6 Липень 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація

КОРИСНІ ЛІНКИ

Долинська районна рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/v_maks.jpg 

Долинська міська рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/dolyna.jpg 

Долинська центральна районна бібліотека  

LibLOGO 

Долинська центральна районна лікарня

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/101.jpg

 

Долинський будинок дитячої та юнацької творчості

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/f2.jpg

 

 

 

 

Державна підтримка енергозбереження

  

 

 

 

 

 

 

Створюйте ОСББ та долучайтеся до державної програми з енергоефективності! (відеоролик)

 

 

 

 

 

 

Допомога внутрішньо переміщеним особам та постраждалим, які опинились у складних життєвих обставинах


. На головну

 

УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 31.01.2020                 м. Долина                     № 21

 

Про затвердження Положення про відділ

 економіки, житлово-комунального

 господарства, енергозбереження

та інфраструктури районної 

державної адміністрації

Відповідно  до статей 6, 39, 41, 44 Закону України “Про місцеві державні адміністрації ” , постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 "Про затвердження Типового положення  про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації" та на виконання розпорядження районної державної адміністрації від 26.11.2019 №267 "Про внесення змін до структури районної державної адміністрації"

       1. Затвердити Положення  про відділ економіки, житлово-комунального господарства, енергозбереження та інфраструктури районної державної адміністрації (додається).

       2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження районної державної адміністрації  21.10.2019 року № 243 “Про затвердження Положення про управління розвитку економіки,  торгівлі та сільського господарства районної державної адміністрації” з 01.02.2020 року.

       3. Пункт перший розпорядження набуває чинності з 01.02.2020 року.

       4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної

державної адміністрації                                                      Віктор Лаврик

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження      районної державної адміністрації

31.01.2020  № 21

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ економіки, житлово-комунального господарства, енергозбереження та інфраструктури районної державної адміністрації

 

1. Відділ економіки, житлово-комунального господарства, енергозбереження та інфраструктури районної державної адміністрації (далі - відділ) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу, забезпечує виконання покладених на цей відділ завдань.

 

2. Відділ підпорядкований голові, першому заступнику голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків та керівнику державної служби, а також підзвітний і підконтрольний департаменту економічного розвитку промисловості та інфраструктури, департаменту агропромислового розвитку, управлінню міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій, департаменту розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури  обласної державної адміністрації .

 

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України,  Міністерстварегіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також цим положенням про відділ, наказами керівника апарату районної державної адміністрації.

 

4. Основним завданням відділу є забезпечення реалізації врайоні:

- державної політики економічного і соціального розвитку;

- державної регіональної політики;

- державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;

- державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики;

-  єдиної державної зовнішньоекономічної політики;

державної політики у сфері житлово-комунального господарства та енергозбереження.

 

 

5Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

        1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

        2) аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку, секторів та галузей економіки, сільського господарства, житлово-комунального господарства району;

        3) розробляє проект районної стратегії розвитку, забезпечує координацію виконання районної стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання;

        4) бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку області на середньо- та короткостроковий період і обласних програм економічного і соціального розвитку, сільського господарства, житлово-комунального господарства та енергозбереження, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на території району;

        5) розробляє прогнози економічного і соціального розвитку району та програми її економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також проекти цільових програм, метою яких є розв'язання проблем розвитку району;

        6) забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період;

        7) розробляє в установленому порядку пропозиції щодо реалізації до спільних з іншими суб'єктами транскордонного співробітництва проектів (програм);

 8) розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;

9)  розробляє проект районної програми розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує її моніторинг та виконання;

10)   сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього  підприємництва;

        11) бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

        12) забезпечує виконання районною державною адміністрацією повноважень щодо підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління, відповідно до статті 6 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" та подає департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації інформацію щодо стану об'єктів державної власності, в тому числі корпоративних прав держави, які належать до сфери управління районної державної адміністрації;

        13) забезпечує нагляд за реалізацією проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;

        14) бере участь у розробленні стратегічних і програмних документів з питань залучення зовнішньої допомоги ЄС відповідно до пріоритетних напрямів економічного і соціального розвитку області;

        15) забезпечує у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств та організацій району у виставково-ярмаркових заходах;

        16) готує пропозиції до проектів програм і прогнозів районного соціально-економічного розвитку, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;

        17) надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань провадження іноваційно-інвестиційної діяльності, створення нових і реконструкції діючих виробництв;

        18) забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;

        19) розробляє та координує районні галузеві програми розвитку рослинництва;

20) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

        21) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики
стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

        22) забезпечує захист персональних даних;

 23) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

 24) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

          25) готує і подає  в установленому порядку пропозиції щодо:

        - розвитку підприємництва та конкуренції, демонополізації економіки, сільського господарства та  житлово-комунального господарства району;

        - фінансування капітального ремонту та реконструкції житлових будинків, регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів;

       26) сприяє розробленню Правил та програм благоустрою населених пунктів району;

 27) проводить моніторинг стану реалізації державних, галузевих та місцевих програм розвитку економіки, сільського господарства та житлово-комунального господарства;

28) організовує розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства та бюджетних установ району в осінньо-зимовий період, а також ліквідацію наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф;

 29) здійснює відповідно до законодавства моніторинг за додержанням правил комунального обслуговування та благоустрою, станом експлуатації та утримання житлового фонду і об'єктів комунального господарства;

     30) вживає заходів до поліпшення роботи підприємств житлово-комунального господарства з енергозбереження, оснащення об'єктів житлово-комунального господарства і наявного житлового фонду району засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії відповідно до завдань державних та регіональних програм;

     31) бере участь у реалізації державної політики у сфері санітарного стану населених пунктів, якості питної води, поліпшення технічного і технологічного стану систем тепло-, водопостачання та водовідведення; 

32) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації з питаньекономіки, сільського господарства та житлово-комунального господарства;

33) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи районної державної адміністрації в частині повноважень.

34) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

35) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами  районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

36) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

37) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

38) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

39) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

40) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

6Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

 

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів  районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у галузіекономіки, сільського господарства та житлово-комунального господарства;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції відділу.

 

 

7Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

8. Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з неї керівником державної служби згідно Закону України «Про державну службу».

 

9Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посадикерівником державної служби згідно із законодавством про державну службу.

 

10. На час відсутності начальника відділу  з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка, тощо) виконання його обов’язків покладається на одного з головних спеціалістів відділу наказом керівника державної служби.

 

11. На посаду начальника відділу призначаються  повнолітні громадяни України, які вільно володіють  державною мовою,  мають вищу освіту не нижче магістра, досвід роботи на посаді державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше одного року.

 

12. На посади спеціалістів призначаються повнолітні громадяни, які вільно володіють державною мовою, з вищою освітою ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.

 

10. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення провідділ;

3) розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботирайонної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботивідділу;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

8) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

9) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації ;

10) подає керівнику державної служби пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

 

11) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішньо-трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

12) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

 

Начальник управління  економіки,

торгівлі та сільського господарства

районної державної адміністрації                                                 Михайло Куцик

                               

 

 
Важлива інформація!

На підтримку українських лікарів!
Держпродспоживслужба інформує!
До уваги громадян! Контакти сімейних лікарів!

Важливо!
Актуально!
 
Захистимо Україну разом!

 

ГЕРОЇ  НЕ  ВМИРАЮТЬ!

 

До відома громадськості!

 Інформаційно-навчальні ролики «Знай своє право на землю»

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2814/pravo-na-zemlyu.jpg

 

 

Долинщина запрошує!
"Гаряча лінія"

w256h2561387214964phone2_1_orig.png(03477)2-70-68 - "Гаряча лінія" голови районної державної адміністрації

 

(03477)-2-53-07, та 2-53-06 - телефон «гарячої лінії» управління соціального захисту населення районної державної адміністрації діє з питань надання житлових субсидій.

 

2-53-05 - Робоча група з питання реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати

 

Повідомлення про корупцію

Информация-по-остойчивости.jpgВідомості про прояви та вчинення корупційних дії уповноваженими особами на виконання функцій держави у Долинській районній державній адміністрації надсилати на електронну адресу: ZPKRDA@i.ua або повідомляти за номером телефону (03477)27064

Уповноважена особа: Біда Ірина Олегівна.

ОФІЦІЙНІ САЙТИ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області