31 Травень 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація

КОРИСНІ ЛІНКИ

Долинська районна рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/v_maks.jpg 

Долинська міська рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/dolyna.jpg 

Долинська центральна районна бібліотека  

LibLOGO 

Долинська центральна районна лікарня

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/101.jpg

 

Долинський будинок дитячої та юнацької творчості

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/f2.jpg

 

 

 

 

Державна підтримка енергозбереження

  

 

 

 

 

 

 

Створюйте ОСББ та долучайтеся до державної програми з енергоефективності! (відеоролик)

 

 

 

 

 

 

Допомога внутрішньо переміщеним особам та постраждалим, які опинились у складних життєвих обставинах


. На головну

УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 17.01.2017                         м. Долина                          №  5

 

 

Про затвердження Положення

про сектор мобілізаційної,

оборонної роботи та взаємодії

з правоохоронними органами

апарату районної державної

адміністрації

 

 

 

 

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 26.09 2012 №887 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації" та з метою приведення до вимог чинного законодавства України:

1.         Затвердити Положення про сектор мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації (додається).

2.         Завідувачу сектору мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації, забезпечувати виконання своїх посадових обов’язків відповідно до затвердженого Положення та посадової інструкції.

3.         Визнати таким, що втратило чинність розпорядження районної державної адміністрації від 26.02.2015 № 55 "Про затвердження Положення про сектор мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату Долинської районної державної адміністрації».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                                  Віктор Громиш

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження районної

державної адміністрації

17.01.2017      №  5

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації

 

1. Загальні засади

 

1. Сектор мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації (далі – Сектор) є самостійним структурним підрозділом у складі апарату районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації та підпорядковується йому безпосередньо.

2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації, прийнятими в межах їх компетенції, а також цим Положенням.

 3. Діяльність Сектору здійснюється на основі  річних та квартальних планів роботи, затверджених керівником апарату районної державної адміністрації.

 4. Сектор взаємодіє з структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями району, військовими частинами та  комісаріатами з питань, які належать до його компетенції.

5. Робота сектору здійснюється з додержанням режиму таємності відповідно до вимог законодавства з цих питань.

6. Утримання Сектору здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на утримання апарату районної державної адміністрації.

 

2. Основні завдання

 

1. Основними завданнями Сектору є організація заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації і контроль за їх здійсненням в районі, підтримання захищених пунктів управління районної державної адміністрації в готовності до роботи в умовах особливого періоду, координації проведення заходів територіальної оборони в районі.

 2. Контроль за здійсненням заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, стану територіальної оборони в органах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах, установах, організаціях району.

3. Контроль за дотриманням відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, інших державних органів, комісаріатів, підприємств, установ, організацій району вимог чинного законодавства щодо соціального захисту військовослужбовців та осіб звільнених з військової служби у запас або у відставку, членів їх сімей, а також ветеранів війни та прирівняних до них осіб.

4. Організація координації та взаємодії органів державної виконавчої влади району, правоохоронних і контролюючих органів з питань боротьби зі злочинністю, захисту прав, свобод і законних інтересів громадян, охорони громадського порядку.

5. Підготовка разом з іншими органами державної виконавчої влади, відповідними правоохоронними органами та внесення на розгляд голови районної державної адміністрації пропозицій щодо районних програм забезпечення правопорядку і безпеки громадян на території району, заходів щодо створення відповідних умов запобіганню встановлення корумпованих зв»язків державних службовців з кримінальними елементами, реалізації державних програм боротьби зі злочинністю.

 

3. Основні функції

 

Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у державному регулюванні мобілізаційної підготовки та мобілізації;

організовує виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

розробляє та подає керівництву районної державної адміністрації проекти нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

організовує наукове, інформаційне, методологічне і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації;

організовує планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, у тому числі з переведення району на роботу в умовах особливого періоду та здійснює контроль за їх виконанням;

бере участь у формуванні проекту основних показників мобілізаційного плану;

здійснює визначення рівня мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій району;

організує та здійснює контроль за проведенням заходів на підприємствах, установах, організаціях району щодо виконання мобілізаційних завдань з забезпечення  потреб оборони та національної економіки держави в умовах особливого періоду;

розробляє оперативно-мобілізаційні документи та здійснює організаційне забезпечення переведення органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій району на режим роботи в умовах особливого періоду;

організовує та здійснює контроль за створенням об’єктів і потужностей мобілізаційного призначення, страхового фонду документації, а також мобілізаційних запасів стратегічних та найважливіших видів сировини, матеріалів, устаткування, продовольства, речового та іншого майна;

здійснює контроль за створенням та станом готовності спеціальних формувань, які передбачається передати до складу Збройних Сил України та інших військових формувань, створених згідно із законодавством в особливий період;

координує розроблення проектів мобілізаційних планів, довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки, вживає заходів до їх виконання;

організовує роботу з визначення потреб (обсягу) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки;

бере участь в укладанні договорів про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами та організаціями району та вживає заходів щодо їх виконання;

контролює підготовку та здійснення заходів нормованого забезпечення населення району в умовах особливого періоду;

приймає участь у роботі щодо перерозподілу трудових ресурсів в особливий період, бронювання  військовозобов’язаних за підприємствами, установами, організаціями на період мобілізації та у  воєнний час;

приймає участь у розробці заходів щодо раціонального розміщення продуктивних сил району і використання людських, матеріальних, природних та фінансових ресурсів, а також виробничих потужностей в особливий період;

організує взаємодію з органами управління цивільного захисту та ліквідації надзвичайних ситуацій в районі з питань узгодження планів цивільного захисту з мобілізаційними планами та довготерміновими і річними програмами мобілізаційної підготовки;

забезпечує підтримання захищених пунктів управління районної державної адміністрації у готовності до роботи в умовах особливого періоду, удосконалення їх стану, оснащення та  організації роботи працівників; контролює підготовку запасних пунктів управління органів державної влади та місцевого самоврядування району до роботи в умовах особливого періоду;

 здійснює контроль за підготовкою територіальної оборони району в умовах особливого періоду;

здійснює підготовку аналітичних характеристик військово-економічного потенціалу району;

сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню допризовної підготовки;

контролює організацію проведення заходів з призову молоді на строкову військову службу;

приймає участь у плануванні порядку виконання та термінів проведення заходів у разі введення ступенів готовності переведення району з мирного на воєнний стан;

координує розробку довготермінових і річних програм, здійснення методологічного, методичного та нормативного забезпечення цієї роботи;

приймає участь у плануванні, розміщенні та виконанні державного оборонного замовлення на території району;

приймає участь в організації військового обліку і підготовки громадян України до військової служби, в тому числі допризовної підготовки молоді, підготовки призовників з військово-технічних спеціальностей та військово-патріотичного виховання, забезпеченні їх призову на строкову військову службу, навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори і під час мобілізації;

сприяє реалізації права на соціально-економічний та соціально-правовий захист військовослужбовців та осіб, звільнених у запас або відставку, членів їх сімей, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби або потрапили у полон у ході бойових дій (війни) чи під час участі в міжнародних миротворчих операціях;

забезпечує надання відповідної звітності, подає пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та у воєнний час;

забезпечує дотримання режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки;

розробляє, розглядає та аналізує пропозиції щодо створення підрозділів міліції, інших правоохоронних структур, які утримуються за рахунок коштів з місцевого бюджету;

вивчає та аналізує стан криміногенної ситуації в район

підтримує зв’язок з правоохоронними та контролюючими органами району з метою отримання повної і своєчасної інформації;

готує щорічну доповідь про стан мобілізаційної підготовки, профілактики злочинності та про хід виконання довгострокових і річних програм;

звітує обласній державній адміністрації про роботу сектору;

здійснює інші повноваження в галузі мобілізаційної, оборонної роботи та роботи з правоохоронними органами передбачені законодавством.

 

3. Права Сектору

Сектор має право:

- перевіряти стан мобілізаційної підготовки та готовності до проведення мобілізації, визначати ефективність проведення заходів оборонного характеру структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів державної влади та місцевого самоврядування району, підприємств, установ, організацій району;

- одержувати у встановленому порядку від посадових осіб райдержадміністрацій, правоохоронних, представницьких структур, підприємств, установ, організацій району інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на Сектор завдань;

- інформувати голову районної державної адміністрації у разі покладення на Сектор виконання роботи, що не належить до функцій Сектору чи виходить за межі його повноважень, а також у випадках, коли відповідні структурні підрозділи районної державної адміністрації, органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації району, посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань;

- залучати за згодою голови районної державної адміністрації відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться сектором відповідно до покладених на нього обов’язків;

- брати участь у засіданнях колегії, інших дорадчих і колегіальних органах, нарадах, які проводяться в районної державної адміністрації і на яких розглядаються питання, що стосуються Сектору.

- готувати і доводити до структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій району, доручення та вказівки голови районної державної адміністрації щодо впровадження заходів з мобілізаційної, оборонної роботи та роботи з правоохоронними органами.

- проводити аналіз стану мобілізаційної підготовки структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій регіонального підпорядкування, готувати голові районної державної адміністрації пропозиції щодо напрямків поліпшення цієї роботи;

- готувати проведення головою районної державної адміністрації, заступниками голови районної державної адміністрації військово-економічних мобілізаційних навчань та тренувань, з питань, які входять до компетенції Сектору;

- подавати голові районної державної адміністрації пропозиції про заохочення працівників структурних підрозділів та захищених пунктів управління  районної державної адміністрації, органів державної влади та місцевого самоврядування,  які брали участь у розробці та проведенні відповідних заходів, покладених на Сектор, а також щодо накладення стягнень на осіб, які допустили порушення вимог законодавства і відповідних розпоряджень (доручень) голови районної державної адміністрації;

- в установленому порядку відвідувати органи державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронні і контролюючі органи, установи і організації всіх форм власності для вирішення питань, що відносяться до компетенції Сектору, та у межах своїх повноважень знайомиться з необхідними документами, матеріалами, статистичними даними, витребувати їх;

- вести службове листування з структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, військовими частинами, правоохоронними органами, громадськими організаціями, підприємствами, організаціями і установами різних форм власності, фізичними особами з питань, що входять до компетенції Сектору;

- залучати за погодженням з керівництвом, підрозділів районної державної адміністрації, Долинського РВ УМВС України в області, інших правоохоронних органів, працівників цих структур до складу комісій по перевірці виконання в районні законодавчих, нормативних актів центральних органів влади з питань мобілізації та боротьби з організованою злочинністю;

- вносити керівництву пропозиції з питань вдосконалення та підвищення ефективності роботи правоохоронних і контролюючих органів по боротьбі з організованою злочинністю.

 

5. Завідувач Сектору

 

         1. Сектор очолює завідувач Сектору, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно з  чинним законодавством.

2. Здійснює керівництво діяльністю Сектору, відповідає за виконання покладених на Сектор завдань і здійснення ним своїх функцій.

3. Планує роботу Сектору, забезпечує виконання плану роботи районної державної адміністрації з питань, що відносяться до компетенції Сектору, доручень керівництва.

4. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про Сектор.

4. Розподіляє обов’язки між працівниками Сектору, забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, підвищення їх кваліфікації.

5. Вносить на розгляд керівництва пропозиції щодо структури та штатного розпису Сектору, подання про призначення, переміщення та звільнення працівників Сектора, їх заохочення і притягнення до дисциплінарної відповідальності.

6. Вирішує питання взаємодії Сектору з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, районними установами і організаціями, органами місцевого самоврядування з питань, які належать до його компетенції.

7. Підписує та візує документи в межах своєї компетенції.

 

 

 
Важлива інформація!

На підтримку українських лікарів!
Держпродспоживслужба інформує!
До уваги громадян! Контакти сімейних лікарів!

Важливо!
Акутально!
 
Захистимо Україну разом!

 

ГЕРОЇ  НЕ  ВМИРАЮТЬ!

 

До відома громадськості!

 Інформаційно-навчальні ролики «Знай своє право на землю»

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2814/pravo-na-zemlyu.jpg

 

 

Долинщина запрошує!
"Гаряча лінія"

w256h2561387214964phone2_1_orig.png(03477)2-70-68 - "Гаряча лінія" голови районної державної адміністрації

 

(03477)-2-53-07, та 2-53-06 - телефон «гарячої лінії» управління соціального захисту населення районної державної адміністрації діє з питань надання житлових субсидій.

 

2-53-05 - Робоча група з питання реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати

 

Повідомлення про корупцію

Информация-по-остойчивости.jpgВідомості про прояви та вчинення корупційних дії уповноваженими особами на виконання функцій держави у Долинській районній державній адміністрації надсилати на електронну адресу: ZPKRDA@i.ua або повідомляти за номером телефону (03477)27064

Уповноважена особа: Біда Ірина Олегівна.

ОФІЦІЙНІ САЙТИ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області