6 Липень 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація

КОРИСНІ ЛІНКИ

Долинська районна рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/v_maks.jpg 

Долинська міська рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/dolyna.jpg 

Долинська центральна районна бібліотека  

LibLOGO 

Долинська центральна районна лікарня

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/101.jpg

 

Долинський будинок дитячої та юнацької творчості

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/f2.jpg

 

 

 

 

Державна підтримка енергозбереження

  

 

 

 

 

 

 

Створюйте ОСББ та долучайтеся до державної програми з енергоефективності! (відеоролик)

 

 

 

 

 

 

Допомога внутрішньо переміщеним особам та постраждалим, які опинились у складних життєвих обставинах


. На головну

 

УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 30.01.2020                 м. Долина             №15

 

 

Про затвердження Положення про відділ

містобудування, архітектури та будівництва

Долинської районної державної адміністрації 

 

      

          Відповідно до статей 6, 20, 41, 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України  «Про архітектурну діяльність», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», на виконання розпорядження районної державної адміністрації від 26.11.2019 №267 «Про затвердження структури районної державної адміністрації»:

1. Затвердити Положення про відділ містобудування, архітектури та будівництва  Долинської районної державної адміністрації у новій редакції (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність з 01.02.2020 розпорядження   районної державної адміністрації від 13.09.2019 №205 «Про затвердження Положення про відділ містобудування та архітектури районної державної адміністрації», від 05.04.2016 №101 «Про затвердження Положення про відділ регіонального розвитку та будівництва районної державної адміністрації».

3. Ввести в дію Положення про відділ містобудування, архітектури та будівництва  Долинської районної державної адміністрації з 01.02.2020.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Михайла Дидяка.

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                         Віктор Лаврик 

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження районної

державної адміністрації

30.01.2020 №15

 

 

Положення

про вiддiл мiстобудування, архітектури та будівництва

Долинської районної державної адмiнiстрацiї

 

1.Вiддiл мiстобудування,  архітектури та будівництва Долинської районної державної адмiнiстрацiї (далi - вiддiл) утворюється головою районної державної адміністрації, є структурним підрозділом районної державної адміністрації, та в межах Долинського району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

 

2.Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації, керівнику державної служби, а також пiдзвiтний i пiдконтрольний департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації.

 

3.Вiддiл у своїй дiяльностi керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства розвитку громад та територій України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами начальника департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, а також положенням про відділ.

 

4.Основними завданнями відділу є:

4.1 Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території Долинського  району;

4.2 Забезпечення реалізації державної політики у галузі регіонального розвитку будівництва та будівельної індустрії на території району;

4.3 Виконання завдань з будівництва об'єктів житла, освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, культурно-побутового й іншого призначення, газифікації сільських населених пунктів та ефективного використання капітальних вкладень;

4.4 Сприяння впровадженню у будівництво прогресивних проектних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів;

4.5 Організація виконання державних програм, розроблення і реалізація регіональних програм соціально-економічного розвитку району, подання пропозицій проектів регіональних програм соціально-економічного розвитку району;

4.6 Виконання функцій управління у сфері будівництва об'єктів соціально-культурного призначення; координація діяльності відповідних структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також роботи підприємств, установ та організацій будівельної індустрії району;

4.7 Проведення інвестиційної політики у процесі проектування, бу­дівництва нових і реконструкції діючих об'єктів соціально-культурного призначення та здійснення контролю за їх будівництвом.

 

5.Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

5.1 Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства розвитку громад та територій України, наказів директора департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, рішень районної ради, прийнятих в межах її компетенції, розпоряджень обласної та районної державних адміністрацій та здійснює контроль за їх реалізацією;

5.2 Аналiзує стан мiстобудування на територiї району, органiзовує розроблення, проведення експертизи i забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планiв населених пунктiв та iншої мiстобудiвної документацiї;

5.3 Координує дiяльність суб'єктiв мiстобудування щодо комплексного розвитку територiй, забудови населених пунктiв на територiї району, полiпшення їх архiтектурного вигляду;

5.4 Забезпечує додержання законодавства у сферi мiстобудування та архiтектури, державних стандартiв, норм i правил, затвердженої мiстобудiвної документацiї, здiйснює контроль за їх реалiзацiєю;

5.5 Сприяє органам мiсцевого самоврядування у вирiшеннi питань соцiально-економiчного розвитку вiдповiдної територiї;

5.6 Веде облiк забезпеченостi мiстобудiвною документацiєю населених пунктiв на територiї району, вносить пропозицiї мiсцевим радам щодо необхiдностi розроблення та коригування генеральних планiв населених пунктiв та iншої мiстобудiвної документацiї;

5.7 Розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозицiї суб'єктiв мiстобудування щодо визначення територiй, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для мiстобудiвних потреб згiдно з мiстобудiвною документацiєю,  забезпечує контроль за використанням i забудовою зазначених територiй, а також можливiсть провадження на них запланованої мiстобудiвної дiяльностi;

5.8 Розробляє i подає виконавчим органам селищної, сільських рад району пропозицiї щодо розмiщення, будiвництва житлово-цивiльних, комунальних, промислових та iнших об'єктiв, створення iнженерно-транспортної iнфраструктури, виробництва будiвельних матерiалiв, виробiв i конструкцiй;

5.9 Координує на територiї району виконання науково-дослiдних i проектно-вишукувальних робiт у сферi мiстобудування;

5.10 Надає забудовникам необхiдну документацiю на будiвництво та реконструкцiю iндивiдуальних житлових будинкiв i господарських будiвель в населених пунктах на територiї району;

5.11 Органiзовує ведення мiстобудiвного кадастру населених пунктiв на територiї району;

5.12 Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

5.13 Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень i скарг юридичних і фізичних осіб з питань, що належать до його компетенцiї, та вживає вiдповiдних заходiв;

5.14 Контролює дiяльнiсть виконавчих органiв сільських та селищної рад з питань мiстобудування та архiтектури в межах повноважень, передбачених пiдпунктом "б" частини першої статтi 31 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

5.15 Бере участь у здiйсненнi державного контролю за використанням земель, визначених для мiстобудiвних потреб;

5.16 Координує в межах своєї компетенцiї дiяльнiсть пiдприємств, установ та органiзацiй, якi виконують роботи з пiдготовки i комплектування вихiдних даних на проектування, надають iншi послуги у сферi мiстобудування та архiтектури;

5.17 Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

5.18 Бере участь у реалізації державної політики у сфері будівництва та подає до районної державної адміністрації пропозиції з даних питань;

5.19 Вносить пропозиції до прогнозних показників соціально-економічного розвитку району;

5.20 Розробляє поточні й перспективні програми будівництва об'єктів соціально-культурного призначення району;

5.21 Забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

5.22 Розробляє на основі пропозицій управлінь, відділів, інших підрозділів районної державної адміністрації поточні й перспективні програми капітального будівництва, складає переліки проектів будов, титульні списки будов та проектно-розвідувальних робіт і подає їх на затвердження в установленому порядку;

5.23 Розміщує замовлення на проектно-розвідувальні роботи, укладає з проектними і розвідувальними організаціями угоди на розробку проектно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом;

5.24 Здійснює передачу в установлені терміни проектним або розвідувальним організаціям завдань на проектування, вихідних даних та інших документів, необхідних для виконання проектних і розвідувальних робіт з розробки проектно-кошторисної документації;

5.25 Приймає і перевіряє комплектність та якість одержаної від проектних або розвідувальних організацій проектно-кошторисної та іншої документації;

5.26 Забезпечує в установленому порядку проведення державної експертизи цієї документації, її погодження, затвердження та передачу будівельним організаціям;

5.27 Розміщує замовлення на капітальне будівництво (складає прото­коли намірів, проводить торги), укладає з будівельними організаціями відповідні угоди, разом з підрядними організаціями визначає і погоджує ціни на будівництво об'єктів відповідно до діючих нормативних актів;

5.28 Забезпечує реєстрацію в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, відповідальних інженерно-технічних працівників, що здійснюють технічний нагляд за будівництвом, одержує дозвіл на виконання будівельно-монтажних робіт;

5.29 Здійснює технічний нагляд за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів та якістю виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам;

5.30 Забезпечує виконання пусконалагоджувальних робіт і підготовку об'єктів до експлуатації;

5.31 Бере участь у створенні та роботі комісій з попередньої перевірки будівельної готовності об'єктів для пред'явлення їх державній приймальній комісії;

5.32 Пред'являє державній приймальній комісії завершені будівництвом і підготовлені до експлуатації об'єкти, забезпечує комісію необхідними для роботи документами, бере участь у її роботі;

5.33 Передає завершені будівництвом та введені в дію об'єкти підприємствам та організаціям, на які покладено їх експлуатацію;

5.34 Перевіряє пред'явлені до оплати документи підрядних, поста­чальних, проектних, розвідувальних та інших організацій щодо відповід­ності виконаних робіт, поставки продукції та надання послуг;

5.35 Приймає від підрядника згідно з актом законсервовані або припинені будівництвом об'єкти і вживає заходів для їх збереження, вносить інвесторам пропозиції щодо подальшого використання об'єктів незавершеного будівництва;

5.36 Надає на договірних засадах за погодженням з головою районної державної адміністрації послуги замовника підприємствам і організаціям, незалежно від форм власності, та окремим громадянам;

5.37 В межах своєї компетенції координує роботу будівельних органі­зацій, підприємств будівельної індустрії та промисловості будівельних матеріалів;

5.38 Готує на розгляд районної державної адміністрації пропозиції з питань розвитку будівельного комплексу району щодо фінансування будов за рахунок пайових коштів та інших нетрадиційних джерел;

5.39 Готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району і подає їх на розгляд районної державної адміністрації;

5.40 Розробляє проекти розпоряджень районної державної адміністрації, щодо затвердження планів капіталовкладень та внесення змін до них;

5.41 Аналізує і подає пропозиції відповідним районним службам щодо енергозбереження на підприємствах будіндустрії та промбудматеріалів;

5.42 Сприяє залученню інвестицій у галузі будівництва та будіндустрії;

5.43 Вносить районній державній адміністрації пропозиції про створення підприємств для виготовлення обладнання, будівельних матеріа­лів і виробів, проведення будівельних, монтажних, пусконалагоджу­вальних робіт;

 

5.44 Бере участь у розробленні проектів розпоряджень районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

5.45 Бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

5.46 Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

5.47 Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

5.48 Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

5.49 Надає будівельні паспорти, містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок, паспорти прив’язки тимчасових споруди для провадження підприємницької діяльності  та малих архітектурних форм інші вихідні дані  на проектування об’єктів архітектури  для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, благоустрою території у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

5.50 Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

5.51 Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

5.52 Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

5.53 Забезпечує захист персональних даних;

5.54 Здійснює інші передбачені законодавством повноваження.

 

6.Вiддiл для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

6.1 Скликати в установленому порядку наради, проводити семiнари з питань, що належать до його компетенцiї;

6.2 Залучати спецiалiстiв iнших структурних пiдроздiлiв районної державної адміністрації, пiдприємств, установ та органiзацiй, об'єднань громадян (за погодженням з їхнiми керiвниками) для розгляду питань, що належать до його компетенцiї;

6.3 Одержувати в установленому порядку вiд iнших структурних пiдроздiлiв районної державної адміністрації, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй iнформацiю, документи, iншi матерiали, а вiд мiсцевих органiв державної статистики - безоплатно статистичнi данi, необхiднi для виконання покладених на нього завдань;

6.4 Подавати вiдповiдним органам виконавчої влади пропозицiї щодо зупинення топографо-геодезичних та iнженерно-геологiчних робiт, якi виконуються з порушенням державних стандартiв, норм i правил.

6.5 Надавати адміністративні послуги;

6.6 Залучати, у тому числі на договірних засадах, вчених та спеціалістів для опрацьовування стратегії, цільових та комплексних програм розвитку галузей економіки, віднесених до його компетенції, інших проблемних питань;

 

6.7 Організовувати в межах своєї компетенції перевірки підприємств та організацій будівельного комплексу з питань виконання нормативних документів, розпоряджень районної державної адміністрації.

 

7. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

8. Відділ маєпечатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

8.1 Вiддiл очолює начальник, який призначається на посаду та звiльняється з посади керівником державної служби згідно Закону України «Про державну службу» за погодженням з департаментом будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації. Начальник вiддiлу за посадою є головним архiтектором району.

8.2 На посаду начальника відділу призначається особа, яка має ступінь вищої освіти не нижче магістра та вільно володіє державною мовою; досвід роботи на посадах за фахом державної служби «Б» чи «В», або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше 1 року та стаж  роботи за фахом роботи у сфері містобудування та архітектури не менше 5 років.

8.3 На період відсутності з поважних причин (відпустка, хвороба тощо) начальника відділу містобудування, архітектури та будівництва районної державної адміністрації  його обов’язки виконує головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури та будівництва.

8.4 Головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури та будівництва районної  державної адміністрації призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату районної державної адміністрації згідно чинного законодавства про державну службу.

8.5 На посаду головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури та будівництва  призначається особа, яка має вищу освіту молодшого бакалавра, бакалавра та вільно володіє державною мовою.

 

9.Начальник вiддiлу:

9.1 Здійснює керівництво відділу, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

9.2 Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;

9.3 Подає на затвердження посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

9.4 Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

9.5 Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

9.6 Звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

9.7 Може входити до складу колегії відповідної районної державної адміністрації;

9.8 Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

9.9 Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

9.10 Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями — за дорученням керівництва відповідної районної державної адміністрації;

9.11 Видає у межах своїх повноважень накази про затвердження містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок для проектування об’єктів будівництва, організовує контроль за їх виконанням;

9.12 Подає керівнику державної служби районної державної адміністрації пропозиції щодо:

призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9.13 Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

9.14 Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

9.15 Здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

10.На відділ покладено виконання функцій Служби містобудівного кадастру:

10.1 Інформаційне забезпечення суб’єктів містобудівної діяльності на території Долинського району;

10.2 Проведення моніторингу динамічних процесів у складі, стані і характеристиці об’єктів;

10.3 Організація захисту інформації містобудівного кадастру від природних, техногенних і кримінальних загроз, запобігання можливим порушенням встановленого порядку обробки та використання інформації.

 

11.Для розгляду мiстобудiвних, архiтектурних та iнженерних проектних рiшень об'єктiв архiтектури або (в разi необхiдностi) основних положень архiтектурно-планувальних завдань при вiддiлi утворюється архiтектурно-мiстобудiвна рада.

Архiтектурно-мiстобудiвнарада провадить свою дiяльнiсть вiдповiдно до Типового положення про архiтектурно-мiстобудiвну раду, затвердженого Мінрегіоном України.

 

12.Вiддiл утримується за рахунок коштiв державного бюджету.

Граничну чисельнiсть, фонд оплати працi працiвникiв вiддiлу в межах видiлених асигнувань визначає голова районної держадмiнiстрацiї.

 

 

Начальник

відділу містобудування та архітектури

районної державної адміністрації                                            Іван Угриновський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Важлива інформація!

На підтримку українських лікарів!
Держпродспоживслужба інформує!
До уваги громадян! Контакти сімейних лікарів!

Важливо!
Актуально!
 
Захистимо Україну разом!

 

ГЕРОЇ  НЕ  ВМИРАЮТЬ!

 

До відома громадськості!

 Інформаційно-навчальні ролики «Знай своє право на землю»

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2814/pravo-na-zemlyu.jpg

 

 

Долинщина запрошує!
"Гаряча лінія"

w256h2561387214964phone2_1_orig.png(03477)2-70-68 - "Гаряча лінія" голови районної державної адміністрації

 

(03477)-2-53-07, та 2-53-06 - телефон «гарячої лінії» управління соціального захисту населення районної державної адміністрації діє з питань надання житлових субсидій.

 

2-53-05 - Робоча група з питання реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати

 

Повідомлення про корупцію

Информация-по-остойчивости.jpgВідомості про прояви та вчинення корупційних дії уповноваженими особами на виконання функцій держави у Долинській районній державній адміністрації надсилати на електронну адресу: ZPKRDA@i.ua або повідомляти за номером телефону (03477)27064

Уповноважена особа: Біда Ірина Олегівна.

ОФІЦІЙНІ САЙТИ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області