17 Квітень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація

КОРИСНІ ЛІНКИ

Долинська районна рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/v_maks.jpg 

Долинська міська рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/dolyna.jpg 

Долинська центральна районна бібліотека  

LibLOGO 

Долинська центральна районна лікарня

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/101.jpg

 

Долинський будинок дитячої та юнацької творчості

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/f2.jpg

 

 

 

 

Державна підтримка енергозбереження

  

 

 

 

 

 

 

Створюйте ОСББ та долучайтеся до державної програми з енергоефективності! (відеоролик)

 

 

 

 

 

 

Допомога внутрішньо переміщеним особам та постраждалим, які опинились у складних життєвих обставинах


. На головну

 

УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від _15.09.2017_______                          м. Долина                      №__294______

 

Про затвердження Положення

та складу комісії з питань призначення

(відновлення) соціальних виплат

внутрішньо переміщеним особам

 

Відповідно до статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365 “Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”, враховуючи протокольне рішення від 16.06.2016 за результатами селекторної наради з питань організації роботи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 №365 “Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”, з метою здійснення контролю щодо забезпечення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам:

1. Затвердити склад комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам (додається).

2. Затвердити Положення про комісію з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам (додається).

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації В. Громиша.

 

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                                                     Віктор Громиш

Затверджено

розпорядження районної

державної адміністрації

  15.09.2017   №   294  

 

Склад

комісії з питань питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

 

Громиш Віктор Васильович                 перший заступник голови районної

                                                      державної адміністрації, голова комісії

Ружицька Лілія Зеновіївна                    начальник управління соціального

                                                                захисту населення районної державної

                                                                адміністрації, заступник голови комісії

Красівська Галина Миколаївна             державний соціальний інспектор                                                              відділу контролю за призначенням і                                                           виплатою пенсій, соціальних                                              інспекторів управління соціального                                    захисту населення районної державної                                                   адміністрації, секретар комісії

Члени комісії

Бабій Володимир Адамович                     директор районного центру зайнятості

Вінтонів Дмитро Тарасович                    головний спеціаліст юридичного відділу

                                                                  апарату районної державної адміністрації

Горбань Оксана Ігорівна                      головний державний соціальний інспектор

                                                                управління соціального захисту населення

                                                                районної державної адміністації

Масник Юрій Михайлович                 начальник відділу обслуговування

                                                               громадян Калуського об»єднаного

                                                                управління Пенсійного фонду України в

                                                                Івано – Франківській області

Чех Любомира Петрівна                       головний спеціаліст Долинського

                                                               відділення управління  виконавчої дирекції

                                                                Фонду соціального страхування України

                                                                в Івано-Франківській області

Яцків Віра Михайлівна                        головний спеціаліст відділу соціальних

                                                                допомог управління соціального захисту

                                                                населення районної державної

                                                                адміністрації

 

З членами комісії погоджено

 

Начальник управління соціального

зхисту населення районної

државної адміністрації                                                                        Лілія Ружицька

Затверджено

розпорядження районної

державної адміністрації

  15.09.2017  №     294

 

Положення

про комісію з питань питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

 

І.Загальні положення

1. Положення регламентує порядок створення і діяльність комісії з питань, пов'язаних з призначенням (відновленням) внутрішньо переміщеним особам виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, субсидій та пільг (далі – соціальні виплати) за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - Комісія).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, цим Положенням та іншими нормативними актами.

3. Склад Комісії затверджується розпорядженням районної державної адміністрації. Комісію очолює перший заступник голови районної державної адміністрації, заступником голови Комісії є начальник управління соціального захисту населення районної державної адміністрації. При відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник голови Комісії. Секретарем комісії є посадова особа управління соціального захисту населення районної державної адміністрації. У разі відсутності секретаря з поважних причин (хвороба, відпустка, тощо) його обов’язки виконує член Комісії – посадова особа управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

        4. Комісія створюється із посадових осіб структурних підрозділів районної державної адміністрації, державних установ, діяльність яких має відношення до вирішення соціальних, житлових та правових питань.

ІІ. Завдання та права Комісії

1. Комісія розглядає подання від управління соціального захисту населення районної державної адміністрації про призначення (відновлення) або про відмову у призначенні (відновленні) відповідної соціальної виплати протягом п’яти робочих днів з дня отримання такого подання, до якого додається акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.

2. За результатами розгляду подання з урахуванням акта обстеження матеріально - побутових умов сім’ї комісія приймає рішення про призначення (відновлення) або про відмову у призначенні (відновленні) соціальної виплати з моменту припинення її виплати, в тому числі з урахуванням інформації про стан фінансування та виплати, що оприлюднюються на офіційному веб - сайті Міністерства соціальної політики України або інших органів, що здійснюють соціальні виплати.

3. Комісія, крім підстав відмови у призначенні (відновленні) соціальної виплати, передбачених законодавством, може відмовити заявникові у призначенні (відновленні) такої виплати у разі його відсутності за фактичним місцем проживання/перебування, зазначеним у заяві про призначення (відновлення) соціальної виплати.

4. У разі прийняття рішення про призначення (відновлення) або про відмову у призначенні (відновленні) соціальної виплати комісія не пізніше наступного робочого дня надсилає копію такого рішення органові, що здійснює соціальні виплати та управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації.

5. Комісія протягом п’яти календарних днів розглядає подання управління соціального захисту населення районної державної адміністрації про припинення соціальних виплат, складеного відповідно до акту обстеження матеріально - побутових умов сім’ї та інформації Держприкордонслужби про виїзд внутрішньо переміщеної особи за кордон, на тимчасово окуповану територію України або до населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, із зазначенням кількості днів такої відсутності протягом 90 днів, які передують даті подання відповідного запиту.

6. Комісія не пізніше, ніж протягом наступного робочого дня після прийняття рішення щодо припинення соціальної виплати надсилає копію такого рішення органам, що здійснюють соціальні виплати та управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації.

7. Поновлення соціальних виплат внутрішньо переміщеній особі, припинених відповідно до підпункту 2 пункту 12 Порядку здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньопереміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 року № 365 “Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам” (далі – Порядок), здійснюється за рішенням комісії, прийнятим на підставі подання управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, що внесене разом з актом обстеження матеріально - побутових умов сім’ї.

8. У разі прийняття позитивного рішення комісією соціальні виплати поновлюються через два місяці з місяця прийняття рішення про припинення таких виплат. Комісія може прийняти рішення про поновлення соціальних виплат внутрішньо переміщеній особі з місяця припинення таких виплат у разі, коли така особа перебуває у складних життєвих обставинах і з поважних причин не виконала вимоги управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, передбачені пунктом 6, 7 Порядку.

ІІІ. Організація роботи Комісії

        1. Усі члени Комісії користуються рівними правами у вирішенні питань, які розглядаються на засіданнях комісії.

        2. Формою діяльності Комісії є засідання, яке проводиться у разі потреби, по мірі надходження документів. Засідання Комісії є правомірним, якщо на ньому присутні не менше половини загальної кількості її складу. За результатами розгляду кожної заяви приймається окреме рішення. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів цієї Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії або заступника голови Комісії, який головує в період його відсутності.

  3. Використання і обробка персональних даних, що отримані з метою використання цього Положення здійснюються із додержанням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

        4. Організаційно - технічне забезпечення діяльності комісії покладається на управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

  5. Рішення комісії про відмову у призначенні (відновленні) соціальної виплати може бути оскаржено до суду у встановленому законодавством порядку.

 

 

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення районної

державної адміністрації                                              Лілія Ружицька

 

 

 
Важлива інформація!

Служба Судової охорони в Івано-Франківській області

Sluzhba-Sudovoyi-Ohorony.jpg 

Детальна інформація за посиланням

http://www.if.gov.ua/news/47820

Пам'ятка громадянам України, які перетинають кордон з Російською Федерацією або Республікою Білорусь

pamjatka.pdf

На підтримку українських лікарів!
Держпродспоживслужба інформує!
До уваги громадян! Контакти сімейних лікарів!

Важливо!
Актуально!
 
Захистимо Україну разом!

 

ГЕРОЇ  НЕ  ВМИРАЮТЬ!

 

До відома громадськості!

 Інформаційно-навчальні ролики «Знай своє право на землю»

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2814/pravo-na-zemlyu.jpg

 

 

Долинщина запрошує!

ОФІЦІЙНІ САЙТИ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області