E-mail:  00731407@mail.gov.ua  ;  gal_rda@i.ua
26 січень 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Урядові сайти

 

 

http://www.rada.gov.ua/


 


Карта Галицького району


АКЦІЇ


В рамках проведення Всеукраїнської акції "16 днів проти насильства"

Відеоролик "Розірви коло"


Соціальна реклама


Твій добробут залежить від тебе


Відстоюй свої права на якісні житлово-комунальні послуги


Будь відповідальним власником - створи ОСББУправління економічного розвитку, туризму та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації
 На головну / Відомості про адміністрацію / Структура РДА

Юридична адреса: 77100, пл. Волі, 1

м.Галич Івано-Франківської області

Начальник управління - Горбаль Володимир Васильович

Тел./факс: (03431) 2-15-72

E-mail: e_gal@meta.ua

 

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 09.10.2018р. №784 "Про внесення змін до Положення про управління економічного розвитку, туризму та житлово-комунального господарства Галицької районної державної адміністрації" …(детальніше)>>>


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження районної

державної адміністрації

від«08» грудня2016р.

№ 787

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління економічного розвитку, туризму та житлово-комунального господарства Галицької районної державної адміністрації

 

1.Управління економічного розвитку, туризму та житлово-комунального господарства Галицької районної державної адміністрації (надалі – управління) є структурним підрозділом районної державної адміністрації.

2.Управління утворюється керівником державного органу, входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених на управління завдань.

3. Управління підпорядковане керівнику державної служби, а також підзвітне і підконтрольне департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації, департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, управлінню міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій обласної державної адміністрації.

4. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, а також даним положенням.

5. Основними завданнями управління є забезпечення реалізації на території району:

·        державної політики економічного і соціального розвитку;

·        державної цінової політики;

·        державної промислової політики;

·        державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;

·        державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики;

·        державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

·        державної політики у сфері управління об'єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;

·        єдиної державної зовнішньоекономічної політики;

·        державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

·        державної політики у галузі будівництва,

·        державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;

·        державної політики у сфері туризму;

6. Управління відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, завдань обласної державної адміністрації, департаменту економіки обласної державної адміністрації, департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, департаменту промисловості та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації, департаменту міжнародного співробітництва та розвитку туристичної інфраструктури обласної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку, секторів та галузей економіки району, проводить оцінку внутрішньорегіональної диференціації економічного і соціального розвитку району;

4) бере участь у розробці районної стратегії розвитку, забезпечує координацію виконання районної стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання;

5) забезпечує координацію виконання завдань, визначених державними та обласними цільовими програмами, на території району;

6) розробляє прогнози економічного і соціального розвитку району на середньостроковий період та програми його економічного і соціального розвитку на короткостроковий період;

7) забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період;

8) здійснює в установленому порядку моніторинг показників розвитку району;

9) розробляє проекти програм транскордонного співробітництва;

10) проводить моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) політики на районному ринку товарів і послуг, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового (тарифного) регулювання, його вплив на економічний та соціальний розвиток району;

11) розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату в районі;

12) готує пропозиції щодо погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

надання за рахунок коштів місцевого бюджету державної підтримки суб'єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;

13) бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;

14) розробляє проект районної програми розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує її виконання, здійснює моніторинг виконання програми;

15) сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

16) бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

17) сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва;

18) забезпечує виконання районною державною адміністрацією повноважень уповноваженого органу управління щодо підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління, відповідно до статті 6 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" та подає департаменту економіки обласної державної адміністрації інформацію щодо:

фінансово-господарської діяльності кожного окремого суб'єкта господарювання державного сектору економіки, який належить до сфери управління районної державної адміністрації;

стану об'єктів державної власності, в тому числі корпоративних прав держави, які належать до сфери управління районної державної адміністрації;

19) бере участь у розробленні та впровадженні економічного механізму природокористування, раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища, використання вторинних ресурсів;

20) бере участь у проведенні регіонального моніторингу навколишнього природного середовища;

21) бере участь у розробленні та реалізації місцевих програм охорони навколишнього природного середовища;

22) забезпечує нагляд за реалізацією проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та визначає координатора проекту;

23) погоджує плани закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги;

24) аналізує та подає департаменту міжнародного співробітництва та розвитку туристичної інфраструктури обласної державної адміністрації підписані координатором проекту (програми) результати поточного та/або заключного моніторингу проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;

25) бере участь у розробленні стратегічних і програмних документів з питань залучення зовнішньої допомоги ЄС відповідно до пріоритетних напрямів економічного і соціального розвитку району;

26) бере участь разом з іншими структурними підрозділами в реалізації державної зовнішньоекономічної політики і подає департаменту міжнародного співробітництва та розвитку туристичної інфраструктури обласної державної адміністрації відповідні пропозиції;

27) забезпечує у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств та організацій району у виставково-ярмаркових заходах;

28) вносить, в межах своєї компетенції, в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення законодавства України;

29) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання керівнику державної служби;

30) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

31) створює умови для розвитку туризму, провадження екскурсійної діяльності, а також залучення інвестицій у будівництво нових та реконструкцію діючих об’єктів туристичної інфраструктури;

30) сприяє розвитку туристичної інфраструктури, розвитку ринкових відносин у сфері туризму та конкуренції на ринку туристичних послуг;

32) проводить аналіз ринку туристичних послуг і подає департаменту міжнародного співробітництва та розвитку туристичної інфраструктури обласної державної адміністрації відомості про розвиток туризму;

33) бере участь у здійсненні заходів щодо координації закупівель товарів робіт та послуг за рахунок коштів місцевого бюджету;

34) координує роботу та здійснює моніторинг з питань енергозбереження в бюджетних установах району;

35) координує роботу між виробниками та споживачами паливно-енергетичних ресурсів, узгоджує графіки обмежень споживачів в енергоносіях;

36) бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

37) забезпечує організацію обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, надання ритуальних, готельних та інших послуг виконання ремонтно-будівельних робіт на замовлення населення;

38) розробляє систему заходів для забезпечення стабільної роботи житлово-комунального господарства району в умовах надзвичайної ситуації і ліквідації її наслідків;

39) здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства;

40) координує роботу, пов'язану з наданням населенню району житлово-комунальних послуг підприємствами - надавачами цих послуг незалежно від форм власності;

41) бере участь у підготовці пропозицій щодо формування цін та тарифів на житлово-комунальні послуги, а також норм їх споживання;

42) здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду і об'єктів комунального господарства незалежно від форм власності;

43) аналізує рівень цін і тарифів на продукцію, роботи і послуги житлово-комунального господарства.

44) сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики під час проектування, будівництва нових та реконструкцій діючих об'єктів житлово-комунального господарства;

45) бере участь у розробці завдань з будівництва об'єктів житла, освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та здійснює моніторинг ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету;

46) готує та подає пропозиції щодо вдосконалення маршрутної мережі перевезення пасажирів та вантажів у межах району.

47) організовує відповідно до законодавства проведення конкурсів на визначення перевізників пасажирів на приміських та внутрішньорайонних автобусних маршрутах.

48) аналізує потреби району в електроенергії, перевезенні залізничним та автомобільним транспортом, у послугах поштового зв'язку, телекомунікаціях та інших інших об’єктах інфраструктури;

49) здійснює аналіз та готує пропозиції щодо покращення стану доріг в районі;

50) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

51) відповідно до покладених на управління завдань розробляє проекти відповідних районних цільових програм, координує та аналізує їх виконання;

52) розробляє проекти розпоряджень керівника державної служби, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

53) бере участь у розробленні проектів розпоряджень керівника державної служби, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

54) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

55) бере участь у підготовці звітів керівника державної служби для їх розгляду на сесії районної ради;

56) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

57) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

58) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

59) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;

60) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

61) контролює виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади та надає відповідну методичну допомогу;

62) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

63) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

64) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

65) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

66) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

67) забезпечує захист персональних даних;

68) здійснює інші передбачені законом повноваження.

7. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) залучати спеціалістів інших підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) одержувати в установленому порядку від інших підрозділів
районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами; 4) вносити в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;5) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції.

8. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної
державної адміністрації, апаратом районної державної адміністрації, органами
місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами,
організаціями, об'єднаннями громадян з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 9. Управління очолює начальник, який призначається на посадуна конкурсній основі і звільняється з посади керівником державної служби згідно із законодавством про державну службу.

10. Структура управління складається з двох відділів:

- відділ економічного розвитку і туризму управління економічного розвитку, туризму та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації;

- відділ житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури управління економічного розвитку, туризму та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації.

 11. Відділи очолюють начальники відділів, які призначаються на посади на конкурсній основі і звільняються з посади керівником державної служби згідно із законодавством про державну службу.

 10. Начальник управління:

 здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, законність прийнятих ним рішень, встановлює ступінь відповідальності заступника начальника управління, керівників його структурних підрозділів, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

 подає на затвердженнякерівнику державної служби положення про управління;

 затверджує положення про структурні підрозділи управління;

 затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

 видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

 планує роботу управління , вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

 вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

 звітує перед керівником державної служби про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

 може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

 вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

 може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

 представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами, організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

 проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

 забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

 здійснює інші повноваження, визначені законом.

 11. Управління є неприбутковою організацією і відповідає таким вимогам:

- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

- установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;

- установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кількома неприбутковими організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи ( у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);

- внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

 12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та
видатки на утримання управління затверджує
керівник державної служби.

 13. Управління є юридичною особою публічного права.

 14. Місце знаходження управління економічного розвитку, туризму та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації 77100, Івано-франківська область, Галицький район, м. Галич, пл.Волі, будинок 1.
 

 

banner

banner

Івано-Франківська обласна державна адміністрація

Галицька районна рада

 

Галицька міська рада

Національний заповідник "Давній Галич"

Галицький національний природний парк

ГАЗЕТА "ГАЛИЦЬКЕ СЛОВО"

Прогноз погоди

Погода в Галичі 

Оголошення

.

Оголошення про проведення конкурсу з визначення програм

.
Держгеокадастр повідомляє про значення коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель за 2019 рік
.

«Рекомендації про включення до тендерної документації вимог при проведенні відкритих торгів щодо харчування дітей у закладах освіти в Івано- Франківській області»

.
Щодо опитування експортерів
Шановні краяни!
Увага! Говорить управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Проводиться перевірка системи оповіщення. Прослухайте наступне повідомлення : довге уривчасте звучання сирен, гудків підприємств, а також передача їх мережею радіомовлення означає попереджувальний сигнал „Увага всім”. Почувши цей сигнал необхідно ввімкнути радіо, радіотрансляційні, телевізійні приймачі для прослуховування термінового повідомлення. Шановні краяни! Якщо Ви опинились у надзвичайній ситуації або Вам про неї стало відомо, дзвоніть за телефоном 101.
.

До відома водіїв та перевізників Галицького району!

.

Оголошення про намір передати в оренду об’єкти, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста Галицького району …(детальніше)>>>

.

Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Серце до серця» інформує: 

- з 1 до 5 квітня 2020р. відбудеться ІІ Міжнародний семінар «Європейський досвід у реалізації політики сфер культури, освіти, охорони здоров’я, соціальної політики: сучасний стан і перспективи розвитку» з відвідуванням Словаччини, Чехії, Австрії й Угорщини;

 - з 23 квітня до 01 травня 2020р. заплановано міжнародну культурно-просвітницьку поїздку «Європейська співдружність» до Польщі, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Люксембургу;

- з 2 по 17 травня 2020р. заплановано культурно-освітню поїздку «Південноєвропейський досвід у реалізації політики сфери культури, освіти, охорони здоров’я, соціальної політики» до Угорщини, Австрії, Німеччини, Швейцарії, Франції, Іспанії, Португалії, Монако, Італії та Словенії 

- з 8 до 16 червня 2020р. міжнародна культурно-освітня поїздка «Співпраця у сферах культури, охорони здоров’я й освіти» до Румунії, Боснії і Герцеговини, Хорватії, Чорногорії, Албанії, Північної Македонії, Сербії й Угорщини

- з 9 по 18 серпня 2020р. відбудеться культурно-освітня поїздка з організацією міжнародного семінару «Північноєвропейський досвід у реалізації політики сфер культури, освіти, охорони здоров'я та соціальної політики» з відвідуванням Польщі, Швеції, Норвегії та Данії.

Конкурси, фестивалі, виставки
 
 
 

Усі права застережені. При використання будь-яких матеріалів посилання на сайт обов'язкове.


Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області