E-mail:  00731407@mail.gov.ua  ;  gal_rda@i.ua
22 листопад 2019
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Урядові сайти

 

 

http://www.rada.gov.ua/


 


Карта Галицького району


АКЦІЇ

 

 


Соціальна реклама


Твій добробут залежить від тебе


Відстоюй свої права на якісні житлово-комунальні послуги


Будь відповідальним власником - створи ОСББВідділ освіти районної державної адміністрації
 На головну / Відомості про адміністрацію / Структура РДА

Юридична адреса:

77100, вул. Винниченка, 8, м.Галич, Івано-Франківської області

E-mail: viddilo2006@ukr.net

 

Начальник відділу освіти Галицької районної державної адміністрації

Матейко Іван Богданович

тел./факс 2-15-61,

приймальня 21-131,

Заступник начальника відділу освіти Галицької районної державної адміністрації

Кашуба Галина Богданівна

тел.2-21-77

Завідувач районного методичного центру

Совин Оксана Ігорівна

тел. 2-30-04

Начальник групи постачання та обслуговування відділу освіти

Навроцький Петро Іванович

тел./факс 2-21-89

Головний бухгалтер

Єрис Надія Семенівна

тел. 2-18-02

 

Мережа закладів освіти району:

- заклади загальної  середньої освіти - 31;

- заклади дошкільної освіти - 13;

- заклади позашкільної освіти - 3;

- міжшкільний навчально-виробничий комбінат - 1.

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження

Галицької районної

державної адміністрації

від 09.10.2018 786

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО Відділ освіти ГАЛИЦЬКОЇ районної

державної адміністрації

(нова редакція)

 

1. Відділ освіти Галицької районної державної адміністрації (далі – відділ освіти) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених на нього завдань.

2. Відділ освіти підпорядкований голові районної держадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству освіти і науки України, департаменту освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації.

3. Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, департаменту освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, а також Положенням про відділ освіти.

4. Основними завданнями відділу освіти є:

1) реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району;

2) створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти;

3) здійснення управління закладами освіти, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління державної адміністрації, та координація діяльності цих освітніх закладів;

4) зміцнення матеріальної бази закладів освіти;

5) аналіз стану освіти в районі, прогнозування та розроблення районної програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми;

6) організація навчально-методичного і кадрового забезпечення закладів освіти, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

7) контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти закладами, розташованими на території району;

8) участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

9) забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників освітнього процесу у закладах освіти району.

5. Відділ освіти відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) здійснює державний контроль за дотриманням навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня та профілю навчання;

5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі освіти у межах району та вживає заходів до усунення недоліків;

6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

7) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

8) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

9) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

10) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень відділу освіти;

11) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

13) бере участь у підготовці звітів голови районної держадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

16) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

20) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

21) надає допомогу органам місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

27) забезпечує захист персональних даних;

28) здійснює керівництво роботою навчальних закладів, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

29) визначає потребу у навчальних закладах, заснованих на комунальній формі власності, та подає пропозиції щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів;

30) готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обов'язкового обслуговування дітей шкільного віку та ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку, контролює виконання вимог щодо навчання всіх дітей шкільного віку в загальноосвітніх навчальних закладах;

31) вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення навчальних закладів для дітей шкільного віку, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організує їх навчання та виховання у загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах;

32) вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною, заочною формою навчання при загальноосвітніх навчальних закладах та створює умови для прискореного отримання бажаючими повної загальної середньої освіти, складання ДПА екстерном;

33) забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної, надання можливостей навчатись у загальноосвітніх закладах загальної середньої освіти рідною мовою;

34) сприяє задоволенню освітніх запитів національних меншин, які проживають у районі;

35) надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та неповнолітніх, які не мають належних умов для виховання у сім'ях, до дитячих інтернатних закладів і в сім'ї під опіку (піклування), на усиновлення; забезпечує захист особистих і майнових прав неповнолітніх, які потребують соціальної допомоги;

36) координує роботу навчальних закладів щодо запобігання бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх; створює в районі розгалужену службу соціально-педагогічного патронажу;

37) забезпечує утворення психологічної служби в навчальних закладах;

38) координує роботу навчальних закладів, сім'ї та громадськості, пов'язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;

39) надає допомогу закладам загальної середньої освіти та здійснює контроль за організацією безоплатного регулярного підвезення до місць навчання і на зворотному шляху учнів вихованців, які проживають у сільській місцевості;

40) організує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджету та залучених коштів;

41) вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обсл-уговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;

42) сприяє навчально-методичному, фінансовому та матеріально технічному забезпеченню загальноосвітніх навчальних закладів;

43) впроваджує навчальні плани і програми, рекомендовані Міністерством освіти і науки України, затверджує навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;

44) організує навчання обдарованих дітей та вносить пропозиції до районної державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування про відкриття профільних класів, їх матеріальну підтримку; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів;

45) забезпечує організацію в навчальних закладах роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

46) видає інформаційно-методичні бюлетені;

47) сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств;

48) координує роботу, пов'язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;

49) забезпечує контроль за дотриманням санітарного режиму в навчальних закладах;

50) організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

51) забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі закладів освіти, введенням в дію їх нових приміщень, комплектуванням меблями, обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками;

52) погоджує проекти будівництва закладів освіти, сприяє їх раціональному розміщенню, контролює використання капітальних вкладень та залучених коштів;

53) формує замовлення на видання підручників, навчально- методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту та забезпечує ними навчальні заклади;

54) прогнозує потребу району у педагогічних працівниках та інших спеціалістах, укладає договори з педагогічними навчальними закладами на їх підготовку, проводить аналіз стану підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів, бере участь у розробленні програм розвитку педагогічної освіти;

55) організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

56) проводить атестацію педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів у межах своєї компетенції;

57) сприяє наданню педагогічним працівникам пільг, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників освітнього процесу;

58) розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження       працівників освіти;

59) вносить пропозиції щодо обсягу бюджетного фінансування закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності аналізує їх використання;

60) контролює створення та аналізує використання у закладах освіти району фонду загального обов'язкового навчання (фонду всеобучу), який формується за рахунок коштів бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів;

61) вивчає роботу закладів освіти, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

62 ) подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в районі, організує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;

63) інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в районі (не рідше ніж один раз на рік);

64) взаємодіє з органами громадського самоврядування;

65) проводить експертну оцінку статутів навчальних закладів (крім вищих) комунальної та інших форм власності, їх підготовку для реєстрації місцевими органами виконавчої влади;

66) здійснює інші передбачені законом повноваження.

6. Відділ освіти для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної держадміністрації підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної держадміністрації у галузі освіти;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

 5) залучати до розроблення районної програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів;

6) брати участь в утворенні і ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх форм власності;

7) скликати районні, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції;

8) вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі району;

9) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв'язки з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

7. Відділ освіти в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, департаментом освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Відділ освіти очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу.

9. Начальник відділу освіти:

1) здійснює керівництво відділом освіти, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ освіти;

3) затверджує посадові інструкції працівників відділу освіти та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу відділу освіти, аналізує стан її виконання, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу освіти;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ освіти завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу освіти, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси відділу освіти у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, департаментом освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в районному управлінні юстиції;

12) подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу освіти в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної держадміністрації кошторису відділу освіти;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу освіти;

16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу освіти;

17) забезпечує дотримання працівниками відділу освіти правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

18) представляє інтереси району в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами;

19) затверджує положення про підрозділи і служби відділу освіти, функціональні обов'язки його працівників;

20) затверджує договори про співробітництво, взаємовідносини з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

21) призначає на посаду і звільняє з посади керівників навчальних закладів та установ освіти комунальної форми власності; заохочує їх та накладає дисциплінарні стягнення ;

22) здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Начальник відділу освіти здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників відділу.

11. Накази начальника, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, заступником голови районної державної адміністрації, департаментом освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації і в судовому порядку.

12. Начальник відділу освіти може мати заступника, який призначаються на посаду та звільняються з посади начальником відділу освіти районної державної адміністрації відповідно до законодавства про державну службу.

             13. При відділі освіти утворюється колегія. Склад колегії затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу освіти. Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника відділу освіти.

14. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при відділі освіти утворюється районний методичний центр як структурний підрозділ відділу, який діє відповідно до положення про нього.

15. При відділі освіти може створюватися рада керівників навчальних закладів, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості.

16. Для організації та ведення бухгалтерського обліку, складання і подання бухгалтерської звітності при відділі освіти утворюється централізована бухгалтерія як структурний підрозділ відділу освіти, яка діє відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні.

17. Для зміцнення навчальної, матеріально-технічної бази навчальних закладів, здійснення нагляду за експлуатацією будівель і об’єктів, опалювальних систем та інженерних споруд, які знаходяться у підпорядкуванні відділу освіти утворюється група постачання та обслуговування як структурний підрозділ відділу освіти та яка діє відповідно до Положення про неї.

18. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу освіти визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

        19. Відділ освіти фінансується за рахунок коштів державного бюджету. Штатний розпис та кошторис відділу освіти затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями начальника відділу освіти відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.

20. Відділ освіти є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

21. Відділ освіти є неприбутковою організацією. Доходи (прибутки) відділу освіти Галицької районної державної адміністрації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання відділу освіти реалізації, мети (цілей, завдань), та напрямів діяльності визначених цим Положенням.

22. Отримані доходи (прибутки) або їх частини не підлягають розподілу серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

23. У разі припинення даної неприбуткової організації у результаті її ліквідації, реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

24. Юридична адреса відділу освіти районної державної адміністрації:

 7100, вул. Винниченка, 8, м. Галич, Галицький район, Івано-Франківська область.
 

 

banner

banner

Івано-Франківська обласна державна адміністрація

Галицька районна рада

 

Галицька міська рада

Національний заповідник "Давній Галич"

Галицький національний природний парк

ГАЗЕТА "ГАЛИЦЬКЕ СЛОВО"

Прогноз погоди

Погода в Галичі 

Оголошення

Шановні краяни!
Увага! Говорить управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Проводиться перевірка системи оповіщення. Прослухайте наступне повідомлення : довге уривчасте звучання сирен, гудків підприємств, а також передача їх мережею радіомовлення означає попереджувальний сигнал „Увага всім”. Почувши цей сигнал необхідно ввімкнути радіо, радіотрансляційні, телевізійні приймачі для прослуховування термінового повідомлення. Шановні краяни! Якщо Ви опинились у надзвичайній ситуації або Вам про неї стало відомо, дзвоніть за телефоном 101.
Регіональний представник Уповноваженого в Івано-Франківській області проведе особистий прийом громадян

25 листопада 2019 року, з 10.00 до 13.00 години, регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Івано-Франківській області Людмила Непийвода проведе особистий прийом громадян у Галицькому районі. Прийом громадян буде проводитись за адресою: Івано-Франківська область, м.Галич, пл.Волі.1, 2 поверх.

.

Інформація щодо організації та проведення призову громадян України на строкову військову службу восени 2019 року

.

Інформація щодо призову громадян України на строкову військову службу у жовтні-грудні 2019 року

.

Оголошення про проведення міжнародного фотоконкурсу "Вікі любить пам’ятки". Інформація за посиланнями : if.wlm.org.ua або wlm.org.ua/lists

.

До відома водіїв та перевізників Галицького району!

.

Оголошення про намір передати в оренду об’єкти, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста Галицького району …(детальніше)>>>

.

Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Серце до серця» інформує: 

- з 4 до 10 січня 2020р. заплановано міжнародну культурно-просвітницьку поїздку «Різдвяні канікули» до Словаччини, Австрії, Чехії й Угорщини;

- з 23 квітня до 01 травня 2020р. заплановано міжнародну культурно-просвітницьку поїздку «Європейська співдружність» до Польщі, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Люксембургу;

- з 2 по 17 травня 2020р. заплановано культурно-освітню поїздку «Південноєвропейський досвід у реалізації політики сфери культури, освіти, охорони здоров’я, соціальної політики» до Угорщини, Австрії, Німеччини, Швейцарії, Франції, Іспанії, Португалії, Монако, Італії та Словенії 

- з 9 по 18 серпня 2020 року відбудеться культурно-освітня поїздка з організацією міжнародного семінару «Північноєвропейський досвід у реалізації політики сфер культури, освіти, охорони здоров'я та соціальної політики» з відвідуванням Польщі, Швеції, Норвегії та Данії.

.

Відзнака імені Сергія Кемського

Конкурси, фестивалі, виставки
 

Усі права застережені. При використання будь-яких матеріалів посилання на сайт обов'язкове.


Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області