31 Травень 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація

КОРИСНІ ЛІНКИ

Долинська районна рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/v_maks.jpg 

Долинська міська рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/dolyna.jpg 

Долинська центральна районна бібліотека  

LibLOGO 

Долинська центральна районна лікарня

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/101.jpg

 

Долинський будинок дитячої та юнацької творчості

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/f2.jpg

 

 

 

 

Державна підтримка енергозбереження

  

 

 

 

 

 

 

Створюйте ОСББ та долучайтеся до державної програми з енергоефективності! (відеоролик)

 

 

 

 

 

 

Допомога внутрішньо переміщеним особам та постраждалим, які опинились у складних життєвих обставинах


. На головну

 

УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 07.12.2016                           м. Долина                              №  381

 

Про затвердження Положення

про преміювання керівників структурних

 підрозділів, працівників апарату

 та структурних підрозділів районної

державної адміністрації без статусу

юридичної особи

 

        Відповідно до статей 6, 39, 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статей 50, 52 Закону України “Про державну службу”, Закону України “Про оплату праці”, постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.2016 № 323 “Про умови оплати праці працівників патронатних служб в державних органах”, наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 № 77 “Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів”, наказу Міністерства соціальної політики України від 13.06.2016 № 646 “Про затвердження Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів)”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.06.2016 за №903/29033, погодження з виборним органом первинної профспілкової організації, з метою матеріального стимулювання роботи працівників районної державної адміністрації:

 

          1. Затвердити Положення про преміювання керівників структурних підрозділів, працівників апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації без статусу юридичної особи (додається).

 

        2. Керівникам самостійних структурних підрозділів районної державної адміністрації розробити положення про преміювання працівників.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження районної державної адміністрації від 05.08.2010 № 305 «Про положення про преміювання працівників апарату, керівників відділів, управлінь та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації».

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова районної державної

адміністрації                                                                     Юрій Мазур

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження районної

державної адміністрації

07.12.2016 381

 

Положення

про преміювання керівників структурних підрозділів, працівників апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації без статусу юридичної особи

 

1. Загальні положення

1.1 Положення про преміювання керівників структурних підрозділів, працівників апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації без статусу юридичної особи (далі - Положення) розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України, законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про державну службу”, “Про оплату праці”, постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.2016 № 323 “Про умови оплати праці працівників патронатних служб в державних органах”, наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 № 77 “Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів”, наказу Міністерства соціальної політики України від 13.06.2016 № 646 “Про затвердження Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів)”.

1.2 Дія цього Положення поширюється на керівників структурних підрозділів, працівників апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації без статусу юридичної особи, які займають посади державної служби категорії “Б” і “В”, працівника патронатної служби та робітників, зайнятих обслуговуванням районної державної адміністрації.

1.3 Преміювання керівників структурних підрозділів та працівників районної державної адміністрації проводиться з метою матеріального стимулювання високопродуктивної та ініціативної праці, підвищення її ефективності, якості, заінтересованості у досягненні її кінцевого результату та посилення персональної відповідальності за доручену роботу або поставлені завдання.

1.4. Керівникам структурних підрозділів та працівникам районної державної адміністрації можуть встановлюватися такі види премій:

1) премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;

2) місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи районної державної адміністрації.

1.5. Вид преміювання, передбаченого підпунктом 2 пункту 1.4., визначає голова районної державної адміністрації залежно від особливостей виконання функцій і завдань районної державної адміністрації.

1.6. Встановлення премій керівникам та працівникам районної державної адміністрації проводиться головою районної державної адміністрації відповідно до даного Положення, розробленого згідно з Типовим положенням і погодженого з виборним органом первинної профспілкової організації.

1.7. Розмір премії встановлюється головою районної державної адміністрації, а в разі його відсутності - особою, яка виконує його обов’язки шляхом видання відповідного розпорядження.

1.8. Загальний розмір премій, передбачених підпунктом 2 пункту 1.4 цього розділу, які може отримати державний службовець за рік, не може перевищувати 30 відсотків фонду його посадового окладу за рік.

1.9. Фонд преміювання районної державної адміністрації встановлюється в розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці.

1.10. До набрання чинності пунктами 1.8 та 1.9 цього розділу преміювання проводиться в межах наявних коштів на оплату праці, передбачених у кошторисі відповідно до вимог чинного законодавства.

1.11. Преміювання голови районної державної адміністрації та його заступників, керівника апарату здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Преміювання керівників структурних підрозділів та керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації без статусу юридичної особи - головою районної державної адміністрації, а під час його відсутності – особою, яка виконує його обов’язки, погодженого із заступником голови районної державної адміністрації, який спрямовує та координує діяльність структурного підрозділу. Працівників структурних підрозділів районної державної адміністрації – головою районної державної адміністрації за пропозиціями керівників відповідних структурних підрозділів, погоджених із заступниками голови районної державної адміністрації, які спрямовують та координують їхню діяльність.

1.12. У пропозиціях щодо зменшення або збільшення відсотка преміювання працівників (в межах базового відсотку преміювання) мають бути зазначені конкретні підстави, що призвели до зміни розміру преміювання.

1.13. Кожному працівнику, якому зменшується розмір премії, повинно бути повідомлено про це безпосереднім керівником із зазначенням конкретних підстав.

1.14. Пропозиції, пов’язані з преміюванням, та результати роботи керівників структурних підрозділів, працівників апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації без статусу юридичної особи подаються голові районної державної адміністрації не пізніше 25 числа місяця, за який нараховується премія.

1.15. Керівники структурних підрозділів та працівники апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації можуть бути позбавлені премії повністю або частково: за порушення термінів виконання завдань; за невиконання або несвоєчасне виконання доручених завдань, розпоряджень і вказівок керівництва; за порушення термінів розгляду звернень громадян, несвоєчасне виконання контрольних документів; за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, виїзд заступників голови або керівників структурних підрозділів у відрядження за межі району без відома голови.

 

2.                               Порядок визначення розміру премії керівникам структурних підрозділів, працівникам апарату районної державної адміністрації та  структурних підрозділів районної державної адміністрації без статусу юридичної особи

 

2.1. Порядок розрахунку та розподілу фонду преміювання в районній державній адміністрації визначається у Положенні про преміювання.

2.2. Розмір місячної або квартальної премії керівників структурних підрозділів, працівників районної державної адміністрації та структурних підрозділів без статусу юридичної особи залежить від особистого внеску в загальний результат роботи районної державної адміністрації з урахуванням таких критеріїв:

1) ініціативність у роботі;

2) якість виконання завдань, визначених положенням про апарат та структурний підрозділ, у якому працюють працівники районної державної адміністрації, їхніми посадовими інструкціями, а також дорученнями керівництва районної державної адміністрації та безпосереднього керівника працівника районної державної адміністрації;

3) терміновість виконання завдань;

4) виконання додаткового обсягу завдань (участь у провадженні національних реформ, роботі комісій, робочих груп тощо).

2.3. Розмір місячної премії керівникам структурних підрозділів, працівникам апарату районної державної адміністрації та структурних підрозділів районної державної адміністрації без статусу юридичної особи нараховується у відсотках від посадового окладу у поточному місяці за попередній.

2.4. Квартальна премія керівників структурних підрозділів, працівників апарату районної державної адміністрації та структурних підрозділів районної державної адміністрації без статусу юридичної особи призначається в розмірі середньомісячної заробітної плати.

2.5. Преміювання державних службовців за результатами щорічного оцінювання службової діяльності проводиться у разі отримання ним відмінної оцінки за результатами щорічного оцінювання, у межах фонду оплати праці.

2.6. Розмір премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності встановлюється в однакових відсотках до посадового окладу для державних службовців районної державної адміністрації, які отримали відмінну оцінку за результатами щорічного оцінювання в поточному році.

2.7. За періоди відпусток (основної, додаткової та інших, передбачених законодавством), тимчасової непрацездатності та в інших випадках, коли згідно із законодавством виплати проводяться з розрахунку середньої заробітної плати, місячна або квартальна премія керівникам та працівникам районної державної адміністрації не нараховується.

Місячна премія не нараховується керівникам та працівникам протягом терміну дії дисциплінарного стягнення.

 

3.                                   Порядок нарахування та виплати премії

 

3.1.                     Відділ фінансово - господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації щомісяця або щокварталу розраховує фонд преміювання в розрізі апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації без статусу юридичної особи залежно від їхньої штатної чисельності та доводить зазначену інформацію до відома голови районної державної адміністрації.

3.2. Заступники голови районної державної адміністрації, керівник апарату та керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації без статусу юридичної особи, або особи, які їх замінюють, готують обґрунтоване подання щодо встановлення розміру місячної або квартальної премії кожному працівнику.

3.3. Проект розпорядження про преміювання керівників та  працівників районної державної адміністрації, з урахуванням наданих безпосередніми керівниками пропозицій готує відділ фінансово - господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації і подає на розгляд голові районної державної адміністрації.

3.4. Фонд преміювання за результатами щорічного оцінювання службової діяльності визначається відділом фінансово - господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації самостійно, в межах фонду кошторисних призначень.

3.5. Місячна премія керівникам  структурних підрозділів, працівникам апарату районної державної адміністрації та структурних підрозділів районної державної адміністрації без статусу юридичної особи виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за попередній фактично відпрацьований місяць.

3.6. Премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому затверджено висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності, але не пізніше грудня місяця року, у якому провадиться оцінювання службової діяльності.

 

 

Керівник апарату районної державної

адміністрації                                                             Ірина Мацалак

 
Важлива інформація!

На підтримку українських лікарів!
Держпродспоживслужба інформує!
До уваги громадян! Контакти сімейних лікарів!

Важливо!
Акутально!
 
Захистимо Україну разом!

 

ГЕРОЇ  НЕ  ВМИРАЮТЬ!

 

До відома громадськості!

 Інформаційно-навчальні ролики «Знай своє право на землю»

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2814/pravo-na-zemlyu.jpg

 

 

Долинщина запрошує!
"Гаряча лінія"

w256h2561387214964phone2_1_orig.png(03477)2-70-68 - "Гаряча лінія" голови районної державної адміністрації

 

(03477)-2-53-07, та 2-53-06 - телефон «гарячої лінії» управління соціального захисту населення районної державної адміністрації діє з питань надання житлових субсидій.

 

2-53-05 - Робоча група з питання реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати

 

Повідомлення про корупцію

Информация-по-остойчивости.jpgВідомості про прояви та вчинення корупційних дії уповноваженими особами на виконання функцій держави у Долинській районній державній адміністрації надсилати на електронну адресу: ZPKRDA@i.ua або повідомляти за номером телефону (03477)27064

Уповноважена особа: Біда Ірина Олегівна.

ОФІЦІЙНІ САЙТИ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області