E-mail:  00731407@mail.gov.ua  ;  gal_rda@i.ua
5 Червень 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Урядові сайти

 

 

http://www.rada.gov.ua/


 

 


Карта Галицького району 


АКЦІЇ


В рамках проведення Всеукраїнської акції "16 днів проти насильства"

Відеоролик "Розірви коло"


Соціальна реклама

 

 

 


Фінансове управління районної державної адміністрації
 На головну / Відомості про адміністрацію / Структура РДА

Юридична адреса: 77100, пл. Волі, 1, м.Галич Івано-Франківської області. E-mail: galrfu@i.ua

Начальник фінансового управління

Бойчук Марія Григорівна

тел./факс: (03431) 2-13-74

Заступник начальника управління, начальник бюджетного відділу

Гойсан Надія Євгенівна

(03431) 2-20-45

 

Структура:

- апарат управління, тел.: (03431) 2-13-74

- бюджетний відділ, тел.: (03431) 2-20-45

- відділ доходів, фінансів виробничої сфери та розрахунків за енергоносії, тел.: (03431) 2-16-48

- Відділ  фінансового, кадрового, інформаційного та господарського забезпечення, тел.: (03431) 2-11-72

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження районної

державної адміністрації

від 08.10.2018р.

769

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про фінансове управління

Галицької районної державної адміністрації в новій редакції

 

1.Фінансове управління Галицької районної державної адміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених на нього завдань.

2.Управління підпорядковується голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

 3.Управління у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями обласної, районної державних адміністрацій, наказами департаменту фінансів Івано-Франківської державної адміністрації, рішеннями обласної та районної рад, а також цим положенням.

4. Основними завданнями управління є:

4.1. забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району;

4.2. розроблення в установленому порядку проекту районного бюджету;

4.3. підготовка розрахунків до проекту місцевого бюджету та прогнозу на наступні за планованим два бюджетні періоди і подання таких документів на розгляд районної державної адміністрації;

4.4. розробка пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

4.5.здійснення загальної організації та управління виконанням районного бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань планування та виконання бюджету.

5. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

5.1.готує пропозиції стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання проекту районного бюджету;

5.2. вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

5.3. бере участь у:

підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених органом виконавчої влади;

розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

розробленні проектів розпоряджень голови районної держадміністрації;

5.4. розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

5.5. проводить під час складання і розгляду проекту місцевого бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

5.6. приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій щодо проекту районного бюджету перед його поданням на розгляд районній державній адміністрації;

5.7. організовує роботу з підготовки проекту районного бюджету, визначає за дорученням керівництва районної держадміністрації порядок і строки подання структурними підрозділами районної держадміністрації, виконавчими органами сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складає проект районного бюджету та прогноз на наступні за планованим два бюджетні періоди; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для реалізації спільних проектів, та подає їх на розгляд керівництву районної держадміністрації;

5.8. складає і затверджує тимчасовий розпис районного бюджету та розпис районного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису районного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність такого розпису встановленим бюджетним призначенням;

5.9. затверджує паспорти бюджетних програм у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі;

5.10. проводить в установленому порядку розрахунки між районним бюджетом та бюджетами місцевого самоврядування;

5.11.перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів асигнувань установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

5.12. здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз стану надходження доходів до районного бюджету;

5.13.організовує виконання районного бюджету, забезпечує разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищної, міських рад, територіальними органами Міндоходів, територіальними органами Казначейства надходження доходів до районного бюджету та вжиття заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;

5.14.зводить показники бюджетів, що входять до бюджету району, та подає їх у встановлені терміни до департаменту фінансів;

5.15. готує і подає районній раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до нього, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів районного бюджету;

5.16. за рішенням районної ради розміщує тимчасово вільні кошти районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків;

5.17. інформує керівництво районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період та подає їм на розгляд річний та квартальний звіти про виконання районного бюджету;

5.18. розглядає звернення щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;

5.19. перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів асигнувань установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

5.20. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

5.21. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

5.22. бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури районної державної адміністрації, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання районної державної адміністрації та здійснює контроль за витрачанням таких коштів;

5.23. здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо районного бюджету на всіх стадіях бюджетного процесу;

5.24. застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

5.25. приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо:

зупинення операцій з бюджетними коштами;

призупинення бюджетних асигнувань;

зменшення бюджетних асигнувань;

повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;

5.26. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

5.27.вживає заходів щодо запобігання та протидії корупції;

5.28. організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

5.29. забезпечує захист персональних даних;

5.30. забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління.

6. Фінансове управління має право:

6.1.одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання;

6.2.залучати фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрацій, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції управління;

6.3.вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації;

6.4.користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

6.5.скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до компетенції управління.

7. Фінансове управління в установленому законодавством порядку та у межах своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, територіальними органами Міндоходів, Державного Казначейства та фінансової інспекції.

8. Фінансове управління очолює начальник.

9. Начальник фінансового управління районної державної адміністрації призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з обласною державною адміністрацією в установленому законом порядку.

10. Начальник фінансового управління має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником управління відповідно до законодавства про державну службу.

11. Начальник фінансового управління:

11.1. здійснює керівництво структурним підрозділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

11.2. подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про управління;

11.3. затверджує положення про підпорядковані йому структурні одиниці, посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

11.4. планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

11.5. вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

11.6. звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

11.7. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

11.8. представляє інтереси управління у відносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

11.9. видає у межах своїх повноважень накази, організовує здійснення контролю за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

11.10. подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

11.11. розпоряджається коштами у межах затвердженого в установленому порядку кошторису управління;

11.12. затверджує розпис доходів і видатків відповідного місцевого бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням;

11.13. призначає на посаду і звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про працю та державну службу працівників управління, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

11.14. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

11.15. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

11.16. забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

11.17. здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України;

11.18. здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників цього підрозділу.

12. Фінансове управління утримується за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, якщо інше не передбачено законодавством.

13. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначається в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.

15. Штатний розпис та кошторис управління затверджується в установленому законодавством порядку.

15. Фінансове управління районної державної адміністрації є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

СТРУКТУРА

ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ

ГАЛИЦЬКОЇ  РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

1.     Бюджетний  відділ

2.     Відділ доходів, фінансів виробничої сфери та розрахунків за енергоносії

3.     Відділ фінансового, кадрового, інформаційного та господарського забезпечення.
 

 

 

 

 

banner

banner

Івано-Франківська обласна державна адміністрація

Галицька районна рада

 

Галицька міська рада

Національний заповідник "Давній Галич"

Галицький національний природний парк

ГАЗЕТА "ГАЛИЦЬКЕ СЛОВО"

Прогноз погоди

Погода в Галичі 

Оголошення

.

Повідомлення до населення області щодо заходів з запобігання поширенню коронавірусу COVID-19

.
Відбудеться конкурсний відбір інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2021 році
.
Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості до проекту ДТП та звіту по СЕО детального плану території земельної ділянки для зміни цільового призначення , будівництва та обслуговування об’єктів фермерської діяльності нежитлових будівель-свинарника за межами населеного пункту с.Насташине Насташинської сільської ради Галицького району Івано-Франківської області
.
Івано-Франківський обласний військовий комісаріат проводить набір громадян України на військову службу за контрактом
.

Військово-морський ліцей імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного запрошує на навчання

.
Держгеокадастр повідомляє про значення коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель за 2019 рік
.

«Рекомендації про включення до тендерної документації вимог при проведенні відкритих торгів щодо харчування дітей у закладах освіти в Івано- Франківській області»

.
Щодо опитування експортерів
.
Оголошення про намір передати в оренду об’єкти, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста Галицького району …(детальніше)>>>
.

XIV ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ШКІЛЬНИХ МАЛЮНКІВ «МОЇ ПРАВА» …(детальніше)>>>


Усі права застережені. При використання будь-яких матеріалів посилання на сайт обов'язкове.


Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області