6 Липень 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація

КОРИСНІ ЛІНКИ

Долинська районна рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/v_maks.jpg 

Долинська міська рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/dolyna.jpg 

Долинська центральна районна бібліотека  

LibLOGO 

Долинська центральна районна лікарня

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/101.jpg

 

Долинський будинок дитячої та юнацької творчості

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/f2.jpg

 

 

 

 

Державна підтримка енергозбереження

  

 

 

 

 

 

 

Створюйте ОСББ та долучайтеся до державної програми з енергоефективності! (відеоролик)

 

 

 

 

 

 

Допомога внутрішньо переміщеним особам та постраждалим, які опинились у складних життєвих обставинах


. На головну

 

УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 30.01.2020                 м. Долина             №13

 

 

Про затвердження Положення про

сектор документообігу і контролю апарату

Долинської районної державної адміністрації

 

Відповідно до  статей 6, 39, 41, 44 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби", постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 № 887 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації", на виконання розпорядження районної державної адміністрації від 26.11.2019 №267 "Про затвердження структури районної державної адміністрації":

1.  Затвердити Положення про сектор документообігу і контролю апарату Долинської районної державної   адміністрації, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність розпорядження районної державної адміністрації від 03.10.2018 №316 " Про затвердження Положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації", від 04.10.2018 №323 " Про затвердження Положення про сектор контролю апарату Долинської районної державної адміністрації" з 01.02.2020 року

3. Ввести в дію Положення про сектор документообігу і контролю апарату Долинської районної державної адміністрації з 01.02.2020.

 

4. Координацію роботи  щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – сектор документообігу і контролю апарату районної державної адміністрації .

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Ірину Мацалак.

 

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                          Віктор Лаврик

 

 

 

                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

               розпорядження районної

               державної адміністрації

               30.01.2020№13

 

 

 

 

 

Положення

про сектор документообігу і контролю апарату Долинської районної державної адміністрації

 

 

       1.Сектор документообігу і контролю апарату районної державної адміністрації (далі – сектор) утворюється головою районної державної адміністрації є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" для документаційного забезпечення діяльності районної державної адміністрації, забезпечення організації діловодства в апараті районної державної адміністрації та здійснення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

 

       2.У своїй діяльності з питань здійснення контролю сектор безпосередньо підпорядковується голові районної державної адміністрації, з інших питань - керівникові апарату районної державної адміністрації.

 

3. У своїй діяльності сектор керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами органів виконавчої влади вищого рівня, розпорядженнями обласної та районної державних адміністрацій, правилами, рекомендаціями та іншими нормативними актами з питань роботи з документами, цим Положенням, наказами керівника апарату районної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами.

 

4. Основними завданнями сектору є :

4.1.  Документування діяльності районної державної адміністрації.

4.2. Організація діловодства, забезпечення єдиного порядку роботи з документами в апараті районної державної адміністрації.

4.3. Організація виконання Конституції України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснення контролю за їх реалізацією.

4.4. Забезпечення технічного контролю за строками проходження службових документів, що надійшли до районної державної адміністрації.

4.5. Здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади в частині здійснення ними повноважень, та органами місцевого самоврядування в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади (далі – територіальні органи центральних органів виконавчої влади та органи місцевого самоврядування) актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень обласної та районної державних адміністрацій (далі – документи), а також аналіз причин порушення строків виконання документів і внесення пропозицій щодо їх усунення.

4.6. Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів з питань документообігу.

4.7. Підготовка проектів розпоряджень, наказів керівника апарату районної державної адміністрації, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції сектору.

4.8. Надання методичної допомоги в організації роботи з ведення діловодства структурним підрозділам районної державної адміністрації та органам місцевого самоврядування.

4.9. Ведення обліку, зберігання та використання документів з грифом "Для службового користування", а також контроль за дотриманням Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави.

4.10. Інформування голови районної державної адміністрації про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад структурними підрозділами районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування.

 

5. Сектор відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

5.1. Розробляє Інструкцію з діловодства в районній державній адміністрації, готує проекти розпоряджень районної державної адміністрації про затвердження та внесення змін до неї.

5.2. Забезпечує чітку організацію діловодства в апараті районної державної адміністрації, відповідно до Інструкції.

 5.3. Розробляє номенклатуру справ апарату районної державної адміністрації.

 5.4. Здійснює реєстрацію та веде облік документів.

 5.5. Організовує документообіг, формування справ, їх зберігання та підготовку до передачі особі, відповідальній за ведення архіву.

 5.6. Забезпечує впровадження та контролює дотримання у структурних підрозділах районної державної адміністрації вимог Інструкції та Регламенту.

 5.7. Проводить перевірку стану діловодства у структурних підрозділах районної державної адміністрації.

5.8. Бере участь у впровадженні та використанні СЕВ ОВВ в апараті районної державної адміністрації.

 5.9. Здійснює контроль за своєчасним проходженням документів в районній державній адміністрації.

 5.10. Забезпечує дотримання єдиних вимог щодо підготовки документів та організації роботи з ними в умовах електронного документообігу.

5.11. Проводить аналіз інформації про документообіг, необхідної для прийняття управлінських рішень.

5.12. Організовує збереження документаційного фонду апарату та користування ним.

5.13. ініціює та бере участь в організації підвищення кваліфікації працівників структурних підрозділів з питань діловодства.

5.14. засвідчує печаткою сектору документообігу і контролю копії документів, створених та тих, що зберігаються в районній державній адміністрації.

5.15. Здійснює опрацювання проектів розпоряджень районної державної адміністрації та наказів керівника апарату районної державної адміністрації, яке полягає у перевірці правильності оформлення документа (структура, рубрикація тексту, оформлення додатків, таблиць тощо).

5.16. Здійснює контроль за правильністю користування документами в апараті районної державної адміністрації, готує довідки, звіти, інформації з питань діловодства.

5.17. Розробляє і вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення організації роботи з документами.

5.18. За дорученням керівника апарату районної державної адміністрації перевіряє у відділах та управліннях, виконкомах місцевих рад стан організації діловодства, надає їм методичну допомогу.

5.19. Здійснює реєстрацію і розмноження розпоряджень районної державної адміністрації та наказів керівника апарату районної державної адміністрації з основної діяльності, забезпечує своєчасне доведення їх до відповідних секторів, відділів та управлінь районної державної адміністрації, виконавчих органів місцевих рад, підприємств, установ, організацій, службових осіб та громадян, у необхідних випадках видає копії з прийнятих розпоряджень.

5.20. Здійснює оформлення, облік і зберігання протягом установленого строку розпоряджень районної державної адміністрації та наказів керівника апарату районної державної адміністрації, формує і здає справи в архівний відділ районної державної адміністрації.

5.21. Веде облік видачі печаток і штампів, що використовуються в апараті районної державної адміністрації.

       5.22. При виконанні своїх службових обов'язків забезпечує дотримання вимог Закону України "Про захист персональних даних".

5.23. Готує завчасно та систематично надає структурним підрозділам районної державної адміністрації (щотижневі) й органам місцевого самоврядування щомісячні письмові нагадування про закінчення строків виконання документів.

5.24. Розробляє й вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення організації здійснення контролю за станом виконавської дисципліни, вивчає та розповсюджує позитивний досвід роботи з організації контролю в структурних підрозділах районної державної адміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування.

5.25. Вносить пропозиції про розгляд на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань про стан виконання документів у структурних підрозділах районної державної адміністрації.

5.26. Веде в установленому порядку облік завдань, реалізація яких передбачена відповідними документами, та роботи з реагування на  запити й звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, контроль за якими покладено на сектор.

5.27. Перевіряє виконання документів структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування та реагування на запити й звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

5.28. Забезпечує контроль за своєчасним надходженням інформаційних та інших матеріалів від структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування про стан виконання документів та роботи з реагування на запити й звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

5.29. Готує інформаційно-аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації щодо виконання документів і реагування на запити та звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

5.30. Проводить випереджувальний моніторинг строків виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад та своєчасно інформує голову районної державної адміністрації, його заступників відповідно до розподілу обов’язків про неможливість їх додержання.

       5.31. Сектор може виконувати також інші завдання, покладені на нього головою районної державної адміністрації, керівником апарату районної державної адміністрації.

          6. Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

       6.1. Повертати на доопрацювання головним розробникам проекти розпоряджень районної державної адміністрації та наказів керівника апарату районної державної адміністрації, інші документи, подані з порушенням вимог Iнструкції з діловодства.

       6.2. Проводити в структурних підрозділах районної державної адміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади та органах місцевого самоврядування перевірки виконання документів.

       6.3. Залучати до роботи з підготовки аналітичних матеріалів спеціалістів відповідних управлінь , відділів та секторів районної державної адміністрації.

       6.4. Готувати подання голові районної державної адміністрації, керівнику апарату районної державної адміністрації про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб за несвоєчасну та неякісну підготовку проектів розпоряджень районної державної адміністрації, наказів керівника апарату районної державної адміністрації та порушення термінів опрацювання документів, доручень керівництва.

       6.5. Одержувати необхідну інформацію, а в разі потреби – відповідні документи від структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

 6.6. За дорученням керівництва районної державної адміністрації брати участь в роботі сесій та засідань виконкомів місцевих рад, апаратних нарадах, нарад структурних підрозділів районної державної адміністрації з питань, що входять до компетенції сектору.

         6.7. Одержувати в установленому порядку для виконання покладених на сектор завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності.

         6.8. Вносити в установленому порядку відповідні пропозиції і перевіряти повноту усунення порушень та недоліків, виявлених попередніми перевірками з питань, що належать до його компетенції.

         6.9. Вносити пропозиції щодо зняття з контролю чи продовження строків виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

         6.10. Інформувати керівника апарату районної державної адміністрації про покладення на сектор обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу сектору необхідних матеріалів посадовими особами.

 

          7. Структура сектору:

       7.1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником державної служби  відповідно до законодавства про державну службу за погодженням з обласною державною адміністрацією.

       7.2. Структура і чисельність працівників сектору затверджуються головою районної державної адміністрації.

       7.3. Працівники сектору призначаються на посаду та звільняються з посади керівником державної служби  відповідно до законодавства про державну службу.

       7.4. Працівники сектору мають службові посвідчення відповідного зразка.

 

           8. Завідувач сектору:

       8.1. Керує діяльністю сектору, відповідає за виконання покладених на сектор завдань. Планує роботу сектору, забезпечує виконання плану роботи районної державної адміністрації з питань, що стосуються сектору, доручень керівництва.

       8.2. Розподіляє обов'язки між працівниками сектору, забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, підвищення їх кваліфікації.

       8.3. Вносить на розгляд керівництва пропозиції щодо структури та штатного розпису сектору, подання про призначення, переміщення та звільнення працівників сектору, їх заохочення і притягнення до дисциплінарної відповідальності.

       8.4. Бере участь у підготовці та роботі колегії районної державної адміністрації, нарад, семінарів при обговоренні питань, що належать до компетенції сектору.

       8.5. Підписує та візує документи в межах своєї компетенції.

       8.6. Може входити до складу колегії районної державної адміністрації.

       8.7. Веде облік, зберігання та використання документів з грифом "Для службового користування", а також контроль за дотриманням Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави.

       8.8. Розробляє Інструкцію з діловодства в районній державній адміністрації, готує проекти розпоряджень районної державної адміністрації про затвердження та внесення змін до неї.

       8.9. Здійснює візування зворотних сторінок кожного аркуша проектів розпоряджень районної державної адміністрації,  наказів керівника апарату районної державної адміністрації шляхом проставляння підпису та дати візування.

       8.10. Несе персональну відповідальність за використання та зберігання печаток без зображення Державного Герба України ("Сектор документообігу і контролю" та "Канцелярія").

       8.11. Складає проект номенклатури справ апарату районної державної адміністрації і подає на затвердження за встановленим порядком, забезпечує контроль за оформленням справ і документів відповідно до затвердженої номенклатури.

       8.12. Здійснює оформлення, облік і зберігання протягом установленого строку розпоряджень районної державної адміністрації, наказів керівника апарату районної державної адміністрації, готує і здає справи в архівний відділ районної державної адміністрації.

8.13. Може брати участь у засіданнях виконкомів органів місцевого самоврядування.

8.14. Розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи сектору.

8.15. Забезпечує додержання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку.

8.16. Організовує взаємодію зі структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань, які віднесені до компетенції сектору

       8.17. Готує щоквартально керівнику апарату районної державної адміністрації інформацію про роботу з документообігу.

       8.18.   На посаду завідувача сектору призначається  особа, яка має ступінь вищої освіти не нижче магістра та вільно володіє державною мовою; досвід роботи  на посадах за фахом державної служби " Б " чи "В", або досвід служби в органах  місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше 1 року .

       8.19. Головний спеціаліст з контролю сектору призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату районної державної адміністрації згідно  чинного законодавства про державну службу; має вищу освіту не нижче молодшого бакалавра або бакалавра, вільне володіння державною мовою.

8.20. У разі відпустки, відрядження чи тривалої відсутності завідувача сектору його повноваження виконує головний спеціаліст з контролю сектору.

 

 

 

 

 

Начальник загального відділу

апарату районної державної

адміністрації                                                                  Марія Мищак
Важлива інформація!

На підтримку українських лікарів!
Держпродспоживслужба інформує!
До уваги громадян! Контакти сімейних лікарів!

Важливо!
Актуально!
 
Захистимо Україну разом!

 

ГЕРОЇ  НЕ  ВМИРАЮТЬ!

 

До відома громадськості!

 Інформаційно-навчальні ролики «Знай своє право на землю»

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2814/pravo-na-zemlyu.jpg

 

 

Долинщина запрошує!
"Гаряча лінія"

w256h2561387214964phone2_1_orig.png(03477)2-70-68 - "Гаряча лінія" голови районної державної адміністрації

 

(03477)-2-53-07, та 2-53-06 - телефон «гарячої лінії» управління соціального захисту населення районної державної адміністрації діє з питань надання житлових субсидій.

 

2-53-05 - Робоча група з питання реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати

 

Повідомлення про корупцію

Информация-по-остойчивости.jpgВідомості про прояви та вчинення корупційних дії уповноваженими особами на виконання функцій держави у Долинській районній державній адміністрації надсилати на електронну адресу: ZPKRDA@i.ua або повідомляти за номером телефону (03477)27064

Уповноважена особа: Біда Ірина Олегівна.

ОФІЦІЙНІ САЙТИ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області