27 жовтень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація

КОРИСНІ ЛІНКИ

Долинська районна рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/v_maks.jpg 

Долинська міська рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/dolyna.jpg 

Долинська центральна районна бібліотека  

LibLOGO 

Долинська центральна районна лікарня

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/101.jpg

 

Долинський будинок дитячої та юнацької творчості

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/f2.jpg

 

 

 

 

Державна підтримка енергозбереження

  

 

 

 

 

 

 

Створюйте ОСББ та долучайтеся до державної програми з енергоефективності! (відеоролик)

 

 

 

 

 

 

Допомога внутрішньо переміщеним особам та постраждалим, які опинились у складних життєвих обставинах


. На головну

 

УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 03.02.2020                 м. Долина             №28

 

Про затвердження Положення

про позаштатного радника

голови Долинської районної

державної адміністрації

 

Відповідно до статті 6, пункту 9 частини 1 статті 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”:

1. Затвердити Положення про позаштатного радника голови Долинської районної державної адміністрації (додається).

2. Заступникам голови районної державної адміністрації, керівнику апарату районної державної адміністрації, керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації у межах наданих повноважень забезпечити взаємодію з позаштатним радником голови районної державної адміністрації.

3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження районної державної адміністрації від 29.11.2011 № 491 “Про затвердження Положення про позаштатного радника голови районної державної адміністрації”.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова районної

державної адміністрації                                                    Віктор Лаврик

               ЗАТВЕРДЖЕНО

               розпорядження районної

               державної адміністрації

               03.02.2020     №28

 

ПОЛОЖЕННЯ

про позаштатного радника голови

Долинської районної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

 

1. Положення про позаштатного радника голови Долинської районної державної адміністрації (далі - Положення) встановлює правовий статус  та визначає повноваження, компетенцію і умови діяльності позаштатних радників голови районної державної адміністрації на громадських засадах.

 

2. Позаштатний радник голови Долинської районної державної адміністрації (далі – радник) працює на громадських засадах, безоплатно.

 

3. Радник у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, розпорядженнями та дорученнями голови обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.

 

4. Діяльність радника ґрунтується на принципах законності, гласності відкритості та прозорості, професіоналізму, пріоритетності прав і законних інтересів громадян.

 

5. Радник підпорядковується голові районної державної адміністрації і призначається на строк його повноважень.

 

6. За посадою радник не є державним службовцем, не входить в структуру районної державної адміністрації та її апарату.

 

7. Персональний добір радників, організація їх роботи та розподіл обов’язків здійснюється головою районної державної адміністрації. Гранична чисельність радників не обмежується і визначається головою районної державної адміністрації за необхідності (потреби).

 

8. Повноваження радника можуть бути надані діючим депутатам районної ради, депутатам районної ради попередніх скликань, провідним фахівцям в галузях економіки, бюджету та фінансів, соціальної та гуманітарної сфер, права, культури, представникам громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, громадським діячам, іншим повнолітнім громадянам України.

 

9. Претендент на набуття повноважень радника подає заяву на ім’я голови районної державної адміністрації, паспорт та документ про повну вищу освіту, фотокартку розміром 3х4. При наявності на заяві позитивної резолюції голови районної державної адміністрації сектор управління персоналом апарату районної державної адміністрації готує проект розпорядження голови районної державної адміністрації про надання особі повноважень позаштатного радника голови райдержадміністрації на громадських засадах.

Після призначення на посаду, радник повинен бути ознайомлений з цим Положенням.

      

10.Трудові відносини з радником припиняються в день припинення повноважень голови районної державної адміністрації. Звільнення з посади радника оформлюється розпорядженням голови райдержадміністрації. Повноваження радника можуть припинитися достроково, за його власним бажанням або за ініціативою голови районної державної адміністрації.

 

11. Радникам на період їх діяльності можуть видаватися службові посвідчення встановленого зразка.

 

12. Організаційно-технічне, інформаційне та інше забезпечення радників здійснюється апаратом та відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації за галузевими ознаками.

 

13.На радника поширюється дія законодавства про працю, крім статей 39-1,41-43-1,49-2 та частини 3 статті 184 Кодексу законів про працю України.

 

ІІ. Повноваження та основні завдання радника

 

1. Основним завданням радника є сприяння голові районної державної адміністрації у здійсненні його повноважень.

 

2. Для виконання завдань радник може залучатися до:

проведення консультацій з актуальних питань державного та регіонального будівництва за відповідними напрямками роботи;

підготовки проектів розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації, проектів цільових програм, рішень районної ради, інших документів нормативного та організаційно-розпорядчого характеру;

підготовки пропозицій з відповідних питань, що надаються Президенту України, Кабінету Міністрів України, Верховній Раді України;

здійснення аналізу, експертиз проектів розпоряджень та інших управлінських актів, внесених на розгляд голові районної державної адміністрації, підготовки висновків та пропозицій за результатами їх розгляду;

опрацювання пропозицій щодо вдосконалення механізму взаємодії голови районної державної адміністрації з органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими організаціями, профспілками тощо;

вирішення спірних питань та врегулювання конфліктів у відповідній сфері управління;

підготовки матеріалів до прес-конференцій, виступів, доповідей, зустрічей та робочих поїздок голови районної державної адміністрації;

підготовки пропозицій щодо проведення заходів за участю голови районної державної адміністрації;

організації та проведення семінарів, конференцій, «круглих столів» тощо;

аналізу політичних, соціально-економічних, правових та інших суспільних процесів, що відбуваються у районі, за результатами чого готує та подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо можливих дій.

 

3. Радник для виконання покладених завдань має право:

отримувати в установленому порядку від посадових осіб та структурних підрозділів районної державної адміністрації, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених районною державною адміністрацією, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідну інформацію, документи і матеріали;

взаємодіяти з управліннями, відділами, секторами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації та їх посадовими особами з напряму діяльності радника;

ініціювати підготовку проектів актів районної державної адміністрації;

надавати голові районної державної адміністрації усні та письмові пропозиції за напрямами діяльності радника;

ініціювати створення у встановленому порядку робочих груп з метою підготовки заходів, спрямованих на розв'язання проблем розвитку району;

вносити в установленому порядку пропозиції щодо залучення фахівців до виконання окремих робіт і завдань, участі у вивченні окремих проблем, у тому числі на договірній основі;

брати участь у засіданнях колегії, прес-конференціях, та інших заходах, які проводяться в районній державній адміністрації;

брати участь в опрацюванні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань соціально-економічного розвитку району шляхом надання пропозицій.

4. Радник зобов'язаний:

відповідально ставитися до виконання своїх завдань та функцій, визначених цим Положенням;

дотримуватися високої культури спілкування, шанобливо ставитися до посадових та службових осіб районної державної адміністрації, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадян;

не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути або нанести шкоду авторитету районної державної адміністрації;

не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що стала йому відома у зв'язку з виконанням ним завдань та функцій, визначених цим Положенням;

       своєчасно і сумлінно виконувати доручення голови районної державної адміністрації.

 

ІІІ. Кваліфікаційні вимоги

 

Радники повинні бути професіоналами у певній сфері діяльності, знати Конституцію України; Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», інші закони; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти;

практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації;

основи економіки та права,

форми і методи роботи із засобами масової інформації;

інструкцію з діловодства у районній державній адміністрації;

правила внутрішнього трудового розпорядку;

правила ділового етикету;

правила охорони праці та протипожежної безпеки;

основні програми роботи на комп’ютері;

вільно володіти державною мовою.

 

ІV. Відповідальність

 

Радник несе відповідальність у порядку та у спосіб, що визначені чинним законодавством за невиконання або неналежне виконання повноважень та основних завдань, визначених цим Положенням, за недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що належать до компетенції радника, даних, що подаються ним голові районної державної адміністрації, а також за розголошення інформації, що стала йому відома у зв'язку з виконанням завдань, за завдану районній державній адміністрації матеріальну шкоду.

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                    Ірина Мацалак

 
Важлива інформація!

Служба Судової охорони в Івано-Франківській області

Sluzhba-Sudovoyi-Ohorony.jpg 

Детальна інформація за посиланням

http://www.if.gov.ua/news/47820

Пам'ятка громадянам України, які перетинають кордон з Російською Федерацією або Республікою Білорусь

pamjatka.pdf

На підтримку українських лікарів!
Держпродспоживслужба інформує!
До уваги громадян! Контакти сімейних лікарів!

Важливо!
Актуально!
 
Захистимо Україну разом!

 

ГЕРОЇ  НЕ  ВМИРАЮТЬ!

 

До відома громадськості!

 Інформаційно-навчальні ролики «Знай своє право на землю»

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2814/pravo-na-zemlyu.jpg

 

 

Долинщина запрошує!

ОФІЦІЙНІ САЙТИ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області