31 Травень 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація

КОРИСНІ ЛІНКИ

Долинська районна рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/v_maks.jpg 

Долинська міська рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/dolyna.jpg 

Долинська центральна районна бібліотека  

LibLOGO 

Долинська центральна районна лікарня

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/101.jpg

 

Долинський будинок дитячої та юнацької творчості

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/f2.jpg

 

 

 

 

Державна підтримка енергозбереження

  

 

 

 

 

 

 

Створюйте ОСББ та долучайтеся до державної програми з енергоефективності! (відеоролик)

 

 

 

 

 

 

Допомога внутрішньо переміщеним особам та постраждалим, які опинились у складних життєвих обставинах


. На головну

 

УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 23.01.2017                          м. Долина                           № 13

 

 

Про затвердження Положення

про відділ житлово-комунального

господарства районної державної

адміністрації

 

Керуючись пунктом 4-1 частини 1 статті 39 і статтею 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації»:

1. Затвердити Положення про відділ житлово-комунального господарства районної державної адміністрації (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження районної державної адміністрації від 26.09.2008 № 314 «Про затвердження Положення про відділ житлово-комунального господарства районної державної адміністрації»

 

 

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                                       Віктор Громиш

Затверджено

розпорядження районної

державної адміністрації

від   23.01.2017  №  13

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

1. Відділ житлово-комунального господарства районної державної адміністрації (далі - відділ) утворюється головоюрайонної державної адміністрації, входить до її складу,забезпечує виконання покладених на цей відділзавдань.

 

2. Відділ підпорядкований голові та заступнику голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків, а також підзвітний і підконтрольний департаментубудівництва житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури обласної державної адміністраціїта управлінню житлово-комунального господарствадепартаментубудівництва житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації.

 

3. Відділ у своїй діяльності керуєтьсяКонституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказамиМіністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України,розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також цим положенням про відділ.

 

4. Основним завданням відділу є забезпечення на території району реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства,насамперед щодо організації і здійснення заходів з його реформування.

 

5. Відділвідповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконанняКонституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у житлово-комунальній галузі у межах району та вживає заходів до усунення недоліків;

3) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району, розробленні і реалізації місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства;

4) вносить пропозиції щодо проекту районногобюджету;

5) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

    6) координує роботу житлово-комунальних підприємств, пов'язану з наданням населенню району житлово-комунальних послуг;

      7) готує і подає  в установленому порядку пропозиції щодо:

- удосконалення структури управління та розвитку житлово-комунального господарства району;

- розвитку підприємництва та конкуренції, демонополізації житлово-комунального господарства та формування ринку житлово-комунальних послуг;

- удосконалення управління майном підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства;

- фінансування капітального ремонту та реконструкції житлових будинків, регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів;

- удосконалення системи соціального захисту населення (споживачів житлово-комунальних послуг) та встановлення соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування;

      8) сприяє розробленню Правил та програм благоустрою міста, селища і сіл;

9) проводить моніторинг стану реалізації державних, галузевих та місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства, а також дебіторсько-кредиторської заборгованості підприємств, що надають житлово-комунальні послуги;

10) організовує розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства та бюджетних установ району в осінньо-зимовий період, а також ліквідацію наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф;

11) здійснює відповідно до законодавства контроль за додержанням правил комунального обслуговування та благоустрою, станом експлуатації та утримання житлового фонду і об'єктів комунального господарства;

    12) вживає заходів до поліпшення роботи підприємств житлово-комунального господарства з енергозбереження, оснащення об'єктів житлово-комунального господарства і наявного житлового фонду району засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії відповідно до завдань державних та регіональних програм;

    13) бере участь у реалізації державної політики у сфері санітарного стану населених пунктів, якості питної води, поліпшення технічного і технологічного стану систем тепло-, водопостачання та водовідведення;

    14) проводить організаційну та методичну роботу, спрямовану на реалізацію державної політики у сфері охорони праці та соціального захисту працівників житлово-комунального господарства;

15) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань житлово-комунального господарства;

16) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи районної державної адміністрації;

17) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районноїради;

18) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами  районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

19) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

20) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

21) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

22) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

 

6. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районноїдержавної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районноїдержавної адміністрації у галузіжитлово-комунального господарства;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції відділу.

 

7. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державноїадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

8. Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з неї головою районної державної адміністрації згідно Закону України «Про державну службу».

 

9. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районноїдержавної адміністрації згідно із законодавством про державну службу.

 

10. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

2) подає на затвердження голові районноїдержавної адміністрації положення про відділ;

3) розробляєпосадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районноїдержавної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6) звітує перед головою районноїдержавної адміністрації про виконання покладених на відділзавдань та затверджених планів роботи;

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

8) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

9) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районноїдержавної адміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районноїдержавної адміністрації ;

10) подає голові районноїдержавної адміністрації пропозиції щодо: призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

11) забезпечує дотримання працівниками відділуправил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

12) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

 

Начальник відділу житлово-

комунального господарства

районної державної адміністрації                                       Поліна Іляшенко

 

 

 

 

 

 

 
Важлива інформація!

На підтримку українських лікарів!
Держпродспоживслужба інформує!
До уваги громадян! Контакти сімейних лікарів!

Важливо!
Акутально!
 
Захистимо Україну разом!

 

ГЕРОЇ  НЕ  ВМИРАЮТЬ!

 

До відома громадськості!

 Інформаційно-навчальні ролики «Знай своє право на землю»

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2814/pravo-na-zemlyu.jpg

 

 

Долинщина запрошує!
"Гаряча лінія"

w256h2561387214964phone2_1_orig.png(03477)2-70-68 - "Гаряча лінія" голови районної державної адміністрації

 

(03477)-2-53-07, та 2-53-06 - телефон «гарячої лінії» управління соціального захисту населення районної державної адміністрації діє з питань надання житлових субсидій.

 

2-53-05 - Робоча група з питання реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати

 

Повідомлення про корупцію

Информация-по-остойчивости.jpgВідомості про прояви та вчинення корупційних дії уповноваженими особами на виконання функцій держави у Долинській районній державній адміністрації надсилати на електронну адресу: ZPKRDA@i.ua або повідомляти за номером телефону (03477)27064

Уповноважена особа: Біда Ірина Олегівна.

ОФІЦІЙНІ САЙТИ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області