19 січень 2022
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
ПОСИЛАННЯ

  

Верховна рада України
Кабінет міністрів України

 


Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ КОЛОМИЇ
 На головну / Структурні підрозділи міської ради / Відділ економіки та муніципального розвитку

УКРАЇНА

Коломийська міська рада Івано-Франківської області

Сьоме демократичне скликання

Чотирнадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 22.11.2016р.                              м. Коломия                              №957-14/2016

 

Про затвердження  міської програми   “Громадський бюджет міста Коломиї на 2017-2021 роки”  та положення про громадський бюджет міста Коломиї

 

 

В зв’язку з необхідністю створення ефективного механізму взаємодії структурних підрозділів міської ради та громади міста в бюджетному процесі, розглянувши пропозиції Координаційної ради з питань громадського бюджету  міста Коломиї, керуючись п.1 ч.2 ст.52   Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міської ради

вирішила:

          1. Затвердити  міську програму   “Громадський бюджет міста Коломиї на 2017-2021 роки” (додається)

          2. Затвердити положення про громадський бюджет міста Коломиї (додається).

          3. Координацію робіт та узагальнення інформації про виконання програми покласти на головного відповідального виконавця - відділ економіки та муніципального розвитку міської ради (С. Сенюк).

          4. Організацію виконання цього рішення на першого заступника міського голови С. Коцюра.

          5.  Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньо-економічних відносин.

         

 

 

Міський голова                                                                                        І.Слюзар

 

 

 

 

КОЛОМИЯ 2016

                                              1. Паспорт Програми

ПАСПОРТ

ПРОГРАМИ “ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ МІСТА КОЛОМИЇ НА 2017-2021 РОКИ”

 

Назва Програми

“Громадський бюджет міста Коломиї на 2017-2021 роки”

Підстави для розробки Програми

-закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

-Бюджетний кодекс України

 

Оприлюднення Програми

На офіційному веб-сайті м. Коломиї  http://ww2.gov.if.ua/kolomiyskiy/ua/

Дата затвердження Програми

 

Замовник Програми

Коломийська міська рада

Головний розробник Програми

Відділ  економіки та муніципального розвитку міської ради

Відповідальні за виконання прог-рамних заходів

Координаційна рада;

Головні розпорядники коштів

Основні цілі Програми

Створення та запровадження ефективної системи взаємодії влади та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Коломиї

Строки реалізації Програми

2017-2021 роки

Основні джерела фінансування заходів Програми

За рахунок коштів міського бюджету

 

Обсяг коштів міського бюджету

щороку – по 1510,0 тис. грн., але в залежності від дохідної частини міського бюджету може коригуватися по роках в тому числі:

- 1510,0 тис.грн. для реалізації проектів, але в залежності від дохідної частини міського бюджету може коригуватися;

- 10,0 тис. грн. - заходи з реалізації Програми (підготовка, супровід, інформаційна компанія, організація та забезпечення процесу голосування за проектами у пунктах голосування, тощо)  

Система організації контролю за виконанням Програми

Контроль за виконанням заходів Програми здійснюють:

-Коломийська міська рада;

- Координаційна рада;

- постійна депутатська комісія міської ради   з питань  бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин;

-громада міста Коломиї

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Більша частина людей звикли до думки, що бюджетний процес на місцевому рівні – прерогатива лише депутатів місцевих рад. Проте існує інструмент, завдяки якому до процесу бюджетування можуть активно залучати звичайних мешканців.

Найбільш вдалим світовим досвідом щодо технології залучення громадян до процесу розподілу коштів місцевого бюджету  є використання громадського бюджету, запровадженого в рамках Проекту «Партисипаторний бюджет – можливості для підвищення громадської активності і встановлення належного партнерства з органами влади» Міжнародною громадською організацією «Фундація українсько-польської співпраці ПАУСІ» за сприянням Польсько-Канадської Програми Підтримки Демократії DFATD.

 

Процес громадського бюджету формує довіру громадян до місцевої влади та сприяє кращому розумінню процесу управління містом, створює ефективний механізм взаємодії структурних підрозділів міської ради та громади міста в бюджетному процесі, а також допомагає у визначенні та вирішенні проблем, які найбільше хвилюють жителів міста чи мікрорайону.     Крім того, громадський бюджет підвищує рівень відкритості та прозорості роботи місцевої влади, оскільки реалізація обраних проектів здійснюється впродовж року, а мешканці можуть безпосередньо контролювати та  впливати на бюджетну політику міста.

Таким чином, затвердження Програми реалізації громадського бюджету міста Коломиї на 2017-2021 роки сприятиме залученню громадян до бюджетного процесу, запровадженню процесу демократичного обговорення та прийняття рішень, у якому звичайні люди вирішуватимуть, як розподілити частину бюджету міста та допоможе зміцнити довіру громадян до місцевої влади.

3. Мета Програми

Метою Програми є запровадження ефективної системи взаємодії влади та громадськості в бюджетному процесі, залучення мешканців міста до прийняття важливих рішень щодо розподілу місцевого бюджету та створення  бази найважливіших потреб та проблем, на які мешканці Коломиї найбільше звертають увагу.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи виконання Програми

Вирішення проблеми здійснюється шляхом розроблення механізму взаємодії структурних підрозділів міської ради та громадян в бюджетному процесі, залучаючи населення до процесу прийняття рішень на місцевому рівні та розв’язуючи найбільш нагальні проблеми міста.

Програма розрахована на 2017 - 2021 роки і передбачає виконання, відповідно до Положення про громадський бюджет міста Коломиї  (далі – Положення), завдань та заходів, визначених у розділі 5 цієї Програми.

5. Перелік завдань і заходів Програми

Основними завданнями Програмиє:

1.  Порядок подання проектів.

2.  Аналіз проектів.

3.  Порядок голосування.

4.  Реалізація проектів та оцінювання процесу впровадження

громадського бюджетування.

 

План заходів щодо реалізації завдань Програми

 

п/п

Зміст заходів

Виконавці

Термін

виконання

1

2

3

4

Завдання 1. Порядок подання проектів

1.1

Інформаційна кампанія щодо ознайомлення жителів міста з основними принципами та можливостями громадського бюджетування, вимогами до подання проектів та заохочення мешканців до подання пропозицій.

Координаційна рада  питань громадського бюджету міста Коломиї (далі – Координаційна рада)

Відділ інформаційної політики міської ради

Протягом строку дії Програми

1.2

Подання проектів за формою згідно з додатком 1 до Положення:

-                     в паперовому вигляді за адресою: Івано-Франківська область, м. Коломия, пр. Грушевського, 1 або в електронному вигляді через рубрику «Громадський бюджет» на офіційному сайті міста Коломия http://ww2.gov.if.ua/kolomiyskiy/ua

Автори проектів

на 2017 рік - з 01.02.2017 до 28.02.2017 року, а також на 2018 рік — 01.07.2017 до 30.07.2017 року,  у подальшому – щороку, починаючи з 1 березня протягом 45 календарних днів.

1.3

Ведення реєстру поданих проектів та їх сканування

Управління надання адміністративних послуг

Відділ інформаційної політики

Протягом всього терміну подання проектів, але не пізніше 5 робочих днів після його закінчення

Завдання 2. Аналіз проектів

2.1

Перевірка повноти та правильності заповнення бланків заяви проектів та передача їх до структурних підрозділів міської ради, до повноважень яких відноситься реалізація проектів відповідно до норм Положення

Координаційна рада

Протягом 5 робочих днів після закінчення створення переліку поданих проектів

2.2

Розміщення сканованих копій проектів (за винятком інформації про персональні дані та на розповсюдження якої автори не дали своєї згоди) на сайті міської ради

Відділ інформаційної політики міської ради

Протягом 3 робочих днів після закінчення створення переліку поданих проектів

2.3

Розгляд та уточнення поданих проектів, за результатами яких заповнюється картки аналізу проектів  та передача їх до Координаційної ради

Структурні підрозділи  міської ради, до повноважень яких відноситься реалізація проектів

протягом 35 календарних днів (у 2017 році – 25 календарних днів) з дня отримання проектів, а в певних ситуаціях термін аналізу продовжується до 40 календарних днів (у 2017 році – 30 календарних днів);

2.4

Узагальнення карток  аналізу проектів, створення переліків проектів, які отримали негативну та позитивну оцінки та остаточне визначення проектів, які допускаються до голосування.

Координаційна рада

Протягом 5 робочих днів після отримання останньої картки аналізу проектів

2.5

Розміщення на сайті міської ради:

- перелік та власне проекти, які допускаються до голосування;

- перелік проектів, які отримали негативну оцінки (із обґрунтуванням відмови)

 

Відділ інформаційної політики міської ради

Не пізніше 14 календарних днів до дня початку голосування (в 2017 році – 10 календарних днів)

Завдання 3. Порядок голосування

3.1

Визначення громадської думки шляхом голосування

Громадяни України, які зареєстровані та проживають на території міста Коломиї  і мають право голосу на місцевих виборах

Протягом

15 календарних днів з 01 до 15 вересня року, що передує плановому

У 2017 році – з 04 до 19 травня 2017 року та з 01 до 15 жовтня 2017 року.

3.2

Підрахунок голосів, встановлення підсумків голосування та визначення проектів-переможців, які будуть фінансуватися в рамках Програми

Координаційна рада

 

Протягом 10 робочих днів після закінчення голосування (у 2017 році — 5 робочих днів)

3.3

Розміщення на сайті міської ради результатів голосування

Відділ інформаційної політики міської ради

Протягом 3 робочих днів після підведення підсумків голосування

Завдання 4. Реалізація проектів та оцінювання процесу впровадження

громадського бюджетування.

4.1

Обов’язкове включення головними розпорядниками коштів на відповідний бюджетний період проектів-переможців, з врахуванням вимог Бюджетного кодексу України та інструкції з підготовки бюджетних запитів

Головні розпорядники коштів

В терміни, передбачені бюджетним законодавством

 

4.2

Включення бюджетного запиту із проектом-переможцем до проекту міського бюджету за погодженням  постійної комісією міської ради з питань  бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин.

Фінансове управління міської ради

Постійна комісія міської ради з питань  бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин.

В терміни, передбачені бюджетним законодавством

 

4.3

Передбачити у проекті міського бюджету на наступний рік видатки за цією Програмою

Фінансове управління  міської ради

Відповідно до вимог статей 75 Бюджетного кодексу України

4.4

Виконання проектів - переможців

Головні розпорядники коштів, розпорядники коштів нижчого рівня, одержувачі коштів, автори проектів - переможців

Протягом бюджетного періоду

4.5

Подання  до Координаційної ради  узагальненої інформації щодо виконання проектів-переможців (з можливим фото виконаних об’єктів) та її розміщення на офіційному сайті  міської ради

 

Головні розпорядники коштів

Відділ інформаційної політики міської ради

Протягом 10 робочих днів після виконання проекту

6. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється відповідно до діючого законодавства за рахунок коштів міського бюджету згідно рішення «Про міський бюджет» на бюджетний період.

Головними розпорядниками коштів міського бюджету видатків на реалізацію Програми є управління та відділи міської ради, до повноважень яких відноситься реалізація проектів-переможців, визначених відповідно до Положення та цієї Програми.

 

№ п/п

Напрями використання коштів

Прогнозний обсяг коштів,  тис. грн

2017 р.

2018 р.

2019 р.

2020 р.

2021 р.

 

1.

Заходи з реалізації Програми (підготовка, супровід, інформаційна компанія, організація та забезпечення процесу голосування за проектами у пунктах голосування, тощо)

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Загальний та спеціальний фонд

2

Реалізація проектів-переможців

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

Примітка: Щороку обсяг громадського бюджету міста Коломиї  складатиме по 1500,0 тис. грн., але в залежності від дохідної частини міського бюджету може коригуватися по роках з урахуванням норм Положення.

 

7. Контроль за ходом виконання Програми

 

Контроль за виконанням Програми здійснюють міська рада, Координаційна рада, постійна комісія міської ради з питань  бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин, громада міста Коломиї.

Відповідальні виконавці у процесі виконання Програми забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації проектів-переможців громадського бюджету у межах визначених бюджетних призначень.

Головні розпорядники коштів в межах своїх повноважень здійснюють оцінку ефективності Програми, що передбачає заходи з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів. Оцінка ефективності Програми здійснюється на підставі аналізу результативних показників, а також іншої інформації, що міститься у бюджетних запитах, кошторисах та звітах про виконання кошторисів.

 

8. Очікувані результати виконання Програми

 

Основними результатами, яких планується досягти, є:

·                створення ефективного механізму взаємодії структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради та громадян в бюджетному процесі;

·                залучення населення до процесу прийняття рішень на місцевому рівні;

·                формування довіри громадян до місцевої влади;

·                підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування;

·                підвищення рівня прозоростіпроцесу прийняття рішень шляхом надання жителям міста Коломиї можливості безпосереднього впливу на бюджетну політику;

·                вирішення проблем, які найбільш хвилюють жителів міста Коломиї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ЗАТВЕРДЖЕНО

       рішення міської ради

       від 22.11. 2016 року

       №957-14/2016

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про громадський бюджет міста Коломиї

1. Визначення понять

          1.1. Автор – повнолітній дієздатний громадянин України віком від 18 років, який має реєстрацію місця проживання чи місця перебування в офіційних документах в місті Коломиїабо довідку про місце роботи, навчання, служби чи інші документи що підтверджують проживання в місті.

          1.2. Головні розпорядники коштів  – відділи та управління Коломийської міської ради, в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для реалізації проектів-переможців.

          1.3. Голосування – процес визначення жителями м. Коломиї переможців серед поданих проектів шляхом заповнення бланку для голосування (додаток 3 до Положення)  в паперовому чи електронному вигляді (на сайті міської ради).

          1.4. Громадський бюджет міста  – це частина міського бюджету, що впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету, встановлює та регулює систему взаємодії виконавчих органів та місцевих жителів щодо реалізації проектів, поданих останніми та які реалізуються за рахунок бюджетних коштів.

          1.5. Капітальні видатки - частина видатків бюджету, які спрямовуються на: соціально-економічний розвиток міста; виконання інвестиційних програм (проектів); будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства; придбання основного капіталу (обладнання та предметів довгострокового користування); розвиток дорожнього господарства; комп’ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів; інші заходи, пов’язані з розширеним відтворенням.

          1.6. Карта аналізу проекту – документ встановленої форми для проведення аналізу поданих проектів (додаток 2 до Положення).

          1.7. Координаційна рада –  створений розпорядженням міського голови постійно діючий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, координують виконання основних заходів щодо впровадження та функціонування громадського бюджету у місті Коломиї, визначених цим Положенням.

          1.8.Критерії форми заявки – ознаки, які встановлені бланком заяви на участь в проекті, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів бюджету м. Коломиї (додаток 1 до Положення).

          1.9. Обсяг коштів – загальна сума кошторису на реалізацію проектів, не перевищує 1 500,0 тис.грн. (максимальна сума одного проекту 199,00 тис.грн).

          1.10.Поточні видатки - частина видатків бюджету, які забезпечують поточне функціонування органів місцевого самоврядування, бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів міського бюджету, поточні міжбюджетні трансферти та видатки на фінансове забезпечення заходів соціального захисту населення та соціально-культурної сфери, а також інші видатки, не віднесені до видатків розвитку.

          1.11.Проект  –  пропозиція завдання, подана автором, має підтримку не менше 25 осіб (крім автора), не суперечить чинному законодавству, реалізація якої знаходиться в межах компетенції органів міської ради та спрямована на вирішення окремої проблеми  протягом бюджетного року відповідно до критеріїв бланку-заяви, з врахуванням обсягу коштів, які встановлені цим Положенням.

          1.12. Проекти-переможці – проекти, що відповідно до підсумків голосування набрали найбільшу кількість балів аж до вичерпання загальної суми, визначеної Положенням на рік. У випадку нестачі коштів на реалізацію чергового проекту за кількістю балів, переможцем визнається наступний проект за кількістю балів, реалізація якого не призведе до перевищення загальної суми. У випадку якщо проекти набирають однакову кількість голосів, місце пропозицій у списку визначається за порядковим номером у реєстру проектів, які допускаються до голосування.

          2. Загальні положення

          2.1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» надає територіальним громадам право брати участь у процесі розроблення та ухвалення рішень щодо питань місцевого значення, зокрема, Закон запроваджує такий механізм як місцеві ініціативи.

          2.2. Фінансування громадського бюджету на території міста Коломиї  проводиться за рахунок коштів міського бюджету.

          2.3. Загальний обсяг громадського бюджету на території міста Коломиї на поточний та наступні бюджетні роки складатиме не менше 1500,0 тис. грн., але в залежності від дохідної частини міського бюджету може коригуватися по роках.

          2.4. За рахунок коштів громадського бюджету можуть бути профінансовані проекти громадян України, які зареєстровані та проживають на території міста і мають право голосу на місцевих виборах.

          2.5. Подані для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету проекти повинні бути спрямовані, зокрема, на поліпшення комфорту проживання мешканців та естетичного вигляду міста, сприяти соціально-економічному, культурному і просторовому розвитку, впровадженню сучасних інноваційних проектів в усіх сферах життєдіяльності міста (не пов’язані з поточною роботою у відповідних галузях та сферах діяльності та поточним утриманням бюджетних установ).

          2.6. Вимоги до проектів: 

               - реалізація повинна бути в межах одного бюджетного періоду;

               - реалізація має бути в компетенції органів місцевого самоврядування;

               - реалізація має бути здійснена на землях, які належать на праві комунальної власності територіальній громаді та відповідати затвердженій містобудівній документації;

             - сфера реалізації повинна бути публічною.

          У рамках громадського бюджету не можуть прийматися до розгляду наступні проекти, які:

        - розраховані тільки на виконання проектної документації;

-                 - носять фрагментарний характер (виконання одного з елементів в майбутньому вимагатиме прийняття подальших елементів);

-                 - суперечать діючим програмам міста або дублюють завдання, які передбачені цими програмами на поточний рік;

          -  суперечать чинному законодавству України;

-                    - передбачають витрати на утримання та обслуговування, що перевищують вартість реалізації проекту.

          2.7. Орієнтовна вартість пропозиції, яка реалізуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету міста Коломиї, після детальної перевірки та оцінки не має перевищувати 199,00 тис. грн.  та в залежності від дохідної частини міського бюджету може коригуватися по роках.

          2.8. Пропозиції стосовно проведення поточних та капітальних видатків, у разі їх невідповідності, мають бути відкориговані чи змінені її автором таким чином, щоб орієнтовна вартість реалізації такої пропозиції не виходила поза рамки суми коштів, виділених за відповідним напрямком.

          2.9. Зміни до пропозицій відповідно пункту 2.8 цього Положення повинні бути внесені протягом 7 календарних днів від дати отримання відповідної інформації (електронною поштою чи телефоном) її автором. У іншому випадку пропозиція буде відхилена.

3. Порядок подання проектів

          3.1. Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету на території міста, може подати повнолітній дієздатний громадянин України віком від 18 років,який має реєстрацію місця проживання чи місця перебування в офіційних документах в місті Коломиї або довідку про місце роботи, навчання, служби чи інші документи що підтверджують проживання в місті.

          3.2. Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету, можуть стосуватись лише одного об’єкта із урахуванням вимог загальної доступності для мешканців міста .

          3.3. Для подання проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету, необхідно заповнити бланк заяви за формою згідно з додатком 1 до цього Положення в електронному вигляді, який розміщений на сайті міської ради: http://ww2.gov.if.ua/kolomiyskiy/ua

 в рубриці «Громадський бюджет» або в паперовому вигляді за адресою: Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. Грушевського, 1 управління надання адміністративних послуг.

          3.4. Автор проекту може подавати необмежену кількість проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету  міста Коломиї.

          3.5. Проекти приймаються на 2017 рік - з 01.02.2017  до 28.02.2017 року, а також на 2018 рік — 01.07.2017 до 30.07.2017 року,  у подальшому на наступний бюджетний рік – щороку, починаючи з 1 березня протягом 45 календарних днів.

          3.6. Із заповненими бланками заяв на участь в проектах, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету, за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди, можна ознайомитись у розділі «Громадський бюджет» на офіційному сайті  міської ради .

          3.7. Автор проекту може у будь-який момент зняти свою пропозицію з розгляду, але зробити це він повинен не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

          3.8. Об’єднання проектів або внесення змін до них можливе лише за  згодою авторів  даних проектів відповідно до норм, викладених у розділі 4.

          4. Аналіз проектів

          4.1. Управління надання адміністративних послуг міської ради веде реєстр отриманих проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету, з подальшою передачею їх на розгляд до Координаційної ради.

          4.2. Координаційна рада з питань громадського бюджету в місті Коломиї  (далі — Координаційна рада) після перевірки повноти і правильності заповнення бланку заяви на участь в проекті:

          4.2.1. у разі, якщо бланк заяви заповнений не повністю або з помилками, по телефону або електронною поштою повідомляєпро це автора/авторів з проханням надати необхідну інформацію або внести коригування  протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації. У іншому випадку пропозиція буде відхилена;

          4.2.2. передає копію заповнених бланків заяв для участі в проекті до відповідних структурних підрозділів міської ради з метою здійснення більш детальної перевірки та оцінки кожної з пропозицій (з використанням карти аналізу проектів, згідно з додатком 2 до цього Положення).

          4.3. Відповідні структурні підрозділи міської ради:

          4.3.1. у разі, якщо проект не міститиме важливої інформації, необхідної для його аналізу та оцінки, по телефону або електронною поштою звертаються до автора/авторів проекту з проханням надати необхідну інформацію протягом 7 календарних днів;

          4.3.2. протягом 35 календарних днів (у 2017 році – 25 календарних днів) з дня отримання проектів, їх аналізують, а в певних ситуаціях продовжують термін аналізу до 40 календарних днів (у 2017 році – 30 календарних днів);

          4.3.3. виступають ініціаторами зустрічей з авторами проектів у разі, коли більше ніж один проект стосується одного об’єкта. У випадку, якщо протягом 7 календарних днів з дня відправлення інформації авторам, останні не дійдуть згоди і не напрацюють спільного проекту або не знімуть один з проектів з розгляду, пропозиції розглядатимуться в своєму початковому варіанті;  

          4.3.4.заповнені картки аналізу проектів одразу передають до Координаційної ради.

          4.4. Будь-які втручання в проекти, зокрема, зміни об’єкта чи об’єднання з іншими проектами, можливі лише за згодою авторів цих проектів.

          4.5.За результатами розгляду Координаційна рада складає переліки позитивно і негативно оцінених проектів.

          4.6.Переліки проектів разом з заповненими картками аналізу та висновками щодо можливості і доцільності їх реалізації  відділ інформаційної політики міської ради розміщує у розділі «Громадський бюджет» на офіційному сайті міської ради, оприлюднює в друкованих засобах масової інформації  не пізніше як за 14 календарних днів до дня початку голосування (у 2017 році – 10 календарних днів). а також передає до Координаційної ради з питань громадського бюджету  з метою відбору проектів, які будуть чи не будуть (з поданням причини відмови) виставлені на голосування.

          4.7. Оприлюдненню підлягають пропозиції подані за формою та в обсязі відповідно до норм цього Положення.

          Пропозиції, що містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо, розгляду і розміщенню не підлягають.

5. Порядок голосування

          5.1. Відбір проектів, які отримали позитивну оцінку і були виставлені на голосування, здійснюють громадяни України, які зареєстровані та проживають на території міста Коломиї і мають право голосу на місцевих виборах, шляхом електронного голосування на офіційному сайті міської ради http://ww2.gov.if.ua/kolomiyskiy/ua рубрика «Громадський бюджет» та шляхом відкритого голосування в спеціально визначених для цього заходу пунктах голосування.

          5.2. Перелік пунктів голосування відповідно має бути оприлюднений не пізніше як за 14 календарних днів до дня початку голосування (у 2017 році – 10 календарних днів).

          5.3. Відбір проектів здійснюється на спеціальних бланках для голосування, які можна отримати у пунктах голосування разом з переліком проектів, що допущені до конкурсу, або роздрукувавши з офіційного сайту міської ради за адресою: http://ww2.gov.if.ua/kolomiyskiy/ua.

          5.4. Голосування триває протягом  15 календарних днів з 01 до 15 вересня року, що передує плановому ( у 2017 році – з 04 до 19 травня 2017 року та з 01 до 15 жовтня 2017 року), в електронному варіанті або з 8.00 до 17.00 години у визначених пунктах голосування.

          5.5. Громадяни України, які належать до територіальної громади міста Коломиї і мають право голосу, можуть вибрати з-поміж виставлених на голосування завдань 1 (один) проект, який попередньо отримав позитивну оцінку.

6. Встановлення підсумків голосування

          6.1. Координаційна рада забезпечує підрахунок голосів, відданих за кожний окремо проект, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів з громадського бюджету та складає списків з результатами голосування.

          6.2. У разі, якщо однакову кількість голосів наберуть два або більше проекти, реалізовуватимуться всі проекти до вичерпання обсягу коштів громадського бюджету, виділених на їх реалізацію, а послідовність реалізації вирішить жеребкування, проведене Координаційною радою за участю авторів.

7. Інформаційна діяльність в процесі впровадження

громадського бюджетування

          7.1. У процесі впровадження громадського бюджетування проводиться інформаційна кампанія, яку умовно можна поділити на три етапи: 

          1) ознайомлення громади міста Коломиї з основними положеннями та принципами громадського бюджету, а також заохочення їх до подання проектів; 

          2) представлення отриманих проектів та заохочення до взяття участі в голосуванні; 

          3) розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу запровадження громадського бюджетування.

          7.2. На двох перших етапах кампанії, зазначених у пункті 7.1, необхідно використовувати різні канали комунікації та ЗМІ, розробити логотип,інформаційні листівки та плакати.  

          7.3. Інформаційна кампанія повинна висвітлювати ідею громадського бюджету та робити акцент на можливості безпосереднього, відкритого та однакового впливу громади міста Коломиї на відбір проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок міського бюджету.  

          7.4. У період, передбачений для подання проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів міського бюджету, усі зацікавлені жителі міста можуть отримати в управлінні надання адміністративних послуг міської ради інформацію, яка стосується принципів, положень та порядку запровадження цього типу бюджетування.

8. Реалізація проектів та оцінювання процесу впровадження

 громадського бюджетування

          8.1. Проекти виносяться на розгляд міської ради, після обговорення та погодження постійною комісією міської ради з питань  бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин.

          8.2. На засідання постійної комісії міської ради з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин, а також засідання міської ради обов’язково запрошуються автори проектів, що  були рекомендовані відповідно до розділу 8.1. цього Положення, а також представники громадськості.

          8.3. Проекти, які будуть затвердженні рішенням міської ради, підлягають фінансуванню за рахунок коштів міського (громадського) бюджету на поточний та наступний бюджетні роки.

9. Прикінцеві положення

          9.1. Консультації стосовно громадського бюджетування на території міста Коломиї мають циклічний характер, тобто, повторюються кожний наступний рік.

          9.2. Процес реалізації громадського бюджетування підлягає моніторингу та щорічному оцінюванню, результати якого можуть використовуватися для впровадження змін з метою вдосконалення процесу реалізації громадського бюджету.

9.3. Рекомендації стосовно змін в процедурі громадського бюджету на кожний наступний рік розробляє Координаційна рада. Персональний та кількісний склад Координаційної ради може бути змінений розпорядженням міського голови.

 

 

Додаток 1    БЛАНК-ЗАЯВА ПРОЕКТУ

Додаток 2    КАРТКА АНАЛІЗУ ПРОЕКТУ

Додаток 3    УТОЧНЕННЯ ФОРМИ ПРОЕКТУ

Додаток 4     БЛАНК ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
Різне

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ, ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КОЛОМИЇ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Детальніше

Проекти рішень 18 сесії Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання

Детальніше

Порядок денний та проекти рішень виконавчого комітету Коломийської міської ради 28.02.2017р.

Детальніше

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Коломия

Подати та переглянути петиції

 

Розгляд петицій надісланих Коломийській міській раді

ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

 

ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

відкритий бюджет міста Коломиї

Децентралізація влади

 

...

про субсидії

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ М. КОЛОМИЯ
...

...
...
ФОРУМ

детально


 

 

 

         Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області