E-mail:  00731407@mail.gov.ua  ;  gal_rda@i.ua
27 січень 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Урядові сайти

 

 

http://www.rada.gov.ua/


 


Карта Галицького району


АКЦІЇ


В рамках проведення Всеукраїнської акції "16 днів проти насильства"

Відеоролик "Розірви коло"


Соціальна реклама


Твій добробут залежить від тебе


Відстоюй свої права на якісні житлово-комунальні послуги


Будь відповідальним власником - створи ОСББВідділ організаційно-інформаційної роботи апарату районної державної адміністрації
 На головну / Відомості про адміністрацію / Структура РДА

Юридична адреса: 77100, площа Волі, 1

м.Галич, Івано-Франківської області

Контактний телефон: (03431) 2-18-85

E-mail: org.gal.rda@meta.ua

 

Начальник відділу організацйно-інформаційної роботи апарату районної державної адміністрації - Сенів Тарас Богданович.

 

Відповідальний за технічну підтримку веб-сайту райдержадміністрації -  головний спеціаліст відділу організацйно-інформаційної роботи апарату районної державної адміністрації - Турянський Богдан Васильович.

Контактний телефон: (03431) 2-27-88

E-mail: bt.gal.rda@i.ua

 

 

 

Затверджено

розпорядження районної

державної адміністрації

від 16.03.2018р. №137

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ організаційно-інформаційної роботи

апарату районної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

 

        1.1.Відділ організаційно-інформаційної роботи апарату райдержадміністрації (далі оргвідділ) є структурним підрозділом апарату райдержадміністрації, який утворюється, реорганізується чи ліквідується відповідно до чинного законодавства розпорядженням райдержадміністрації.

        Відділ організаційно-інформаційної роботи підпорядковується безпосередньо керівнику апарату районної державної адміністрації.

        1.2.В своїй роботі відділ організаційно-інформаційної роботи апарату районної державної адміністрації керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями обласної та районної державних адміністрацій, наказами апарату обласної, районної державних адміністрацій.

1.3.При вирішенні питань, що належать до його компетенції, відділ організаційно-інформаційної роботи взаємодіє з відділами та управліннями райдержадміністрації, іншими органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.

        1.4. Відділ організаційно-інформаційної роботи працює за квартальними планами роботи, що затверджуються керівником апарату райдержадміністрації.

        1.5.Положення про відділ організаційно-інформаційної роботи затверджується розпорядженням райдержадміністрації.

1.6.Структура і штатна чисельність працівників відділу затверджуються відповідно до чинного законодавства і мають забезпечувати якісне виконання покладених на відділ організаційно-інформаційної роботи завдань і функцій.

        1.7.Відділ організаційно-інформаційної роботи очолює начальник відділу організаційно-інформаційної роботи апарату районної державної адміністрації, який призначається та звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації.

1.8. Керує роботою відділу і несе персональну відповідальність за його діяльність, виконання планів роботи та обов'язків, покладених на відділ.

1.9.Працівники відділу організаційно-інформаційної роботи призначаються на посади та звільняються з посад керівником апарату районної державної адміністрації, як керівником державної служби відповідно до законодавства про державну службу та іншого чинного законодавства.

1.10. Начальник відділу організаційно-інформаційної роботи апарату районної державної адміністрації:

розробляє функціональні обов'язки працівників відділу і подає їх на затвердження керівникові апарату райдержадміністрації;

розподіляє завдання та доручення між працівниками відділу і контролює їх своєчасне виконання, забезпечує складання резерву кадрів на заміщення посад працівників відділу;

забезпечує підвищення ділової кваліфікації та професійного рівня працівників відділу;

забезпечує прозорість та відкритість діяльності відділу і реалізацію права кожного на доступ до публічної інформації.

        1.11.Працівники відділу діють у межах чинного законодавства України та цього Положення і несуть персональну відповідальність за виконання покладених на них функціональних обов'язків.

        1.12.Покладення на відділ організаційно-інформаційної роботи обов’язків, непередбачених цим Положенням, а також тих, що не стосуються питань організаційно-інформаційної роботи та державної служби, не допускається.

        1.13.Відділ організаційно-інформаційної роботи апарату райдержадміністрації забезпечується приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковим матеріалом з питань, що належать до його компетенції, а також умовами для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу.

 

П. Завдання відділу

 

2.1.Забезпечує реалізацію державної політики у сфері інформації та інформаційної безпеки.

2.2.Здійснює організаційне забезпечення діяльності райдержадміністрації, взаємодіє з іншими органами державної влади та місцевого самоврядування щодо виконання вимог чинного законодавства України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень облдержадміністрації та голови райдержадміністрації, наказами апарату обласної, районної державних адміністрацій

Координує роботу та забезпечує організацію дій при проведенні масових заходів у районі, референдумів, виборів, засідань колегій, нарад, зустрічей, семінарів, перевірок, тощо шляхом залучення до цього структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, районних організацій та органів місцевого самоврядування.

2.3.Надає методичну та практичну допомогу у питаннях організаційно-інформаційної роботи, здійснює оперативний зв'язок і ділові контакти з управліннями, відділами, іншими підрозділами райдержадміністрації та районними організаціями, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо подачі голові районної державної адміністрації інформаційного матеріалу про роботу управлінь та відділів по питаннях, які належать до їх компетенції.

2.4.Організовує та контролює своєчасну підготовку матеріалів на засідання колегії райдержадміністрації управліннями і відділами райдержадміністрації та її апаратом відповідно до Регламенту та плану роботи райдержадміністрації.

2.5.Відповідно до Регламенту райдержадміністрації узагальнює пропозиції структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату щодо плану роботи райдержадміністрації, складає проекти цих планів та, при необхідності, проводить їх коректування в процесі роботи.

2.6.Організовує проведення семінарів із селищним, сільськими головами, іншими категоріями працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань, що відносяться до компетенції відділу.

2.7.Розглядає звернення та скарги громадян у межах своїх повноважень.

2.8.Готує проекти розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу, організовує контроль за виконанням даних розпоряджень.

2.9.У межах своїх повноважень організовує підготовку та надання матеріалів на запити працівників Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, облдержадміністрації.

2.10.Забезпечує реалізацію державної політики в сфері міжнаціональних відносин, сприяння консолідації та розвитку української нації, забезпечення прав національних меншин та прав громадян на свободу світогляду і віросповідання.

2.11. Сприяє реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності засобів масової інформації.

2.12.Проводить консультації з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики в районі.

2.13.Здійснює аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів у районі.

2.14.Здійснює підготовку та подання голові районної державної адміністрації, інформаційно-аналітичному управлінню обласної державної адміністрації інформаційно-аналітичних матеріалів щодо розвитку суспільно-політичної ситуації, діяльності суб'єктів громадсько-політичного життя і місцевих органів влади.

2.15.Узагальнює і подає в управління з організаційної роботи обласної державної адміністрації щоденні, тижневі, місячні заходи, які проводяться районною державною адміністрацією.

2.16.Поширює інформацію про діяльність районної державної
адміністрації та її структурних підрозділів через засоби масової інформації,
мережу Інтернет.

2.17. Забезпечує взаємодію місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування з політичними партіями та громадськими організаціями.

2.18. Бере участь у розробці відповідних розділів проекту бюджету та програм соціально-економічного розвитку району.

2.19.Узагальнює громадську думку та реагування різних верств населення на актуальні питання суспільного життя, здійснює оцінку можливих наслідків прийнятих соціальних та політичних рішень.

2.20.Аналізує діяльність політичних партій і громадських організацій в районі, розробляє пропозиції щодо заходів, спрямованих на взаємодію голови районної державної адміністрації з політичними партіями та громадськими організаціями у справі здійснення соціально-економічних реформ, розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства.

2.21.Здійснює підготовку щоденної експрес-інформації для керівництва районної державної адміністрації.

2.22.Координує та сприяє діяльності громадської ради при районній державній адміністрації.

2.23.Забезпечує підготовку і проведення разом із іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації консультацій з громадськістю щодо актуальних питань суспільного життя, шляхів розв'язання проблем і визначення перспектив розвитку району, а також з інших питань.

2.24.Здійснює моніторинг проведення мирних зібрань, організовує в установленому порядку, разом із іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, розгляд вимог учасників зазначених акцій та інформує про результати.

2.25.Спільно з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації проводить аналіз діяльності громадських організацій в районі, готує пропозиції щодо заходів, спрямованих на поліпшення взаємодії районної державної адміністрації з громадськими організаціями щодо здійснення соціально-економічних реформ, розбудови демократії, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства.

 2.26.Організовує подання до державних засобів масової інформації оперативної і достовірної інформації про роботу районної державної інформації.

2.27.Забезпечує ефективну взаємодію із засобами масової інформації, підтримання діалогових відносин із громадськістю шляхом висвітлення діяльності голови, заступників голови районної державної адміністрації, управлінь і відділів, оперативно реагує на запити населення щодо надання державних послуг і відповідної інформації.

2.28.Здійснює моніторинг висвітлення в засобах масової інформації діяльності районної державної адміністрації, організовує оперативне реагування на критичні публікації, виступи, повідомлення тощо.

2.29.Бере участь у підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів для засобів масової інформації з метою забезпечення конституційного права громадян на задоволення їх інформаційних потреб.

2.30.Інформаційно забезпечує реалізацію проголошеного Президентом України курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію України з урахуванням повноважень центральних і місцевих органів виконавчої влади у визначеній сфері діяльності.

2.31.Сприяє інформаційному наповненню офіційного веб-сайту районної державної адміністрації та оприлюдненню на ній інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток району та держави в цілому.

2.32.Координує діяльність структурних підрозділів апарату райдержадміністрації щодо питань інформаційно-комп'ютерного забезпечення;

 2.33.Формує стратегію впровадження в апараті райдержадміністрації комп'ютеризованих інформаційних систем та мереж, прикладних програм, баз і банків даних на основі сучасних інформаційних технологій.

2.34.Підтримує у належному стані функціонування парку комп'ютерної техніки, мережевого та периферійного обладнання, програмного забезпечення апарату районної державної адміністрації.

        2.35.Відділ узагальнює і готує матеріали річного звіту голови районної державної адміністрації по соціально-економічному розвитку району за рік.

        2.36.Забезпечує реалізацію державної політики щодо відкритості і прозорості функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

 

ІІІ. Взаємодія відділу із органами виконавчої влади нижчого рівня

 

        3.1.Відділ надає методичну допомогу в роботі виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування в частині делегованих повноважень. Здійснює контроль за виконанням та дотриманням ними вимог Конституції України, Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень обласної та районної державних адміністрацій.

        3.2.Надає допомогу виконавчим комітетам міської, сільських рад у веденні діловодства, узагальнює кращий досвід їх роботи.

 

ІV. Взаємодія із органами місцевого самоврядування

 

        4.1.Спільно із районною радою проводить семінари-навчання міського, сільських голів та інших спеціалістів. Здійснює контроль за виконанням спільних розпоряджень районної державної адміністрації та районної ради, спільних рішень колегії районної державної адміністрації та районної ради.

 

V. Відділ організаційно-інформаційної роботи апарату роботи райдержадміністрації має право:

 

        5.1.Отримувати в установленому порядку від посадових осіб райдержадміністрації, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ функцій.

        5.2.Залучати спеціалістів інших підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції відділу.

        5.3.За погодженням з керівником апарату райдержадміністрації вносити на розгляд голови райдержадміністрації проекти розпоряджень, планів-заходів, доповідні записки та інформації, що належать до його компетенції.

        5.4.Брати участь у засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах, семінарах та інших заходах, що проводяться у райдержадміністрації, ініціювати скликання нарад з питань, що знаходяться в межах компетенції відділу.

        5.5.Вносити керівництву райдержадміністрації пропозиції з питань удосконалення організаційно-інформаційної роботи в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації, органах місцевого самоврядування.

        5.6.За погодженням з керівником апарату райдержадміністрації надсилати інструктивно-методичні матеріали з питань проведення організаційно-інформаційної роботи, протокольних заходів структурним підрозділам райдержадміністрації, органам місцевого самоврядування.

        5.7.Вимагати чіткого дотримання законодавства з питань, що належать до компетенції відділу, повертати, в разі необхідності, документи, матеріали та інформації на доопрацювання.

5.8. Використовувати електронні системи зв’язку і комунікації районної державної адміністрації.

5.9. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення системи забезпечення інформаційної відкритості місцевих органів виконавчої влади та отримання громадянами інформації про їх діяльність.

5.10.Проводити консультації зі структурними підрозділами
районної державної адміністрації з метою попередження кризових ситуацій у
взаємовідносинах: влада - засоби масової інформації.

5.11. Налагоджувати і підтримувати зв’язки з державними, громадськими та іншими суб'єктами інформаційної інфраструктури з метою залучення їх до спільного вирішення завдань.
 

 

banner

banner

Івано-Франківська обласна державна адміністрація

Галицька районна рада

 

Галицька міська рада

Національний заповідник "Давній Галич"

Галицький національний природний парк

ГАЗЕТА "ГАЛИЦЬКЕ СЛОВО"

Прогноз погоди

Погода в Галичі 

Оголошення

.

Оголошення про проведення конкурсу з визначення програм

.
Держгеокадастр повідомляє про значення коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель за 2019 рік
.

«Рекомендації про включення до тендерної документації вимог при проведенні відкритих торгів щодо харчування дітей у закладах освіти в Івано- Франківській області»

.
Щодо опитування експортерів
Шановні краяни!
Увага! Говорить управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Проводиться перевірка системи оповіщення. Прослухайте наступне повідомлення : довге уривчасте звучання сирен, гудків підприємств, а також передача їх мережею радіомовлення означає попереджувальний сигнал „Увага всім”. Почувши цей сигнал необхідно ввімкнути радіо, радіотрансляційні, телевізійні приймачі для прослуховування термінового повідомлення. Шановні краяни! Якщо Ви опинились у надзвичайній ситуації або Вам про неї стало відомо, дзвоніть за телефоном 101.
.

До відома водіїв та перевізників Галицького району!

.

Оголошення про намір передати в оренду об’єкти, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста Галицького району …(детальніше)>>>

.

Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Серце до серця» інформує: 

- з 1 до 5 квітня 2020р. відбудеться ІІ Міжнародний семінар «Європейський досвід у реалізації політики сфер культури, освіти, охорони здоров’я, соціальної політики: сучасний стан і перспективи розвитку» з відвідуванням Словаччини, Чехії, Австрії й Угорщини;

 - з 23 квітня до 01 травня 2020р. заплановано міжнародну культурно-просвітницьку поїздку «Європейська співдружність» до Польщі, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Люксембургу;

- з 2 по 17 травня 2020р. заплановано культурно-освітню поїздку «Південноєвропейський досвід у реалізації політики сфери культури, освіти, охорони здоров’я, соціальної політики» до Угорщини, Австрії, Німеччини, Швейцарії, Франції, Іспанії, Португалії, Монако, Італії та Словенії 

- з 8 до 16 червня 2020р. міжнародна культурно-освітня поїздка «Співпраця у сферах культури, охорони здоров’я й освіти» до Румунії, Боснії і Герцеговини, Хорватії, Чорногорії, Албанії, Північної Македонії, Сербії й Угорщини

- з 9 по 18 серпня 2020р. відбудеться культурно-освітня поїздка з організацією міжнародного семінару «Північноєвропейський досвід у реалізації політики сфер культури, освіти, охорони здоров'я та соціальної політики» з відвідуванням Польщі, Швеції, Норвегії та Данії.

Конкурси, фестивалі, виставки
 
 
 

Усі права застережені. При використання будь-яких матеріалів посилання на сайт обов'язкове.


Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області