31 Травень 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація

КОРИСНІ ЛІНКИ

Долинська районна рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/v_maks.jpg 

Долинська міська рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/dolyna.jpg 

Долинська центральна районна бібліотека  

LibLOGO 

Долинська центральна районна лікарня

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/101.jpg

 

Долинський будинок дитячої та юнацької творчості

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/f2.jpg

 

 

 

 

Державна підтримка енергозбереження

  

 

 

 

 

 

 

Створюйте ОСББ та долучайтеся до державної програми з енергоефективності! (відеоролик)

 

 

 

 

 

 

Допомога внутрішньо переміщеним особам та постраждалим, які опинились у складних життєвих обставинах


. На головну

УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 03.02.2017                          м. Долина                        № 25

 

Про затвердження Положення  

про управління соціального захисту

населення районної державної адміністрації

 

На підставі статті 5 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 року № 606  “Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у м. Києві та Севастополі державних адміністрацій”, постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 “Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації”, наказу Міністерства соціальної політики України від 4 листопада 2016 року № 1296 “Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій”, розпорядження районної державної адміністрації від 26 жовтня 2012 року № 399 “Про структуру районної державної адміністрації” з метою визначення основних завдань і функцій управління соціального захисту населення районної державної адміністрації:

1.                Затвердити Положення про управління соціального захисту населення районної державної адміністрації в новій редакції ( додається ).

2.                Визнати таким, що втратило чинність розпорядження районної державної адміністрації від 27 грудня 2012 року № 485 “Про затвердження Положення про управління соціального захисту населення районної державної адміністрації”.

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                    Юрій Мазур

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

розпорядження районної

державної адміністрації

                                                                            03.02.2017   №  25 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління соціального захисту населення                        районної державної адміністрації

 

 

         1. Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації (далі - управління) утворюється головою районної державної адміністрації  та входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених на управління завдань.

 

2. Управління підпорядковане голові районної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Департаменту соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

 

         3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.

 

         4. Управління є структурним підрозділом районної державної адміністрації, його статус як юридичної особи публічного права визначається головою районної державної адміністрації.

 

5. Основними завданнями управління є забезпечення реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення.

 

6.Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

 

1)                забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань; організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців, їх об’єднаннями;

2)                забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, дітей, внутрішньо переміщених осіб, підтримки сім’ї, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних, молодих сімей, запобігання насильству в сім’ї, забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері;

3)                призначення та виплата соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

4)                організація соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ та служб, залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги.

5)                розроблення та організація виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, внутрішньо переміщених осіб, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, всебічне сприяння в отриманні ними соціального обслуговування та соціальних послуг за місцем проживання, перебування;

6)                забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури;

7)                реалізація державної політики у сфері оздоровлення і відпочинку дітей, розроблення та виконання відповідних районних програм, виконання регіональних програм;

8)                реалізація державної політики у сфері оздоровлення осіб з інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни (в тому числі учасників антитерористичної операції), осіб, на яких поширюється чинність законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та „Про жертви нацистських переслідувань”;

9)                здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно - роз’яснювальної роботи;

10)           розроблення та організація виконання комплексних програм і заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, запобігання насильству в сім’ї.

 

7. Управління відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

1)                організовує виконання норм Конституції і Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства соціальної політики та забезпечує контроль за їх реалізацією;

2)                забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3)                аналізує стан та тенденції соціального розвитку у межах відповідної адміністративної – територіальної одиниці та вживає заходів для усунення недоліків;

4)                бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку;

5)                здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами, організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

6)                забезпечує цільове використання бюджетних асигнувань, передбачених на соціальний захист населення та соціальне обслуговування;

7)                забезпечує здійснення заходів, спрямованих на посилення мотивації до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування;

8)                вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

9)                бере участь у підготовці заходів щодо місцевого розвитку;

10)           розробляє проекти розпоряджень районної державної адміністрації;

11)           бере участь у розробленні проектів розпоряджень районної державної адміністрації, проектів рішень, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

12)           бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

13)           готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

14)           забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

15)           готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

16)           розглядає в установленому порядку звернення громадян;

17)           опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів районних рад;

18)           інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

19)           забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;

20)           здійснює повноваження делеговані районною радою;

21)           забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

22)           організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

23)           забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

24)           бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

25)           забезпечує захист персональних даних;

26)           готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

27)           залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів;

28)           здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного Фонду України, проведення організаційно - роз’яснювальної роботи;

29)           у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:

29.1. забезпечує співробітництво місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування профспілками та їх об’єднаннями організаціями роботодавців та їхніми об’єднаннями, сприяє розвитку соціального діалогу;

29.2. здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів, сприяє організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надає їм організаційно-методичну допомогу; забезпечує у межах своїх повноважень додержання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально  трудових відносин, розв’язання колективних трудових спорів, конфліктів (проводить реєстрацію, веде облік, забезпечує зберігання оригіналів колективних договорів, змін та доповнень до них);

29.3. здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців;

29.4. забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах з шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць;

29.5. бере участь у розробленні районних програм зайнятості населення та у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

29.6. забезпечує діяльність комісії у справах альтернативної (невійськової) служби та комісії з розгляду питань пов’язаних з наданням статусу учасника війни;

29.7. бере участь у виконанні заходів державних програм соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку зі Збройних Сил та інших військових формувань та здійснює контроль за їх реалізацією;

30)           з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

30.1. організовує в межах своєї компетенції роботу щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян, інших пільг, передбачених законодавством України, компенсації особам, які згідно з Гірничим законом України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають централізоване опалення;

30.2. здійснює призначення та виплату:

30.2.1. державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам, які надають соціальні послуги, одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., а також особам, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності, одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті, а також інших видів державної підтримки відповідно до законодавства України;

30.2.2.            державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд;

30.2.3.щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом І групи, а також за перестарілим, який досяг 80-ти річного віку;

30.2.3.            одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня»;

30.2.5.            бере участь у роботі комісії, утворених при районних радах та державних адміністраціях з питань соціального захисту населення;

30.2.6.            сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомог, субсидій та надання пільг;

30.2.7.            проводить електронні звірки інформації від організацій – надавачів послуг щодо витрат, пов’язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

30.2.8.            здійснює розрахунки з організаціями-надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян та призначені житлові субсидії населенню;

30.2.9.            визначає право на отримання компенсації за оплату електроенергії, газу та централізованого опалення житла відповідно до Гірничого закону України, здійснює її нарахування та виплату;

30.2.10.        формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податку, і сум утриманого з них податку отримувачів державних соціальних допомог;

30.2.11.        проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують соціальну допомогу, субвенції та пільги в установленому законодавством порядку;

30.2.12.        організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг за принципом «єдиного вікна» і забезпечує розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг;

30.2.13.        надає консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів компенсацій, пільг, соціальної допомоги та послуг у сільській місцевості, у тому числі шляхом організації роботи «мобільних соціальних офісів»;

30.2.14.        здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання соціальних допомог та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України;

30.2.15.        організовує роботу головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;

31)           у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

31.1. організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно до законодавства України;

31.2. здійснює підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

31.3. подає пропозиції до проектів місцевих програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

31.4. організовує санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України;

31.5. подає пропозиції до проектів районних програм із соціального захисту громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи;

31.6. організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам та іншим категоріям осіб, відповідно до законодавства України;

31.7. аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг соціально незахищеним громадянам та подає голові районної державної адміністрації пропозиції з цих питань;

31.8. видає відповідні посвідчення ветеранам війни, праці та іншим категоріям громадян;

31.9. організовує та здійснює виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;

31.10. веде облік внутрішньо переміщених осіб та проводить перевірки достовірності та повноти інформації про фактичне місце проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи;

32)           у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:

32.1. організовує роботу з визначення потреби адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, готує та подає пропозиції районній державній адміністрації щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби, створення установ, закладів та служб соціального захисту населення та здійснення соціального замовлення на надання необхідних соціальних послуг  недержавними організаціями;

32.2. забезпечує облік осіб, які звертаються в управління з питань направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів цим особам;

32.3. спрямовує та координує діяльність районного центру соціальних служб для сімї, дітей і молоді, районного територіального центру соціального обслуговування та інших установ, закладів та служб в реалізації законодавства України;

32.4.подає пропозиції районній державній адміністрації щодо створення спеціалізованих закладів та служб, які надають психологічні, реабілітаційні та інші соціальні послуги особам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітям, а також колишнім випускникам дитячих будинків та шкіл-інтернатів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на початковому етапі їх самостійного життя;

32.5. здійснює аналіз ефективності проведення у громаді соціальної роботи з сім’ями/особами, спрямованої на попередження потрапляння їх у складні життєві обставини, та прогнозування їх потреб у соціальній підтримці;

32.6. сприяє створенню дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

32.7. подає пропозиції районній державній адміністрації та органу місцевого самоврядування під час формування проекту відповідного місцевого бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;

32.8. забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги;

32.9.сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;

32.10. забезпечує доступність громадян до соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання відповідно до законодавства України;

32.11. бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту населення;

32.12. сприяє створенню недержавних служб та закладів, які надають соціальні послуги пенсіонерам, інвалідам, сім’ям з дітьми, сім’ям особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівля людьми, насильства в сім’ї, іншим соціально-вразливим громадянам;

32.13. сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у надані допомоги соціально незахищеним громадянам які потребують волонтерської допомоги, та поширенні інформації про організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, фізичних осіб, організації та установи;

32.14. у межах своєї компетенції організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної ( гуманітарної ) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

32.15. вживає заходів до соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, утворення та розвитку мережі закладів та установ, що надають послуги цим громадянам, контролює якість надання ними соціальних послуг, подає районній державній адміністрації пропозиції з цього питання ;

32.16. сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів ( пансіонатів ) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів;

32.17. подає у встановленому порядку пропозиції щодо встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоровя потребують догляду;

32.18. сприяє благодійним, релігійним волонтерським громадським об’єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

32.19. вживає заходів до соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

32.20. сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників установ і закладів системи соціального захисту населення.

33)           у сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю:

33.1. здійснює облік осіб з інвалідністю, дітей-інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення транспортними засобами, засобами пересування та реабілітації;

33.2. здійснює роботу з оформлення документів для визначення права інвалідів та дітей-інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;

33.3. координує роботу реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей інвалідів місцевого рівня і сприяє їх розвитку, розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування щодо потреби у створенні, реорганізації, ліквідації реабілітаційних установ.

33.4. здійснює направлення до реабілітаційних установ інвалідів та дітей-інвалідів відповідно до поданих заяв та документів, перелік яких визначено реабілітаційною установою;

33.5. здійснює виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України;

33.6. визначає потребу у забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України та направляє узагальнену інформацію департаменту соціальної політики обласної державної адміністрації;

33.7. подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у комунальних реабілітаційних установах для інвалідів та дітей-інвалідів;

33.8. інформує інвалідів про послуги державної служби зайнятості щодо підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;

33.9. інформує центри зайнятості місцевого рівня та відділення фонду соціального захисту інвалідів про інвалідів, які виявили бажання працювати;

33.10. бере участь у створенні безперешкодного середовища для мало мобільних категорій населення;

34)           щодо поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних і молодих сімей, запобігання насильству в сім’ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми:

34.1. реалізує заходи та програми, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового захисту дітей, надає у межах компетенції підприємствам, установам та організаціям консультації з питань запобігання насильству в сім’ї;

34.2. сприяє діяльності дитячих клубів та об’єднань за інтересами, у тому числі за місцем проживання, збереженню їх мережі та зміцненню матеріально-технічної бази;

34.3. взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами та об’єднаннями громадян у сфері охорони здоров’я, освіти, міграційної служби зайнятості, внутрішніх справ та іншими недержавними організаціями з питань надання соціальної підтримки сім’ям та дітям, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми, організації оздоровлення та відпочинку дітей;

34.4.забезпечує виконання програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання насильству в сім’ї, надає правову, методичну та організаційну допомогу структурним підрозділам державної адміністрації з питань гендерної рівності;

  

 

 

34.5. забезпечує:

34.5.1.            організацію оздоровлення та відпочинку дітей, реалізує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

34.5.2.            організацію виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон;

34.5.3.            оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

34.5.4.            здійснення інших повноважень відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»;

34.5.5.            здійснює контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від форми власності та підпорядкування;

34.5.6.            надає організаційну, методичну та інформаційну допомогу громадським об’єднанням, фондам, підприємствам, установам та організаціям, дитячим закладам оздоровлення та відпочинку, громадянам з питань оздоровлення та відпочинку дітей;

34.5.7.            надає у межах своїх повноважень сім’ям та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім’ї, забезпечує організацію діяльності спеціалізованих установ для запобігання насильства у сім’ї;

34.5.8.            забезпечує у межах своїх повноважень розроблення і здійснення заходів, спрямованих на розв’язання соціальних проблем молодих сімей, сприяє забезпеченню молоді з числа дітей – сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування, житлом;

34.5.9.            забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо протидії торгівлі людьми, підготовку документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

34.5.10.        забезпечує виконання програм та заходів щодо протидії торгівлі людьми, надає правову, методичну та організаційну допомогу структурним підрозділам державної адміністрації, підприємствам, установам та організаціям з питань протидії торгівлі людьми;

34.5.11.        організовує роботу з оцінки потреб та надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, вносить пропозиції державній адміністрації про необхідність створення реабілітаційних центрів для осіб, що постраждали від торгівлі людьми, надає консультаційно-методичну допомогу цим установам.

35.       забезпечує введення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП), централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі.

36.       інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації.

37.       здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

8. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1)                одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2)                залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян ( за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції управління.

3)                вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у сфері соціального захисту населення;

4)                користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами соціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5)                скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.      

 

9. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної доля належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

10. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням із директором Департаменту соціальної політики обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

 

11. Начальник управління:

1)       здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

2)                подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про управління, проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

3)                планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

4)                вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

5)                організовує планування роботи з персоналом управління, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії “Б” і “В”, забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог Закону України “Про державну службу”;

6)                затверджує положення про структурні підрозділи управління, посадові інструкції працівників та розподіляє обов’язки між ними;

7)                звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

8)                може входити до складу колегії відповідної районної державної адміністрації та вносити пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегій питань, що належать до компетенції управління, розробляє проекти відповідних рішень;

9)                представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з Департаментом соціальної політики обласної державної адміністрації, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

10)           видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

11)           здійснює добір кадрів;

12)           забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців управління;

13)           розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису управління;

14)           призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорії Б і В;

15)           присвоює ранги державним службовцям управління, які займають посади державної служби категорії Б і В;

16)           приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорії “Б” і “В”;

17)           виконує функції роботодавця стосовно працівників управління, які не є державними службовцями;

18)           проводить особистий прийом громадян з питань, що належить до повноважень управління;

19)           забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавчої дисципліни;

20)           розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорії Б і В;

21)           створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;

22)           здійснює інші повноваження визначені законом.

 

12. Начальник управління, утвореного як юридична особа публічного права здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників управління.

 

13. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам

України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, директором Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

 

14. Начальник управління може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної державної адміністрації відповідно до законодавства про державну службу.

 

15. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

16. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями начальника управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002р. № 228.

 

17. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

 

Начальник управління

соціального захисту населення

районної державної адміністрації                                        Наталія Ілиняк

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Важлива інформація!

На підтримку українських лікарів!
Держпродспоживслужба інформує!
До уваги громадян! Контакти сімейних лікарів!

Важливо!
Акутально!
 
Захистимо Україну разом!

 

ГЕРОЇ  НЕ  ВМИРАЮТЬ!

 

До відома громадськості!

 Інформаційно-навчальні ролики «Знай своє право на землю»

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2814/pravo-na-zemlyu.jpg

 

 

Долинщина запрошує!
"Гаряча лінія"

w256h2561387214964phone2_1_orig.png(03477)2-70-68 - "Гаряча лінія" голови районної державної адміністрації

 

(03477)-2-53-07, та 2-53-06 - телефон «гарячої лінії» управління соціального захисту населення районної державної адміністрації діє з питань надання житлових субсидій.

 

2-53-05 - Робоча група з питання реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати

 

Повідомлення про корупцію

Информация-по-остойчивости.jpgВідомості про прояви та вчинення корупційних дії уповноваженими особами на виконання функцій держави у Долинській районній державній адміністрації надсилати на електронну адресу: ZPKRDA@i.ua або повідомляти за номером телефону (03477)27064

Уповноважена особа: Біда Ірина Олегівна.

ОФІЦІЙНІ САЙТИ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області