17 Квітень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація

КОРИСНІ ЛІНКИ

Долинська районна рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/v_maks.jpg 

Долинська міська рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/dolyna.jpg 

Долинська центральна районна бібліотека  

LibLOGO 

Долинська центральна районна лікарня

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/101.jpg

 

Долинський будинок дитячої та юнацької творчості

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/f2.jpg

 

 

 

 

Державна підтримка енергозбереження

  

 

 

 

 

 

 

Створюйте ОСББ та долучайтеся до державної програми з енергоефективності! (відеоролик)

 

 

 

 

 

 

Допомога внутрішньо переміщеним особам та постраждалим, які опинились у складних життєвих обставинах


. На головну

 

УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від _25.09.2017_____                м. Долина             №___306________

 

Про затвердження Положення                                                  

про районний центр соціальних

служб для сім’ї, дітей та молоді

 

Відповідно до статті 6, 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови  Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 року № 573"Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 року № 528 "Про внесення змін до Загального положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді":

1. Затвердити Положення про районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в новій редакції, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження районної державної адміністрації від 09.09.2016  № 257 "Про затвердження Положення про районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді".

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Михайла Дидяка.

 

 

Голова районної                                                      

державної адміністрації                                                            Юрій Мазур       

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження районної

державної адміністрації                                                                                      

25.09.2017     306 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

  про районний центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді

1. Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі - Центр) спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

2. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується районною державною адміністрацією і належить до сфери його управління.

Діяльність Центру спрямовується управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації.

       2-1. Положення про Центр, штатний розпис Центру в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників затверджується районною державною адміністрацією.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, іншими нормативно-правовими актами з питань сім’ї, дітей та молоді, а також цим Положенням.

4. Основними принципами діяльності Центру є:

законність;

соціальна справедливість;

доступність та відкритість;

конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових

          норм;

додержання і захист прав людини;

адресність та індивідуальний підхід;

добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних

 послуг;

комплексність та системність під час надання соціальних послуг;

дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг;

максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних

коштів.

5. Основними завданнями Центру є:

проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;

виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;

організація здійснення наставництва над дитиною, яка проживає у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей;

забезпечення взаємодії із структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю;

6. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює заходи щодо:

виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

контролю у межах повноважень за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини;

соціальної та/або психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;

соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації наставництва;

соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають під опікою, піклуванням, за поданням служби у справах дітей;

інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;

2) проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає соціальні послуги та методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку;

3) надає сім’ям, дітям і молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сім'ям учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам, соціальні послуги з:

соціального супроводу;

консультування;

соціальної профілактики.

За результатами оцінки потреб Центр надає послуги з:

соціальної інтеграції та реінтеграції;

соціальної адаптації;

соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти – сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;

кризового та екстреного втручання;

представництва інтересів;

посередництва ( медіації );

 

4) забезпечує соціальний патронаж молодих осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом, за повідомленням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної державної адміністрації;

5) складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

6) впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин ( у тому числі щодо патронату над дитиною );

7) узагальнює на районному рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає регіональному центру та районній державній адміністрації;

8) співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров'я, територіальними структурними підрозділами Національної поліції.

 

7. Центр має право:

вносити обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районній державній адміністрації та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

подавати пропозиції до проектів відповідних місцевих бюджетів з питань, що належать до їх компетенції;

укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді;

8. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації в установленому порядку.

Директор Центру призначається на посаду і звільняється з посади за погодженням з обласним центром соціальних служб для сімї, дітей та молоді.

9. Директор Центру:

здійснює загальне керівництво діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, законність прийнятих ним рішень;

складає в установленому порядку штатний розпис Центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці відповідно до типової структури і штатів, що затверджуються Мінсоцполітики;

затверджує положення про структурні підрозділи Центру та посадові інструкції його працівників;

видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

представляє Центр у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Центру;

розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Центру;

утворює в Центрі атестаційну та тарифікаційну комісії, сприяє підвищенню кваліфікації працівників центру;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру;

приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Центру.

10. Діяльність центру фінансується за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Центр надає послуги на безоплатній основі.

11. Центр використовує доходи виключно для фінансування видатків на утримання організації, реалізації мети ( цілей, завдань) та напрямів діяльності, що визначені у цьому Положені.

12. Забороняється розподіл отриманих доходів або  їх частини серед засновників, учасників, працівників ( крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

13. Умови оплати праці, структура і штатна чисельність Центру затверджуються розпорядженням  районної державної адміністрації відповідно до наказу Мінсоцполітики за погодженням з фінансовим управлінням районної державної адміністрації.

14. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в територіальному органі Казначейства, печатку та бланк із своїм найменуванням.

15. У разі припинення юридичної особи (Центру) у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення здійснюється передача активів Центру одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

16. Центр у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Закону України "Про захист персональних даних".

 

 

 

Директор районного центру                                              

соціальних служб для сім'ї,

дітей та молоді                                                           Наталія  Яремій      
Важлива інформація!

Служба Судової охорони в Івано-Франківській області

Sluzhba-Sudovoyi-Ohorony.jpg 

Детальна інформація за посиланням

http://www.if.gov.ua/news/47820

Пам'ятка громадянам України, які перетинають кордон з Російською Федерацією або Республікою Білорусь

pamjatka.pdf

На підтримку українських лікарів!
Держпродспоживслужба інформує!
До уваги громадян! Контакти сімейних лікарів!

Важливо!
Актуально!
 
Захистимо Україну разом!

 

ГЕРОЇ  НЕ  ВМИРАЮТЬ!

 

До відома громадськості!

 Інформаційно-навчальні ролики «Знай своє право на землю»

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2814/pravo-na-zemlyu.jpg

 

 

Долинщина запрошує!

ОФІЦІЙНІ САЙТИ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області