31 Травень 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація

КОРИСНІ ЛІНКИ

Долинська районна рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/v_maks.jpg 

Долинська міська рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/dolyna.jpg 

Долинська центральна районна бібліотека  

LibLOGO 

Долинська центральна районна лікарня

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/101.jpg

 

Долинський будинок дитячої та юнацької творчості

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/f2.jpg

 

 

 

 

Державна підтримка енергозбереження

  

 

 

 

 

 

 

Створюйте ОСББ та долучайтеся до державної програми з енергоефективності! (відеоролик)

 

 

 

 

 

 

Допомога внутрішньо переміщеним особам та постраждалим, які опинились у складних життєвих обставинах


. На головну

УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

від 17.01.2017                          м. Долина                                  №  9

 

 

 

Про затвердження Положення

про сектор з питань надзвичайних

ситуацій та екобезпеки районної

державної адміністрації

 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 26.09. 2012 № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», розпорядження районної державної адміністрації № 228  від 25.08.2015 р. «Про внесення змін до структури та штатного розпису районної державної адміністрації», розпорядження обласної державної адміністрації № 733 від 01.11.2016 "Про зміну найменування управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Івано-Франківської обласної державної адміністрації та затвердження Положення про управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації і його структури"  та з метою приведення до вимог чинного законодавства України:

1.         Затвердити Положення про сектор з питань надзвичайних ситуацій та екобезпеки  районної державної адміністрації (додається).

2.         Визнати таким, що втратило чинність розпорядження районної державної адміністрації № 288 від 27.10.2015 «Про затвердження Положення про сектор з питань надзвичайних ситуацій та екобезпеки районної державної адміністрації».

 

 

 

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                                       Віктор Громиш    

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

розпорядження районної

державної адміністрації

від 17.01.2017 №  9

 

 

Положення

про сектор з питань надзвичайних ситуацій та екобезпеки районної державної адміністрації

 

1. Загальні засади

 

         1. Сектор з питань надзвичайних ситуацій та екобезпеки (далі - сектор) є структурним підрозділом районної державної адміністрації.

         2. Сектор утворюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові районної державної адміністрації та управлінню з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.

         3. Сектор є постійно діючим органом управління цивільного захисту районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, який утворено з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню цих ситуацій, реагування на них, а також забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з відходами та екобезпеки на відповідній території.

         4. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України,  Кодексом цивільного захисту України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, наказами начальника управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

            5. Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян.

         6. Сектор утримується за рахунок коштів державного бюджету.

         7. Гранична чисельність працівників сектору, фонд оплати праці працівників сектору та видатки на утримання сектору затверджуються головою районної державної адміністрації.

         8. Сектор має бланк та печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

 

2. Основні завдання сектору

 

         1. Основними завданнями сектору є:

          участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту;

         розроблення і реалізація заходів щодо підтримання готовності органів управління і сил цивільного захисту до дій за призначенням;

         координація діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питань цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

         визначення основних напрямів роботи у сфері цивільного населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

         здійснення інформаційного забезпечення у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків, створення банків даних з питань захисту населення;

         координація діяльності районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;

         організація навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб районної державної адміністрації, суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, керівників та їх заступників, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

         забезпечення здійснення заходів щодо оповіщення та інформування органів управління цивільного захисту та населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій;

         організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

         забезпечення підготовки, скликання та проведення засідань, а також контролю за виконанням рішень районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, здійснення функцій робочого органу даної комісії;

         участь у межах своєї компетенції в реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, екобезпеки на відповідній території.

3. Основні функції

 

         1. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

         організовує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню і реагування на них;

         подає голові районної державної адміністрації, управлінню з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації пропозиції до проектів регіональних програм, планів заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної і пожежної безпеки;   

         подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо включення до проекту районного бюджету витрат на розвиток та функціонування районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;

         визначає разом із органами місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування склад, місця розміщення та оснащення сил і засобів районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;

         визначає в межах своєї компетенції рівень надзвичайної ситуації, забезпечує оперативне і повне інформування голови районної державної адміністрації, управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації про загрозу або виникнення надзвичайної ситуацій та про хід її ліквідації;

         здійснює методичне керівництво щодо утворення та функціонування  спеціалізованих служб цивільного захисту району та територіальних формувань цивільного захисту районного підпорядкування, проводить контроль за їх готовністю до дій за призначенням;

         організовує роботи пов'язані з ліквідацією надзвичайних ситуацій, контролює в межах своєї компетенції готовність органів управління і сил цивільного захисту до дій за призначенням;

         відповідно до законодавства здійснює контроль за виконанням вимог цивільного захисту і техногенної безпеки, заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, за станом готовності сил і засобів цивільного захисту до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій на відповідній території;

         координує діяльність органів місцевого самоврядування, служб цивільного захисту підприємств, установ та організації незалежно від форми власності і підпорядкування щодо пошуку і рятування людей та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

         організовує оповіщення керівного складу органів управління та сил цивільного захисту районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;

         розробляє разом із заінтересованими організаціями прогнози ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснює районування територій за наявністю потенційно-небезпечних об’єктів, виробництв та загрози виникнення стихійного лиха;

         організовує в установленому порядку надання допомоги населенню, яке потерпіло внаслідок надзвичайних ситуацій;

         організовує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням та цільовим використанням матеріально-технічних ресурсів, призначених для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

         забезпечує виконання на відповідній території зобов’язань за міжнародними договорами у сфері цивільного захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій;

         розробляє і погоджує, в межах своєї компетенції, плани дій сил цивільного захисту та заходи щодо запобігання виникненню та ліквідації можливих надзвичайних ситуацій та їх наслідків, які є обов’язковими до виконання;

         організовує підготовку органів управління і сил цивільного захисту та населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій;

         організовує та здійснює через засоби масової інформації інформування населення щодо законодавства з питань дотримання вимог цивільного захисту та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, заходів, які вживаються органами виконавчої влади для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, та висвітленню актуальних проблем у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з відходами, небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, екобезпеки та іншої інформації, пов’язаної з правовим навчанням та пропагандою з питань запобігання надзвичайним ситуаціям;

         розробляє заходи щодо проведення тимчасового відселення та евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій;

         розробляє і подає на затвердження відповідної ради та забезпечує виконання районних програм з охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екобезпеки, з використання, відтворення та охорони природних ресурсів;

         звітує перед відповідною радою про виконання районних екологічних програм, вносить до відповідних органів пропозиції щодо державних екологічних програм;

         планує та здійснює заходи щодо попередження та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в частині забезпечення екобезпеки;

         інформує населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан довкілля, а також про заходи, що вживаються до його поліпшення;

         організовує роботу по ліквідації наслідків екологічних аварій, залучає до цих робіт підприємства, установи організації всіх форм власності та громадян;

         виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 

4. Права сектору

 

         1. Сектор має право:

         одержувати безоплатно від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності незалежно від порядкування інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

         заслуховувати інформацію посадових осіб органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності про хід виконання завдань і заходів у сфері цивільного захисту та у встановленому законодавством порядку надавати їм обов’язкові для виконання розпорядження про усунення недоліків і порушень вимог цивільного захисту та екобезпеки;

         у встановленому порядку залучати до проведення заходів, пов'язаних із забезпеченням запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та у разі їх виникнення сили і засоби підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

         здійснювати відповідно до закону фотографування, звукозапис, кіно- і відео зйомку, як допоміжний засіб для запобігання порушень вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

         робити запити та подавати пропозиції щодо фінансування природоохоронних заходів за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища;

         скликати наради для сприяння здійсненню покладених на районну ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту завдань з питань цивільного захисту.

 

5. Завідувач сектору

 

         1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно з законодавством про державну службу.

         2. Завідувач сектору:

         здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань та прийняті ним рішення, визначає ступінь відповідальності працівників сектору;

         організовує діяльність сектору, пов’язану з розробленням і здійсненням заходів цивільного захисту, а також реагування на надзвичайні ситуації;

         керує всіма видами підготовки підпорядкованих йому працівників для виконання у встановлені терміни завдань, покладених на сектор;

         забезпечує підготовку у межах своєї компетенції проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації;

         вносить в установленому порядку пропозиції щодо обмеження, а у разі потреби призупинення роботи підприємств, окремих виробництв, цехів, експлуатації робочих місць до усунення порушень, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій;

         бере участь у розгляді районною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування питань цивільного захисту та екобезпеки;

         скликає у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
Важлива інформація!

На підтримку українських лікарів!
Держпродспоживслужба інформує!
До уваги громадян! Контакти сімейних лікарів!

Важливо!
Акутально!
 
Захистимо Україну разом!

 

ГЕРОЇ  НЕ  ВМИРАЮТЬ!

 

До відома громадськості!

 Інформаційно-навчальні ролики «Знай своє право на землю»

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2814/pravo-na-zemlyu.jpg

 

 

Долинщина запрошує!
"Гаряча лінія"

w256h2561387214964phone2_1_orig.png(03477)2-70-68 - "Гаряча лінія" голови районної державної адміністрації

 

(03477)-2-53-07, та 2-53-06 - телефон «гарячої лінії» управління соціального захисту населення районної державної адміністрації діє з питань надання житлових субсидій.

 

2-53-05 - Робоча група з питання реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати

 

Повідомлення про корупцію

Информация-по-остойчивости.jpgВідомості про прояви та вчинення корупційних дії уповноваженими особами на виконання функцій держави у Долинській районній державній адміністрації надсилати на електронну адресу: ZPKRDA@i.ua або повідомляти за номером телефону (03477)27064

Уповноважена особа: Біда Ірина Олегівна.

ОФІЦІЙНІ САЙТИ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області