6 Серпень 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
ПОСИЛАННЯ

  

Верховна рада України
Кабінет міністрів України

 


Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Положення про відділ архітектури та містобудування міської ради
 На головну / Структурні підрозділи міської ради / Відділ архітектури та містобудування

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міськоїради

від19.02.2015 р.

2056-50/2015

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ архітектури та містобудування міської ради

 

1.Загальні положення

 

1.1. Відділ архітектури та містобудування Коломийської міської ради (далі – відділ) є виконавчим органом Коломийської міської ради, підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим міському голові та виконавчому комітету Коломийської міської ради. Відділ не є юридичною особою.

1.2. У своїй роботі відділ керується Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіонбуду, Регламентами і рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.3.Діяльність відділу здійснюється на основі планів роботи міської ради, виконавчого комітету та планів роботи відділу.

1.4.Посадові особи, що працюють у відділі, є посадовими особами місцевого самоврядування, мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

Основними завданнями відділу є:

2.1. забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території міста:

2.2. аналіз стану містобудування на території міста, організація розроблення і забезпечення затвердження в установленому порядку містобудівної документації;

2.3. координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій міста, забудови міста, поліпшення його архітектурного вигляду;

2.4. забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;

2.5. забезпечення в межах своїх повноважень охорони, контролю за використанням пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів.

.

 

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

 

Відповідно до покладених на нього завдань відділ:

3.1. бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає міській раді пропозиції з цих питань;

3.2. готує пропозиції до програми соціально-економічного розвитку міста та проекту місцевого бюджету і подає їх на розгляд до міської ради;

3.3. сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань  соціально-економічного розвитку території міста;

3.4. веде облік забезпеченості містобудівною документацією міста, вносить пропозиції міській раді щодо необхідності розроблення та коригування генерального плану міста та іншої містобудівної документації;

3.5. розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб’єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає міській раді висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою території міста, а також можливість провадження на них запланованої містобудівної діяльності;

3.6. розробляє і подає виконавчим органам Коломийської міської ради пропозиції щодо розміщення, будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об’єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, розглядає проекти конкретних об’єктів архітектури та надає замовникам висновки;

3.7. координує на території міста виконання науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування;

3.8. інформує населення через засоби масової інформації про розроблення містобудівних програм розвитку міста, розміщення найважливіших об’єктів архітектури, організовує їх громадське обговорення;

3.9. забезпечує діяльність виконавчих органів Коломийської міської ради з питань містобудування та архітектури;

3.10. бере участь у здійсненні державного контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб, проведення грошової оцінки земель міста;

3.11. сприяє впровадженню у проектах об’єктів архітектури прогресивних архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, що забезпечують ресурсозбереження, здійсненню структурної перебудови та переорієнтації виробничої будівельної бази на спорудження житла з використанням ресурсоощадних технологій та конструкцій, місцевих будівельних матеріалів;

3.12. сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики під час проектування, будівництва нових та реконструкції діючих об’єктів житлово-комунального господарства, бере участь у розробленні проектів благоустрою території міста;

3.13. надає містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки;

3.14. надає будівельні паспорти забудови земельної ділянки;

3.15 видає паспорти прив`язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;

3.16. надає пропозиції щодо присвоєння органами місцевого самоврядування поштових адрес об’єктам містобудування;

3.17. забезпечує ведення містобудівного кадастру на території міста;

3.18. сприяє створенню та оновленню картографічної основи території міста;

3.19. забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

3.20. інформує населення про плани розміщення на території міста найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;

3.21. організує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

3.22. сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;

3.23. здійснює в межах своїх повноважень, у порядку, встановленому законодавством охорону, контроль за використанням пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів;

3.24. забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів;

3.25. готує і виносить на розгляд виконкому міської ради питання щодо найменування (перейменування) назв вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, будівель та інших споруд, розташованих на території міста;

3.26. надає дозвіл згідно вимог чинного законодавства на розміщення реклами та регулює діяльність з розміщення зовнішньої реклами;

3.27. надає пропозиції до переліку земельних ділянок, призначених для продажу або передачі в оренду суб’єктам підприємницької діяльності на земельних аукціонах, торгах, конкурсах;

3.28. приймає участь у роботі постійно діючої комісії з питань, пов`язаних з погодженням документації із землеустрою у місті Коломиї;

3.29. приймає участь у роботі робочої групи з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони земель у місті Коломиї, яку очолює міський голова;

3.30. розглядає пропозиції та надає висновки щодо визначення території вибору, вилучення, приватизації та надання земель для містобудівних потреб відповідно до вимог законодавства, забезпечує контроль за їх використанням і забудовою;

3.31. надає висновки на проекти землеустрою;

3.32. виконує інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

Для розгляду містобудівних, архітектурних та інженерних проектних рішень об’єктів архітектури при виконавчому комітеті Коломийської міської ради утворюється архітектурно-містобудівна рада.

Архітектурно-містобудівна рада провадить свою діяльність відповідно до положення про архітектурно-містобудівну раду.

 

4.Права відділу

 

 В межах своїх повноважень відділ архітектури та містобудування має право:

 4.1.одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань;

 4.2. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;

 4.3. залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Коломийської міської ради та її виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

 

5. Керівництво відділу

 

 5.1.Відділ архітектури та містобудування очолює начальник, який призначається на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України і звільняється з посади Коломийським міським головою

 5.2.На посаду начальника призначається особа, яка має вищу освіту відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом на державній службі або на службі в органах місцевого самоврядування не менше 3 років, або на керівних посадах у інших сферах – не менше 5 років.

 Начальник відділу за посадою є головним архітектором міста.

 5.3. Начальник відділу:

 5.3.1.здійснює керівництво діяльністю відділу;

 5.3.2.складає план роботи відділу;

 5.3.3. визначає права і обов’язки працівників відділу;

 5.3.4.забезпечує підготовку посадових інструкцій працівників відділу;

 5.3.5.забезпечує підвищення кваліфікації працівників відділу;

 5.3.6.звітує про роботу відділу перед міською радою та міським головою і секретарем міської ради;

 5.3.7.несе персональну відповідальність за стан виконання покладених на відділ завдань;

 5.3.8 розглядає у встановленому порядку пропозиції, заяви і скарги громадян з питань, віднесених до компетенції відділу, вживає заходи по усуненню причин, що їх породжують;

 5.3.9. виносить на розгляд Коломийської міської ради, її виконавчого комітету і міського голови проекти рішень та розпоряджень, пропозиції та службові запити з питань, які входять до компетенції відділу;

5.4. Начальник відділу несе персональну відповідальність за:

5.4.1. виконання відділом завдань та функціональних обов’язків, передбачених цим Положенням та посадовими інструкціями.

5.4.2. стан трудової дисципліни відділу.

5.4.3. розподіл обов’язків між працівниками відділу.

 

6. Прикінцеві положення

 

 6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

Граничну чисельність відділу затверджує Коломийська міська рада, штатний розпис та витрати на його утримання затверджує Коломийський міський голова.

 6.2. Відділ має свій бланк, круглу печатку з своїм найменуванням і штампи встановленого зразка, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчих органах Коломийської міської ради. Посадові особи відділу можуть мати службові посвідчення відповідного зразка.

 6.3. Керівництво міської ради створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.

 6.4. Ліквідація і реорганізація відділу проводиться Коломийською місь-кою радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.
Різне

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ, ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КОЛОМИЇ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Детальніше

Проекти рішень 18 сесії Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання

Детальніше

Порядок денний та проекти рішень виконавчого комітету Коломийської міської ради 28.02.2017р.

Детальніше

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Коломия

Подати та переглянути петиції

 

Розгляд петицій надісланих Коломийській міській раді

ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

 

ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

відкритий бюджет міста Коломиї

Децентралізація влади

 

...

про субсидії

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ М. КОЛОМИЯ
...

...
...
ФОРУМ

детально


 

 

 

         Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області