6 Липень 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація

КОРИСНІ ЛІНКИ

Долинська районна рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/v_maks.jpg 

Долинська міська рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/dolyna.jpg 

Долинська центральна районна бібліотека  

LibLOGO 

Долинська центральна районна лікарня

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/101.jpg

 

Долинський будинок дитячої та юнацької творчості

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/f2.jpg

 

 

 

 

Державна підтримка енергозбереження

  

 

 

 

 

 

 

Створюйте ОСББ та долучайтеся до державної програми з енергоефективності! (відеоролик)

 

 

 

 

 

 

Допомога внутрішньо переміщеним особам та постраждалим, які опинились у складних життєвих обставинах


. На головну

 

УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 30.01.2020                 м. Долина             №16

 

Про затвердження Положення

про сектор правового забезпечення

Долинської районної державної

адміністрації

 

 

Відповідно до статей 6, 39, 41, 44 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, постанов Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 № 887 “Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації”, від 26.11.2008 № 1040 “Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації”, розпорядження районної державної адміністрації від 26.11.2019 № 267 “Про затвердження структури районної державної адміністрації”:

1. Затвердити Положення про сектор правового забезпечення Долинської районної державної адміністрації, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження районної державної адміністрації від 03.10.2018 № 317 “Про затвердження Положення про юридичний відділ апарату Долинської районної державної адміністрації” з 01.02.2020 року.

3. Пункт 1 розпорядження набуває чинності з 01.02.2020 року.

4. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – сектор правового забезпечення районної державної адміністрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою..

 

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                            Віктор Лаврик

 

 

 

 

 

Затверджено

розпорядження районної

державної адміністрації

30.01.2020 №16

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор правового забезпечення

Долинської районної державної адміністрації

 

1. Сектор правового забезпечення Долинської районної державної адміністрації (далі – Сектор) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації для правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації, забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

2. Сектор правового забезпечення районної державної адміністрації підпорядковується голові районної державної адміністрації, а з питань організації роботи апарату районної державної адміністрації - керівнику апарату районної державної адміністрації.

3. У своїй діяльності сектор керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Регламентом районної державної адміністрації, розпорядженнями районної та обласної державних адміністрацій, іншими нормативно - правовими актами та цим Положенням.

З питань організації та проведення правової роботи Сектор керується актами Міністерства юстиції України.

4. Основними завданнями Сектору єорганізація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативно - правових актів районною державною адміністрацією, керівниками та працівниками її структурних підрозділів під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів районної державної адміністрації в судах, організація належного розгляду звернень громадян.

5. Видання нормативно - правового акта, а також подання проекту такого акта районній державній адміністрації для його прийняття чи погодження без попереднього розгляду та погодження з Сектором не допускається.

6. Пропозиції Сектору щодо приведення нормативно - правових актів та інших документів районної державної адміністрації у відповідність із законодавством є обов’язковими для розгляду керівництвом районної державної адміністрації.

У разі неврахування пропозицій Сектору або часткового їх врахування, Сектор подає голові районної державної адміністрації письмовий висновок до проекту акта.

7. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики, правильного застосування законодавства в районній державній адміністрації, здійснює правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, у представленні інтересів районної державної адміністрації в судах;

2) розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації;

3) перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів розпоряджень та інших актів, що подаються на підпис голові районної державної адміністрації, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

4)проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами районної державної адміністрації, за результатами якої готує висновки, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.

Тривалість  правової  експертизи зазначених проектів допускається до 2 робочих днів;

5) проводить гендерно – правову експертизу проектів нормативно – правових актів районної державної адміністрації, які підлягають державній реєстрації, за результатами якої готує висновки;

6) проводить антидискримінаційну експертизу проектів нормативно – правових актів районної державної адміністрації, які підлягають державній реєстрації, за результатами якої готує висновки;

7) переглядає разом із структурними підрозділами районної державної адміністрації нормативно - правові акти та інші документи з питань, що належать до їх компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

8) інформує голову районної державної адміністрації про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно - правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

9) вносить керівництву районної державної адміністрації, керівнику апарату районної державної адміністрації пропозиції щодо подання нормативно– правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін’юстом;

10) організовує роботу, пов’язану з укладанням договорів ( контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів районної державної адміністрації, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

11) організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

12) аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності;

13) сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю;

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

15) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

16) забезпечує реєстрацію звернень громадян;

17) організовує особистий прийом громадян керівництвом районної державної адміністрації та виїзні прийоми у населені пункти району;

18) підготовка інформаційно - аналітичних матеріалів з питань роботи із зверненнями громадян;

19) здійснює контроль за виконанням управліннями та відділами районної державної адміністрації доручень голови, заступників, керівника апарату із розгляду та вирішення письмових і усних звернень громадян;

20) узагальнює статистичні дані із розгляду письмових та усних звернень громадян, факти порушення вимог Закону України Про звернення громадян;

21) аналізує характер звернень громадян, вивчає причини надходження повторних звернень у вищестоящі органи влади;

22) організовує облік звернень, що надійшли через “гарячу” телефонну лінію при районній державній адміністрації та контролює їх вирішення;

23) надає безоплатну первинну правову допомогу населенню, з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації;

24) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

25) спільно з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації аналізує рішення виконавчих комітетів рад;

26) разом із заінтересованими структурними підрозділами районної державної адміністрації узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд голові районної державної адміністрації та керівнику державного органу, уповноваженого приймати такі акти;

27) подає пропозиції голові районної державної адміністрації про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу);

28) вносить на розгляд голови районної державної адміністрації, пропозиції щодо вдосконалення правової роботи, вживає заходів щодо впровадження кращих форм і методів діяльності Сектору;

29) разом з керівництвом районної державної адміністрації визначає перспективну потребу в юридичних кадрах для здійснення належного правового забезпечення роботи, з метою досягнення ефективності діяльності;

30) здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників районної державної адміністрації, роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації;

31) забезпечує в установленому порядку представлення інтересів районної державної адміністрації в судах та інших органах.

8. Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) перевіряти дотримання законності структурними підрозділами районної державної адміністрації;

2) одержувати в установленому порядку для виконання покладених на нього завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали;

3) залучати за згодою керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації спеціалістів з метою підготовки проектів актів та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться Сектором відповідно до покладених на нього завдань;

4) інформувати голову районної державної адміністрації, керівника державної служби про покладення на Сектор обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу сектору необхідних матеріалів;

5) за дорученням керівництва районної державної адміністрації брати участь у нарадах та інших заходах під час обговорення питань, які мають відношення до правового забезпечення роботи районної державної адміністрації;

6) проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;

7) вимагати від керівників управлінь та відділів районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій матеріали (довідки, інформації) щодо результатів розгляду звернень громадян дотримання встановлених термінів;

8) знайомитись із станом роботи із зверненнями громадян у структурних підрозділах районної державної адміністрації, виконавчих комітетах місцевих рад та вимагати дотримання вимог нормативних документів;

9. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з апаратом, іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств і відомств в районі, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо термінів, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

10. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з юридичним департаментом обласної державної адміністрації.

11. На посаду завідувача призначаються повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та здобули ступінь вищої юридичної освіти не нижче магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорії “Б” чи “В” або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

12. Завідувач сектору:

1) забезпечує виконання завдань, покладених на Сектор;

2) здійснює контроль та координує діяльність юридичних служб структурних підрозділів районної державної адміністрації;

3) організовує роботу та здійснює керівництво діяльністю Сектором, розподіляє обов’язки;

4)планує роботу Сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) подає пропозиції керівнику державної служби щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно з чинним законодавством;

6) забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього службовогорозпорядку та виконавської дисципліни;

7) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про сектор правового забезпечення та керівнику державної служби - посадові інструкції працівників Сектору;

8) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Сектору;

9) бере участь у нарадах та засіданнях, що проводяться в районній державній адміністрації;

10) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на Сектор завдань;

11) представляє інтереси Сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

12) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

13. Працівники сектору призначаються на посаду та звільняються з посади керівником державної служби.

14. На посаду головного спеціаліста сектору призначаються повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та здобули ступінь вищої юридичної освіти бакалавра або молодшого бакалавра.

15. На час відсутності завідувача сектору з поважних причин (відпустка, лікарняний, тощо) його обов’язки виконує головний спеціаліст сектору.

16. Керівництво районної державної адміністрації створює умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників сектору, забезпечує їх окремими приміщеннями, телефонним та електронним зв’язком, сучасними комп’ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов’язків, нормативно - правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою інформаційно - правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.

17. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Сектору правового забезпечення районної державної адміністрації визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

 

 

Начальник юридичного відділу апарату

районної державної адміністрації                                              Лілія Григорів

 

 

 
Важлива інформація!

На підтримку українських лікарів!
Держпродспоживслужба інформує!
До уваги громадян! Контакти сімейних лікарів!

Важливо!
Актуально!
 
Захистимо Україну разом!

 

ГЕРОЇ  НЕ  ВМИРАЮТЬ!

 

До відома громадськості!

 Інформаційно-навчальні ролики «Знай своє право на землю»

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2814/pravo-na-zemlyu.jpg

 

 

Долинщина запрошує!
"Гаряча лінія"

w256h2561387214964phone2_1_orig.png(03477)2-70-68 - "Гаряча лінія" голови районної державної адміністрації

 

(03477)-2-53-07, та 2-53-06 - телефон «гарячої лінії» управління соціального захисту населення районної державної адміністрації діє з питань надання житлових субсидій.

 

2-53-05 - Робоча група з питання реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати

 

Повідомлення про корупцію

Информация-по-остойчивости.jpgВідомості про прояви та вчинення корупційних дії уповноваженими особами на виконання функцій держави у Долинській районній державній адміністрації надсилати на електронну адресу: ZPKRDA@i.ua або повідомляти за номером телефону (03477)27064

Уповноважена особа: Біда Ірина Олегівна.

ОФІЦІЙНІ САЙТИ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області