стратегічного курсу на євроінтеграцію. Важливим інструментом соціально-економічного розвитку району є залучення міжнародної технічної допомоги.

 

3. Мета Програми

Метою Програми в галузі інвестиційної діяльності в районі є досягнення суттєвого збільшення обсягів залучених інвестицій в економіку району, в тому числі іноземних, для забезпечення сталого економічного зростання та створення нових робочих місць, привабливого інвестиційного іміджу та розвиненої інфраструктури за рахунок підвищення рівня інвестиційної привабливості району та покращення її інвестиційного клімату.

Основною метою Програми у сфері туристичної діяльності району є здійснення заходів, спрямованих на розвиток туристичної галузі району, створення конкурентоспроможного на національному та міжнародному ринках туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби гостей району, створення та розвиток матеріально-технічної бази та сучасної інфраструктури туризму, сприятливих умов для залучення інвестицій, ефективного використання  природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалу, забезпечення умов для повноцінного функціонування суб’єктів туристичної діяльності, підвищення якості та асортименту туристичних послуг, розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів, здійснення системної рекламно-інформаційної діяльності, підтримки в’їзного та внутрішнього туризму, зокрема сільського, поліпшення кадрового забезпечення галузі.

Метою Програми в галузі міжнародного співробітництва і євроінтеграції в районі є вдосконалення співпраці з адміністративно-територіальними одиницями інших країн, країн-членів та кандидатів до членів Європейського Союзу, істотне покращення обізнаності громади району щодо ЄС, перспектив європейської інтеграції України та її механізмів та забезпечення широкої суспільної підтримки європейського вибору України, визначення напрямків та завдань щодо залучення міжнародної технічної допомоги, поглиблення реформ, забезпечення подальшого сталого розвитку, що стане підґрунтям зростання добробуту населення району та його інтеграції в європейські міжнародні організації.

 

4. Завдання та результативні показники Програми

·                             створення бази інвестиційних об’єктів (земельних ділянок, будівель, споруд тощо), умов щодо надання їх в оренду чи продаж потенційним інвесторам;

·                             створення додаткових стимулів для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки району;

·                             пошук потенційних інвесторів шляхом участі в різноманітних виставкових заходах, форумах, інвестиційних ярмарках і т.п.

·                             розповсюдження інформації про район та інвестиційні проекти через електронні засоби масової інформації, інвестиційні фонди та відповідні установи посольств зарубіжних держав в Україні;

·                             надання всебічної допомоги (інформаційної, правової, консультаційної тощо) потенційним інвесторам;

·                             пошук і передбачення інвестиційно-привабливих ділянок у генеральних планах забудови територій;

·                             створення на території району промислових парків (зон);

·                             інженерне облаштування ділянок з метою створення сприятливих технічних умов для інвесторів;

·                             стимулювання залучення інвестицій у науково-технічну та інноваційну діяльність;

·                             запровадження конструктивної співпраці з інвесторами, які реалізують пріоритетні для територій проекти; оперативне реагування на їх пропозиції та звернення про перешкоди в їх діяльності;

·                             забезпечення пріоритетного розвитку туристичної галузі з урахуванням державних інтересів і відповідно до законодавства України та норм міжнародної туристичної практики;

·                             підвищення рівня добробуту громадян району, створення додаткових робочих місць, збільшення надходжень до бюджету від туристичної галузі;

·                             координація дій державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів туристичної діяльності, громадських туристичних та екологічних організацій, наукових закладів, залучення громадськості для подальшого розвитку туризму в районі;

·                             забезпечення доступності туризму та екскурсійних відвідувань для осіб з обмеженими фізичними можливостями;

·                             розробка та впровадження туристичних маршрутів на території району;

·                             позиціювання Долинського району на міжнародній арені як активного учасника міжнародної регіональної політики;

·                             активізація міжнародного регіонального співробітництва з регіонами країн світу;

·                             сприяння поглибленню співробітництва та здійснення пошуку нових форматів взаємодії з європейськими регіональними організаціями;

·                             забезпечення своєчасного, повного та об’єктивного інформування громадськості щодо стану реалізації євроінтеграційної політики України;

·                             формування сприятливих умов для участі Долинського району в програмах розвитку Європейського Союзу, а також Програмі розвитку Організації Об’єднаних Націй та використання їх можливостей для розширення контактів і співробітництва з іншими регіонами країн Європи;

·                             формування іміджуДолинського району як району, привабливого для міжнародного туризму.

 

5. Фінансове забезпечення Програми

       Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, підприємств всіх форм власності, громадських та інших неприбуткових організацій, міжнародної технічної допомоги і грантів, з боку міжнародних і вітчизняних фінансово-кредитних установ, позабюджетних фондів, рекламодавців, спонсорів, зацікавлених у соціально-економічному розвитку району, інших джерел не заборонених законодавством.

Виділення коштів для реалізації заходів Програми передбачається під час розробки проектів та затвердження районного бюджету і програми соціально-економічного та культурного розвитку району на черговий рік.

 

6. Очікувані результати виконання Програми

Результатом реалізації заходів Програми в сфері інвестиційної діяльності району буде поліпшення інвестиційного клімату в районі, що активізує внутрішню інвестиційну діяльність та створить сприятливі умови для зростання надходжень іноземних інвестицій в економіку району.

   Виконання Програми в галузі туристичної діяльності району дасть змогу підтримувати позитивний імідж Долинщини як розвинутого туристичного району в області та в Україні, що забезпечить збільшення кількості туристів та екскурсантів, зростання зайнятості населення в туризмі та супутніх галузях економіки, обсягів туристичних послуг, надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Реалізація Програми в сфері міжнародного співробітництва і євроінтеграції в районі дасть можливість розширити формат співпраці з регіонами-партнерами, встановити нові перспективні зв‘язки з адміністративно-територіальними одиницями іноземних країн, залучати міжнародну технічну допомогу для реалізації соціальних, екологічних, інвестиційних та інших проектів, вивчати кращий іноземний досвід в різних сферах діяльності з метою його подальшого запровадження в районі.

 

7. Система заходів щодо реалізації Програми

Для досягнення основної цілі та з метою практичної реалізації основних напрямів Програми розроблено систему заходів.

Заходи передбачають удосконалення та формування механізмів, які сприятимуть поліпшенню інвестиційного клімату в районі, регулюють інвестиційну і туристичну діяльність та міжнародне співробітництво району. Система заходів визначає терміни та конкретних виконавців на найближчу перспективу, буде щорічно коригуватись і наповнюватись новим змістом відповідно до ситуації.

      


8. Заходи з реалізації підпрограми розвитку інвестиційної діяльності в районі на 2020 роки

 

з/п

Назва заходів

Виконавець

Термін виконан-ня

Результат

Обсяг фінансування

(тис. грн.)

8.1. Формування сприятливих умов для діяльності інвесторів та реалізації інвестиційних проектів

1.

Коригування генеральних планів населених пунктів, схем планування територій, місцевих правил забудови з метою зменшення адміністративного навантаження на інвестора та для конкретного визначення перспективних населених пунктів

Відділ містобудування і архітектури райдержадміністрації, місцеві ради

2020

Підвищення якості містобудівної документації, збільшення кількості інвестиційно-привабливих територій

За рахунок коштів органів місцевого самоврядування

2.

Вивчення та узагальнення пропозицій щодо поліпшення інвестиційного клімату в районі, підготовка відповідних інвестиційних проектів

Управління розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства райдержадміністрації, місцеві ради

2020

Підвищення рівня поінформованості органів виконавчої влади щодо несприятливих умов для діяльності інвесторів з метою прийняття відповідних управлінських рішень

-

8.2. Підготовка інвестиційних продуктів

1.

Пошук вільних земельних ділянок державної та комунальної власності для реалізації інвестиційних проектів

Відділ у Долинському районі міськ-районного управління у Долинсь-кому районі та м. Болехові Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області

2020

Виготовлення документації з відведення земельних ділянок

За рахунок коштів органів місцевого самоврядування

2.

Інженерне облаштування ділянок (площадок) із метою створення сприятливих умов для інвесторів

Місцеві ради

2020

Підготовлені інвестиційні площадки

За рахунок коштів органів місцевого самоврядування

3.

Освоєння території індустріального парку «Долина»

Долинська міська рада, КП «Долина-Інвест»

2020

Створення нових робочих місць і нарощення обсягів платежів до бюджетів

Кошти інвесторів

4.

Освоєння рекреаційного потенціалу території Долинського міського парку-озера

Долинська міська рада спільно із залученими інвесторами

2020

Відновлення функціонування міського парку та озера, створення відпочинково-розважальної інфраструктури

Кошти інвесторів

8.3. Формування позитивного інвестиційного іміджу району

1.

Участь у заходах щодо налагодження нових зв'язків з інвесторами (виставки, форуми, ярмарки, бізнес-зустрічі тощо) з метою рекламування економічного потенціалу та представлення інвестиційних проектів

Управління розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства і райдержадміністрації спільно з місцевими радами, фонд підтримки підприємництва «Долинський бізнес-центр»

2020

Налагодження нових контактів  з інвесторами і торговими партнерами, зростання інтересу інвесторів до залучення капіталу в економіку району

-

2.

Поновлення  інвестиційного паспорту району

Управління розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства райдержадміністрації, фонд підтримки підприємництва «Долинський бізнес-центр» із залученням відповідних експертів

2020

Розроблений паспорт дасть змогу потенційному інвестору отримати потрібну інформацію як про інвестиційні пропозиції, так і про район загалом

-

3.

Формування баз даних вільних об'єктів нерухомості (земельні ділянки, незавершене будівництво, будівлі та приміщення), їх поширення через Інтернет, друковану продукцію та мультимедійні ресурси

Управління розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства райдержадміністрації, місцеві ради

2020

Залучення в оборот незадіяних виробничих матеріальних ресурсів району

-

4.

Активізація роботи в частині залучення в економіку району коштів міжнародної технічної допомоги, зокрема на розробку і супровід заявок на одержання коштів міжнародної технічної допомоги

Районна державна адміністрація,

управління розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства райдержадміністрації, місцеві ради, фонд підтримки підприємництва «Долинський бізнес-центр», громадські організації району

2020

Отримання міжнародної технічної допомоги

20,0

5.

Запровадження конструктивної співпраці з інвесторами , які реалізують пріоритетні для територій проекти; оперативне реагування на їх пропозиції та звернення про ускладнення в їх діяльності

Районна державна адміністрація, місцеві ради, управління розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

2020

Усунення адміністративних перешкод на шляху реалізації інвестиційних проектів

-

6.

Розробка, видання та поширення серед потенційних інвесторів презентаційних буклетів, компакт-дисків, флешок тощо про інвестиційну привабливість району та сувенірної продукції для інвесторів, гостей та делегацій району

(папки, ручки, сумки, футболки, блокноти, брелоки, горнятка, магніти, презентаційні друковані матеріали тощо)

Районна державна адміністрація, управління розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства райдержадміністрації

2020

Матеріали в друкованому та електронному вигляді, поліпшення поінформованості серед інвесторів

Створення подарункових наборів для іноземних делегацій, груп, офіційних осіб та інших гостей району

50,0

7.

Підготовка презентацій для потенційних інвесторів та сприяння інвестиційній діяльності на території району (придбання паперу, комплектуючих, поточний ремонт та технічне обслуговування комп'ютерної техніки та оргтехніки, заправка та ремонт картриджів)

Управління розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, районна державна адміністрація

2020

Підвищення рівня поінформованості серед потенційних інвесторів

20,0

 

9. Перелік заходів щодо реалізації підпрограми розвитку туристичної діяльності  на 2020  рік

 

з/п

Назва заходів

Виконавець

Термін виконан-ня

Результат

Обсяг фінансування

(тис. грн.)

1

2

3

4

5

6

9.1. Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури

1.

Сприяння розбудові туристично-рекреаційної інфраструктури в населених пунктах та за їх межами Вишківського напрямку

Вигодська селищна рада, районна державна адміністрація

2020

Розбудова туристичної інфраструктури, збільшення потоку туристів

Кошти інвесторів

2.

Облаштування туристичних маршрутів: будівництво альтанок, мангалів;

маркування маршрутів;

облаштування джерел з питною водою

ДП «Вигодське лісове господарство», ДП «Болехівське лісове господарство»

2020

Розширення туристичної інфраструктури , покращення умов відпочинку

Відповідно до розроблених кошторисів

3.

Реалізація проекту «Карпатські лісові школи – пілотне співробітництво для охорони природи та екологічної освіти»

Районна державна адміністрація, Вигодська селищна рада, Туристична асоціація Івано-Франківщини, відділ регіонального розвитку та будівництва, ДП «Вигодське лісове господарство»

2020

Створення нового туристичного продукту

Грантові кошти

4.

Реалізація проекту «Візит центру «Торунський перевал» (с. Вишків)

Вигодська селищна рада, районна державна адміністрація, ДП «Вигодське лісове господарство»

2020

Створення нового туристичного продукту, покращення короткострокового відпочинку подорожуючих

-

5.

Розвиток індивідуального туризму, сприяння орієнтуванню туристів (виготовлення і встановлення вказівників, інформаційних щитів та знаків до основних туристично-екскурсійних об’єктів, закладів розміщення і харчування, санітарних місць)

Районна державна адміністрація, управління розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства і райдержадміністрації, ДП «Вигодське лісове господарство», суб’єкти туристичної діяльності

2020

Розвиток пішохідного і автотуризму, сприяння орієнтуванню туристів

-

6.

Розробка, облаштування та знакування туристичних маршрутів. Впорядкування туристичних притулків

Районна державна адміністрація, управління розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, ДП «Вигодське лісове господарство», фундація «Карпатські стежки»

2020

Розвиток активних видів туризму

10,0

7.

Розвиток бальнеологічного (SPA) туризму в місті Долина, на основі використання лікувально-оздоровчих властивостей соляної ропи

Долинська міська рада спільно із залученими інвесторами

2020

Розбудова туристично-рекреаційної інфраструктури

Кошти інвесторів

8. 

Проведення історико-археологічних досліджень та пам’ятко-охоронних робіт на території монастиря Преображення ГНІХ в с. Гошів як релігійно-туристичного центру Карпатського регіону

Гошівський монастир Преображення ГНІХ, Прикарпатська археологічна експедиція ОАСУ Інституту Археології НАНУ

2020

 Виявлення нових об’єктів історичної інфраструктури Гошівського монастиря.

 Консервація і музеєфікація виявлених об’єктів.

 Популяризація історико-культурної та релігійної-освітньої спадщини монастиря.

 

Кошти Гошівського монастиря Преображення ГНІХ

9

Сприяння в реалізації проекту «Будівництво Дому паломників в Гошівському монастирі»

Гошівський монастир Преображення ГНІХ

2020

Створення нового туристичного продукту

Кошти Гошівського монастиря Преображення ГНІХ

9.2. Розвиток і диверсифікація туристичного продукту, підвищення якості послуг

1.

Відновлення та облаштування криївок як центрів патріотичного виховання

Районна державна адміністрація, ДП «Болехівське лісове господарство», ДП «Вигодське лісове господарство»

2020

Ремонт та відновлення бункерів. Організація наметових містечок для пластових вишколів та для учнівської молоді

-

2.

Сприяння велотуризму, створення вело маршрутів, їх маркування та облаштування

Районна державна адміністрація, ДП «Вигодське лісове господарство», Вигодська селищна рада, ГО «Велоком»

2020

Популяризація та розвиток велосипедного руху, промоція здорового способу життя і охорони навколишнього середовища

-

3.

Проведення навчально-інформаційних семінарів, круглих столів, тренінгів, турів, кави-брейк для власників садиб сільського зеленого туризму та бажаючих займатися цим видом діяльності

Районна державна адміністрація, управління розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, КЗ Долинський міський центр культури, спорту та туризму, Відокремлений підрозділ Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму України в Івано-Франківській області

2020

Підвищення кваліфікаційного рівня власників сільських зелених садиб

15,0

4.

Проведення категоризації кращих садиб району

Комісія по категоризації сільських садиб

2020

Підвищення рівня надання послуг

-

5.

Надання організаційно-методичної допомоги сільським, селищному, міському головам щодо організації діяльності у сфері сільського зеленого туризму

Районна державна адміністрація, управління економіки, торгівлі та сільського господарства райдержадміністрації, КЗ Долинський міський центр культури, спорту та туризму

2020

Поінформованість органів місцевого самоврядування щодо сільського зеленого туризму, його нормативно-правового забезпечення

-

6.

Підтримка розвитку дитячого та молодіжного туризму (проведення туристично-краєзнавчих, патріотично виховних, спортивно-туристичних заходів з учнівською молоддю). Популяризація таборів Пласту НСОУ.

Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,

Долинська філія Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, Пласт НСОУ

2020

Розвиток молодіжного та дитячого туризму

Кошти управління освіти, молоді та спорту райдерж-адміністрації

7.

Розробка інвестиційних пропозицій щодо розширення туристичної інфраструктури  в місцевостях з вираженою туристичною атракційністю

Управління розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства райдержадміністрації

2020

Залучення інвестиційних коштів для розвитку туристичної інфраструктури

-

9.3. Промоція туристичного потенціалу

1.

Сприяння в діяльності КЗ «Долинський міський центр культури, спорту та туризму»

Управління розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Долинська міська рада

2020

Забезпечення доступу до інформації та покращення рівня обслуговування туристів, популяризація туристичного потенціалу району

-

2.

Сприяння в діяльності КП «Центр спадщини Вигодської вузькоколійки»

Управління розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства райдержадміністрації, Вигодська селищна рада

2020

Створення нового туристичного продукту

-

3.

Супровід туристично-інвестиційного сайту Долинщини

Районна державна адміністрація, управління розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства райдержадміністрації, ФПП «Долинський бізнес-центр», ТІЦ»Бойківщина»

2020

Рекламно-інформаційна діяльність

2,0

4.

Сприяння у проведенні змагань на кубок України з водного туризму «Карпатське ралі»

Управління освіти молоді і спорту райдержадміністрації

2020

Розвиток і промоція спортивно туризму

-

5.

Популяризація та проведення фестивалю карильйонного мистецтва на Ясній горі в селі Гошів

Гошівський монастир Чину Св. Василія Великого, районна державна адміністрація, відділ культури райдержадміністрації

2020

Розвиток паломницького туризму, популяризація духовної музики

-

6

Організація та проведення в районі туристичних заходів, у т.ч. фестивалів, конференцій, круглих столів, змагань, акцій тощо з метою розвитку внутрішнього туризму

Районна державна адміністрація, управління розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, управління освіти молоді і спорту, відділ культури райдержадміністрації

2020

Рекламування Карпатського регіону, популяризація здорового способу життя, розвиток подієвого туризму

10,0

7.

Святкування Дня міста Долина та Свята бойківського меду

Долинська міська рада, КЗ «Долинський міський центр культури, спорту та туризму»

2020

Популяризація міста, розвиток бджолярства

За кошти міського бюджету

8.

Проведення заходів, присвячених відзначенню в районі Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні

Районна державна адміністрація, управління розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, КП «Центр спадщини Вигодської вузькоколійки», КЗ «Долинський міський центр культури, спорту та туризму»

2020

Популяризація туризму як пріоритетного напряму розвитку місцевої економіки та залучення місцевого населення до заняття туризмом

5,0

9.

Участь у нарадах, круглих столах, семінарах, конференціях з питань розвитку інвестиційної, туристичної діяльності та міжнародного співробітництва

Районна державна адміністрація, управління розвитку економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

2020

Забезпечення обміну досвідом

-

10.

Формування та оновлення бази даних про садиби сільського зеленого туризму

Управління розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства райдержадміністрації, КЗ «Долинський міський центр культури, спорту та туризму»

2020

Забезпечення доступу до бази даних про сільські зелені садиби району

-

11.

Представлення району на національних та міжнародних туристичних виставках в Україні та закордоном, в тому числі представлення інвестиційних пропозицій на цих та інших заходах

Управління розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, КЗ «Долинський міський центр культури, спорту та туризму», КП «Центр спадщини Вигодської вузькоколійки», суб’єкти туристичної діяльності

2020

Промоція місцевого туристичного продукту, розвиток нових продуктів та пропозицій

-

12.

Підтримки внутрішнього та в’їзного туризму шляхом проведення ознайомлювальних турів для представників туристичних фірм, засобів масової інформації з України і з-за кордону, інших рекламних та інформаційних акцій в межах району з (забезпечення перевезення, харчування, готельні послуги)

Районна державна адміністрація, управління розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, КЗ «Долинський міський центр культури, спорту та туризму», КП «Центр спадщини Вигодської вузькоколійки», суб’єкти туристичної діяльності

2020

Популяризація туристично-привабливих об’єктів району, збільшення кількості туристів і екскурсантів

15,0

13.

Розробка комплексної схеми розташування туристичних маршрутів, об’єктів туристичних відвідувань і туристичної інфраструктури

Управління розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства райдержадміністрації, ФПП «Бізнес-центр», КЗ «Долинський міський центр культури, спорту та туризму»

2020

Рекламно-інформаційна діяльність

-

14.

Сприяння налагодженню міжнародного співробітництва та добросусідських відносин у галузі туризму

Районна державна адміністрація, Долинська районна та міська, селищна ради, сільські ради, ФПП «Бізнес-центр»

2020

Запозичення міжнародного досвіду у сфері туризму

-

15.

Створення схеми-карти пішохідно-туристичних маршрутів на території Долинського району

Райдержадміністрація, ДП Вигодське лісове господарство», «Болехівське лісове господарство», Долинський спеціалізований агролісгосп, фундація «Карпатські стежки»

2020

Розширення туристичного потенціалу району

-

16.

Поширення інформації про туристичні об’єкти району у ЗМІ

Районна державна адміністрація, відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації, управління економіки, торгівлі та сільського господарства районної державної адміністрації

2020

 

Рекламно-інформаційна діяльність

-

 

 

10. Перелік заходів  підпрограми розвитку міжнародного співробітництва і євроінтеграції в на 2020 рік

 

№ з/п

Найменування заходу

Виконавець

Термін виконан-ня

Результат

Обсяг фінансу-вання

(тис. грн.)

1.

Реалізація угод між містом Долина та містами-побратимами Нова Сажина, Немодлін, Гродзіск Великопольський (Республіка Польща), Прерія Віледж Канзас (Сполучені Штати Америки) та містом Орхей (Молдова)

Долинська міська рада

2020

Співпраця в галузі освіти, культури, охорони здоров’я, туризму та спорту

Кошти міського бюджету

2.

Реалізація Угоди Партнерської між Долинським районом та Опольським повітом воєводства Ополє (Республіка Польща)

Долинська районна рада, Долинська районна державна адміністрація

2020

Обмін досвідом, співпраця і розвиток господарських, культурних і суспільних контактів

-

3.

Прийом іноземних делегації з метою укріплення і покращення партнерської співпраці

Долинська районна державна адміністрація, Долинська районна рада

2020

Обмін досвідом в галузі освіти, культури, охорони здоров’я, туризму та спорту

20,0

4.

Залучення перекладачів під час перебування офіційних делегацій на території району та на час перебування українських делегацій на території країн-партнерів

Долинська районна рада, Долинська міська рада

2020

Надання послуг перекладу

-

5.

Налагодження партнерських зв’язків між органами місцевого самоврядування району та іноземними адміністративно-територіальними одиницями зарубіжних країн

Органи місцевого самоврядування

2020

Налагодження діалогу в галузі освіти, культури, охорони здоров’я, туризму та спорту

-

6.

Проведення заходів на території Долинського району з нагоди святкування Дня Європи в Україні (круглі столи, брейн-ринги, навчання у школах)

Долинська районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування, громадські організації

2020

Популяризація загального європейського культурного надбання серед громадськості, зокрема, молоді

-

7.

Залучення грантових коштів у соціально-економічний та культурний розвиток району. Посилення співпраці з іноземними територіально-адміністративними одиницями щодо залучення грантових коштів

Долинська районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування, громадські неприбуткові організації

2020

Залучені грантові кошти

-

8.

Співпраця між навчальними закладами Долинського району та навчальними закладами іноземних країн

Управління освіти, молоді і спорту районної державної адміністрації

2020

Налагодження діалогу та міжнародного партнерства, проведення зустрічей, фестивалів, конкурсів, конференцій з метою обміну досвідом та обговорення актуальних проблем. Встановлення культурних, наукових та ділових контактів між молоддю України та іноземних країн

Кошти ЄС

9.

Сприяння в організації навчання старшокласників з Долинського району в ліцеї м. Пружково Опольського повіту

Управління освіти, молоді і спорту районної державної адміністрації

2020

Отримання дітьми з Долинського району європейської освіти

-

 

 

 

 

 
Важлива інформація!

Служба Судової охорони в Івано-Франківській області

Sluzhba-Sudovoyi-Ohorony.jpg 

Детальна інформація за посиланням

http://www.if.gov.ua/news/47820

Пам'ятка громадянам України, які перетинають кордон з Російською Федерацією або Республікою Білорусь

pamjatka.pdf

На підтримку українських лікарів!
Держпродспоживслужба інформує!
До уваги громадян! Контакти сімейних лікарів!

Важливо!
Актуально!
 
Захистимо Україну разом!

 

ГЕРОЇ  НЕ  ВМИРАЮТЬ!

 

До відома громадськості!

 Інформаційно-навчальні ролики «Знай своє право на землю»

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2814/pravo-na-zemlyu.jpg

 

 

Долинщина запрошує!

ОФІЦІЙНІ САЙТИ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області