6 Липень 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація

КОРИСНІ ЛІНКИ

Долинська районна рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/v_maks.jpg 

Долинська міська рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/dolyna.jpg 

Долинська центральна районна бібліотека  

LibLOGO 

Долинська центральна районна лікарня

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/101.jpg

 

Долинський будинок дитячої та юнацької творчості

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/f2.jpg

 

 

 

 

Державна підтримка енергозбереження

  

 

 

 

 

 

 

Створюйте ОСББ та долучайтеся до державної програми з енергоефективності! (відеоролик)

 

 

 

 

 

 

Допомога внутрішньо переміщеним особам та постраждалим, які опинились у складних життєвих обставинах


. На головну

 

УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Від  30.01.2020                      м. Долина               №14

 

Про затвердження Положення про

сектор організаційної роботи апарату

районної державної адміністрації

 

Відповідно до статей6, 39, 41, 44 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 №887 “Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації”, розпорядження районної державної адміністрації від 26.11.2019 №267Про затвердження структури районної державної адміністрації:

1. Затвердити Положення про сектор організаційної роботи апарату районної державної адміністрації, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження районної державної адміністрації 10.12.2018 № 405 «Про затвердження Положення про відділ організаційної роботи апарату районної державної адміністрації» з 01.02.2020 року.

3. Пункт 1 розпорядження набуває чинності з 01.02.2020 року.

4. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – сектор організаційної роботи апарату районної державної адміністрації.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Ірину Мацалак.

 

Голова районної

державної адміністрації                                                    Віктор Лаврик

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження районної

державної адміністрації

30.01.2020№14

 

Положення

 про сектор організаційної роботи апарату районної державної адміністрації

 

1. Сектор організаційної роботи апарату районної державної адміністрації (далі – сектор) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до складу апарату районної державної адміністрації і забезпечує виконання покладених на нього завдань.

 

       2. Сектор підпорядковується голові районної державної адміністрації та керівнику апарату районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний управлінню з організаційної роботи обласної державної адміністрації.

 

       3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами керівника апарату районної державної адміністрації, а також  цим Положенням.

 

4. Основними завданнями сектору є організаційне забезпечення діяльності районної державної адміністрації.

 

       5. Сектор організаційної роботи апарату районної державної адміністрації відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання: 

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує взаємодію районної державної адміністрації з районною та місцевими радами, їх виконавчими комітетами;

3) здійснює організаційне забезпечення і бере участь в засіданнях колегій районної державної адміністрації, а також розширених нарадах, що проводяться головою або першим заступником голови районної державної адміністрації, оформляє відповідні протоколи;

4) щомісячно і щотижнево готує плани основних організаційних заходів, що проводяться в районі;

5) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, установ, організацій з питань, що входять до компетенції сектору;

6) готує проекти розпоряджень районної державної адміністрації та проекти наказів керівника апарату районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції сектору, здійснює контроль за їх виконанням;

7) бере участь в заходах з відзначення пам’ятних дат та інших визначних подій.

8) надає методичну і практичну допомогу в організації роботи виконкомів місцевих рад, органів місцевого самоврядування та громадської самоорганізації населення;

9) вивчає стан роботи, дотримання виконавської дисципліни у відділах та управліннях районної державної адміністрації, виконкомах місцевих рад,  надає практичну допомогу на місцях;

10) бере участь в засіданнях виконавчих комітетів місцевих рад, інших заходах, що проводяться на місцях;

11) здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення заходів щодо підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів та голів місцевих рад, всеукраїнських і місцевих референдумів, надає допомогу виборчим комісіям та органам місцевого самоврядування згідно з чинним законодавством;

12) готує проекти перспективних (річних) та квартальних планів роботи районної державної адміністрації за пропозиціями структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, організацій і установ району, разом з іншими відділами і управліннями здійснює контроль за їх виконанням;

13) готує щорічні звіти голови районної державної адміністрації та звіти про виконання делегованих районною радою повноважень;

14) відповідно до плану-графіка обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій скеровує на навчання голів, секретарів, бухгалтерів та землевпорядників місцевих рад;

15) здійснює заходи щодо сприяння проведення децентралізації влади на території району.

 

6. Сектор організаційної роботи апарату районної державної адміністрації для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій району, незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати за згодою керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації спеціалістів, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян з метою підготовки проектів нормативно - правових актів та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться сектором відповідно до покладених на нього завдань;

3) вносити на розгляд керівництва районної державної адміністрації проекти розпоряджень та наказів, плани заходів, доповідні записки та інформації з питань, що належать до компетенції сектору;

4) за дорученням керівництва районної державної адміністрації брати участь у нарадах, семінарах, засіданнях колегії районної державної адміністрації, засіданнях виконавчих комітетів місцевих рад;

5) використовувати електронні системи зв’язку і комунікацій районної державної адміністрації;

6) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції сектору.

 

7. Сектор організаційної роботи апарату районної державної адміністрації в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо термінів, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

8. Сектор організаційної роботи апарату районної державної адміністрації очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником державної служби відповідно до законодавства про державну службу за погодженням з обласною державною адміністрацією.

8.1. Кваліфікаційні вимоги до завідувача сектору організаційної роботи апарату районної державної адміністрації: вільне володіння державною мовою, вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче магістра. Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності не менше одного року;

8.2. Кваліфікаційні вимоги до головного спеціаліста сектору організаційної роботи апарату районної державної адміністрації: вільне володіння державною мовою, вища освіта професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра. Без вимог до стажу роботи;

8.3.  На час відсутності завідувача сектору організаційної роботи апарату районної державної адміністрації з поважних причин (відпустка, хвороба, тощо) його обов’язки виконує головний спеціаліст сектору організаційної роботи апарату районної державної адміністрації.

 

 

9. Завідувач сектору організаційної роботи апарату районної державної адміністрації:

1) здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у секторі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про сектор;

3) подає на затвердження керівнику державної служби посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов’язки між ними;

4)планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) вживає заходів для удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;

6) звітує перед керівництвом районної державної адміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектору та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

11) забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

12) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників сектору;

13) подає керівникові державної служби пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців сектору, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

14) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

 

10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору організаційної роботи апарату районної державної адміністрації визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

 

 

 

 

Начальник відділу організаційної роботи

апарату районної державної адміністрації                           Марина Лазорко
Важлива інформація!

На підтримку українських лікарів!
Держпродспоживслужба інформує!
До уваги громадян! Контакти сімейних лікарів!

Важливо!
Актуально!
 
Захистимо Україну разом!

 

ГЕРОЇ  НЕ  ВМИРАЮТЬ!

 

До відома громадськості!

 Інформаційно-навчальні ролики «Знай своє право на землю»

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2814/pravo-na-zemlyu.jpg

 

 

Долинщина запрошує!
"Гаряча лінія"

w256h2561387214964phone2_1_orig.png(03477)2-70-68 - "Гаряча лінія" голови районної державної адміністрації

 

(03477)-2-53-07, та 2-53-06 - телефон «гарячої лінії» управління соціального захисту населення районної державної адміністрації діє з питань надання житлових субсидій.

 

2-53-05 - Робоча група з питання реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати

 

Повідомлення про корупцію

Информация-по-остойчивости.jpgВідомості про прояви та вчинення корупційних дії уповноваженими особами на виконання функцій держави у Долинській районній державній адміністрації надсилати на електронну адресу: ZPKRDA@i.ua або повідомляти за номером телефону (03477)27064

Уповноважена особа: Біда Ірина Олегівна.

ОФІЦІЙНІ САЙТИ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області