6 Липень 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація

КОРИСНІ ЛІНКИ

Долинська районна рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/v_maks.jpg 

Долинська міська рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/dolyna.jpg 

Долинська центральна районна бібліотека  

LibLOGO 

Долинська центральна районна лікарня

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/101.jpg

 

Долинський будинок дитячої та юнацької творчості

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/f2.jpg

 

 

 

 

Державна підтримка енергозбереження

  

 

 

 

 

 

 

Створюйте ОСББ та долучайтеся до державної програми з енергоефективності! (відеоролик)

 

 

 

 

 

 

Допомога внутрішньо переміщеним особам та постраждалим, які опинились у складних життєвих обставинах


. На головну

 

 

УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від    31.01.2020                                    м. Долина                           №20

 

 

Про затвердження Положення

про відділ фінансів Долинської

районної державної адміністрації

 

 

 

 

       Керуючись статтями 6, 39, 41, 44 до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанов Кабінету Міністрів України від 20.05. 2013 № 348 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ з питань фінансів обласної, Київської міської та Севастопольської міської, районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації», від 26.09.2012 № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації» та розпорядження районної державної адміністрації від 26.11.2019 №267 «Про затвердження структури районної державної адміністрації»:

1.   Затвердити Положення про відділ фінансів Долинської районної державної адміністрації, яке набуває чинності з 01.02.2020 року, що додається.

2.   Визнати таким, що втратило чинність розпорядження районної державної адміністрації від 26.11.2018 №380 «Про затвердження Положення про фінансове управління Долинської районної державної адміністрації» з 01.02.2020 року.

3.   Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на відділ фінансів Долинської районної державної адміністрації.

4.   Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                            Віктор Лаврик

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                      розпорядження районної

                                                      державної адміністрації

                                                      31.01.2020    № 20

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ фінансів Долинської районної державної адміністрації

 

1. Відділ фінансів Долинської районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу.

2. Відділ підпорядковується голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Бюджетним Кодексом України, наказами Міністерства фінансів України, департаменту фінансів обласної державної адміністрації, розпорядженнями обласної і районної державних адміністрацій, рішеннями і розпорядженнями районної ради, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями відділу є:

забезпечення реалізації державної бюджетної політики в районі;

розроблення в установленому порядку проекту районного бюджету;

       підготовка розрахунків до проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання таких документів на розгляд районної державної адміністрації;

       забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;

проведення разом з іншими структурними підрозділами аналізу фінансово-економічного стану району, перспектив його подальшого розвитку;

       розроблення пропозицій з удосконаленням методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

       здійсненням контролю за дотриманням підприємствами, установами і організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;

       здійснення загальної організації та управління виконанням районного бюджету, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

5. Відділвідповідно до повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України, розпоряджень обласної і районної державних адміністрацій, департаменту фінансів обласної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги відповідно до законодавства;

4) готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку в межах району;

5) аналізує в межах повноважень стан і тенденції соціально-економічного і культурного розвитку району та вживає заходів до усунення недоліків;

6) готує пропозиції стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання проекту районного бюджету;

7) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

8) бере участь у:

підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації;

підготовці балансу фінансових ресурсів району;

9) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

10) розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

11) визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

12) проводить під час складання і розгляду проекту районного бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо  відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

13)  приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції щодо проекту районного бюджету перед його поданням на розгляд районної державної адміністрації;

14) організовує роботу з підготовки проекту районного бюджету, визначає за дорученням керівництва районної державної адміністрації  порядок і строки подання структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських рад матеріалів для підготовки проектів районного бюджету; складає проект районного бюджету та прогноз на наступні за плановим два бюджетні періоди;  готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для реалізації спільних проектів та  подає їх на розгляд керівництву районної державної адміністрації;

15) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

16) складає і затверджує тимчасовий розпис районного бюджету та розпис районного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису районного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність такого розпису встановленим бюджетним призначенням;

17) погоджує паспорти бюджетних програм;

18) проводить в установленому порядку розрахунки між районним бюджетом та державним, обласним бюджетами, бюджетами місцевого самоврядування;

19) перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

20) погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів районної державної адміністрації;

21) здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз стану надходження доходів до районного  бюджету;

22) організовує виконання районного бюджету, забезпечує разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, Долинським управлінням головного управління державної фіскальної служби в Івано-Франківській області, управлінням Державної казначейської служби України у Долинському районі Івано-Франківської області надходження доходів до районного бюджету та вжиття заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

23) забезпечує захист фінансових інтересів держави;

24) готує і подає районній раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до такого бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів районного бюджету;

25) проводить моніторинг змін, що вносяться до районного бюджету;

26) за рішенням районної ради розміщує тимчасово вільні кошти районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків;

27) інформує керівництво районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період та подає їм на розгляд річний та квартальний звіти про виконання районного бюджету;

28) розглядає звернення щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;

29) проводить на основі статистичної, фінансової та бюджетної звітності прогнозні розрахунки аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки району, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

30) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

31) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

32) готує (бере участь у підготовці) у межах своїх повноважень проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;

33) бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури районної державної адміністрації, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання районної державної адміністрації та здійснює контроль за витрачанням таких коштів;

34) здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо районних бюджетів на всіх стадіях бюджетного процесу;

35) застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

36) приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо:

зупинення операцій з бюджетними коштами;

призупинення бюджетних асигнувань;

зменшення бюджетних асигнувань;

повернення бюджетних коштів до районного бюджету;

безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;

37) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

38) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

39) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

40) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

41) організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

42) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

43) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

44) забезпечує захист персональних даних;

45) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління ;

46) здійснює інші передбачені законом повноваження.

6. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання;

2) залучати фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції управління;

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у галузі фінансів;

4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради та проводити семінари, конференції з питань, що належать до його компетенції.

7. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів .

8. Відділочолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу та за погодженням з департаментом фінансів обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

9. На посаду начальника відділу фінансів районної державної адміністрації призначаються повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В», або досвід служби в органах місцевого самоврядування, досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше одного року.

10. Начальник відділу фінансів:

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в відділі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;

3) затверджує положення про сектори, посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділзавдань та затверджених планів роботи;

7) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

8) представляє інтереси відділу фінансів у відносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

9) видає у межах своїх повноважень накази, організовує здійснення контролю за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

10) подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

11) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису відділу;

12) затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

13) здійснює добір кадрів працівників відділу;

14) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

15) призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорії Б і В;

16) присвоює ранги державним службовцям відділу, які займають посади державної служби категорії Б іВ;

17) приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорії “Б” і “В”;

18) виконує функції роботодавця стосовно працівників відділу, які не є державними службовцями;

19) розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорії Б і В;

20) створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;

21) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

22) Визначає наказом відділу відповідального за реєстрацію та ведення обліку запитів на інформацію та надання відповідей у термін визначений Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

23) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

24) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Начальник відділу здійснює визначені Законом України “Про державну службу” повноваження керівника державної служби у відділі.

12. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України та Мінфіну, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, або директором департаменту фінансів обласної державної адміністрації.

13. У разі відсутності начальника відділу фінансів районної державної адміністрації його обов’язки виконує завідувач сектору бюджетного планування та фінансування відділу фінансів районної державної адміністрації.

14. На посади завідувача сектору та спеціалістів призначаються повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою, з вищою освітою ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.

15. Відділутримується за рахунок коштів державного бюджету, якщо інше не передбачено законом.

16. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначається в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.

17. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова районної державної адміністрації за пропозицією начальника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.

18. Відділ має право укладати договори за попереднім погодженням з районною державною адміністрацією.

19. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.

 

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації                                      Світлана Демченко
Важлива інформація!

На підтримку українських лікарів!
Держпродспоживслужба інформує!
До уваги громадян! Контакти сімейних лікарів!

Важливо!
Актуально!
 
Захистимо Україну разом!

 

ГЕРОЇ  НЕ  ВМИРАЮТЬ!

 

До відома громадськості!

 Інформаційно-навчальні ролики «Знай своє право на землю»

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2814/pravo-na-zemlyu.jpg

 

 

Долинщина запрошує!
"Гаряча лінія"

w256h2561387214964phone2_1_orig.png(03477)2-70-68 - "Гаряча лінія" голови районної державної адміністрації

 

(03477)-2-53-07, та 2-53-06 - телефон «гарячої лінії» управління соціального захисту населення районної державної адміністрації діє з питань надання житлових субсидій.

 

2-53-05 - Робоча група з питання реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати

 

Повідомлення про корупцію

Информация-по-остойчивости.jpgВідомості про прояви та вчинення корупційних дії уповноваженими особами на виконання функцій держави у Долинській районній державній адміністрації надсилати на електронну адресу: ZPKRDA@i.ua або повідомляти за номером телефону (03477)27064

Уповноважена особа: Біда Ірина Олегівна.

ОФІЦІЙНІ САЙТИ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області