17 Квітень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація

КОРИСНІ ЛІНКИ

Долинська районна рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/v_maks.jpg 

Долинська міська рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/dolyna.jpg 

Долинська центральна районна бібліотека  

LibLOGO 

Долинська центральна районна лікарня

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/101.jpg

 

Долинський будинок дитячої та юнацької творчості

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/f2.jpg

 

 

 

 

Державна підтримка енергозбереження

  

 

 

 

 

 

 

Створюйте ОСББ та долучайтеся до державної програми з енергоефективності! (відеоролик)

 

 

 

 

 

 

Допомога внутрішньо переміщеним особам та постраждалим, які опинились у складних життєвих обставинах


. На головну

gerb.gif

УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 31.07.2017                                                      м. Долина                                                                    № 239

 

 Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції

 в Івано-Франківської області 11.08.2017 №69/1401

 

Про затвердження Положення

про порядок здійснення контролю

і перевірки виконання документів

у районній державній адміністрації

 

Керуючись Указом Президента України від 26.07.2005 № 1132/2005 «Питання контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України», постановами Кабінету Міністрів України від 11.12.1999 № 2263 «Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації» зі змінами та доповненнями, від 21.08.2000 № 1290 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ з контролю апарату місцевої державної адміністрації» зі змінами та доповненнями, від 15.09.2010 № 844 «Про затвердження Порядку проведення перевірки стану виконавської дисципліни в органах виконавчої влади» зі змінами, від 30.11.2011 № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» зі змінами:

1. Затвердити Положення про порядок здійснення контролю і перевірки виконання документів у районній державній адміністрації (далі - Положення), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, керівникам територіальних органів центральних органів виконавчої влади, виконкомам місцевих рад забезпечити дотримання вимог цього Положення.

3. Розпорядження набуває чинності після державної реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції в Івано – Франківській області з моменту його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Ірину Мацалак

 

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                         Юрій Мазур


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження районної

державної адміністрації

31.07.2017 № 239

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок здійснення контролю і перевірки виконання документів

у районній державній адміністрації

 

І. Загальні засади

1. Положення про порядок здійснення контролю і перевірки виконання документів у районній державній адміністрації регламентує здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами районної державної адміністрації та її апарату, територіальними органами центральних органів виконавчої влади в районі (в частині здійснення ними повноважень місцевих державних адміністрацій) та органами місцевого самоврядування (в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади) завдань, визначених у документах (далі – завдання, визначені у документах, або документи).

Порядок здійснення контролю за розглядом звернень громадян та наданням відповідей щодо запитів на інформацію визначаються окремими розпорядженнями голови районної державної адміністрації.

2. Основною метою контролю за виконанням документів є забезпечення своєчасного та належного їх виконання.

3. Контролю підлягають зареєстровані в загальному відділі апарату районної державної адміністрації (далі – зареєстровані) документи, в яких встановлено конкретні завдання або які містять питання, що потребують вирішення, а також виконання яких підлягає обов’язковому контролю.

4. Обов’язковому контролю підлягає:

виконання завдань, передбачених у актах органів державної влади та дорученнях вищих посадових осіб;

розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад;

надання відповідей на кореспонденцію Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпорядження і доручення обласної та районної державних адміністрацій, рішення колегії районної державної адміністрації.

5. Основними завданнями контролю за виконанням документів в районній державній адміністрації є:

ведення в установленому порядку обліку завдань, визначених у документах;

відстеження своєчасного надходження інформаційних та інших матеріалів про стан виконання документів;

проведення випереджувального моніторингу строків виконання документів та своєчасне інформування керівництва районної державної адміністрації про можливість їх невиконання;

аналіз повноти та якості виконання (фактичного виконання) документів;

аналіз причин порушень виконавської дисципліни та внесення пропозицій щодо їх усунення;

підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів для керівництва районної державної адміністрації щодо виконання документів.

6. Для здійснення контролю за виконанням документів та забезпечення належного рівня виконавської дисципліни в районній державній адміністрації використовуються такі форми і методи контролю:

постановка на контроль та відстеження строків виконання всіх конкретних завдань, визначених у документах;

перевірка якості та повноти виконання завдань шляхом вивчення й аналізу інформації, підготовленої на виконання контрольних документів;

аналіз і узагальнення інформації про стан виконання документів у цілому або окремих визначених у них завдань, що надходить від виконавців;

систематичний аналіз статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

проведення періодичних комплексних та цільових перевірок організації і стану виконання документів безпосередньо на місцях;

розгляд стану виконання контрольних документів заслуховується на колегіях та нарадах у керівництва районної державної адміністрації;

постійний моніторинг, аналіз інформації про стан виконавської дисципліни.

7. Відповідальність за організацію виконання та контролю за виконанням завдань, визначених у документах, у районній державній адміністрації несуть голова, перший заступник, заступники голови, керівник апарату районної державній адміністрації та керівники її структурних підрозділів.

8. Безпосередній контроль за виконанням документів в районній державній адміністрації забезпечує сектор контролю апарату районної державної адміністрації (сектор контролю відповідно), який здійснює:

облік завдань, визначених у документах, і контроль за строками їх виконання;

аналіз причин несвоєчасного або неякісного виконання і внесення пропозицій щодо їх усунення.

9. У структурних підрозділах районної державної адміністрації безпосередній контроль за виконанням документів здійснює особа (підрозділ), відповідальна за діловодство.

ІІ. Здійснення контролю за виконанням документів

1. Організація роботи з документами здійснюється в порядку, передбаченому Інструкцією з діловодства, яка розроблена на підставі Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 зі змінами (далі – Інструкція з діловодства).

2. Контроль за виконанням документів включає:

взяття документів на контроль;

визначення форм і методів контролю;

контроль за станом виконання;

зняття документів з контролю;

направлення виконаних документів до справи;

облік, узагальнення та аналіз результатів виконання документів;

інформування керівництва районної державної адміністрації про хід та результати виконання документів.

3. Після реєстрації документи подаються на розгляд керівництву районної державної адміністрації. Шляхом написання резолюції визначаються виконавці, завдання та строки виконання. Після цього сектор контролю здійснює контроль за строками виконання завдань та наданням інформації про виконання.

4. Контроль за фактичним виконанням завдань, визначених у документах, здійснюється шляхом:

періодичного (за дорученням керівництва районної державної адміністрації) збору, аналізу і узагальнення інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених у них завдань;

вивчення та аналізу матеріалів про хід виконання документів;

проведення перевірок організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

аналізу повноти та якості виконання завдань, визначених у документах, під час візування інформації про хід їх виконання.

5. Для забезпечення аналізу причин несвоєчасного або неякісного виконання документів і внесення пропозицій щодо їх усунення здійснюється:

моніторинг виконавської дисципліни;

підготовка матеріалів та внесення пропозицій щодо розгляду питань виконавської дисципліни на засіданнях колегії районної державної адміністрації, нарадах у керівництва районної  державної адміністрації;

підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів з питань контролю та виконавської дисципліни для керівництва районної державної адміністрації.

6. Перший заступник, заступник голови, керівник апарату районної державної адміністрації, керівники й фахівці структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату особисто контролюють хід виконання документів, перевіряють стан справ на місцях у межах своєї компетенції. У разі виявлення можливого несвоєчасного чи неповного виконання завдань, визначених документом, посадова особа негайно інформує про це свого безпосереднього керівника. За результатами розгляду інформації про можливий зрив виконання документа голова районної державної адміністрації або його заступник (відповідно до розподілу обов’язків) дає доручення виконавцям вжити відповідних заходів з метою усунення причин, що перешкоджають виконанню. У разі виявлення недбалого ставлення до організації виконання завдань, визначених у документі, вносяться пропозиції щодо притягнення винних до дисциплінарної відповідальності.

7. Для забезпечення контролю за виконанням завдань, визначених у документах:

на контрольних документах сектором контролю обов’язково ставиться відмітка про взяття документа на контроль;

резолюція керівництва повинна містити: прізвище та ініціали відповідального виконавця (виконавців), завдання щодо виконання документа, строк виконання, - підпис керівника, дату розгляду документа;

на документах із строками виконання, які не потребують додаткових вказівок, у резолюції зазначається: виконавець, підпис автора резолюції, дата;

на документи вищих органів влади формується відповідна справа, яка знаходиться у секторі контролю та в якій накопичуються другі примірники надісланих до вищих органів влади інформацій щодо виконання завдань, визначених у документах;

за дорученням керівництва районної державної адміністрації здійснюється візування сектором контролю другого примірника інформації про хід виконання документа.

8. Для уточнення послідовності здійснення контролю за строками виконання завдань, визначених у документах, у разі потреби, розробляється план контролю за строками виконання, в якому зазначаються:

пункти (підпункти, абзаци) документа, в яких визначені завдання, що підлягають контролю;

строки виконання завдань, які підлягають контролю;

відповідальні виконавці, що забезпечують організацію виконання завдань;

установа, яку необхідно інформувати про виконання, або короткий зміст завдання, що контролюється.

Цей план, у разі необхідності, затверджується заступником голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

9. Відповідальність за виконання документа несуть особи, зазначені в розпорядчому документі, у резолюції керівництва районної державної адміністрації, та працівники, яким безпосередньо доручено виконання. Головний виконавець (визначений керівником або перший в резолюції) організовує роботу співвиконавців, зокрема, визначає строки подання ними пропозицій (або інформації для узагальнення), порядок погодження і підготовки проекту документа. У разі необхідності для збору інформації використовується аркуш контролю, куди вноситься перелік усіх співвиконавців і ставиться відмітка про отримання відповіді. Співвиконавці відповідають за підготовку на належному рівні та своєчасне подання головному виконавцю пропозицій (або інформації для узагальнення).

10. Виконання документа передбачає збирання та опрацювання необхідних даних, підготовку проекту інформації (відповіді) на документ чи нового документа, його оформлення, узгодження, подання для підписання (затвердження) голові районної державної адміністрації або його заступникам, а у деяких випадках – керівникові структурного підрозділу, а також у разі потреби – підготовку для пересилання адресату.

11. Інформація на виконання завдань, визначених у документах, має містити чітку, конкретну, повну й лише по суті справи відповідь щодо виконання всіх визначених завдань (конкретно по кожному пункту) і повинна бути оформлена відповідно до вимог Інструкції з діловодства.

12. Для забезпечення контролю повноти і якості підготовки інформації на виконання завдань, визначених у документах:

Перед подачею інформації на підпис керівництву районної державної адміністрації відповідальні за виконання документа посадові особи обов’язково візують другий примірник інформації, який залишається в районній державній адміністрації. У разі, коли інформація готується за підписом голови районної державної адміністрації, другий примірник інформації обов’язково візують: відповідальний виконавець, керівник відповідального за виконання документа підрозділу, заступник голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків). Всі інформації, які підписуються або візуються заступниками голови районної державної адміністрації, обов’язково візують керівники структурних підрозділів. Інформації на виконання актів прокурорського реагування (постанови, подання) підлягають обов’язковому візуванню в юридичному відділі апарату районної державної адміністрації.

Документи, що надсилаються в адміністрацію Президента України, Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, обласну державну адміністрацію, районну раду, депутатам, підписує голова районної державної адміністрації; структурним підрозділам обласної державної адміністрації, центральним органам виконавчої влади – заступники голови районної державної адміністрації (за погодженням з головою районної державної адміністрації). Доповідні записки, довідки, документи інформаційного, довідкового або аналітичного характеру можуть підписуватися керівником відповідального за виконання документа підрозділу, якщо вирішувані питання не виходять за межі його компетенції.

Інформації про виконання документів, які надсилаються керівництву районної державної адміністрації, обов’язково підписують керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності – особи, що їх заміщують.

13. Після виконання документ знімається з контролю. Документи вважаються виконаними і знімаються з контролю після виконання завдань, повідомлення про результати заінтересованим установам і особам або іншого підтвердження виконання. Зняти документ з контролю може тільки голова районної державної адміністрації, його заступники, які встановили контрольний строк у резолюції, або сектор контролю відповідно до вимог Інструкції з діловодства.

14. З метою завершення контролю за додержанням строків виконання завдань, визначених у документах, відповідальний підрозділ обов’язково повідомляє сектор контролю про їх виконання.

15. На знятих з контролю документах сектором контролю проставляється відмітка «До справи», яка свідчить, що роботу над документом завершено. Зняті з контролю документи зберігаються у загальному відділі до моменту їх передачі в архів.

16. Сектор контролю:

щорічно інформує виконавців про зняті з контролю розпорядження районної державної адміністрації;

періодично готує для керівництва районної державної адміністрації інформації з питань роботи з контрольними документами в районній державній адміністрації.

17. Сектор контролю щороку збирає та узагальнює звітні дані про організацію контролю за виконанням документів у структурних підрозділах районної державної адміністрації та виконкомах місцевих рад.

18. Сектор контролю одержує інформацію, а в разі потреби – відповідні документи, необхідні для здійснення контролю за виконанням документів, від структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, виконкомів місцевих рад.

ІІІ. Особливості здійснення контролю за виконанням

розпоряджень, доручень, протоколів та ініціативних листів

керівництва районної державної адміністрації

1. З метою забезпечення організації виконання завдань, визначених у документах вищих органів влади, безпосередньо на території району, у разі необхідності, структурний підрозділ районної державної адміністрації, її апарату або територіальний орган центрального органу виконавчої влади у районі (далі – підрозділ), відповідальний за виконання документа, готує проект відповідного розпорядження районної державної адміністрації (далі – розпорядження).

2. Завдання, передбачені у розпорядженні, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та визначати, як правило, виконавців і строки виконання завдань. У розпорядженні, в якому встановлено завдання (або яке містить питання, що потребує вирішення), обов’язково передбачаються строки інформування районної державної адміністрації про хід виконання встановлених завдань.

3. Відповідальність за організацію виконання розпорядження несе підрозділ, який безпосередньо готував проект розпорядження, якщо у самому розпорядженні не визначені інші відповідальні виконавці.

4. Контроль за виконанням розпорядження здійснює та особа, на яку покладено контроль.

5. Для здійснення контролю за виконанням завдань, визначених у розпорядженні, сектором контролю формується Контрольна справа розпорядження районної державної адміністрації (далі – Контрольна справа), (додаток 1).

6. Розпорядження виконується в установлені в ньому строки. У разі їх відсутності, відповідальний виконавець складає план організації виконання розпорядження, який підписується керівником підрозділу і затверджується відповідним заступником голови районної державної адміністрації (додаток 2).

Копія плану подається до сектору контролю в строк, визначений заступником голови районної державної адміністрації, який не перевищує 10 днів від дати написання резолюції.

7. План організації виконання розпорядження визначає:

додаткові організаційні заходи щодо виконання визначених завдань (у разі необхідності);

строки інформування керівництва районної державної адміністрації (підготовки інформації про хід виконання розпорядження);

остаточний строк виконання розпорядження.

8. Збір інформацій від співвиконавців забезпечується сектором контролю за допомогою аркуша контролю (додаток 3).

9. Інформація про хід виконання розпорядження, яке знаходиться на контролі (додаток 4):

має містити відомості про хід його виконання (конкретно по кожному пункту);

готується відповідно до завдань, визначених у розпорядженні;

подається голові, заступнику голови районної державної адміністрації – за підписом керівника підрозділу, відповідального за організацію виконання розпорядження;

проміжна інформація підписується відповідальним виконавцем, узагальнююча – готується за підписом заступника голови районної державної адміністрації та візується керівником відповідального підрозділу;

може бути проміжна, яка надається голові або заступнику голови районної державної адміністрації в порядку інформування (періодично: щомісяця, щокварталу, щороку тощо або до визначеної дати), та узагальнююча, яка надається голові районної державної адміністрації для зняття розпорядження з контролю або продовження строку його виконання.

10. Зняти розпорядження з контролю може тільки голова районної державної адміністрації, а у разі його відсутності – заступник, що його заміщує.

11. Узагальнююча інформація (із пропозицією зняти розпорядження з контролю як виконане або продовжити строк його виконання) голові районної державної адміністрації передається сектором контролю на підпис відповідному заступнику голови районної державної адміністрації разом з матеріалами Контрольної справи. Перед подачею на підпис заступнику голови районної державної адміністрації відповідальний виконавець подає цю інформацію на візування до сектору контролю, який шляхом її вивчення й аналізу здійснює контроль за виконанням завдань, визначених у кожному пункті розпорядження, та, у разі необхідності, надає пропозиції щодо вжиття додаткових заходів для забезпечення їх виконання. Після розгляду заступником голови районної державної адміністрації матеріали Контрольної справи передаються голові районної державної адміністрації.

12. У разі продовження строку виконання розпорядження відповідальний підрозділ повідомляє про це іншим співвиконавцям та під керівництвом заступника голови районної державної адміністрації продовжує його виконання.

13. Розпорядження, яке визначає організацію та діяльність місцевих органів виконавчої влади (затверджує склад комісії/робочої групи, Положення, Порядок тощо), у разі втрати актуальності або необхідності внесення змін, знімається з контролю на підставі виданого розпорядження районної державної адміністрації, яке визнає втрату його чинності або внесення змін.

14. Доручення керівництва районної державної адміністрації (далі – доручення) – це письмово оформлене завдання конкретним посадовим особам стосовно питань, які потребують оперативного вирішення або невідкладного реагування.

Доручення надається, як правило, за результатами робочих поїздок голови або заступників голови районної державної адміністрації або наради (співбесіди, зустрічі тощо) за їх участю (далі – захід).

15. Якщо за результатами заходу керівництвом районної державної адміністрації надано більше одного завдання (доручення), то вони можуть об'єднуватися в один документ «Доручення».

16. В дорученні повинно бути визначено:

конкретні завдання;

виконавців (заступники голови районної державної адміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування, територіальні органи центральних органів виконавчої влади або конкретні посадові особи);

строки виконання кожного завдання.

17. Координація роботи за виконанням завдань покладається на головного відповідального виконавця.

18. Відповідальний виконавець організовує та координує роботу інших співвиконавців та у встановлений строк готує керівництву районної державної адміністрації інформацію про хід виконання доручення.

19. Інформація про хід виконання:

готується окремо по кожному пункту (у разі однакових строків допускається об’єднання інформації з посиланням на конкретні пункти);

може бути проміжною (надається в порядку інформування періодично або до визначеної дати) та підсумковою (з обґрунтованими пропозиціями щодо зняття завдання з контролю як виконаного або продовження строку його виконання);

відповідно до визначених виконавців готується за підписом відповідального заступника голови районної державної адміністрації;

подається до сектору контролю для здійснення аналізу повноти та якості виконання завдання та, у разі необхідності, надання пропозицій щодо вжиття додаткових заходів для забезпечення його виконання.

20. Зняти завдання з контролю може тільки керівник, який дав доручення. Якщо всі завдання (пункти) доручення виконані та зняті з контролю, документ у цілому вважається виконаним.

21. Рішення, прийняті на нарадах у керівництва районної державної адміністрації, оформлюються протоколами (протокольні доручення).

22. Безпосередній контроль за виконанням протокольних доручень забезпечується відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації, які у встановлені строки здійснюють підготовку інформації про стан виконання визначених у протоколах завдань.

23. Протоколи за результатами нарад у керівництва районної державної адміністрації, у разі необхідності, подаються до сектору контролю для здійснення контролю за виконанням наданих на нараді доручень згідно з пунктами 3.17 – 3.19 цього Положення.

24. Для забезпечення організації виконання завдань, визначених у документі, підрозділ, відповідальний за його виконання, у разі необхідності готує проект відповідного листа за підписом керівництва районної державної адміністрації (далі – ініціативний лист).

25. Ініціативний лист складається з метою вирішення окремих питань або організації та координації роботи співвиконавців, зокрема:

збору інформації для узагальнення;

визначення строків або форми інформування;

повідомлення про додаткові заходи щодо виконання документа;

усунення недоліків та порушень;

залучення інших співвиконавців тощо.

Строки виконання завдань, передбачених в ініціативному листі, повинні бути обґрунтованими та реальними.

26. Якщо в ініціативному листі визначені конкретні завдання, безпосередній контроль за їх виконанням забезпечується підрозділом, який готував проект цього листа. Для збору інформації (в разі значної кількості співвиконавців) використовується аркуш контролю, куди вноситься перелік всіх співвиконавців і ставиться відмітка про отримання відповіді. За підсумками виконання завдань, визначених в ініціативному листі, може надаватися узагальнена інформація голові або заступнику голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

27. У разі втрати актуальності завдань, зміни строку або форми інформування відповідальний підрозділ повідомляє про це всім співвиконавцям шляхом направлення наступного листа за підписом керівництва районної державної адміністрації, в якому обов’язково визначає попередній лист таким, що знятий з контролю.

ІV. Здійснення контролю за додержанням строків виконання документів

1. Строки виконання завдань встановлюються чинним законодавством, самим документом або резолюцією керівництва районної державної адміністрації та визначаються згідно з Інструкцією з діловодства. Письмове інформування про виконання документа здійснюється у разі, якщо така вимога передбачена в регламентуючому акті або в самому документі чи резолюції до нього.

2. Акти Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядження обласної та районної державних адміністрацій виконуються у строки, встановлені цими документами.

Для інших документів, у разі коли строк їх виконання не визначений, встановлюється строк і порядок виконання, виходячи з цілей та складності завдання, або документ виконується протягом 30 календарних днів від дати реєстрації.

Якщо завдання потребує термінового виконання, у проекті резолюції до документа обов’язково зазначається конкретний строк (не більше 10 днів).

Телеграми, в яких порушуються питання, які потребують термінового вирішення, виконуються у строк до 2 днів, решта – протягом 10 днів.

Документи з позначкою «Негайно» виконуються у день отримання районною державною адміністрацією або у строки, що вказані в документі.

3. Інформації про виконання документів, що надходять з обласної державної адміністрації стосовно актів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України та вимагають узагальнення матеріалів відповідальним виконавцем (скликання, зведення), подаються до обласної державної адміністрації за 5 календарних днів до встановленого терміну.

4. Відповідно до статей 15, 16 Закону України «Про статус народного депутата України» на депутатський запит офіційна письмова відповідь надається народному депутату України у 15-денний строк з дня його одержання або інший встановлений Верховною Радою України строк; на депутатське звернення відповідь надається народному депутату України протягом 10 днів із моменту його реєстрації.

У разі неможливості розгляду звернення народного депутата України у визначений строк, його повідомляють про це листом з викладенням причин продовження строку розгляду, який не може перевищувати 30 днів з моменту реєстрації. Розгляд звернень депутатів місцевих рад відбувається протягом 10 днів, запитів –15-денний строк з дня його одержання або у встановлений радою строк.

5. Для забезпечення своєчасного виконання документів з надто короткими строками вживаються заходи невідкладного виконання документів:

загальний відділ відразу після отримання та реєстрації цих документів подає їх керівництву районної державної адміністрації для написання резолюції;

керівництво районної державної адміністрації першочергово розглядає, визначає строк і порядок виконання документів;

після розгляду керівництвом районної державної адміністрації документи невідкладно передаються безпосереднім виконавцям;

сектор контролю здійснює погодинний моніторинг в останній день строку виконання цих документів.

6. З метою недопущення порушень строків виконання документів сектор контролю:

проставляє строк виконання на 5 календарних днів раніше від встановленого;

здійснює завчасне та систематичне надання виконавцям письмових нагадувань-попереджень про наближення строків виконання документів.

7. Строк виконання документа може бути змінений лише посадовою особою (органом), яка його встановила, а у разі її відсутності – посадовою особою, яка її заміщує.

Виконання документа може бути достроково припинено або відмінено лише органом влади вищого рівня, посадовою особою, що його видала одноособово, а також на вимогу суду.

8. У разі, коли з об’єктивних причин виконати завдання в установлений строк неможливо, відповідальний виконавець до закінчення раніше встановленого строку з викладенням відповідного обґрунтування визначає новий строк, про що повідомляє посадову особу (орган), яка встановила строк виконання завдання.

9. З метою забезпечення своєчасного отримання органами вищого рівня інформації про виконання документів вживаються такі заходи:

у разі потреби, в останній день строку виконання здійснюється нагадування-попередження виконавців у телефонному режимі;

якщо інформація за погодженням з керівництвом районної державної адміністрації направляється пізніше від встановленого сектором контролю випереджувального строку, обов’язково використовується електронна пошта або факс (відповідна відмітка робиться на другому примірнику інформації, який залишається у загальному відділі).

V. Організація та проведення перевірок стану виконавської дисципліни

1. Відповідно до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2000 № 1290 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ з контролю апарату місцевої державної адміністрації» перевірка стану виконавської дисципліни (далі – перевірка) є формою контролю, за допомогою якої встановлюється реальний стан справ щодо виконання в структурних підрозділах районної державної адміністрації та її апарату, органах місцевого самоврядування, територіальних органах центральних органів виконавчої влади в районі (далі – орган/підрозділ) завдань, визначених у документах.

2. Перевірка передбачає отримання інформації та обстеження на місці.

3. Перевірки поділяються на:

цільові – вивчення стану виконання окремих документів або стану виконавської дисципліни за окремими напрямами діяльності органу/підрозділу;

комплексні – вивчення стану виконавської дисципліни в цілому за всіма напрямами діяльності органу/підрозділу.

4. Основна мета перевірок:

забезпечення високої ефективності та дотримання строків виконання завдань, визначених у документах;

надання необхідної допомоги керівникам органів/підрозділів;

підготовка рекомендацій для поліпшення стану виконавської дисципліни.

5. Перевірки проводяться:

на підставі затверджених в установленому порядку планів роботи, а також позапланово – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

з додержанням вимог законодавства щодо збереження інформації з обмеженим доступом, недопущення розголошення інформації, що стала відома під час її проведення.

6. При підготовці до проведення перевірки передбачається вивчення нормативно-правової бази, оперативної та іншої інформації.

7. Не пізніше, ніж за один день до початку перевірки, орган/підрозділ попереджається про її проведення листом або відповідним розпорядженням районної державної адміністрації. Додається або направляється окремо перелік питань, які будуть вивчатися.

8. Для виконання покладених завдань особи, що проводять перевірку, мають право:

вимагати припинення дій, які перешкоджають проведенню перевірки;

ознайомлюватися з необхідними документами, у разі потреби знімати з них копії та додавати їх до матеріалів перевірки;

отримувати від посадових осіб та працівників органу/підрозділу, в якому проводиться перевірка, усні та письмові пояснення;

перевіряти повноту усунення порушень, виявлених попередніми перевірками.

9. Під час проведення перевірки не допускається втручання в діяльність органу/підрозділу, а також перешкоджання виконанню його працівниками своїх службових обов’язків.

10. Строк проведення перевірки не повинен перевищувати 10 робочих днів. Продовження цього строку допускається за погодженням із посадовою особою, за дорученням якої проводиться перевірка, але не більше, ніж на 10 днів.

11. Результати перевірки в структурних підрозділах районної державної адміністрації , територіальних органах центральних органів виконавчої влади відображаються у довідці, що складається й підписується посадовою особою, яка здійснила перевірку, та візується її безпосереднім керівником. За результатами перевірки діяльності органів місцевого самоврядування оформляється акт за підписом осіб, які проводили перевірку.

12. Довідка (акт) повинна містити:

аналіз визначеного для вивчення питання, проведений на підставі документально підтверджених фактів;

об’єктивну оцінку (висновок) стану справ і результатів виконання завдань, визначених у документах;

відомості про виявлені недоліки та наслідки порушень;

рекомендації та пропозиції щодо усунення порушень;

інформацію про надану практичну допомогу.

13. Для проведення перевірки може утворюватися робоча група або комісія (далі – робоча група) та призначатися її керівник:

склад робочої групи та її керівник затверджуються головою районної державної адміністрації;

рішення про утворення робочої групи приймається не пізніше, ніж за п’ять робочих днів до початку перевірки; за рішенням керівника у складі робочої групи можуть утворюватися підгрупи;

до складу робочої групи включаються працівники структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату, представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

у разі необхідності до початку перевірки керівник робочої групи затверджує план її проведення, в якому визначається послідовність і конкретні строки вивчення, узагальнення та підготовки матеріалів за результатами перевірки;

план проведення перевірки разом з відомостями про склад робочої групи не пізніше, ніж за один день до її початку, надсилається органу/підрозділу, в якому буде проводитися перевірка;

у разі потреби члени робочої групи складають особисті плани проведення перевірки, в яких визначається перелік питань для вивчення; особисті плани проведення перевірки затверджуються керівником робочої групи; члени робочої групи проводять перевірку згідно із затвердженим планом;

за результатами перевірки складається звіт (довідка або акт), який підписується керівником та членами робочої групи; член робочої групи, який не згодний з висновками робочої групи, може викласти свою окрему думку в письмовій формі, що додається до звіту.

14. Керівник органу/підрозділу, в якому проводиться перевірка, може вносити письмово пропозиції та обґрунтовані пояснення стосовно наведених у довідці (акті) фактів і висновків.

15. Про результати проведеної перевірки надається інформація посадовій особі, за дорученням якої проводилася перевірка, після чого довідка (акт) надається керівникові відповідного органу/підрозділу для ознайомлення та вжиття в разі необхідності заходів для усунення виявлених недоліків. Необхідність здійснення додаткових заходів визначається посадовою особою, за дорученням якої проводилася перевірка.

16. Орган/підрозділ, в якому проводилася перевірка, інформує в установлені строки про проведену роботу з усунення виявлених недоліків та вжиті заходи для притягнення до відповідальності працівників, винних у допущених порушеннях.

17. За рішенням голови районної державної адміністрації результати вивчення стану виконавської дисципліни можуть бути винесені для розгляду на засіданні колегії районної державної адміністрації та оприлюднені в засобах масової інформації.

VІ. Особливості проведення комплексних перевірок

1. Комплексні перевірки здійснюються з метою поглибленого вивчення стану виконання вимог законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розпоряджень обласної та районної державних адміністрації, а також інших документів за всіма напрямами діяльності органів/підрозділів.

2. Період (строки) проведення комплексної перевірки визначається відповідним розпорядженням районної державної адміністрації.

3. З метою визначення органів/підрозділів, в яких буде здійснено комплексні перевірки (об’єктів перевірок), щороку сектором контролю збираються та узагальнюються пропозиції керівництва районної державної адміністрації, структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату.

Готується проект розпорядження районної державної адміністрації, яким затверджується графік проведення комплексних перевірок та перелік структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату, територіальних органів центральних органів виконавчої влади в районі, які залучаються до проведення комплексних перевірок у наступному році.

4. У разі доручення керівництва районної державної адміністрації щодо позапланової комплексної перевірки сектором контролю готується проект розпорядження голови районної державної адміністрації про її проведення, в якому визначається послідовність і конкретні строки вивчення, узагальнення та підготовки матеріалів за результатами перевірки.

5. Структурним підрозділам районної державної адміністрації та її апарату, територіальним органам центральних органів виконавчої влади у районі, які залучаються до проведення комплексної перевірки, та органу/підрозділу, в якому буде здійснено комплексну перевірку, надсилається відповідне розпорядження районної державної адміністрації не пізніше, ніж за один день до початку перевірки.

6. Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади у районі, які залучаються до проведення комплексної перевірки, забезпечують протягом визначеного періоду проведення перевірок за відповідними напрямами діяльності.

Кожна посадова особа, яка здійснила перевірку за відповідним напрямом діяльності, надає згідно з визначеними строками довідку (акт) до сектору контролю.

7. Сектором контролю за результатами комплексної перевірки готується узагальнена довідка.

8. Узагальнена довідка за результатами комплексної перевірки надсилається відповідному органу/підрозділу для ознайомлення, вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків та інформування про результати проведеної роботи у визначений у розпорядженні строк.

9. Орган/підрозділ, в якому здійснено комплексну перевірку, у двотижневий строк готує план заходів щодо усунення недоліків, виявлених під час комплексної перевірки.

Виконання цих заходів тримається на контролі керівником органу/підрозділу до остаточного усунення недоліків.


 

Додаток 1

до Положення про порядок здійснення контролю і перевірки виконання документів у районній державній адміністрації

(пункт 5 розділ ІІІ)

 

 

К О Н Т Р О Л Ь Н А    С П Р А В А

розпорядження районної державної адміністрації

 

1. Складові Контрольної справи:

обкладинка Контрольної справи, на якій зазначено: номер, дата та назва, на кого покладено контроль, строк виконання;

копія розпорядження;

план організації виконання розпорядження (у разі його необхідності);

інформація співвиконавців або, у разі значної кількості співвиконавців, аркуш контролю (додаток 2), в якому робиться відмітка про отримання інформації від усіх співвиконавців розпорядження;

інформація про хід виконання розпорядження (проміжна та узагальнююча);

додаткові матеріали, що свідчать про хід виконання розпорядження (у разі необхідності).

2. Підрозділ, що відповідає за організацію виконання розпорядження, забезпечує:

складання в разі необхідності плану організації виконання розпорядження (додаток 1) та затвердження його у заступника голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків);

підготовку в разі необхідності додаткових запитів щодо надання інформації на виконання розпорядження;

збір та аналіз інформації від усіх співвиконавців;

підготовку інформацій (проміжної та узагальнюючої) про хід виконання розпорядження (додаток 3).

3. Резолюція голови районної державної адміністрації «Зняти з контролю» покладається на першому аркуші узагальнюючої інформації.

4. У разі накопичення в Контрольній справі значної кількості матеріалів, що свідчать про хід виконання розпорядження, може бути складений перелік цих документів та здійснена їх систематизація в окремих тематичних папках.

 

 

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                        Ірина Мацалак

 

Додаток 2

до Положення про порядок здійснення контролю і перевірки виконання документів у районній державній адміністрації ( пункт 6 розділ ІІІ)

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови районної державної          адміністрації

                                                                       ___________ _______________

(підпис) (ініціали, прізвище)

«____» ________________ 20__ р.

 

П Л А Н

організації виконання розпорядження

районної державної адміністрації

«____» ________________ 20___ р. № _____

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

№№ з/п

Зміст заходу

 

 

Відповідальний

за виконання

(керівництво

підрозділу)

 

Строк

виконання

 

Відмітка про виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остаточний строк виконання: ________________

 

Керівник підрозділу ___________ _______________

 (підпис)           (ініціали, прізвище)

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                        Ірина Мацалак

 


 

Додаток 3

до Положення про порядок здійснення контролю і перевірки виконання документів у районній державній адміністрації (пункт 8 розділ ІІІ)

 

 

 

А Р К У Ш    К О Н Т Р О Л Ю

розпорядження районної державної адміністрації від ___________ № ______

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

№№

з/п

Перелік співвиконавців

Строк виконання – (один або декілька)

Відмітка про

отримання

(дата отримання або інша позначка)

Примітка*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* – зазначається у разі необхідності.

 

 

 

Аркуш контролю склав:    

__________________         ___________             _______________

(посада)                   (підпис)                    (ініціали, прізвище)

 

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                        Ірина Мацалак

 


 

Додаток 4

до Положення про порядок здійснення контролю і перевірки виконання документів у

районній державній адміністрації (пункт 9 розділ ІІІ)

 

 

                                                               Голові районної державної

                                                               адміністрації

(заступнику голови

районної державної адміністрації)

_________________________

(прізвище, ініціали)

 

 

І Н Ф О Р М А Ц І Я

(_____________________)

(проміжна або узагальнююча)

 

ЗАГОЛОВОК: про хід виконання розпорядження районної державної адміністрації

від ____ № ___ «_______________________________________»

(назва розпорядження районної державної адміністрації)

 

ЗМІСТ ПИТАННЯ:

(відомості про хід виконання конкретно по кожному пункту)

 

ПРОПОЗИЦІЇ:

(проміжна – «надається в порядку інформування» або визначаються додаткові заходи щодо поліпшення роботи;

узагальнююча – «зняти розпорядження з контролю як виконане» або «продовжити строк виконання» та визначаються додаткові заходи щодо поліпшення роботи)

 

ДОДАТКИ:

(у разі необхідності)

 

Заступник голови

районної державної адміністрації

(керівник підрозділу)                 ___________            _______________

(підпис)                         (ініціали, прізвище)

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                               Ірина Мацала
Важлива інформація!

Служба Судової охорони в Івано-Франківській області

Sluzhba-Sudovoyi-Ohorony.jpg 

Детальна інформація за посиланням

http://www.if.gov.ua/news/47820

Пам'ятка громадянам України, які перетинають кордон з Російською Федерацією або Республікою Білорусь

pamjatka.pdf

На підтримку українських лікарів!
Держпродспоживслужба інформує!
До уваги громадян! Контакти сімейних лікарів!

Важливо!
Актуально!
 
Захистимо Україну разом!

 

ГЕРОЇ  НЕ  ВМИРАЮТЬ!

 

До відома громадськості!

 Інформаційно-навчальні ролики «Знай своє право на землю»

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2814/pravo-na-zemlyu.jpg

 

 

Долинщина запрошує!

ОФІЦІЙНІ САЙТИ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області