31 Травень 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація

КОРИСНІ ЛІНКИ

Долинська районна рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/v_maks.jpg 

Долинська міська рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/dolyna.jpg 

Долинська центральна районна бібліотека  

LibLOGO 

Долинська центральна районна лікарня

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/101.jpg

 

Долинський будинок дитячої та юнацької творчості

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/f2.jpg

 

 

 

 

Державна підтримка енергозбереження

  

 

 

 

 

 

 

Створюйте ОСББ та долучайтеся до державної програми з енергоефективності! (відеоролик)

 

 

 

 

 

 

Допомога внутрішньо переміщеним особам та постраждалим, які опинились у складних життєвих обставинах


. На головну

 

УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 22.02.2017                          м. Долина                          №  47

 

Про затвердження Положення про

організацію роботи щодо розгляду звернень

та особистого прийому громадян

в районній державній адміністрації

 

 

 

       Відповідно до статті 40 Конституції України, законів України “Про звернення громадян”, “Про місцеві державні адміністрації”, Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, Регламенту Долинської районної державної адміністрації, з метою забезпечення організації особистого прийому і належного розгляду звернень громадян у районній державній адміністрації:

       1. Затвердити Положення про організацію роботи щодо розгляду звернень та особистого прийому громадян в районній державній адміністрації (додається).

       2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження районної державної адміністрації від 09.09.2010 № 356 “Про затвердження положення про організацію усного прийому громадян з особистих питань в районній державній адміністрації”.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Ірину Мацалак.

 

 

 

Голова районної державної

адміністрації                                                                    Юрій Мазур

 

 

 

 

                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження районної

державної адміністрації

22.02.2017    47

 

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію роботи щодо розгляду звернень та особистого прийому громадян в районній державній адміністрації

 

І. Загальні положення

1.1. Це Положення установлює єдиний для всіх структурних підрозділів та апарату районної державної адміністрації порядок прийому, реєстрації, розгляду, узагальнення та аналізу звернень громадян, а також визначає порядок контролю за їх виконанням.

1.2. Організація роботи щодо розгляду звернень громадян у районній державній адміністрації покладається на загальний відділ апарату районної державної адміністрації.

1.3. Розгляд звернень та особистий прийом громадян у районній державній адміністрації здійснюється відповідно до вимог ст. 40 Конституції України, законів України від 09.04.1999 № 586-ХІV “Про місцеві державні адміністрації”, від 02.10.1996 № 393/96-ВР “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, Регламенту Долинської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням районної державної адміністрації від 05.04.2016 № 102, інших нормативно - правових актів районної державної адміністрації.

1.4. Діловодство за зверненнями громад у районній державній адміністрації ведеться окремо від загального діловодства і покладається на загальний відділ апарату районної державної адміністрації. У структурних підрозділах районної державної адміністрації діловодство за зверненнями громадян покладається на спеціального визначених працівників.

ІІ. Розгляд звернень громадян

2.1. Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

       Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв'язку через визначені  контактні центри, телефонні “гарячі лінії” та записується (реєструється) працівником загального відділу апарату районної державної адміністрації відповідального за роботу із зверненнями громадян. Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв'язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 Закону України “Про звернення громадян”.

       2.2. Загальний відділ апарату районної державної адміністрації забезпечує прийом, попередній розгляд та реєстрацію письмових, усних, електронних звернень громадян (надісланих на визначену електронну адресу відділу), що надійшли поштою на ім’я голови, заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації, а також поданих громадянами на особистому прийомі. Після реєстрації звернення передаються на розгляд керівництва районної державної адміністрації.

       Письмові, усні, електронні звернення, отримані поштою та на особистому прийомі працівником відповідальним за роботу із зверненнями громадян реєструються в день їх надходження шляхом введення в персональний комп’ютер з використанням інформаційної бази “Звернення”.

Електронне звернення, надіслане наприкінці робочого дня (після 17.00 год.) або у позаробочий час, буде прийнято до розгляду у наступний після його надходження робочий день.

Працівник загального відділу апарату районної державної адміністрації, відповідальний за роботу із зверненнями громадян, який приймає усне звернення, що надійшло за допомогою засобів телефонного зв’язку отримує усну згоду громадянина на опрацювання його персональних даних у ході розгляду звернення, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою, заступниками голови та керівником апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

На виконання статей 14,15,16 Закону України “Про звернення громадян” звернення від Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються безпосередньо головою, в разі його відсутності - заступниками голови районної державної адміністрації.

2.3. Відповіді громадянам готують працівники апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації, що отримали звернення на розгляд та виконання. Відповідь готується у двох примірниках, підписується головою, або його заступниками та керівником апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. Оригінал направляється заявнику, а заява з копією письмової відповіді, завізованої виконавцем, повертається до загального відділу апарату районної державної адміністрації для формування справи.

Вiдповiдь на електронне звернення направляється у спосіб, обраний заявником (згідно з вказаною ним адресою місця проживання або адресою електронної пошти).

За потреби надання вiдповiдi на електронне звернення електронною поштою працівник відділу здійснює пересилання заявнику вiдповiдi у сканованій формі.

Після здійснення відправлення вiдповiдi заявнику звіт про відправлення iз зазначеними адресою, датою відправлення та iнформацiєю, що міститься у відправленому файлі, роздруковується. Зазначений звіт долучається до справи та зберігається у встановленому законодавством порядку.

2.4. Загальний відділ апарату районної державної адміністрації надсилає для розгляду за належністю звернення громадян до інших державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, якщо вирішення порушених у зверненнях питань відноситься до їх компетенції, і письмово інформує про це громадян, які подали звернення.

2.5. Звернення громадян розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, встановлюється необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

Термін розгляду звернення обчислюється з дня реєстрації звернення у загальному відділі апарату районної державної адміністрації.

2.6. Відповідальність за несвоєчасне надання відповідей громадянам на їх звернення покладається на керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, яким надсилались звернення для розгляду у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Діловодний контроль за своєчасним наданням відповідей громадянам за їх зверненнями до районної державної адміністрації здійснює працівник, відповідальний за роботу із зверненнями громадян.

2.7. Відповідно до ст.8 Закону України «Про звернення громадян» не розглядаються:

- анонімні звернення;

- повторні звернення  від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті.

ІІІ. Розгляд усних звернень громадян

         3.1. Усні звернення громадян за допомогою телефонного зв’язку можуть надходити до районної державної адміністрації таким чином:

-       гарячої лініїУрядового контактного центру через обласний  контактний центр;

-        гарячої лінії голови обласної державної адміністрації.

3.2. Прийом усних звернень громадян, направлених на розгляд до районної державної адміністрації обласним контактним центром, їх реєстрацію, направлення на резолюцію керівникам, розсилку звернень на розгляд безпосереднім виконавцям, контроль термінів розгляду, контроль результатів розгляду забезпечує загальний відділ апарату районної державної адміністрації.

3.3. Усні звернення, що отримані за допомогою засобів телефонного зв’язку, направлені на розгляд до районної державної адміністрації обласним контактним центром, іншими органами влади та поставлені ними на контроль, розглядаються у визначені ними терміни.

3.4. Відповідь про результати розгляду усних звернень громадян, що надійшли за допомогою засобів телефонного зв’язку, підписується головою, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

3.5. Картка реєстрації усного звернення, що надійшло за допомогою засобів телефонного зв’язку, та підписана відповідь про результати розгляду повертаються безпосередніми виконавцями до загального відділу апарату районної державної адміністрації для подальшого інформування заявника та обласної державної адміністрації.

3.6. Звернення, які потребують оперативного реагування та надходять на “гарячу” телефонну лiнiю районної державної адміністрації, реєструються і опрацьовуються працівником, відповідальним за роботу із зверненнями громадян.

3.7. Звернення на “гарячу” телефонну лінію районної державної адміністрації приймаються за номером (03477) 2-70-68 з понеділка по четвер з 08.00 год. до 17.15 год. , у п’ятницю — з 08.00 год. до 16.00, перерва з 12.00 год. до 13.00 год., у суботу прийом звернень на гарячутелефонну лінію здійснюється керівництвом районної державної адміністрації за номерами їх телефонів з 9.00 год. до 13.00 год., вихідний день - неділя.

3.8. За резолюцією голови районної державної адміністрації, реєстраційна карта направляється на розгляд безпосереднім виконавцям. Звернення розглядаються та вирішуються невідкладно, а ті, які потребують додаткового вивчення - у п’ятиденний термін. Про результати розгляду заявникам виконавцями направляється письмова відповідь.

3.9. Після розгляду, картка реєстрації звернення та інформація про результати розгляду повертається до загального відділу апарату районної державної адміністрації.

3.10. Працівник, відповідальний за роботу із зверненнями громадян, здійснює контроль за результатом усних звернень, які надійшли на “гарячу” телефонну лiнiю районної державної адміністрації.

IV. Організація особистого прийому громадян

4.1. Особистий прийом громадян головою, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації здійснюється відповідно до графіка, що затверджується розпорядженням районної державної адміністрації.

4.2. Проведення особистого прийому громадян керівниками відділів, управлінь, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації здійснюється у визначені дні та години, відповідно до графіка та в порядку, визначеному керівниками цих підрозділів.

4.3. Інформація про графік прийому громадян з особистих питань керівництвом районної державної адміністрації публікується в районній газеті та розміщується на офіційному веб - сайті районної державної адміністрації, на інформаційному стенді адміністративного будинку, приміщеннях адмінбудинків органів місцевого самоврядування, установ та організацій району.

4.4. Особистий прийом голови районної державної адміністрації проводиться за попереднім записом, який здійснюється працівником, відповідальним за роботу із зверненнями громадян, за 3-4 дні до календарної дати прийому, а до першого заступника і заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації - у день прийому.

       4.5. Під час попереднього запису громадян на особистий прийом до голови районної державної адміністрації, відповідальний за організацію і проведення особистого прийому громадян, проводить співбесіду за результатами якої: з'ясовує прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання громадянина, короткий зміст порушеного питання, результати попереднього розгляду питання (якщо громадянин звертався раніше), вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином особисто для обґрунтування свого звернення.

Не допускається зясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

Якщо громадянин звертається не особисто, а через уповноважену особу, ці повноваження повинні бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства та надані цією особою.

4.6. Запису на прийом не підлягають громадяни:

- визнані судом недієздатними за наявності такої інформації у загальному відділі апарату районної державної адмінстрації (ст. 8 Закону України “Про звернення громадян”);

- які відмовилися повідомити особам, що проводять запис інформацію, зазначену у п. 4.5.;

- стосовно яких прийняте рішення про припинення розгляду звернень (ст. 8 Закону України Про звернення громадян);

- звернення яких знаходяться на розгляді та остаточного рішення по них ще не прийнято;

- у випадках, коли заявник порушує питання, яке не відноситься до компетенції районної державної адміністрації, громадянину надаються роз’яснення куди доцільно звернутися;

- при повторному зверненні з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті або заявнику надано аргументовані роз’яснення відповідно до чинного законодавства.

Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

       4.7. У разі повторного зверненя громадянина на особистий прийом працівником по роботі із зверненнями громадян вивчаються матеріали з порушеного питання та готується підбірка.

4.8. Перелік питань, які порушили громадяни, під час попереднього запису на прийом голови районної державної адміністрації доводиться до посадових осіб, до компетенції яких відноситься розгляд порушених питань.

4.9. Посадові особи, до компетенції яких відноситься розгляд порушених питань за 2 дні до проведення особистого прийому надають до загального відділу апарату районної державної адміністрації у письмовому вигляді, інформацію щодо попереднього розгляду порушеного питання, при цьому особлива увага приділяється  повторним зверненням громадян.

4.10. За день до проведення головою районної державної адміністрації особистого прийому громадян, працівник відповідальний за роботу із зверненнями громадян повідомляє громадянина про визначений часприйому у телефонному режимі.

4.11. Інформація про день і час прийому головою районної державної адміністрації доводиться до заступників голови та керівника апарату районної державної адміністрації, керівників відділів та управлінь районної державної адміністрації, які беруть участь у проведенні прийому.

4.12. Регламент спілкування голови районної державної адміністрації з кожним громадянином – не більше 15 хвилин, про що повідомляється громадянину під час попередньої співбесіди та до початку прийому працівником відповідальним за роботу із зверненнями громадян.

4.13. Якщо вирішити порушене питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянинові надається письмова відповідь.

4.14. Після проведення особистого прийому головою районної державної адміністрації, працівник відповідальний за роботу із зверненнями громадян проводять реєстрацію карток у журналі особистого прийому голови районної державної адміністрації, які під підпис надаються виконавцям.

       4.15. Відповідальність за вчасний та належний розгляд звернень на прийомі голови районної державної адміністрації покладається на керівників, яким згідно з резолюцією голови районної державної адміністрації, звернення скеровано до розгляду та вжиття відповідних заходів.

4.16. Посадові особи районної державної адміністрації, яким скеровано на розгляд звернення громадянина з особистого прийому голови районної державної адміністрації, відповідно до резолюції голови районної державної адміністрації, зобов’язані надати громадянинові письмову відповідь за підписом голови районної державної адміністрації, а в разі його відсутності - посадової особи, яка виконує його обов’язки у терміни, передбачені чинним законодавством, копія відповіді надається до загального відділу апарату районної державної адміністрації для формування справи.

       4.17. Контроль за дотриманням термінів розгляду звернень громадян, які звернулися під час особистого прийому голови районної державної адміністрації здійснюється працівником, відповідальним за роботу зі зверненнями громадян.

Інформація щодо  порушення виконавцями термінів розгляду звернень, щомісячно надається керівнику апарату районної державної адміністрації.

Керівник апарату районної державної адміністрації доповідає голові районної державної адміністрації про результати розгляду та дотримання термінів, встановлених Законом України “Про звернення громадян”.

4.18. У разі, якщо особистий прийом громадян головою районної державної адміністрації не може відбутися з поважних причин, він може бути перенесений на інший день та час.

4.19. У першочерговому порядку здійснюється прийом таких категорій громадян:

- жінки, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня";

- інваліди Великої Вітчизняної війни;

- Герої Соціалістичної Праці;

- Герої Радянського Союзу;

- Герої України;

- інвалідів;

- громадян, які прибули з відділених сіл району.

4.20. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, учасники АТО, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

4.21. Під час особистого прийому громадян працівником, відповідальним за роботу із зверненнями громадян, на кожного заявника заводиться картка особистого прийому.

4.22. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз'яснення з відміткою у картці обліку особистого прийому громадян, які саме роз’яснення були надані громадянину під час особистого прийому.

4.23. Для забезпечення кваліфікованого розяснення поставлених громадянином питань посадова особа може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів або одержувати за запитом від них необхідну інформацію.

       4.24. Відповідь на звернення, що подано під час особистого прийому, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом, а у разі її відсутності - посадової особи, яка відповідно до розпорядження виконує її обов’язки.

4.25. Письмові та усні звернення, подані під час особистого прийому, передаються до загального відділу апарату районної державної адміністрації для реєстрації відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348.

4.26. Під час проведення особистого прийому громадяни можуть звертатися колективно, на прийомі можуть бути присутні зацікавлені у вирішенні питання.

V. Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства

про звернення громадян

5.1. Посадові особи, винні у порушенні вимог законодавства про звернення громадян, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України.

 

 

Керівник апаратурайонної

державної адміністрації                                                     Ірина Мацалак
Важлива інформація!

На підтримку українських лікарів!
Держпродспоживслужба інформує!
До уваги громадян! Контакти сімейних лікарів!

Важливо!
Акутально!
 
Захистимо Україну разом!

 

ГЕРОЇ  НЕ  ВМИРАЮТЬ!

 

До відома громадськості!

 Інформаційно-навчальні ролики «Знай своє право на землю»

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2814/pravo-na-zemlyu.jpg

 

 

Долинщина запрошує!
"Гаряча лінія"

w256h2561387214964phone2_1_orig.png(03477)2-70-68 - "Гаряча лінія" голови районної державної адміністрації

 

(03477)-2-53-07, та 2-53-06 - телефон «гарячої лінії» управління соціального захисту населення районної державної адміністрації діє з питань надання житлових субсидій.

 

2-53-05 - Робоча група з питання реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати

 

Повідомлення про корупцію

Информация-по-остойчивости.jpgВідомості про прояви та вчинення корупційних дії уповноваженими особами на виконання функцій держави у Долинській районній державній адміністрації надсилати на електронну адресу: ZPKRDA@i.ua або повідомляти за номером телефону (03477)27064

Уповноважена особа: Біда Ірина Олегівна.

ОФІЦІЙНІ САЙТИ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області