22 Квітень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація

КОРИСНІ ЛІНКИ

Долинська районна рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/v_maks.jpg 

Долинська міська рада

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/dolyna.jpg 

Долинська центральна районна бібліотека  

LibLOGO 

Долинська центральна районна лікарня

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/101.jpg

 

Долинський будинок дитячої та юнацької творчості

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/f2.jpg

 

 

 

 

Державна підтримка енергозбереження

  

 

 

 

 

 

 

Створюйте ОСББ та долучайтеся до державної програми з енергоефективності! (відеоролик)

 

 

 

 

 

 

Допомога внутрішньо переміщеним особам та постраждалим, які опинились у складних життєвих обставинах


. На головну

УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 24.12.2020        м. Долина        №327

 

 

Про затвердження Положення про відділ

освіти, культури, молоді та спорту

районної державної адміністрації

 

Відповідно до статей 5, 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації» (зі змінами), розпорядження районної державної адміністрації від 14.12.2020 року № 310  «Про внесення змін до структури районної державної адміністрації»  :

1. Затвердити Положення про відділ освіти, культури, молоді та спорту районної державної адміністрації (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність розпорядження районної державної адміністрації від 30.01.2020 року № 17 «Про затвердження Положення про сектор освіти Долинської районної державної адміністрації», від 14.02.2020 року №54 «Про затвердження Положення про відділ культури, молоді та спорту і взаємодії з громадськістю Долинської районної державної адміністрації» з 01.01.2021 року.

3. Пункт 1 розпорядження набуває чинності з 01.01.2021 року.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Михайла Дидяка.

 

Голова районної

державної адміністрації                                                 Віктор Лаврик

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядження районної

державної адміністрації

                                                                                              № ___

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ освіти, культури молоді та спорту

 районної державної адміністрації

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту районної державної адміністрації (далі – відділ)  утворюється головою районної державної адміністрації, є структурним підрозділом районної державної адміністрації без статусу юридичної особи публічного права.

1.2. Відділ  підпорядкований голові районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний Департаменту освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації, управлінню культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації, а з питань організації роботи – керівнику апарату районної державної адміністрації.

1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», підзаконними актами з питань дошкільної, загальної, середньої, позашкільної освіти, молоді та спорту, культури, указами і розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства культури та інформаційної політики України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, рішеннями обласної та районної рад, а також цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами.

 

 

II. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

Основними завданнями та функціями відділу є:

2.1. Організація виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень обласної та районної державних адміністрацій, рішень районної ради та здійснює контроль за їх реалізацією.

2.2. Реалізація державної політики у сфері освіти, культури, молоді та спорту.

2.3. Здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері освіти, культури, молоді та спорту.

2.4. Забезпечення у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

2.5. Сприяння міжнародному співробітництву з питань освіти, культури, молоді та спорту.

2.6. Внесення пропозицій щодо проєкту районного бюджету (за потреби).

2.7. Розроблення проєктів розпоряджень районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проєктів нормативно-правових актів з питань освіти, культури, молоді та спорту .

2.8. Участь у розробленні проєктів розпоряджень районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

2.9. Участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх заслуховування на засіданні районної ради.

2.10. Участь у підготовці проєктів угод, договорів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

2.11. Розгляд в установленому законодавством порядку звернення громадян.

2.12. Опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

2.13. Здійснення повноважень,делегованих органами місцевого самоврядування.

2.14. Забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

2.15. Забезпечення захисту персональних даних.

2.16. Впровадження в практику освітніх та наукових програм відродження і розвитку національної культури, традицій українського народу та національних меншин України.

2.17. Розроблення і подача на розгляд районної державної адміністрації пропозицій до проєктів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти.

2.18. Забезпечення розвитку освітнього, творчого, інтелектуального потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району.

2.19. Забезпечення моніторингу у сфері освіти та інноваційної діяльності в районі, захист інтелектуальної власності.

2.20. Вжиття заходів для забезпечення закладами освіти належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, організація їх навчально-методичного та інформаційного забезпечення.

2.21. Забезпечення в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної і мов національних меншин, створення належних умов для розвитку освіти національних меншин.

2.22. Сприяння відповідним підрозділам органів національної поліції та соціальним  службам у запобіганні дитячій бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх.

2.23. Сприяння розвитку діючих і створення нових форм науково-технічної, науково-технологічної та інноваційної діяльності у сфері освіти.

2.24. У випадках передбачених законодавством здійснення контроль за додержанням Державних стандартів загальної середньої освіти, навчально-методичне керівництво та державне інспектування закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, незалежно від підпорядкування, типів і форми власності.

2.25. Підготовка та в установленому порядку подання статистичної звітності про стан і розвиток освіти.

2.26. Здійснення інших повноважень у сфері освіти, культури, молоді та спорту.

2.27. Створення умов для розвитку музичного, театрального, хореографічного, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення, різних видів спорту, сприяння формуванню репертуару мистецьких колективів, комплектуванню та оформленню фондів музеїв, бібліотек, організації виставок.

2.28. Сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-культурного розвитку району.

2.29. Розроблення проектів цільових і комплексних програм розвитку культури, молоді та спорту у районі і подання їх на розгляд голови районної державної адміністрації.

2.30. Сприяння проведенню фестивалів, свят, конкурсів, оглядів народної творчості, виставок творів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.

2.31. Сприяння збереженню та відтворенню історичного середовища відповідної території, відображенню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів та ремесел.

2.32. Ведення обліку пам’яток історії та культури.

2.33. Сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств.

2.34. Розроблення проєктів розпоряджень районної державної адміністрації з питань культури, молоді та спорту.

2.35. Сприяння розвитку різних видів спорту, визнаних в Україні, залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.

2.36. Сприяння розвитку олімпійського, параолімпійського та дефолімпійського руху.

2.37. Сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту.

2.38. Сприяння розвитку мережі фізкультурно-оздоровчих, молодіжних закладів району.

2.39. Проведення роботи, спрямованої на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня молоді, сприяння проведенню таких заходів, як змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості та інші заходи.

2.40. Участь у формуванні та реалізації державної політики з питань молоді, визначення пріоритетів та стратегічних напрямків роботи в цій сфері.

2.41. Сприяння створенню умов для соціального становлення і розвитку молоді, вжиття в межах своїх повноважень заходів щодо розв’язання житлово-побутових та інших соціальних проблем молоді.

2.42. У межах своїх повноважень вжиття заходів щодо утвердження здорового способу життя населення, передусім дітей та молоді, проведення інформаційно-просвітницької роботи з протидії поширенню серед молоді небезпечних хвороб.

2.43. В межах своїх повноважень вжиття заходів щодо забезпечення виховання молоді на засадах патріотизму, національної свідомості, гідності та міжнаціональної толерантності, розвитку лідерських якостей у молоді, залученню їх до участі у суспільних і державотворчих процесах, інтеграції української молоді в міжнародну спільноту.

2.44. Здійснення контролю за дотриманням організаціями фізкультурно - спортивної, молодіжної спрямованості законодавства з питань соціального захисту молоді, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації.

2.45. Надання суб’єктам господарювання консультаційно-методичної допомоги з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.

 

III.ПРАВА

3.1. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

3.3. Користуватись у встановленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

  3.4. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у галузі освіти, культури, молоді та спорту.

3.5. Скликати у встановленому порядку наради, проводити семінари, конференції з питань, що належать до його компетенції.

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації за погодженням з обласною державною адміністрацією відповідно до законодавства про державну службу.

4.2. На посаду начальника відділу можуть бути призначені громадяни України, які вільно володіють державною мовою та здобули ступінь вищої освіти не нижче магістра (спеціаліста), з досвідом роботи на керівних посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше одного року.

4.3. Начальник Відділу:

4.3.1. здійснює керівництво відділом, несе відповідальність за невиконання покладених на відділ завдань;

4.3.2. за погодженням  з профільним заступником або керівником апарату представляє відділ у всіх установах, підприємствах, закладах з питань, що належить до його компетенції;

4.3.3. відповідає за виконання покладених на відділ завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, культури, молоді та спорту;

4.3.4. здійснює інші повноваження, визначені законодавством України.

4.4. На посаду головного спеціаліста відділу призначаються повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та здобули ступінь вищої освіти не нижче ступеня бакалавра, молодшого бакалавра.

 

 

Заступник голови районної

державної адміністрації                                            Михайло Дидяк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Важлива інформація!

Служба Судової охорони в Івано-Франківській області

Sluzhba-Sudovoyi-Ohorony.jpg 

Детальна інформація за посиланням

http://www.if.gov.ua/news/47820

Пам'ятка громадянам України, які перетинають кордон з Російською Федерацією або Республікою Білорусь

pamjatka.pdf

На підтримку українських лікарів!
Держпродспоживслужба інформує!
До уваги громадян! Контакти сімейних лікарів!

Важливо!
Актуально!
 
Захистимо Україну разом!

 

ГЕРОЇ  НЕ  ВМИРАЮТЬ!

 

До відома громадськості!

 Інформаційно-навчальні ролики «Знай своє право на землю»

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2814/pravo-na-zemlyu.jpg

 

 

Долинщина запрошує!

ОФІЦІЙНІ САЙТИ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області