27 жовтень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація

КОРИСНІ ЛІНКИ

Долинська районна рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/v_maks.jpg 

Долинська міська рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/dolyna.jpg 

Долинська центральна районна бібліотека  

LibLOGO 

Долинська центральна районна лікарня

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/101.jpg

 

Долинський будинок дитячої та юнацької творчості

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/f2.jpg

 

 

 

 

Державна підтримка енергозбереження

  

 

 

 

 

 

 

Створюйте ОСББ та долучайтеся до державної програми з енергоефективності! (відеоролик)

 

 

 

 

 

 

Допомога внутрішньо переміщеним особам та постраждалим, які опинились у складних життєвих обставинах


. На головну

 

УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від    31.01.2020                               м. Долина                  №25

 

 

Про затвердження Положення

про відділ з питань цивільного захисту,

мобілізаційної, оборонної роботи,

взаємодії з правоохоронними органами

та захисту довкілля

районної державної адміністрації

 

 

 Відповідно до 6, 39, 41, 44 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, постанов Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 “Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації”, від 27 квітня 2006 року № 587 “Про затвердження Типового положення про мобілізаційний підрозділ органу державної влади, іншого державного органу”, розпорядження районної державної адміністрації від 26 листопада 2019 року № 267 “Про затвердження структури районної державної адміністрації”

 

1. Затвердити Положення про відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної, оборонної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та захисту довкілля районної державної адміністрації (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження від 18.05.2018 року № 162 “Про затвердження Положення про відділ з питань цивільного захисту та екобезпеки районної державної адміністрації”,  від 03.10.2018 року № 319 “Про затвердження Положення про сектор мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації” з 01.02.2020 року.

3. Пункт 1 розпорядження набуває чинності з 01.02.2020 року.

4. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної, оборонної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та захисту довкілля районної державної адміністрації.

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                               Віктор Лаврик

 

 

 

Затверджено

розпорядження районної

державної адміністрації

                                                            31.01.2020  №25

Положення

про відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної, оборонної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та захисту довкілля

районної державної адміністрації

 

 

         1. Відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної, оборонної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та захисту довкілля районної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації і забезпечує виконання покладених на підрозділ завдань.

         2. Відділ підпорядковується голові районної державної адміністрації, першому заступнику голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків та керівнику державної служби, а також підзвітний і підконтрольний управлінню з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.

         Відділ є постійно діючим органом управління цивільного захисту районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.

         3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом цивільного захисту України, законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.

         4. Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, організація заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації і контроль за їх здійсненням в районі, підтримання заміського пункту управління районної державної адміністрації в готовності до роботи в умовах особливого періоду, координації проведення заходів територіальної оборони в районі.

            5. Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

         1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

         2) приймає участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), екобезпеки на території району;

         3) забезпечує здійснення заходів щодо оповіщення та інформування органів управління цивільного захисту та населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій;

         4) організовує роботи з укриття населення району у захисних спорудах цивільного захисту, проводить евакуаційні заходи та заходи щодо життєзабезпечення постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій;

         5) розробляє і здійснює заходи щодо підтримання готовності підпорядкованих органів управління і силрайонної ланки територіальної підсистеми до дій за призначенням у мирний час та в особливий період;

         6) організовує заходи щодо відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

7)   розробляє та подає керівництву районної державної адміністрації проекти нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

8)   організовує планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

9)   бере участь у формуванні проекту основних показників мобілізаційного плану;

10) здійснює визначення рівня мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій району;

11) організовує та здійснює контроль за проведенням заходів на підприємствах, установах, організаціях району щодо виконання мобілізаційних завдань з забезпечення потреб оборони та національної економіки держави в умовах особливого періоду;

12) розробляє оперативно-мобілізаційні документи та здійснює організаційне забезпечення переведення органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій району на режим роботи в умовах особливого періоду;

13)  організовує та здійснює контроль за створенням об’єктів і потужностей мобілізаційного призначення, страхового фонду документації, а також мобілізаційних запасів стратегічних та найважливіших видів сировини, матеріалів, устаткування, продовольства, речового та іншого майна;

14) здійснюєконтроль за створенням та станом готовності спеціальних формувань, які передбачається передати до складу Збройних Сил України та інших військових формувань, створених згідно із законодавством в особливий період;

15)  організовує роботу з визначення потреб (обсягу) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки;

16) бере участь в укладанні договорів про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами та організаціями району та вживає заходів щодо їх виконання;

17) приймає участь у роботі щодо перерозподілу трудових ресурсів в особливий період, бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами, організаціями на період мобілізації та у воєнний час;

18) забезпечує підтримання захищених пунктів управління районної державної адміністрації у готовності до роботи в умовах особливого періоду, удосконалення їх стану, оснащення та організації роботи працівників; контролює підготовку запасних пунктів управління органів державної влади та місцевого самоврядування району до роботи в умовах особливого періоду;

19) здійснює підготовку аналітичних характеристик військово-економічного потенціалу району;

20) сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню допризовної підготовки;

21) контролює організацію проведення заходів з призову молоді на строкову військову службу;

22) приймає участь у плануванні порядку виконання та термінів проведення заходів у разі введення ступенів готовності переведення району з мирного на воєнний стан;

23) приймає участь у плануванні, розміщенні та виконанні державного оборонного замовлення на території району;

24) приймає участь в організації військового обліку і підготовки громадян України до військової служби, в тому числі допризовної підготовки молоді, підготовки призовників з військово-технічних спеціальностей та військово-патріотичного виховання, організовує їх призову на строкову військову службу, навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори і під час мобілізації;

25) сприяє реалізації права на соціально-економічний та соціально-правовий захист військовослужбовців та осіб, звільнених у запас або відставку, членів їх сімей, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби або потрапили у полон у ході бойових дій (війни) чи під час участі в міжнародних миротворчих операціях;

26) забезпечує дотримання режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки;

27) вивчає та аналізує стан криміногенної ситуації в районі;

28) підтримує зв’язок з правоохоронними та контролюючими органами району з метою отримання повної і своєчасної інформації;

29) готує щорічну доповідь про стан мобілізаційної підготовки, профілактики злочинності та про хід виконання довгострокових і річних програм;

         30) розробляє проекти розпоряджень районної державної адміністрації;

         31) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

         32) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

         33) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

         34) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

         35) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

         36) інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

         37) забезпечує захист персональних даних;

         38) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

         39) забезпечує розроблення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них та ліквідації їх наслідків;

         40) забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, організовує контроль за виконанням її рішень та виконує функції робочого органу даної комісії;

41) розробляє проекти районних програм у сфері цивільного захисту програм з охорони навколишнього природного середовища;

         42) подає голові районної державної адміністрації, управлінню з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації пропозиції до проектів регіональних програм, планів заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної і пожежної безпеки;              

43) організовує та проводить моніторинг надзвичайних ситуацій, здійснює прогнозування імовірності їх виникнення та визначення показників ризику;

          44) здійснює методичне керівництво щодо утворення та функціонування спеціалізованих служб цивільного захисту району та територіальних формувань цивільного захисту районного підпорядкування, проводить контроль за їх готовністю до дій за призначенням;

45) розробляє заходи щодо проведення евакуації населення із зон можливих надзвичайних ситуацій, розміщення евакуйованого населення і його життєзабезпечення, а також організовує роботу районної комісії з питань евакуації;

         46) розробляє і погоджує, в межах своєї компетенції, плани дій сил цивільного захисту та заходи щодо запобігання виникненню та ліквідації можливих надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

          47) подає заявку на навчання з питань цивільного захисту до плану комплектування навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту підприємств, установ, організацій району;

 

 

48) організовує підготовку органів управління та сил цивільного захисту районної ланки територіальної підсистеми до дій за призначенням;

49) організовує та здійснює заходи з питань створення, збереження і використання районного матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

50) організовує виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту;

       51) здійснює інформаційне забезпечення у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

52) здійснює інші передбачені законом повноваження;

53) у режимі підвищеної готовності:

 забезпечує організацію оповіщення органів управління та сил цивільного захисту районної ланки територіальної підсистеми, а також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування їх про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;

 готує розпорядчі документи, спрямовані на посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною ситуацією, ситуацією на потенційно небезпечних об’єктах, об’єктах підвищеної небезпеки та за територією, на якій існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, а також здійснює постійне прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;

 організовує функціонування постів радіаційного і хімічного спостереження та розрахунково-аналітичних груп для здійснення спостереження за радіаційною і хімічною ситуацією, при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з викидом (виливом) у довкілля радіоактивних та небезпечних хімічних речовин;

 уточнює (у разі потреби) плани реагування на надзвичайні ситуації, здійснює заходи щодо запобігання їх виникненню;

 уточнює та здійснює заходи щодо захисту населення і територій від можливих надзвичайних ситуацій;

 приймає участь у заходах із приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту та підготовці пропозицій щодо залучення у разі потреби додаткових сил і засобів.

54) у режимі надзвичайної ситуації:

 забезпечує організацію оповіщення органів управління та сил цивільного захисту районної ланки територіальної підсистеми, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації;

 готує розпорядчі документи щодо переведення районної ланки територіальної підсистеми у режим надзвичайної ситуації, про призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, у разі прийняття рішення про її утворення;

 

 організовує роботу із визначення зони надзвичайної ситуації;

 здійснює постійне прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

 приймає участь в організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, керівництві проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

 приймає участь в організації заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;

 бере участь в організації (у разі потреби) евакуаційних заходів та в організації радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

 організовує безперервний контроль за розвитком надзвичайної ситуації та ситуацією на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

 забезпечує інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються.

 55) у режимі надзвичайного стану:

виконує завдання відповідно до Закону України „Про правовий режим надзвичайного стану”.

         6. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

         1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

         2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань  (за згодою);

         3) вносити пропозиції в установленому порядку щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у сфері цивільного захисту, з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, у сфері охорони навколишнього природного середовища;  

         4) заслуховувати інформацію посадових осіб органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності про хід виконання завдань і заходів у сфері цивільного захисту та у встановленому законодавством порядку надавати їм обов’язкові для виконання розпорядження про усунення недоліків і порушень вимог цивільного захисту та захисту довкілля на території району;

         5) у встановленому порядку залучати до проведення заходів, пов'язаних із забезпеченням запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та у разі їх виникнення сили і засоби підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

         6) здійснювати відповідно до закону фотографування, звукозапис, відео-зйомку, як допоміжний засіб для запобігання порушень вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

         7) готувати запити та подавати пропозиції щодо фінансування природоохоронних заходів за рахунок коштів обласного та державного фондів охорони навколишнього природного середовища;

         8) скликати наради для сприяння здійсненню покладених на районну ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту завдань з питань цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки.

10) в установленому порядку відвідувати органи державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронні і контролюючі органи, установи і організації всіх форм власності для вирішення питань, що відносяться до компетенції відділу, та у межах своїх повноважень знайомиться з необхідними документами, матеріалами, статистичними даними, витребувати їх;

11) вести службове листування з структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, військовими частинами, правоохоронними органами, громадськими організаціями, підприємствами, організаціями і установами різних форм власності, фізичними особами з питань, що входять до компетенції відділу;

12)вносити керівництву пропозиції з питань вдосконалення та підвищення ефективності роботи правоохоронних і контролюючих органів по боротьбі з організованою злочинністю.

         7. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

        8. Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з неї керівником державної служби згідно Закону України «Про державну службу».

Вимога до головного та провідного спеціаліста – наявність вищої освіти ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, вільне володіння державною мовою.

9. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником державної служби за погодженням з начальником управлінням з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації згідно чинного законодавства про державну службу. 

На посаду начальника відділу призначаються повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та здобули ступінь вищої освіти не нижче магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорії “Б” чи “В” або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

10. На час відсутності начальника відділу з поважних причин (відпустка, лікарняний, тощо) його обов’язки виконує головний спеціаліст відділу.

11. Начальник відділу:

         1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

         2) розробляє посадові інструкції працівників відділу;

         3) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про структурний підрозділ;

         4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

         5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

         6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань;

         7) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

         8) організовує діяльність відділу, пов’язану з розробленням і здійсненням заходів цивільного захисту, мобілізаційної, оборонної роботи, захисту довкілля, а також реагування на надзвичайні ситуації;

 9) подає керівнику державної служби пропозиції щодо:

призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

         прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

         10) керує всіма видами підготовки підпорядкованих йому працівників для виконання у встановлені терміни завдань, покладених на відділ;

         11) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

         12) вносить в установленому порядку пропозиції щодо обмеження, а у разі потреби призупинення роботи підприємств, окремих виробництв, цехів до усунення порушень, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій;

         13) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

         14) бере участь у розгляді районною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування питань цивільного захисту, мобілізаційної роботи та захисту довкілля;

         15) скликає у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

         16) здійснює інші повноваження визначені законом;

         12. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

         13. Гранична чисельність працівників відділу, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на утримання відділу затверджуються головою районної державної адміністрації.

        

 

Начальник відділу

житлово-комунального господарства

районної державної адміністрації                                             Поліна Іляшенко
Важлива інформація!

Служба Судової охорони в Івано-Франківській області

Sluzhba-Sudovoyi-Ohorony.jpg 

Детальна інформація за посиланням

http://www.if.gov.ua/news/47820

Пам'ятка громадянам України, які перетинають кордон з Російською Федерацією або Республікою Білорусь

pamjatka.pdf

На підтримку українських лікарів!
Держпродспоживслужба інформує!
До уваги громадян! Контакти сімейних лікарів!

Важливо!
Актуально!
 
Захистимо Україну разом!

 

ГЕРОЇ  НЕ  ВМИРАЮТЬ!

 

До відома громадськості!

 Інформаційно-навчальні ролики «Знай своє право на землю»

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2814/pravo-na-zemlyu.jpg

 

 

Долинщина запрошує!

ОФІЦІЙНІ САЙТИ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області