20 січень 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
ПОСИЛАННЯ

  

Верховна рада України
Кабінет міністрів України

 


Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Служба оперативних чергових - "служба - 05"
 На головну / Звернення громадян

    Служба оперативних чергових виконкому міської ради – "служба 05" (дзвонити 1505) утворена рішенням виконавчого комітету міської ради від 09.07.1986 року № 201
    Діяльність "служби – 05" регламентована відповідним Положенням, нова редакція якого затверджена рішенням виконкому від 29.01.2008 р.

 

 

                                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                   рішенням виконкому міської ради
                                                                                                                                   від 29.01.2008 р. № 25


ПОЛОЖЕННЯ
про службу оперативних чергових міськвиконкому
(“службу 05 “)

1. Служба оперативних чергових міськвиконкому – „служба 05” (скороче-но „Служба„) утворена рішенням виконкому міської ради від 09.07.1986 № 201.
2. Основними завданнями Служби є :
- забезпечення двохстороннього зв'язку між виконком міської ради та громадянами ;
- оперативне  реагування на пропозиції, зауваження та скарги громадян, що стосуються різних сторін життя територіальної громади;
- прийом громадян у позаробочий час та у вихідні і святкові дні ;
- попередження та недопущення розбалансування функціонування служб житлово-комунального господарства та інших підприємств і організацій, які забезпечують життєдіяльність міста;
- виконання доручень керівництва міськвиконкому щодо координації діяльності усіх підприємств, установ та організацій у випадку стихійного лиха і надзвичайних ситуацій  та ліквідації їх наслідків;
- повідомлення керівництва міськвиконкому про надзвичайні події та не передбачувані події;
- охорона  адміністративного приміщення міської ради у позаробочий час.
3. За допомогою Служби будь-який громадянин, постійний чи тимча-совий мешканець міста може звернутися до виконкому міської ради з пропо-зицією, зауваженням, скаргою по телефону або особисто. Вислухавши звернен-ня оперативний черговий від імені виконкому міської ради  повідомляє про по-рушене питання відповідний структурний підрозділ міської ради або міську установу (організацію) в компетенції яких перебуває вирішення того чи іншого  питання, контролює його вирішення, повідомляє заявника про вжиті заходи та інформує керівництво міськвиконкому.
4. Відділи, управління міської ради, керівники міських установ і органі-зацій повинні  реагувати на передані їм з Служби  повідомлення у першо-черговому порядку, вживати заходів щодо вирішення звернення, які не потре-бують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від  дня їх отримання. Якщо порушені у зверненні питання потребують додаткового вивчення – то вони повинні бути вирішені у термін не більше одного місяця від дня їх надходження. Про результати вирішення виконавець повідомляє заяв-ників, а також Службу по телефону або письмово.
5. Надходження і вирішення кожного звернення фіксується оперативним черговим  Служби у спеціальному журналі з присвоєнням порядкового номера з початку календарного року, зазначенням дати і часу надходження звернення, прізвища, імені, по батькові заявника, його адреси, номера контактного телефо-ну, короткого змісту звернення, назви відділу (управління) міської ради, установи чи організації (з зазначенням конкретної посадової особи), яким доручається розгляд і вирішення звернення, відмітки про результати вирішення.
6. Після закінчення кожної зміни оперативний черговий узагальнює звернення, які надійшли, за їх кількістю, змістом та оперативністю реагування про що письмово доповідає міському голові або за його дорученням  заступнику міського голови.
7. У випадку виникнення надзвичайної  або непередбачуваної ситуації оперативний черговий Служби  негайно доповідає міському голові або іншій визначеній посадовій особі міської ради та вживає заходів до запобігання негативних наслідків ситуації, що склалася, і діє згідно з вказівками керівництва міськвиконкому.
8. До 5 числа наступного за звітним місяця старший оперативний чер-говий Служби аналізує звернення за їх кількістю і змістом та з пропозиціями про усунення наявних недоліків у роботі міських служб про що інформує міського голову та його заступників.
9. У позаробочий час та у вихідні і святкові дні оперативні чергові Служ-би відповідають за недопущення перебування в адміністративному приміщенні міської ради сторонніх осіб та за охорону приміщення і матеріальних цінностей, які знаходяться в приміщенні.
10. Служба підпорядковується заступнику міського голови з питань житлово-комунального господарства та керуючому справами виконкому. Безпосереднє керівництво оперативними черговими міськвиконкому здійснює завідувач господарство служби господарського забезпечення міської ради.
11. Оперативні чергові міськвиконкому перебувають у штаті служби господарського забезпечення міської ради і утримуються за рахунок міського бюджету.
Різне

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ, ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КОЛОМИЇ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Детальніше

Проекти рішень 18 сесії Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання

Детальніше

Порядок денний та проекти рішень виконавчого комітету Коломийської міської ради 28.02.2017р.

Детальніше

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Коломия

Подати та переглянути петиції

 

Розгляд петицій надісланих Коломийській міській раді

ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

 

ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

відкритий бюджет міста Коломиї

Децентралізація влади

 

...

про субсидії

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ М. КОЛОМИЯ
...

...
...
ФОРУМ

детально


 

 

 

         Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області