31 Травень 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація

КОРИСНІ ЛІНКИ

Долинська районна рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/v_maks.jpg 

Долинська міська рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/dolyna.jpg 

Долинська центральна районна бібліотека  

LibLOGO 

Долинська центральна районна лікарня

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/101.jpg

 

Долинський будинок дитячої та юнацької творчості

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/f2.jpg

 

 

 

 

Державна підтримка енергозбереження

  

 

 

 

 

 

 

Створюйте ОСББ та долучайтеся до державної програми з енергоефективності! (відеоролик)

 

 

 

 

 

 

Допомога внутрішньо переміщеним особам та постраждалим, які опинились у складних життєвих обставинах


. На головну

УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

 

24.02.2017                                       м. Долина               №  50

 

 

Про план заходів цивільного

захисту району на 2017 рік

 

      

На виконання статті 39, пункту 5 частини 1 статті 130 Кодексу цивільного захисту України, пункту 27 Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11, розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.01.2017 № 9-р "Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2017 рік", наказу Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 19.02.2016 № 83 "Про затвердження організаційно-методичних вказівок з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях", розпорядження обласної державної адміністрації     від 15.02.2017 № 64 "Про план основних заходів цивільного захисту області на 2017 рік" та з метою удосконалення методів протидії техногенним і природним негативним факторам, поліпшення роботи сил та засобів цивільного захисту району:

1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту району на 2017 рік (додається).

2. Затвердити організаційно-методичні вказівки з підготовки населення Долинського району до дій при надзвичайних ситуаціях у 2017 році (додаються).

3. Міському, селищному та сільським головам, голові Витвицької об’єднаної територіальної громади та керівникам підприємств, установ та організацій району:

3.1.Основні зусилля зосередити на:

-  підготовці керівного складу органів управління до дій за призначенням, навчанні та підготовці населення до дій в умовах загрози і виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та суспільно-політичного характеру;

- відпрацюванні в ході навчань і тренувань заходів, передбачених планами цивільного захисту на мирний та особливий періоди;

- виконанні заходів щодо зниження рівня ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема створення матеріально-технічних резервів.

       4. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження районної державної адміністрації 26.02.2016  № 51  "Про план заходів районної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 2016 рік ".

5. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – сектор з питань надзвичайних ситуацій та екобезпеки районної державної адміністрації (Л. Кіщук).

6. Співвиконавцям розпорядження подати інформацію про виконання вимог і заходів, передбачених цим розпорядженням, у сектор з питань надзвичайних ситуацій та екобезпеки районної державної адміністрації:

       - за перше півріччя - до 01.07.2017 ; за рік - до 30.12.2017.

        7. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                     Юрій Мазур 

 Затверджено

розпорядження районної

 державної адміністрації

                                                               24.02.2017  №  50

 

Організаційно-методичні вказівки

з підготовки населення Долинського району до дій при надзвичайних ситуаціях у 2017 році

Метою організаційно-методичних вказівок з підготовки населення Долинського району (далі-організаційно-методичні вказівки) до дій при надзвичайних ситуаціях у 2017 році є надання практичних рекомендацій суб'єктам забезпечення цивільного захисту відповідних рівнів з питань застосування вимог законодавства  у сфері навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.

Головним завданням навчання всіх верств населення діям у надзвичайних ситуаціях є формування культури безпеки його життєдіяльності, обізнаності щодо прав і обов'язків у сфері цивільного захисту та готовності до свідомих практичних дій в умовах надзвичайних ситуацій, а керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, набуття навичок створювати, приймати та реалізувати управлінські рішення в межаж посадових обов'язків і повноважень, передбачених законодавством у цій сфері.

       1. Основними напрямками в роботі щодо забезпечення високої готовності та оперативності реагування на надзвичайні ситуації, захисту населення і територій від негативного впливу техногенних та природних факторів вважати:

1.1. Підготовку осіб керівного складу підприємств, установ та організацій, фахівців з питань цивільного захисту населення і територій, яку  здійснювати на  курсах навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Івано-Франківської області у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 № 819 "Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту" та плану комплектування слухачами навчально-методичного центру та безпеки життєдіяльності області на 2017 рік.

       1.2. Підготовку працівників підприємств, установ, організацій здійснювати за місцем роботи :

 - за програмою загальної підготовки – про дії в умовах загрози і виникнення надзвичайної ситуації, а також оволодіння навичками надання  першої допомоги потерпілим, користування  засобами індивідуального і колективного захисту;

- за програмою спеціальної підготовки працівників, що входять до складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, - ознайомлення з обов’язками, навичками користування засобами захисту, вивчення порядку приведення їх у готовність проведення рятувальних та інших невідкладних робіт;

- за програмою додаткової підготовки з техногенної безпеки працівників об’єктів підвищеної небезпеки – поглиблення знань  з питань техногенної безпеки, джерел небезпеки, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації на об’єкті підвищеної небезпеки, та небезпечних речовин, що виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на його території;

- за програмою пожежно-технічного мінімуму для працівників, зайнятих на  роботах з підвищеною пожежною небезпекою, - підвищення рівня загальних пожежно-технічних знань, вивчення правил пожежної безпеки з урахуванням особливостей виробництва, ознайомлення з протипожежними заходами та діями у разі виникнення пожежі, оволодіння навичками використання наявних засобів пожежогасіння.

             Організацію та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту на підприємствах, в установах і організаціях здійснювати у порядку, визначеному наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11.09.2014 № 934 "Про затвердження Порядку організації та проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України  03.10.2014 за              № 1200/25977.

       2. Підготовку в навчальних групах працівників, які увійшли до складу формувань цивільного захисту (далі – ЦЗ) здійснювати за 12-годинною програмою . Заняття проводяться керівниками груп - командирами формувань ЦЗ під загальним керівництвом штатних працівників з питань ЦЗ.

Основним завданням з підготовки особового складу формувань ЦЗ вважати практичне відпрацювання заходів, передбачених планами підготовки до дій за призначенням та планами локалізації і ліквідації аварійних ситуацій.

3. Підготовку працівників, які не увійшли до складу формувань ЦЗ здійснювати у складі навчальних груп.

4. Підготовку учнів загальноосвітніх шкіл до дій у надзвичайних ситуаціях, що передбачає здобуття знань і вмінь з питань особистої безпеки в умовах загрози та  виникнення надзвичайної ситуації, користування засобами захисту від її наслідків, вивчення правил пожежної безпеки та основ цивільного захисту здійснювати в рамках вивчення предметів «Основи здоров’я» та «Захист Вітчизни». Практичне закріплення теоретичного матеріалу здійснювати шляхом  проведення Дня цивільного захисту.

5. Навчально-виховну роботу з дітьми дошкільного віку проводити згідно з вимогами базового компонента дошкільної освіти і спрямовувати на формування достатнього та необхідного рівня знань і умінь дитини для  безпечного перебування у навколишньому середовищі, елементарних норм поведінки у надзвичайних ситуаціях і запобігання пожежам від дитячих пустощів з вогнем.

6. Навчання непрацюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях здійснювати шляхом проведення інформаційно-просвітницької роботи за місцем проживання, через консультаційні пункти, передбачивши інформування населення про методи реагування у разі виникнення надзвичайних ситуацій, створення в консультаційних пунктах умов для оволодіння громадянами навичками користування найбільш поширеними засобами захисту і надання першої само- та взаємодопомоги.

7.  Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій – субєктам забезпечення цивільного захисту:

- затвердити програми підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях з урахуванням виробничих особливостей, наявності спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, об'єктів підвищеної небезпеки, проведення робіт з підвищеною пожежною небезпекою та продовження функціонування в особливий період;

- забезпечити проходження особами, які залучаються до проведення безпосередньо на підприємствах, в установах, організаціях  інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, спеціальної підготовки  у навчально-методичному центрі цивільного захисту  та безпеки життєдіяльності області;

- утворити навчальні групи і здійснити підготовку працівників шляхом  курсового та індивідуального  навчання за програмами загальної підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях та спеціальної підготовки працівників, які входять до складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту;

- організувати проведення  під час прийняття на роботу і за  місцем праці інструктажів  працівників, з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях, розроблених на підставі програм  підготовки працівників і діючих на підприємстві, в установі та організації правил, інструкцій, планів  реагування на надзвичайні ситуації, інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки;

- визначити порядок проведення з працівниками протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням відповідальних за їх проведення з урахуванням вимог Правил пожежної безпеки в Україні.

7.1.  Організувати відповідно до погоджених з сектором з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації та Долинським районним відділом ДСНС України в Івано-Франківській області графіків проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту:

- затвердження у встановленому порядку планів проведення комплексних об'єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту, об'єктових тренувань спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, протипожежних та протиаварійних тренувань;

- проведення представниками навчально-методичного цетру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області інстукторсько-методичних занять з керівництвом комплексних об'єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту;

- практичну підготовку персоналу відповідно до вимог Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань та тренувань з питань цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11.09.2014 № 934 зареєстрованого  у Міністерстві юстиції України 03.10.2014 за № 1200/25977»;

- подання до районної державної адміністрації звіту за результатами проведених спеціальних об’єктових навчань і тренувань.

7.2 Забезпечити:

- проходження в установленому порядку функціонального навчання працівниками відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 № 819 "Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту";

-  проходження посадовими особами навчання з питань пожежної безпеки;

- ведення документації з питань організації навчання працюючого населення (переліки навчальних груп, осіб керівного складу і фахівців, які підлягають у 2017 році навчанню у сфері цивільного захисту та посадових осіб, які проходять навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки, робочі навчальні плани і програми, розклади занять, графіки консультацій, журнали навчання, плани підготовки і проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань тощо).

7.3. Обладнати в кожному окремо розташованому структурному  підрозділі підприємства, установи, організації інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту та здійснити його наповнення навчальними посібниками і натурними зразками, передбаченими загальною програмою підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях.

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження районної

державної адміністрації

24.02.2017  №  50

 

ПЛАН

основних заходів цивільного захисту району на 2017 рік

 

з/п

Заходи

Відповідальні за виконання

Термін

проведення

1. Збори та наради керівного складу цивільного захисту району

1

Організація і проведення засідань районної  комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

 

члени районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

 

в міру необхідності

2

Збір керівного складу районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту для підбиття підсумків роботи за перше півріччя та визначення завдань на друге півріччя 2017 року

сектор з питань надзвичайних ситуацій та екобезпеки  районної державної адміністрації, керівники спеціалізованих служб цивільного захисту, члени районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

липень

2. Заходи з підготовки та визначення стану готовності органів управління і сил цивільного захисту

1

Командно-штабні  навчання з органами управління та силами цивільного захисту районної  районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (із залученням евакуаційних органів) з:

виконання завдань під час пропуску льодоходу, повені та паводків

члени районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, сектор з питань надзвичайних ситуацій та екобезпеки районної державної адміністрації, Долинський РВ УДСНС в Івано-Франківській області, органи місцевого самоврядування

лютий-березень

виконання завдань у складних умовах осінньо-зимового періоду

члени районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, сектор з питань надзвичайних ситуацій та екобезпеки районної державної адміністрації, відділ житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, Долинський РВ УДСНС в Івано-Франківській області, органи місцевого самоврядування

жовтень

 

переведення районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту  з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період

члени комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, сектор з питань надзвичайних ситуацій та екобезпеки районної державної адміністрації, Долинський РВ УДСНС в Івано-Франківській області, органи місцевого самоврядування

квітень

3. Заходи щодо державного нагляду та контролю у сфері техногенної і пожежної безпеки

1

Перевірки стану протипожежного захисту та техногенної безпеки:

 

закладів освіти до їх готовності до 2017/2018 навчального року

Долинський РВ УДСНС в Івано-Франківській області, управління освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

липень-серпень

ринків та торгових майданчиків всіх форм власності

Долинський РВ УДСНС в Івано-Франківській області

впродовж року

об’єктів, що належать суб’єктам господарювання з високим ступенем  ризику від провадження господарської діяльності

 

Долинський РВ УДСНС в Івано-Франківській області

за окремим планом

об’єктів зимового та літнього відпочинку громадян, у тому числі дітей у період масового відпочинку населення

 

Долинський РВ УДСНС в Івано-Франківській області

впродовж

 року

4. Заходи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення

1

Поповнення матеріальних резервів всіх рівнів для запобігання виникненню і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх окремих наслідків згідно із затвердженою номенклатурою

Районна державна адміністрація, керівники підприємств, установ, організацій, органи місцевого самоврядування

впродовж року

2

Впровадження на обєктах підвищеної небезпеки автоматизованих систем  раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення персоналу

Адміністрації обєктів підвищеної небезпеки

до 15 грудня

3

Організація та здійснення практичних заходів щодо запобігання виникненню:

 

 

 

 

 

 

пожеж під час пожежонебезпечного періоду у лісах, на торфовищах та сільськогосподарських угіддях

Долинський РВ УДСНС в Івано-Франківській області, відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації, ДП «Вигодське лісове господарство», ДП «Болехівське лісове господарство», Долинський спецагролісгосп, органи місцевого самоврядування

квітень-жовтень

нещасних випадків з людьми на водних об’єктах під час літнього відпочинку

Долинський РВ УДСНС в Івано-Франківській області, орендарі та власники водних об’єктів

впродовж купального сезону

нещасних випадків під час можливого льодоходу, повені та паводків

Долинський РВ УДСНС в Івано-Франківській області, орендарі та власники водних об’єктів

березень-листопад

5. Інші заходи з підвищення готовності органів управління і сил цивільного захисту до виконання завдань за призначенням

1

Паспортизація потенційно-небезпечних об'єктів

Адміністрації об'єктів підвищеної небезпеки

впродовж року

2

Технічна інвентаризація захисних споруд цивільного захисту

Власники (балансоутримувачі) захисних споруд цивільного захисту

впродовж року

3

Приведення у придатний до використання стан захисних споруд цивільного захисту

Власники (балансоутримувачі) захисних споруд цивільного захисту

впродовж року

4

Продовження заходів щодо:

 

забезпечення медичних установ засобами первинного пожежогасіння та обробки дерев'яних конструкцій вогнетривкими розчинами

Долинська центальна районна лікарня

впродовж року

створення на підприємствах установах та організаціях добровільних пожежних дружин

Керівники підприємств, установ, організацій

впродовж року

5

Організація санітарно-епідеміологічного контролю в місцях відпочинку людей, на об’єктах громадського харчування, ринках

Управління Держпродспоживслужби в Долинському районі

у літній період

6

Коригування планів евакуації населення у частині визначення окремих категорій населення, а також культурних і матеріальних цінностей

Сектор з питань надзвичайних ситуацій та екобезпеки районної державної адміністрації, керівники підприємств, установ, організацій

до 01 вересня

7

Коригування плану цивільного захисту на особливий період

Сектор з питань надзвичайних ситуацій  та екобезпеки районної державної адміністрації

до 01 вересня

6. Заходи з пропаганди знань цивільного захисту

1

Поширення соціальної реклами, створення  тематичних рубрик в засобах масової інформації з основних напрямів безпеки життєдіяльності

Долинський РВ УДСНС в Івано-Франківській області, сектор з питань надзвичайних ситуацій та екобезпеки районної державної адміністрації

впродовж року

2

Проведення у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах району Дня цивільного захисту, Тижня з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини

Долинський РВ УДСНС в Івано-Франківській області, управління освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

впродовж року


 
Важлива інформація!

На підтримку українських лікарів!
Держпродспоживслужба інформує!
До уваги громадян! Контакти сімейних лікарів!

Важливо!
Акутально!
 
Захистимо Україну разом!

 

ГЕРОЇ  НЕ  ВМИРАЮТЬ!

 

До відома громадськості!

 Інформаційно-навчальні ролики «Знай своє право на землю»

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2814/pravo-na-zemlyu.jpg

 

 

Долинщина запрошує!
"Гаряча лінія"

w256h2561387214964phone2_1_orig.png(03477)2-70-68 - "Гаряча лінія" голови районної державної адміністрації

 

(03477)-2-53-07, та 2-53-06 - телефон «гарячої лінії» управління соціального захисту населення районної державної адміністрації діє з питань надання житлових субсидій.

 

2-53-05 - Робоча група з питання реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати

 

Повідомлення про корупцію

Информация-по-остойчивости.jpgВідомості про прояви та вчинення корупційних дії уповноваженими особами на виконання функцій держави у Долинській районній державній адміністрації надсилати на електронну адресу: ZPKRDA@i.ua або повідомляти за номером телефону (03477)27064

Уповноважена особа: Біда Ірина Олегівна.

ОФІЦІЙНІ САЙТИ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області