E-mail:  00731407@mail.gov.ua  ;  gal_rda@i.ua
5 Липень 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Урядові сайти

 

 

http://www.rada.gov.ua/


 

 


Карта Галицького району 


АКЦІЇ


В рамках проведення Всеукраїнської акції "16 днів проти насильства"

Відеоролик "Розірви коло"


Соціальна реклама

 

 

 


Служба у справах дітей районної державної адміністрації
 На головну / Відомості про адміністрацію / Структура РДА

Юридична адреса: 77100, пл.Волі, 1, м.Галич Івано-Франківської області

Контактний телефон: (03431) 2-13-40

E-mail: 35306436@mail.gov.ua ; ssd-gal@meta.ua

Начальник служби у справах дітей районної державної адміністрації - Думан Емілія Олегівна

Завідувач сектору з питань сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, служби у справах дітей – П’ятка Квітослава Миколаївна


 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження районної

державної адміністрації

від 09.10.2018р.

№783

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах дітей

Галицької районної державної адміністрації

 

1. Служба у справах дітей районної державної адміністрації (далі – служба) є структурним підрозділом Галицької районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу, підпорядковується голові районної державної адміністрації, а також підзвітна і підконтрольна службі у справах дітей обласної державної адміністрації.

2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, розпорядженнями обласної та районної державних адміністрацій, наказами начальника служби у справах дітей обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями служби є:

реалізація на території району державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;

здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту дітей усіх форм власності;

ведення державної статистики щодо дітей;

ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території району становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

4. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

1) організовує розроблення і здійснення на території району заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

2) надає органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;

3) оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;

4) подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

5) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;      

6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах Державної кримінально-виконавчої служби, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях;

7) разом з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

8) організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

9) розробляє і подає на розгляд районної державної адміністрації пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності;

10) веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

11) надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;

12) готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;

13) проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;

14) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу;

15) бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім'ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

16) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;

17) розглядає в установленому порядку звернення громадян;

18) розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;

19) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

20) надає адміністративні послуги;

21) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

22) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

23) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів наказів керівника апарату районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

24) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

25) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

26) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

27) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої вона є;

28) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

29) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

30) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

31) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

32) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

33) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

34) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

35) забезпечує захист персональних даних;

36) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї
завдань, відповідно до законодавства.

5. Служба має право:

1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов'язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

2) отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

3) отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

4) звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

5) проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню
правопорушень;

6) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;

7) влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення;

8) вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;

9) перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності - умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

10) представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

11) запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин;

12) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей;

13) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об'єднаннями громадян і благодійними організаціями;

14) скликати в установленному порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

15) проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції;

16) визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей;

17) розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

18) відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.

19) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

20) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації з питань соціального захисту дітей;

21) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

6. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян і громадянами.

7. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з обласною державною адміністрацією.

8. Начальник служби:

1) здійснює керівництво службою, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності, сприяє створенню належних умов праці у службі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про службу;

3) затверджує положення про структурний підрозділ служби, посадові інструкції працівників служби та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи служби;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації та начальником служби у справах дітей обласної державної адміністрації про виконання покладених на службу завдань та затверджених планів роботи;

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції служби, та розробляє проекти відповідних рішень;

8) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

9) за дорученням голови районної державної адміністрації представляє інтереси служби у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

10) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

11) подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису служби в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

12) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису служби;

13) здійснює добір кадрів;

14) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців служби;

15) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень служби;

16) забезпечує дотримання працівниками служби правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

17) здійснює інші повноваження, визначені законом;

18) здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби у службі.

9. Накази начальника служби, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації або начальником служби у справах дітей обласної державної адміністрації.

10. Начальник служби має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником служби відповідно до законодавства про державну службу.

11. Функції щодо проведення процедури усиновлення, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей покладаються на окремий підрозділ, який утворюється у складі служби. Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється залежно від кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, але не менше двох осіб.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції служби, в ній може утворюватися колегія у складі начальника служби (голова колегії), його заступників, керівників інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів Національної поліції, представників підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та благодійних організацій.

Склад колегії затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника служби.

Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника служби.

13. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань у службі можуть утворюватися наукові та координаційні ради і комісії.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник служби.

14. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників служби визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

Штатний розпис та кошторис служби затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями начальника служби відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

15. Служба є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

 

Аналітично-статистичний звіт про роботу служби у справах дітей Галицької районної державної адміністрації за 2019 рік

 

Чисельність дитячого населення Галицького району становить 7640 осіб (в т.ч. 939 дітей, які проживають на території Більшівцівської ОТГ).

Станом на 31.12.2019 року на первинному обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перебуває 41 дитина (8 дітей-сиріт, 33 дітей, позбавлених батьківського піклування).

Впродовж 12-ти місяців 2019 року наказами служби у справах дітей 5 дітей взято на первинний облік дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 16 дітей знято з обліку (11 - у зв’язку з досягненням повноліття, 5 – у зв’язку з усиновленням).

Станом на 31.12.2019 року на обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, нараховується 9 дітей із 4 сімей у зв’язку із проживанням в сім'ї, у якій батьки ухиляються від виконання своїх обов'язків з виховання дитини.

Впродовж 12 місяців 2019 року знято з обліку 11 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах ( 4 дітей - у зв’язку з набуттям статусу, 2 – у зв’язку з досягненням повноліття, 5 – у зв’язку із зникненням підстав перебування на обліку). Обстежено умови проживання 16 дітей, які попали в поле зору служби, та такі, що перебувають у складних життєвих обставинах, про що складено 14 актів обстеження умов проживання.

Крім того, в районі проживає 24 усиновлених дітей, 19 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку в інших службах та виховуються в сім’ях опікунів, прийомних сім’ях та ДБСТ, з них - 3 дітей, які переміщені з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО в складі ПС, ДБСТ.

З метою захисту прав та інтересів дітей, поліпшення їх становища впродовж 12-ти місяців 2019 року за поданням служби у справах дітей прийнято 8 розпоряджень районної державної адміністрації.

Проведено 4 засідання координаційної ради у справах дітей Галицької районної державної адміністрації, за результатами розгляду питань прийнято відповідні рішення та доведено до відома виконавців.

З метою сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток, в районі діє комісія з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації. Впродовж 12 місяців 2019 року відбулося 15 засідань комісії, на яких за заявами громадян, клопотань служби у справах дітей районної державної адміністрації та ухвал Галицького районного суду розглянуто 49 питань. За результатами розгляду надано 13 висновків та прийнято 36 рішень комісії в інтересах конкретної дитини.

Службою у справах дітей проводиться робота щодо розвитку сімейних форм виховання дітей, захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснення контролю за утриманням та вихованням дітей в цих сім’ях. Всього в районі функціонує 7 прийомних сімей, в яких виховується 11 прийомних дітей віком від 6 до 23 років, та 1 дитячий будинок сімейного типу, в якому виховується 5 дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 6 до 15-ти років.

На обліку служби перебуває 7 дітей, які підлягають усиновленню, 2 сім’ї - кандидатів в усиновлювачі. За 12 місяців 2019 року на місцевий облік з усиновлення взято 3 дітей, знято з обліку 5 дітей у зв’язку із усиновленням. Рішенням Галицького районного суду Івано-Франківської області усиновлено 3 дітей, позбавлених батьківського піклування (3 сім’ї) та 1 внутрісімейне усиновлення (1 дитина).

Підготовлено:

- 2 висновки про можливість і доцільність усиновлення малолітніх дітей одним із подружжя;

- 4 висновки про можливість та доцільність усиновлення малолітніх дітей та відповідність його інтересам дітей.

Працівниками служби перевірено умови утримання, навчання та виховання 52 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, над якими встановлено опіку, піклування, які влаштовані у прийомні сім’ї та в дитячі будинки сімейного типу, про що складено 37 актів. Здійснено нагляд та отримано звіт щодо 7 усиновлених дітей з 5-ти сімей. Права дітей в даних сім`ях не порушуються.

Службою у справах дітей здійснювалась координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей, організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, профілактики правопорушень.

Впродовж 12 місяців 2019 року організовано та проведено 13 профілактичних рейдових виїзди, в ході яких обстежено умови проживання та виховання дітей у 43 сім’ях, ініційовано притягнення до відповідальності 3 батьків згідно чинного законодавства за невиконання батьківських обов’язків.

Крім того, проведено індивідуальні профілактичну роботу з 2 неповнолітніми, які вчинили злочин, про що складено відповідний протокол бесіди. Проведено профілактичні заходи у 18 навчальних закладах району, під час яких обговорено з дирекцією навчальних закладів подальшу співпрацю щодо дітей, які пропали в поле зору служби у справах дітей, надано консультаційну допомогу, здійснено індивідуальну роботу з дітьми та їх батьками, відвідано за місцем проживання.

Щомісячно проводяться звірки Галицького РС з питань пробації з службою у справах дітей районної державної адміністрації щодо дітей, засуджених до покарань, що не пов’язані з позбавленням волі.

З метою захисту прав та законних інтересів дітей працівники служби у справах дітей районної державної адміністрації взяли участь у 111 судових засіданнях щодо захисту прав та інтересів дітей. З них, впродовж 12 місяців 2019 року захищено інтереси 24 дітей у справах щодо:

- позбавлення батьківських прав батьків (10 дітей);

- визначення місця проживання (6 дітей);

- кримінальна справа за участю неповнолітнього (1 дитина);

- усиновлення ( 3 дітей);

- надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон без згоди батька (3 дітей);

- визнання осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням (1 дитина).

Службою у справах дітей підготовлено та подано до районного суду в травні 2019 року 1 позов щодо позбавлення батьківських прав батьків відносно 2-х малолітніх дітей. Розгляд даної справи триває.

З метою реалізації права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на щорічне оздоровлення службою у справах дітей проводиться їх повідомлення про наявні путівки. У 2019 році планувалося оздоровити 27 дітей даної категорії, які підлягають оздоровленню. За 12 місяців 2019року оздоровлено всіх дітей даної категорії :

- 1 дитина - в УДЦ «Молода Гвардія» м.Одеса;

- 1дитина – в дитячому оздоровчому таборі м.Городенка ;   

- 9 дітей - в ДЛОК «Сокіл»;

- 16 дітей - у пришкільних таборах.
 

 

 

 

 

banner

banner

Івано-Франківська обласна державна адміністрація

Галицька районна рада

 

Галицька міська рада

Національний заповідник "Давній Галич"

Галицький національний природний парк

ГАЗЕТА "ГАЛИЦЬКЕ СЛОВО"

Прогноз погоди

Погода в Галичі 

Оголошення

Шановні краяни!
Увага! Говорить управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Проводиться перевірка системи оповіщення. Прослухайте наступне повідомлення: довге уривчасте звучання сирен, гудків підприємств, а також передача їх мережею радіомовлення означає попереджувальний сигнал „Увага всім”. Почувши цей сигнал необхідно ввімкнути радіо, радіотрансляційні, телевізійні приймачі для прослуховування термінового повідомлення управління з питань цивільного захисту. Шановні краяни! Якщо Ви опинились у надзвичайній ситуації або Вам про неї стало відомо, дзвоніть за телефоном 101 або за телефонами: у м.Івано-Франківську 53-90-01, в м.Калуш 6-00-26, та черговим районних і міських підрозділів поліції.
.

Повідомлення до населення області щодо заходів з запобігання поширенню коронавірусу COVID-19

.
Відбудеться конкурсний відбір інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2021 році
.
Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості до проекту ДТП та звіту по СЕО детального плану території земельної ділянки для зміни цільового призначення , будівництва та обслуговування об’єктів фермерської діяльності нежитлових будівель-свинарника за межами населеного пункту с.Насташине Насташинської сільської ради Галицького району Івано-Франківської області
.
Івано-Франківський обласний військовий комісаріат проводить набір громадян України на військову службу за контрактом
.

Військово-морський ліцей імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного запрошує на навчання

.
Держгеокадастр повідомляє про значення коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель за 2019 рік
.

«Рекомендації про включення до тендерної документації вимог при проведенні відкритих торгів щодо харчування дітей у закладах освіти в Івано- Франківській області»

.
Щодо опитування експортерів
.
Оголошення про намір передати в оренду об’єкти, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста Галицького району …(детальніше)>>>

Усі права застережені. При використання будь-яких матеріалів посилання на сайт обов'язкове.


Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області