27 жовтень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація

КОРИСНІ ЛІНКИ

Долинська районна рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/v_maks.jpg 

Долинська міська рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/dolyna.jpg 

Долинська центральна районна бібліотека  

LibLOGO 

Долинська центральна районна лікарня

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/101.jpg

 

Долинський будинок дитячої та юнацької творчості

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/f2.jpg

 

 

 

 

Державна підтримка енергозбереження

  

 

 

 

 

 

 

Створюйте ОСББ та долучайтеся до державної програми з енергоефективності! (відеоролик)

 

 

 

 

 

 

Допомога внутрішньо переміщеним особам та постраждалим, які опинились у складних життєвих обставинах


. На головну

 Додаток

до розпорядження районної

державної адміністрації

від 04.02.2020 №7-к

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної службикатегорії «Б»-начальника відділу фінансів

Долинської районної державної адміністрації

(77504, Івано-Франківська обл., м. Долина, пр. Незалежності, 5 )

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Начальник відділу здійснює повноваження керівника державної служби, визначені Законом України "Про державну службу", та організацію роботи інших працівників відділу.

Начальник відділу:

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації Положення про відділ;

3) затверджує посадові інструкції працівників відділу і розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) представляє інтереси відділу без доручення (довіреності) у відносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації,  міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями  з питань, що належать до його компетенції;

8) видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

9) розробляє і подає на затвердження структуру відділу в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

10) подає на затвердження проекти кошторису і штатного розпису відділу в межах граничної чисельності та фонду оплати працівників;

11) розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису відділу;

12) призначає на посади і звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців, видає накази про присвоєння їм рангів державних службовців, про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

13) видає накази про прийняття на роботу і звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

14) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

15) забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього трудового і службового розпорядку та виконавської дисципліни;

16) забезпечує в межах своєї компетенції збереження у відділі інформації з обмеженим доступом;

17) бере участь у засіданнях колегії райдержадміністрації, сесіях районної ради;

18) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

19) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

20) несе відповідальність за стан фінансового та бухгалтерського обліку у відділі;

21) здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.

Забезпечує виконання відділом таких завдань:

-         забезпечення реалізації державної політики в районі;

-         розроблення в установленому порядку проекту районного бюджету;

-         підготовку розрахунків до проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання таких документів на розгляд районної державної адміністрації;

-         забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів, проведення разом з іншими структурними підрозділами аналізу фінансово-економічного стану району, перспектив його подальшого розвитку;

-         розроблення пропозицій з удосконаленням методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

-         здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами і організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;

-         здійснення загальної організації та управління виконанням районного бюджету, координацію в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 9250грн., розмір надбавки за вислугу років встановлюється відповідно до статті 52 Закону України "Про державну службу", розмір  надбавки до посадового окладу за ранг визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 року  № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів", інші надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52 Закону України "Про державну службу".

Додаткові стимулюючі виплати (надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи) встановлюються згідно з Положенням про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 року № 15.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

Інформація, необхідна для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа яка бажає взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії через Єдиний портал вакансій державної служби Національного агентства України з питань державної служби таку інформацію:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

3) заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Особа яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей та ін.

На електронні документи , що подаються для участі у конкурсі накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

 

Строк подання документів:

Документи подаються через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС до 17 год. 12 лютого 2020 року

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

 

Конкурс проводиться за адресою:

Івано-Франківська область, м.Долина, проспект Незалежності, 5, каб.20. о 10 год. 00 хв., 18 лютого 2020 року

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Грушаник Світлана Іванівна

тел. (03477) 2-70-26

kadru2015@i.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта, ступінь вищої освіти – магістр (у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії "Б", здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту), відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра).

 

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В", або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

3.

Володіння державною мовою

 

Вільне володіння державною мовою.

 

Професійна компетентність

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Стратегічне управління

- бачення загальної картини та довгострокових цілей;

- здатність до аналізу державної політики та планування заходів з її реалізації;

- вміння визначати пріоритетні напрями розвитку галузі  в межах компетенції та формувати відповідні плани розвитку;

- вміння контролювати хід виконання та вносити раціональні пропозиції до проектів, програм, які стосуються підрозділу

 

2.

Прийняття ефективних рішень

- здатність своєчасно приймати виважені рішення ;

- вміння ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні);

-  вміння працювати з великими масивами інформації;

- вміння працювати в умовах багатозадачності;

-  вміння вирішувати комплексні завдання;

встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;

- вміння аналізувати альтернативи;

- автономність та ініціативність щодо прийняття рішень

 

3.

Лідерство

- вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;

- сприяння всебічному розвитку особистості;

- вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;

- здатність до організації ефективної організаційної культури державної служби

 

4.

Комунікація та взаємодія

вміння обґрунтовувати власну позицію;

- вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

- здатність ефективно взаємодіяти, дослухатися, сприймати та викладати думку;

- вміння публічно виступати перед аудиторією;

- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

 

5.

Впровадження змін

- вміння формувати план змін;

- здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

оцінка ефективності здійснених змін;

-   досягнення кінцевих результатів

6.

Управління організацією роботи та персоналом

- вміння  управляти  проектами;

- вміння працювати в команді та керувати командою;

- вміння організовувати роботу і контролювати її виконання;

- вміння управляти якісним обслуговуванням;

- здатність до мотивування;

- вміння управляти людськими ресурсами;

- вміння розв'язання конфліктів

7.

Особистісні компетенції

-  дисципліна і системність;

інноваційність та креативність;

-  аналітичні здібності;

самоорганізація та орієнтація на
розвиток;

-  дипломатичність та гнучкість;

-  незалежність та ініціативність;

орієнтація на обслуговування;

-  вміння працювати в стресових
ситуаціях.

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

законів України "Про державну службу", "Про запобігання корупції","Про Кабінет Міністрів України", "Про центральні органи виконавчої влади", "Про адміністративні послуги", "Про місцеві державні адміністрації", "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації", "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні", "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків"

 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

Знання :

Бюджетного кодексу України;

Податкового кодексу України;

нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства розвитку громад та територій України, інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини у галузі фінансів.

3.

Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).

Навики роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 
Важлива інформація!

Служба Судової охорони в Івано-Франківській області

Sluzhba-Sudovoyi-Ohorony.jpg 

Детальна інформація за посиланням

http://www.if.gov.ua/news/47820

Пам'ятка громадянам України, які перетинають кордон з Російською Федерацією або Республікою Білорусь

pamjatka.pdf

На підтримку українських лікарів!
Держпродспоживслужба інформує!
До уваги громадян! Контакти сімейних лікарів!

Важливо!
Актуально!
 
Захистимо Україну разом!

 

ГЕРОЇ  НЕ  ВМИРАЮТЬ!

 

До відома громадськості!

 Інформаційно-навчальні ролики «Знай своє право на землю»

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2814/pravo-na-zemlyu.jpg

 

 

Долинщина запрошує!

ОФІЦІЙНІ САЙТИ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області