6 Липень 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація

КОРИСНІ ЛІНКИ

Долинська районна рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/v_maks.jpg 

Долинська міська рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/dolyna.jpg 

Долинська центральна районна бібліотека  

LibLOGO 

Долинська центральна районна лікарня

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/101.jpg

 

Долинський будинок дитячої та юнацької творчості

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/f2.jpg

 

 

 

 

Державна підтримка енергозбереження

  

 

 

 

 

 

 

Створюйте ОСББ та долучайтеся до державної програми з енергоефективності! (відеоролик)

 

 

 

 

 

 

Допомога внутрішньо переміщеним особам та постраждалим, які опинились у складних життєвих обставинах


. На головну

 

УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 30.01.2020                               м. Долина                                   №17

 

Про затвердження Положення про сектор

освіти Долинської районної державної адміністрації

 

Відповідно  до статей 6, 22, 39, 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України 26.09.2012 №887 "Про затвердження Типового положення  про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації" та на виконання розпорядження районної державної адміністрації 26.11.2019 №267 "Про затвердження структури районної державної адміністрації":

 

 1.Затвердити Положення  про сектор освіти районної державної адміністрації (додається).

 2.Визнати таким, що втратило чинність розпорядження районної державної адміністрації  27.04.2018  № 146 “Про затвердження Положення про управління освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації” з 01.02.2020.

 3. Пункт 1 цього розпорядження набирає чинності з 01.02.2020 року.

 4.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Михайла Дидяка.

 

Голова районної

державної адміністрації                                                               Віктор Лаврик

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

районної державної адміністрації

30.01.2020  №17

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СЕКТОР ОСВІТИ РАЙОННОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Сектор освіти районної державної адміністрації (далі – Сектор) утворюється головою районної державної адміністрації, є структурним підрозділом районної державної адміністрації, та в межах Долинського району забезпечує виконання покладених на Сектор завдань.

1.2. Сектор підпорядкований голові районної державної адміністрації,  підзвітне і підконтрольне Департаменту освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації.

1.3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», підзаконними актами з питань дошкільної, загальної, середньої, позашкільної освіти, указами і розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, рішеннями обласної та районної рад, а також цим Положенням.

 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

 

2.1. Забезпечує та реалізує державну політику у сфері освіти.

2.2. Організовує виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень обласної та районної державних адміністрацій, рішень районної ради та здійснює контроль за їх реалізацією.

2.3. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

2.4. Сприяє міжнародному співробітництву з питань освіти.

2.5. Вносить пропозиції щодо проєкту районного бюджету.

2.6. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.

2.7. Розробляє проєкти розпоряджень районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проєкти нормативно-правових актів з питань освіти.

2.8. Бере участь у розробленні проєктів розпоряджень районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

2.9. Бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх заслуховування на засіданні районної ради.

2.10. Бере участь у підготовці проєктів угод, договорів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

2.11. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

2.12. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

2.13. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

2.14. Постійно інформує населення про стан здійснення  визначених законом повноважень.

2.15. Здійснює повноваження делеговані органами місцевого самоврядування.

2.16. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

2.17. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

2.18. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

2.19. Забезпечує захист персональних даних.

2.20. Організовує роботу з проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання.

2.21. Розробляє річні плани роботи з кадрами, визначає щорічну та перспективну потребу в кадрах, формує замовлення та підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців та керівників підпорядкованих установ.

2.22. Впроваджує в практику освітні та наукові програми відродження і розвитку національної культури, традицій українського народу та національних меншин України.

2.23. Розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження працівників, веде відповідний облік.

2.24. Розробляє і подає на розгляд районної державної адміністрації пропозиції до проєктів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти.

2.25. Готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд районної державної адміністрації та департаменту освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації.

2.26. Здійснює в установленому порядку добір кадрів для Сектору, формує їх резерв, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення професійного рівня таких кадрів.

2.27. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації.

2.28. Забезпечує доступність дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти для дітей, які проживають на території підпорядкованій Долинській районної державної адміністрації.

2.29. Визначає потребу, розробляє пропозиції щодо розвитку та удосконалення мережі закладів освіти району.

2.30. Забезпечує розвиток освітнього, творчого, інтелектуального потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району.

2.31. Координує діяльність закладів освіти, що належать до сфери Сектору, організацію роботи з їх нормативного,  матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення.

2.32. Проводить атестацію педагогічних працівників та керівників закладів освіти району та оприлюднює результати атестації.

2.33. Забезпечує моніторинг у сфері освіти та інноваційної діяльності в районі, захист інтелектуальної власності.

2.34. Забезпечує у межах своїх повноважень розвиток різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей.

2.35. Вживає заходів для забезпечення закладами освіти належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, організовує їх навчально-методичне та інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації й розвитку творчості педагогічних працівників.

2.36. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної і мов національних меншин, створення належних умов для розвитку освіти національних меншин.

2.37. Формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документів про освіту.

2.38. Вживає заходів до захисту прав та інтересів неповнолітніх, у тому числі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що виховуються в сім’ях опікунів.

2.39. Сприяє відповідним підрозділам органів національної поліції та соціальним  службам у запобіганні дитячій бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх.

2.40. Створює умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

2.41. Сприяє розвитку діючих і створення нових форм науково-технічної, науково-технологічної та інноваційної діяльності у сфері освіти.

2.42. Здійснює контроль за додержанням Державних стандартів загальної середньої освіти, навчально-методичне керівництво та державне інспектування закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, незалежно від підпорядкування, типів і форми власності.

2.43. Готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти.

2.44. У межах своїх повноважень забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки

2.45. Здійснює інші повноваження у сфері освіти.

 

ІІІ. ПРАВА

 

Сектор має право:

3.1. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

3.3. Користуватись у встановленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

3.4. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів освіти району усіх типів і форм власності.

3.5. Скликати конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників закладів освіти району.

3.6. Представляти в установленому порядку інтереси Сектору в судових та інших органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

3.7. У межах своїх повноважень вести цільове листування з установами та організаціями з метою покращення освітнього процесу.

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

 

4.1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з директором департаменту освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації відповідно до законодавства про державну службу.

4.2. Завідувачем Сектору можуть бути громадяни України, які вільно володіють державною мовою та здобули ступінь вищої педагогічної освіти не нижче магістра (спеціаліста), з досвідом роботи на керівних посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше одного року.

4.3. Завідувач Сектору:

4.3.1. Здійснює керівництво Сектором, несе відповідальність за невиконання покладених на сектор завдань, дотримання антикорупційного законодавства, порушення вимог щодо забезпечення конфіденційності інформації та розголошення персональних даних працівників та інших осіб, які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.

4.3.2. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про Сектор.

4.3.3. Призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців сектору, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує та притягує до дисциплінарної відповідальності.

4.3.4. Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників сектору, які не є державними службовцями, їх заохочує та притягає до дисциплінарної відповідальності.

4.3.5. Затверджує посадові інструкції працівників Сектору та розподіляє обов’язки  між ними.

4.3.6. Планує роботу Сектора, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації.

4.3.7. Визначає обов’язки працівників Сектору та контролює їх виконання.

4.3.8. Формує кадровий резерв на працівників Сектору.

4.3.9. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Сектору.

4.3.10. Представляє Сектор у всіх установах, підприємствах, закладах з питань, що належить до його компетенції.

4.3.11. Звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на Сектор завдань та затверджених планів роботи.

4.3.12. Може входити до складу колегії районної державної адміністрації.

4.3.13. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань, що належать до компетенції Сектору та розробляє проекти відповідних рішень.

4.3.14. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

4.3.15. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту.

4.3.16. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Сектору в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

4.3.17. Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису Сектора.

4.3.18. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Сектора.

4.3.19. Забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

4.3.20. В межах своєї компетенції забезпечує збереження в Секторі інформації з обмеженим доступом.

4.3.21. Відповідає за виконання покладених на Сектор завдань з реалізації державної політики у сфері освіти.

4.3.22. Контролює дотримання вимог щодо захисту персональних даних, які обробляються у структурних підрозділах.

4.3.23. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством України.

4.4. Накази начальника Сектору, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, наказам Міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженням голів обласної та районної державних адміністрацій, рішенням районної ради, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, Департаментом освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації.

4.5. На посаду головного спеціаліста сектору призначаються повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та здобули ступінь вищої педагогічної освіти магістра або спеціаліста.

4.6. На час відсутності завідувача сектору з поважних причин (відпустка, лікарняний, тощо) його обов’язки виконує головний спеціаліст сектору.

4.7. Сектор має структурні підрозділи, які забезпечують діяльність закладів освіти району:

районний методичний кабінет Сектору освіти районної державної адміністрації;

господарська група Сектору освіти районної державної адміністрації;

централізована бухгалтерія Сектору освіти районної державної адміністрації;

логопедичний пункт Сектору освіти районної державної адміністрації.

4.8. Працівники Сектору виконують обов’язки відповідно до затверджених начальником Сектору посадових інструкцій.

4.9. При Секторі може створюватись колегія. Склад колегії затверджується розпорядженням районної державної адміністрації. Рішення колегії затверджуються наказами завідувача Сектору.

4.10. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

4.11. Сектор є бюджетною установою, утримується за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на утримання районної державної адміністрації.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

Штатний розпис та кошторис Сектору затверджує голова районної державної адміністрації за пропозицією завідувача Сектором.

4.12. Сектор є юридичною особою публічного права, правонаступником прав і зобов’язань відділу освіти управління освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного герба України із своїм найменуванням, штамп і бланк.

4.13. Сектор має право укладати договори за попереднім погодженням з районної державною адміністрацією.

 

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ СЕКТОРУ

 

5.1. Працівники Сектору несуть відповідальність за неналежне виконання, покладених цим Положенням, повноважень у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Повноваження Сектору розподіляються між працівниками сектору, завідувачем та закріплюються у посадових інструкціях.

5.2. За порушення трудової дисципліни працівники Сектору притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

 

VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

6.1. Ліквідація або реорганізація Сектору здійснюється за розпорядженням Долинської районної державної адміністрації. Майно, яке закріплене на балансі Сектору переходить на баланс правонаступника.

 

 

 

 

Начальник управління освіти,

молоді та спорту районної

державної адміністрації                                                                        Тарас Король

 

 

 

 
Важлива інформація!

На підтримку українських лікарів!
Держпродспоживслужба інформує!
До уваги громадян! Контакти сімейних лікарів!

Важливо!
Актуально!
 
Захистимо Україну разом!

 

ГЕРОЇ  НЕ  ВМИРАЮТЬ!

 

До відома громадськості!

 Інформаційно-навчальні ролики «Знай своє право на землю»

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2814/pravo-na-zemlyu.jpg

 

 

Долинщина запрошує!
"Гаряча лінія"

w256h2561387214964phone2_1_orig.png(03477)2-70-68 - "Гаряча лінія" голови районної державної адміністрації

 

(03477)-2-53-07, та 2-53-06 - телефон «гарячої лінії» управління соціального захисту населення районної державної адміністрації діє з питань надання житлових субсидій.

 

2-53-05 - Робоча група з питання реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати

 

Повідомлення про корупцію

Информация-по-остойчивости.jpgВідомості про прояви та вчинення корупційних дії уповноваженими особами на виконання функцій держави у Долинській районній державній адміністрації надсилати на електронну адресу: ZPKRDA@i.ua або повідомляти за номером телефону (03477)27064

Уповноважена особа: Біда Ірина Олегівна.

ОФІЦІЙНІ САЙТИ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області