16 Квітень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація

КОРИСНІ ЛІНКИ

Долинська районна рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/v_maks.jpg 

Долинська міська рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/dolyna.jpg 

Долинська центральна районна бібліотека  

LibLOGO 

Долинська центральна районна лікарня

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/101.jpg

 

Долинський будинок дитячої та юнацької творчості

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/f2.jpg

 

 

 

 

Державна підтримка енергозбереження

  

 

 

 

 

 

 

Створюйте ОСББ та долучайтеся до державної програми з енергоефективності! (відеоролик)

 

 

 

 

 

 

Допомога внутрішньо переміщеним особам та постраждалим, які опинились у складних життєвих обставинах


. На головну / Документи / Проекти рішень районної ради

 

                                                                                                       Проект

УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

   скликання

(        сесія)

 

РІШЕННЯ

 

Від ________2019 №          /2019

м.Долина

 

Про Програму забезпечення виконання

районною державною адміністрацією

делегованих їй районною радою

повноважень на 2020 рік

 

         Відповідно до рішення Долинської районної ради від 29.05.2014 № 510-33/2014 «Про делегування повноважень районної ради районній державній адміністрації» з метою створення умов для виконання районною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень та керуючись пунктом 16 частини 1статті 43 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.                Затвердити Програму забезпечення виконання районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень на 2020 рік (додається).

2.                Фінансовому управлінню районної державної адміністрації при внесенні змін до районного бюджету на 2020 рік, виходячи із можливостей дохідної частини, передбачити кошти на фінансування заходів Програми.

3.     Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії

районної ради з питань планування, бюджету та державних фінансів і з питань депутатської діяльності, розвитку місцевого самоврядування, законності та правопорядку.

 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                         Іван Данилів

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

Забезпечення виконання Долинською районною

державною адміністрацією делегованих їй

районною радою повноважень на 2020 рік

 

1.                Загальні положення

 

Ключовим напрямом у взаємодії органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на місцях є функціонування системи делегування повноважень, закріпленого законодавством України.

Відповідно до пункту 7 статті 119 Конституції України, обов’язком місцевих державних адміністрацій є забезпечення виконання делегованих відповідними радами повноважень. Перелік повноважень, які делегують районні ради районним державним адміністраціям, закріплений статтею 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає делегування районній державній адміністрації майже усього комплексу заходів, спрямованих на забезпечення належного соціально-економічного розвитку. При цьому, делегування повноважень не передбачає їх повну передачу, а лише надання права на вирішення питань без суттєвого втручання районної ради. Таким чином, делегування повноважень від районної ради до районної державної адміністрації є надзвичайно важливим елементом державного управління, яке не тільки забезпечує вирішення поточних питань соціально-економічного розвитку, але й формує основу для забезпечення сталого, поступального розвитку та стратегічних регіональних і державних пріоритетів.

Одним із основних питань цього процесу є взаємодія органів державного управління, тобто районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація) та органів місцевого самоврядування. Взаємовідносини між райдержадміністрацією та органами місцевого самоврядування базуються на виконанні делегованих повноважень та контролі за їх здійсненням. Провідне місце в системі методів діяльності райдержадміністрації належить плануванню, координації, контролю за виконанням рішень, роботі з кадрами, інформаційному забезпеченню, а також створенню належних умов для розвитку громади Долинського району.

Хід виконання планів, актів законодавства, розпоряджень та доручень регулярно розглядаються на засіданнях колегії, нарадах за участі керівництва райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій. Райдержадміністрація сприяє органам місцевого самоврядування у здійсненні ними власних повноважень, розглядає та враховує у своїй діяльності пропозиції органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад стосовно різноманітних аспектів економічного і соціального розвитку району.

Працівниками апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів з метою надання методичної допомоги посадовим особам місцевого самоврядування готуються рекомендації з питань організації виконання законодавчих та інших правових актів, розпоряджень, доручень тощо, зокрема: інструктивні та інформаційні листи, методичні рекомендації та вказівки, порядки та регламенти, які доводяться до виконавців як у паперовому, так і в електронному вигляді.

Важливим аспектом виконання вищезазначеної роботи є необхідність врахування загальнодержавної тенденції запровадження системи електронного урядування як інноваційного інструменту підвищення ефективності функціонування системи органів держаної влади та органів місцевого самоврядування, а також важливого ресурсу для підвищення якості надання державних послуг.

В умовах розбудови інформаційного суспільства питання впровадження і використання елементів електронного урядування є нагальним і актуальним. Виконання делегованих повноважень вимагає від органів виконавчої влади знаходитись на одному рівні інформаційно- комунікативного простору з центральними органами вади. Особливої ваги цей процес набуває в умовах децентралізації та під час впровадження реформи місцевого самоврядування і є одним із основних чинників, що визначає ефективність та якість роботи під час формування та виконання програмних документів соціально-економічного розвитку та бюджетного законодавства, забезпечення зворотного зв’язку між громадами, місцевими та центральними органами виконавчої влади. При цьому, процес виконання делегованих повноважень мобілізує усі наявні ресурси – матеріально–технічні, трудові, фінансові і потребує підтримки з боку районної ради. Залучення райдержадміністрацією додаткових коштів, зокрема, з позабюджетних джерел, обмежується антикорупційним законодавством.

 

2.     Мета Програми

 

Метою Програми є забезпечення діяльності Долинської районної державної адміністрації щодо виконання державної регіональної політики, створення умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку Долинського району, підвищення дієвості управлінських рішень, удосконалення роботи органів державної влади шляхом співпраці та посилення взаємодії органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування.

 

3.     Основні завдання Програми

 

Основними завданнями Програми є:

- удосконалення системи державного управління, місцевого самоврядування, підвищення рівня та авторитету державної служби;

- формування ефективної системи роботи апарату, управлінь, відділів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації для виконання делегованих їй повноважень згідно законів України “ Про місцеві державні адміністрації ” та “Про місцеве самоврядування в Україні”;

- контроль за виконанням делегованих районній державній адміністрації повноважень, удосконалення організаційної роботи по реалізації районних галузевих програм;

- формування сучасної системи ідеології функціонування виконавчої влади і місцевого самоврядування, їх діяльності щодо забезпечення реалізації прав і свобод громадян, надання соціальних послуг;

- організація нових засад державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

 

4.     Очікуванні результати виконання Програми

 

Виконання Програми забезпечить:

- збільшення кількості та якості інформації стосовно інвестиційного, економічного та культурного потенціалу району;

- підвищення якості роботи виконкомів сільських та селищної рад  щодо виконання законів України, Постанов КМУ, Указів Президента, виконання власних та делегованих повноважень органами місцевого самоврядування;

- поглиблення вивчення економічного та соціального стану територіальних громад;

- вивчення громадської думки, через проведення громадської експертизи та забезпечення діяльності Громадської ради при райдержадміністрації;

- забезпечення ефективної роботи та виконання завдань райдержадміністрацією та її структурними підрозділами відповідно до їх компетенції, недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина, безпосереднє виконання службових обов’язків, своєчасне і точне виконання рішень державних органів чи посадових осіб, розпоряджень і вказівок своїх керівників, постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації.

- покращення якості інформаційно-комунікаційної мережі райдержадміністрації, в тому числі через придбання програмного забезпечення та створення комплексної системи захисту інформації;

- налагодження партнерських зв’язків з органами місцевого самоврядування в Україні та закордоном.

 

5.     Фінансове забезпечення Програми

 

Програма забезпечення виконання Долинською районною державною адміністрацією, її відділами та управліннями делегованих районною радою повноважень на 2020 рік фінансується за рахунок коштів районного бюджету складає 320 тисяч гривень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.     Перелік заходів, обсяг фінансування Програми

 

 

№ з/п

Назва напряму діяльності

(пріоритетні завдання)

Зміст заходів Програми з виконання завдання

Виконавець

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування з районного бюджету, тис.грн

Очікувані результати

1

Надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування у межах делегованих повноважень щодо удосконалення організації їх роботи, вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій, проведення семінарів, спільних нарад

Придбання паперу, конвертів, марок, канцелярського приладдя

 

 

Висвітлення роботи органів виконавчої влади в ЗМІ

Районна державна адміністрація

 

 

 

 

Районна державна адміністрація

 

Протягом 2020 року

 

 

 

 

Протягом

2020 року

50,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,0

Вдосконалення діяльності шляхом впровадження нових методів та підходів у взаємодії райдержадміністрації з іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, ефективне використання трудових і фінансових ресурсів

2

Підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів щодо надання методичної та практичної допомоги з інформаційних та правових питань проведення навчань, семінарів, із застосуванням технічних засобів

Придбання оргтехніки,

передплата видань,

оплата телекомунікаційних послуг

Районна державна адміністрація

Протягом 2020 року

60,0

Вдосконалення системи державного управління та місцевого самоврядування

3

Надання практичної допомоги органам місцевого самоврядування у здійсненні ними власних та делегованих повноважень з виїздом на місця

Придбання паливно-мастильних матеріалів

Районна державна адміністрація

Протягом 2020 року

 

70,0

Забезпечення збалансованого економічного розвитку району

4

Виконання делегованих повноважень відповідно до ст..44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

-представлення інтересів районної державної адміністрації в судах

 

-організаційні заходи щодо технічного обслуговування та ремонту комп’ютерної техніки і оргтехніки

 

 

 

 

 

-організаційні заходи щодо технічного обслуговування та ремонту службового транспорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судовий збір

та витрати

 

 

 

 

 

 

Придбання комплектуючих, поточний ремонт та технічне обслуговування комп'ютерної техніки та оргтехніки, заправка та ремонт картріджів

 

Придбання автозапчастин, поточний ремонт та технічне обслуговування службового транспорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районна державна адміністрація

 

 

 

 

Районна державна адміністрація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районна державна

адміністрація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом

2020 року

 

 

 

 

 

Протягом

2020 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом

2020 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0

 

 

 

 

 

 

30,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вдосконалення діяльності відділів та управлінь райдержадміністрації, ефективне використання трудових і фінансових ресурсів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Важлива інформація!

Служба Судової охорони в Івано-Франківській області

Sluzhba-Sudovoyi-Ohorony.jpg 

Детальна інформація за посиланням

http://www.if.gov.ua/news/47820

Пам'ятка громадянам України, які перетинають кордон з Російською Федерацією або Республікою Білорусь

pamjatka.pdf

На підтримку українських лікарів!
Держпродспоживслужба інформує!
До уваги громадян! Контакти сімейних лікарів!

Важливо!
Актуально!
 
Захистимо Україну разом!

 

ГЕРОЇ  НЕ  ВМИРАЮТЬ!

 

До відома громадськості!

 Інформаційно-навчальні ролики «Знай своє право на землю»

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2814/pravo-na-zemlyu.jpg

 

 

Долинщина запрошує!

ОФІЦІЙНІ САЙТИ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області