E-mail:  00731407@mail.gov.ua  ;  gal_rda@i.ua
27 січень 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Урядові сайти

 

 

http://www.rada.gov.ua/


 


Карта Галицького району


АКЦІЇ


В рамках проведення Всеукраїнської акції "16 днів проти насильства"

Відеоролик "Розірви коло"


Соціальна реклама


Твій добробут залежить від тебе


Відстоюй свої права на якісні житлово-комунальні послуги


Будь відповідальним власником - створи ОСББВідділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту апарату районної державної адміністрації
 На головну / Відомості про адміністрацію / Структура РДА

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: 77100, пл.Волі,1

м.Галич Івано-Франківської області

Головний спеціаліст відділу: Цап`юк Василь Миколайович

Контактний телефон: (03431) 2-13-58

E-mail: marta68@ukr.net

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження районної

державної адміністрації

від "21" березня 2018р. №147

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту апарату районної державної адміністрації

 

1.  Загальні положення

 

1.1.Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту апарату районної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації і є підзвітним та підконтрольним голові районної державної адміністрації, як керівнику державного органу та керівнику апарату районної державної адміністрації, як керівнику державної служби.

1.2.Відділ є постійно діючим органом цивільного захисту районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (надалі – районна ланка), який здійснює, в межах компетенції, безпосереднє керівництво діяльністю у сфері цивільного захисту на території району.

1.3.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом цивільного захисту України, іншими законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, регламентом районної державної адміністрації, розпорядженнями обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

1.4. Відділ проводить свою діяльність на основі річного, квартальних та місячних планів роботи, затверджених районної державної адміністрації, а також особистими планами роботи працівників відділу.

        1.5. Відділ при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з відповідними відділами, управліннями та іншими структурними підрозділами, правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності.

1.6.Положення про відділ затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

 

2. Основні завдання відділу.

 

2.1.Участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту.

2.2.Забезпечення здійснення заходів щодо оповіщення та інформування органів управління цивільного захисту та населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій.

2.3.Організація роботи з укриття населення району у захисних спорудах і цивільного захисту, проведення евакуаційних заходів та заходів щодо життєзабезпечення постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій.

2.4.Здійснення разом з іншими органами управління районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту інформаційного забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій та створення банків даних з питань захисту населення і територій.

2.5.Розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності підпорядкованих органів управління і сил районної ланки до дій за призначенням у мирний час та в особливий період.

2.6.Організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2.7.Виконання інших повноважень, передбачених законами України, актами Президента України.

2.8.Аналітичне, консультативне, інформаційне та організаційне забезпечення здійснення головою районної державної адміністрації повноважень, передбачених Законом України “Про місцеві державні адміністрації” в галузях забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян, оборонної, мобілізаційної роботи.

2.9.Взаємодія з правоохоронними органами району, об’єднаним військовим комісаріатом, структурними підрозділами районної та обласної державних адміністрацій, регіональними та територіальними підрозділами Державної служби надзвичайних ситуацій.

 

3. Функції відділу

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.   Забезпечує розроблення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них та ліквідації їх наслідків.

3.2.   Забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, організовує контроль за виконанням її рішень та виконує функції робочого органу комісії. Здійснює методичне керівництво та контроль за роботою місцевих комісій.

3.3.   Подає голові районної державної адміністрації:

- пропозиції до проектів районних програм, планів заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної і пожежної безпеки та контролює виконання затверджених програм, планів;

- пропозиції щодо включення до проекту районного бюджету та обласного бюджету витрат на розвиток та функціонування районної ланки, її сил, телекомунікаційних мереж та районної системи централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків.

3.4.   Організовує оповіщення керівного складу органів управління та сил районної ланки, населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

3.5    Здійснює методичне керівництво щодо утворення та функціонування територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту та територіальних формувань цивільного захисту, проводить контроль за їх готовністю до дій за призначенням.

3.6.   Контролює розроблення та вжиття заходів щодо забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління райдержадміністрації та продовжують свою діяльність в особливий період.

3.7.   Здійснює в межах своїх повноважень збір, обробку, аналіз і оприлюднення інформації про стан техногенної та природної безпеки на

території району, інформації щодо загрози або виникнення надзвичайних ситуацій для вжиття адекватних заходів, готує по них доповіді керівництву райдержадміністрації, районній раді та управлінню з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації, а також у разі необхідності доводить інформацію до населення, визначає в межах своєї компетенції рівень надзвичайної ситуації.

3.8.   Подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо утворення та складу спеціальних комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у їх роботі.

3.9.   Координує та контролює діяльність органів місцевого самоврядування, сил районної ланки щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

3.10. Узагальнює інформацію щодо проведення на підприємствах, в установах та організаціях району спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту.

 

3.11. Бере участь:

- у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснює районування територій за наявністю потенційно-небезпечних об’єктів та загрози виникнення стихійного лиха;

- у підготовці для подання голові районної державної адміністрації пропозицій щодо розподілу коштів резервного фонду районного бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;

- у розробленні для подання в установленому порядку голові районної державної адміністрації планів цивільного захисту і заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

- у здійсненні інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробленні містобудівної та проектної документації;

- у розробленні та організації здійснення заходів щодо евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій в особливий період. Організовує роботу комісії з питань евакуації.

3.12. Організовує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням та цільовим використанням матеріально-технічних ресурсів, призначених для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

3.13. Сприяє під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій застосуванню за призначенням сил аварійно-рятувальних служб, спеціалізованих служб цивільного захисту, формувань цивільного захисту, пожежно-рятувальних підрозділів (частин) та добровільних формувань цивільного захисту.

3.14. Організовує роботу з планування укриття населення у захисних

спорудах, веде їх облік, контролює стан утримання таких споруд, бере участь у роботі комісії з питань визначення їх стану, забезпечує проведення технічної інвентаризації.

3.15. Разом з РВ УДСНС в області:

- організовує та проводить перевірки готовності органів управління та сил районної ланки до виконання покладених на них завдань;

- формує замовлення на матеріально-технічні засоби, необхідні для потреб органів управління та сил районної ланки;

- подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо потреби з засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил районної ланки, а також щодо місць їх зберігання.

3.16. Організовує завчасне накопичення та збереження засобів радіаційного і хімічного захисту для непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки і їх своєчасну видачу під час загрози виникнення або виникнення і хімічних аварій та в особливий період.

3.17. Готує пропозиції щодо утворення районних та комунальних аварійно-рятувальних служб. Перевіряє готовність комунальних аварійно - рятувальних служб до реагування на надзвичайні ситуації.

3.18. Розробляє і реалізовує у межах своїх повноважень заходи щодо виконання завдань територіальної оборони.

3.19. Готує та вносить на розгляд голови районної державної адміністрації пропозиції щодо оголошення окремих місцевостей району зонами надзвичайної ситуації у разі їх виникнення.

3.20. Утримує на балансі матеріально-технічні ресурси районного матеріального резерву, призначені для здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків і надання термінової допомоги постраждалому населенню.

3.21. Готує, згідно з вимогами чинного законодавства України, документи щодо виділення коштів з резервного фонду районного бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій районного рівня.

3.22. Забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та контроль за її збереженням.

3.23. Забезпечує отримання і доведення до органів місцевого самоврядування розпоряджень про переведення районної ланки у вищі ступені готовності.

3.24. Розглядає в межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій, здійснює прийом громадян, а також проводить в установленому порядку розгляд запитів на отримання публічної інформації.

3.25. Здійснює збір, узагальнення та аналіз інформації щодо випадків травматизму невиробничого характеру. Організовує заходи з профілактики невиробничого травматизму.

3.26. Забезпечує захист персональних даних, доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ, та здійснює заходи щодо запобігання та протидії корупції.

 3.27.        У режимі підвищеної готовності:

- забезпечує організацію оповіщення органів управління та сил цивільного захисту районної ланки, а також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування їх про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;

- формує оперативні групи для виявлення причин погіршення ситуації та готує пропозицій щодо її нормалізації;

- готує розпорядчі документи, спрямовані на посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною ситуацією, ситуацією на потенційно небезпечних об’єктах, об’єктах підвищеної небезпеки та за територією, на якій існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, а також здійснює постійне прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;

- організовує функціонування постів радіаційного і хімічного спостереження та розрахунково-аналітичних груп для здійснення спостереження за радіаційною і хімічною ситуацією, при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з викидом (виливом) у довкілля радіоактивних та небезпечних хімічних речовин;

- уточнює (у разі потреби) плани реагування на надзвичайні ситуації, здійснює заходи щодо запобігання їх виникненню;

- уточнює та здійснює заходи щодо захисту населення і територій від можливих надзвичайних ситуацій;

- приймає участь у заходах із приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту та підготовці пропозицій щодо залучення у разі потреби додаткових сил і засобів.

3.28. У режимі надзвичайної ситуації:

- забезпечує організацію оповіщення органів управління та сил цивільного захисту районної ланки, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації;

- готує розпорядчі документи щодо переведення районної ланки у режим надзвичайної ситуації, про призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, у разі прийняття рішення про її утворення;

- організовує роботу із визначення зони надзвичайної ситуації;

- здійснює постійне прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

- приймає участь в організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, керівництві проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- приймає участь в організації заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;

- бере участь в організації (у разі потреби) евакуаційних заходів та в організації радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

- організовує безперервний контроль за розвитком надзвичайної ситуації та ситуацією на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

- забезпечує інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються.

3.29. У режимі надзвичайного стану виконує завдання відповідно до Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану».

3.30. Виконує інші функції, що випливають із покладених на нього завдань.

3.31. Вивчає та аналізує здійснення правоохоронними органами заходів щодо державних, обласних та районних програм профілактики і боротьби із злочинністю та корупцією, стан додержання правоохоронними органами вимог законодавства України та відповідних міжнародних договорів з питань охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби із злочинністю, а також виконання управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, законодавчих актів, розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань оборонної та мобілізаційної підготовки.

3.32.Підтримує постійний зв’язок щодо взаємодії з правоохоронними органами.

        3.33.Організовує і координує розробку мобілізаційного плану району на особливий період, річних програм мобілізаційної підготовки відповідних структур району, здійснює методичне та нормативне забезпечення цієї роботи.

        3.34.Сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову на строкову військову та альтернативну військову службу.

 

4. Права і обов’язки відділу

 

Відділ має право:

4.1.   Одержувати безоплатно від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

4.2.   Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань фахівців та спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ,. організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства.

4.3.   Заслуховувати інформацію посадових осіб структурних

підрозділів райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування про хід виконання завдань і заходів у сфері цивільного захисту та в установленому законодавством порядку надавати їм обов’язкові для виконання розпорядження щодо усунення порушень вимог цивільного захисту.

4.4.   Залучати до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх виникненням, сили районної ланки згідно з планами взаємодії, а також окремих спеціалістів за погодженням з їх керівниками.

4.5.   Використовувати можливості друкованих засобів масової інформації для інформування громадян про загрози безпеці життєдіяльності, ймовірне виникнення надзвичайних ситуацій відповідно до сезону.

4.6.   Скликати наради для сприяння здійсненню покладених на районну ланку завдань з питань цивільного захисту.

5.Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з РВ УДСНС в області, іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації та з органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і підпорядкування, об’єднаннями громадян та іншими суб’єктами забезпечення цивільного захисту.

6.Відділ очолює начальник, який призначає на посаду та звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації, як керівником державної служби відповідно до законодавства про державну службу.

7.Начальник відділу:

7.1.   Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за прийняті ним рішення. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації.

7.2.   Організовує діяльність відділу, спрямовану на розроблення і здійснення заходів щодо цивільного захисту населення і територій, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації. Звітує перед головою районної державної адміністрації та керівником апарату про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи.

7.3.   Забезпечує в відділі виконання вимог законодавства щодо проходження державної служби, Кодексу законів про працю та інших актів законодавства.

        7.4.Розробляє посадові інструкції працівників відділу.

        7.5.Забезпечує в межах своїх повноважень підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації.

        7.6 Звертається з поданням до голови районної державної адміністрації щодо прийняття рішень про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства у сфері цивільного захисту.

        7.7.Інформує правоохоронні органи про виявлені на об’єктах господарювання та територіях порушення,які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій.

        7.8. Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.  

8. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу, кошторис доходів і видатків, штатний розпис у межах виділених асигнувань затверджуються головою районної державної адміністрації.
 

 

banner

banner

Івано-Франківська обласна державна адміністрація

Галицька районна рада

 

Галицька міська рада

Національний заповідник "Давній Галич"

Галицький національний природний парк

ГАЗЕТА "ГАЛИЦЬКЕ СЛОВО"

Прогноз погоди

Погода в Галичі 

Оголошення

.

Оголошення про проведення конкурсу з визначення програм

.
Держгеокадастр повідомляє про значення коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель за 2019 рік
.

«Рекомендації про включення до тендерної документації вимог при проведенні відкритих торгів щодо харчування дітей у закладах освіти в Івано- Франківській області»

.
Щодо опитування експортерів
Шановні краяни!
Увага! Говорить управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Проводиться перевірка системи оповіщення. Прослухайте наступне повідомлення : довге уривчасте звучання сирен, гудків підприємств, а також передача їх мережею радіомовлення означає попереджувальний сигнал „Увага всім”. Почувши цей сигнал необхідно ввімкнути радіо, радіотрансляційні, телевізійні приймачі для прослуховування термінового повідомлення. Шановні краяни! Якщо Ви опинились у надзвичайній ситуації або Вам про неї стало відомо, дзвоніть за телефоном 101.
.

До відома водіїв та перевізників Галицького району!

.

Оголошення про намір передати в оренду об’єкти, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста Галицького району …(детальніше)>>>

.

Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Серце до серця» інформує: 

- з 1 до 5 квітня 2020р. відбудеться ІІ Міжнародний семінар «Європейський досвід у реалізації політики сфер культури, освіти, охорони здоров’я, соціальної політики: сучасний стан і перспективи розвитку» з відвідуванням Словаччини, Чехії, Австрії й Угорщини;

 - з 23 квітня до 01 травня 2020р. заплановано міжнародну культурно-просвітницьку поїздку «Європейська співдружність» до Польщі, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Люксембургу;

- з 2 по 17 травня 2020р. заплановано культурно-освітню поїздку «Південноєвропейський досвід у реалізації політики сфери культури, освіти, охорони здоров’я, соціальної політики» до Угорщини, Австрії, Німеччини, Швейцарії, Франції, Іспанії, Португалії, Монако, Італії та Словенії 

- з 8 до 16 червня 2020р. міжнародна культурно-освітня поїздка «Співпраця у сферах культури, охорони здоров’я й освіти» до Румунії, Боснії і Герцеговини, Хорватії, Чорногорії, Албанії, Північної Македонії, Сербії й Угорщини

- з 9 по 18 серпня 2020р. відбудеться культурно-освітня поїздка з організацією міжнародного семінару «Північноєвропейський досвід у реалізації політики сфер культури, освіти, охорони здоров'я та соціальної політики» з відвідуванням Польщі, Швеції, Норвегії та Данії.

Конкурси, фестивалі, виставки
 
 
 

Усі права застережені. При використання будь-яких матеріалів посилання на сайт обов'язкове.


Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області