24 січень 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
ПОСИЛАННЯ

  

Верховна рада України
Кабінет міністрів України

 


Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Положення про управління праці та соціального захистку населення
 На головну / Структурні підрозділи міської ради / Управління праці та соціального захисту населення

 

Погоджено:

Директор департаменту

соціальної політики

облдержадміністрації

_______________Я. Лаган

 

 

Затверджено:

рішенням міської ради

від 03.06.2014  № 1787-

42/2014

____________І. Слюзар

 

за змінами:

від 18.09.2014 р. № 1880-46/2014

від 19.02.2015 р.№ 2057-50/2015

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління праці та соціального захисту населення Коломийської міської ради

 

 

1.   Загальні положення

 

1.1. Управління праці та соціального захисту населення Коломийської міської ради (далі Управління), створене відповідно до п.1 ст. 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та рішення Коломийської міської ради від 30.11.2000 року № 338.

1.2. Управління забезпечує виконання в м. Коломиї повноважень, встановлених законодавством України у сфері соціального захисту працюючого населення, у тому числі працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці; соціальної підтримки та надання соціальних послуг особам похилого віку, інвалідам, сім’ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, малозабезпеченим та іншим соціально вразливим верствам населення; захисту прав та реалізації соціальних гарантій, визначених законодавством України для окремих категорій населення, у тому числі ветеранів війни та праці, жертв політичних репресій та нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

1.3. У своїй діяльності Управління керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, рішеннями міської ради та виконавчого комітету міської ради,  а також цим Положенням.

1.4. Посадові особи, що працюють в Управлінні, є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету.

 

2. Основні завдання і функції управління

 

         Основними завданнями Управління є забезпечення реалізації державної соціальної політики в м. Коломиї у сфері соціального захисту населення, що включає:

2.1 визначення пріоритетів соціального розвитку; здійснення аналізу рівня життя населення та підготовку пропозицій до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм, реалізації заходів у сфері соціального захисту населення;

2.2. забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, організацію ефективного співробітництва з  профспілками, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

2.3. забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки населення, у тому числі сімей з дітьми, малозабезпечених сімей, ветеранів, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших категорій осіб, які згідно із законодавством України мають право на пільги та надання житлових субсидій населенню, забезпечення ведення обліку осіб, що мають право на пільги згідно із законодавством України;

2.4. організацію в м. Коломиї соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг;

2.5. здійснення координації діяльності і контролю за виконанням структурними підрозділами Управління законодавства України з питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, надання їм організаційно-методичної допомоги щодо правильності застосування законодавства у цій сфері;

2.6.  забезпечення сприяння громадським та іншим організаціям у проведенні ними роботи з питань соціального захисту сім’ї, дітей, інвалідів, осіб похилого віку та інших вразливих категорій населення;

2.7.  розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання;

2.8.  забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури;

2.9.  здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи.

Управління відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

 

2.10. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства соціальної політики та департаменту соціальної політики облдержадміністрації і здійснює контроль за їх реалізацією;

2.11. забезпечує у межах своїхповноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

2.12. здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

2.13. бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку м. Коломиї;

2.14. вносить пропозиції щодо проекту бюджету міста;

2.15. забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

2.16. бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

2.17. розробляє проекти розпоряджень Коломийського міського голови, рішень міської ради, виконавчого комітету;

2.18. бере участь у підготовці звітів Коломийського міського голови  для їх розгляду на сесії міської ради;

2.19. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання Коломийському міському голові;

2.20. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

2.21. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

2.22. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласних і міських рад;

2.23.    забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління;

2.24. постійно інформує населення про стан здійснення, визначених законодавством, повноважень;

2.25.  координує і контролює роботу структурних підрозділів Управління;

2.26. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення;

2.27. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

2.28. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних спорів (конфліктів);

2.29. забезпечує захист персональних даних;

2.30. готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд міської ради та департаменту соціальної політики облдержадміністрації;

2.31. готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань що належать до його компетенції;

2.32. проводить здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій управлінням ПФУ в м. Коломиї та Коломийському районі;

2.33. співпрацює зі службою у справах дітей міської ради щодо забезпечення реалізації завдань і повноважень, що входять до їхньої компетенції;

2.34. у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці:

        здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб - підприємців;

        забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць;

        здійснює реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;

  2.35. з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

здійснює призначення та виплату державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, державної соціальної допомоги інвалідами з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, допомоги особі, яка здійснює догляд за психічно - хворою особою – інвалідом І чи ІІ групи, компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, одноразової грошової допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;

сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомог, субсидій та надання пільг;

        організовує  роботу з персоніфікованого обліку отримувачів пільг на оплату житлово-комунальних послуг, послуг зв'язку та інших пільг передбачених чинним законодавством з державного та місцевого бюджетів, внесення даних   в Єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків;

проводить електронні звірки інформації від організацій - надавачів послуг щодо витрат, пов’язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

здійснює розрахунки з організаціями - надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян та призначені житлові субсидії населенню;

проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують соціальну допомогу, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку;

організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг за принципом «єдиного вікна» та забезпечує розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг;

надає консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів компенсацій, пільг, соціальної допомоги та послуг у тому числі шляхом організації роботи «мобільного соціального офісу»;

здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державних соціальних допомог та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України;

організовує роботу головних державних соціальних інспекторів;

        організовує в межах своєї компетенції роботу щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового палива;

бере участь у роботі комісій, утворених при міській раді з питань соціального захисту населення;

2.36. у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;

здійснює підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

організовує роботу міської комісії з розгляду питань, пов'язаних з наданням статусу учасника війни;

здійснює виплату разової грошової допомоги до 5 травня відповідно до законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та „Про жертви нацистських переслідувань”, а також виплати винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”;

організовує санаторно-курортне лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;

видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до чинного законодавства;

організовує виплату довічних державних стипендій учасникам бойових дій, особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, систематично здійснює аналіз призначених стипендій та інформує департамент соціальної політики облдержадміністрації про зміну їх одержувачів, організовує своєчасне подання документів на призначення довічних державних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність;

2.37. у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:

організовує роботу з визначення потреби у соціальних послугах, готує та подає пропозиції Коломийському міському голові  щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби та створення ефективної системи надання соціальних послуг;

забезпечує облік осіб, які звертаються в управління з питань направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів цим особам;

забезпечує організацію роботи із створення та розвитку мережі закладів, установ та служб з надання соціальних послуг пенсіонерам, інвалідам;

спрямовує та координує діяльність територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів та інших соціальних закладів і служб в реалізації законодавства України;

сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;

забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги;

подає пропозиції під час формування проекту міського бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;

забезпечує доступність громадян до соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання відповідно до законодавства України;

співпрацює з недержавними організаціями, службами та закладами, які надають соціальні послуги пенсіонерам, інвалідам, сім’ям з дітьми;

сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

у межах своєї компетенції організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

подає в установленому порядку пропозиції щодо встановлення  піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена;

сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів;

вживає заходів до соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

2.38.  у сфері соціальної інтеграції інвалідів:

здійснює роботу з оформлення документів для визначення права інвалідів та дітей-інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;

координує діяльність Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів;

здійснює направлення інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційних установ відповідно до поданих заяв та документів, перелік яких визначено реабілітаційною установою;

проводить виплату компенсаційних виплат, передбачених законодавством України;

визначає потребу в забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію департаменту соціальної політики облдержадміністрації;

інформує інвалідів про послуги служби зайнятості щодо підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;

інформує центр зайнятості та відділення Фонду соціального захисту інвалідів про інвалідів, які виявили бажання працювати;

бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;

2.39. забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;

2.40. інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації;

2.41. здійснює обробку персональних даних фізичних осіб, що звертаються в управління;

2.42. здійснює інші передбачені законом повноваження, у тому числі претензійно-позовну роботу.

2.43 у сфері реалізації державної політики з питань сім’ї:

взаємодіє з іншими управліннями та відділами міської ради, а також з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, громадянами та об’єднаннями громадян у сфері охорони здоров’я, освіти, міграційної служби, служби  зайнятості, внутрішніх справ та іншими недержавними організаціями з питань надання соціальної підтримки сім’ям з дітьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми;

забезпечує роботу з надання статусу та обліку багатодітних сімей.

2 .44  у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:

1)  здійснює виявлення та веде облік:

сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;

осіб з числа випускників інтернатних закладів;

дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників;

осіб з інвалідністю;

осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;

осіб, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці;

2)  проводить оцінку потреб дитини, сім’ї та молодої особи, обстеження матеріально-побутових умов за згодою сім’ї, визначає планування та методи соціальної роботи;

3)  здійснює у разі потреби соціальний супровід та надання соціальних послуг, зокрема:

забезпечує надання необхідних соціальних послуг особам, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми;

забезпечує соціальну підтримку ВІЛ-інфікованих дітей, молоді та членів їх сімей;

здійснює заходи із соціального патронажу осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, у тому числі за повідомленням установ виконання покарань;

здійснює соціальну та психологічну адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя;

інформує населення про форми сімейного виховання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

надає юридичну, психологічну та соціальну допомогу дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, а також їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам -вихователям та усиновлювачам;

здійснює соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; бере участь у підготовці до самостійного життя дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа випускників інтернатних закладів;

4)   інформує сім’ї, дітей та молодь про можливість отримання інших видів соціальної допомоги і послуг;

5) проводить у сім’ях, серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно - просвітницьку роботу, спрямовану на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом розповсюдження соціальної реклами і проведення консультацій;

6)  впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на виявлення отримувачів соціальних послуг на ранніх стадіях життєвих проблем; формує навички відповідального батьківства, здійснює профілактику соціального сирітства;

7)  узагальнює статистичні та готує інформаційно - аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи;

8) дотримується державних стандартів і нормативів під час проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

9) забезпечує захист персональних даних сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

 

 

3. Права

Управління має право:

3.1. одержувати в установленому законодавством порядку від підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3.2. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3.3 вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи міської ради з питань соціального захисту населення;

3.4. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

3.5. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

3.6. здійснювати обробку персональних даних фізичних осіб, що звертаються в управління;

3.7. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими управліннями та відділами міської ради, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

4. Керівництво управлінням

4.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній основі або за іншою процедурою передбаченою законодавством України і звільняється з посади Коломийським міським головою. Начальник має заступників, які за його погодженням призначаються на посаду Коломийським міським головою;

4.1.1. на посаду начальника Управління призначається особа з повною вищою економічною або юридичною освітою за освітньо – кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр.

 Стаж служби в органах місцевого самоврядування або державної служби на керівних посадах не менше 3 роки або стаж роботи на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років;

4.1.2. начальник Управління безпосередньо підпорядкований заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, що веде питання соціального захисту.

4.2. Начальник управління:

4.2.1. здійснює керівництво Управлінням;

4.2.2. подає на затвердження  міській раді положення про Управління;

4.2.3. затверджує посадові інструкції працівників Управління  та розподіляє обов’язки між ними;

4.2.4. планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи міської ради;

4.2.5. вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;

4.2.6. звітує перед Коломийським міським головою про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи;

4.2.7. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету питань, що належать до компетенції Управління;

4.2.8. безпосередньо розробляє проекти нормативно-правових актів, зокрема проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови;

4.2.9. представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами міської ради, підприємствами, установами та організаціями;

4.2.10. видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.;

 4.2.11. подає на затвердження Коломийському міському голові проекти кошторису та штатного розпису Управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

4.2.12. розпоряджається коштами у межах затвердженого міським головою кошторису Управління;

4.2.13. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб Управління;

4.2.14. подає Коломийському міському голові пропозиції щодо:

присвоєння рангів посадовим особам Управління, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Управління, які не є посадовими особами місцевого самоврядування;

4.2.15. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

4.2.16. забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

4.2.17. здійснює інші повноваження, визначені законом.

4.3. Начальник Управління несе персональну відповідальність за невиконання покладених на Управління завданьта невиконання своїх посадових обов’язків.

5. Заключні положення

5.1. Управління утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації приймає міська рада.

       Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Управління визначає міська рада.

Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

Місце знаходження та юридична адреса управління: вулиця Вячеслава Чорновола, 55 м. Коломия, 78203.
Різне

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ, ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КОЛОМИЇ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Детальніше

Проекти рішень 18 сесії Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання

Детальніше

Порядок денний та проекти рішень виконавчого комітету Коломийської міської ради 28.02.2017р.

Детальніше

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Коломия

Подати та переглянути петиції

 

Розгляд петицій надісланих Коломийській міській раді

ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

 

ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

відкритий бюджет міста Коломиї

Децентралізація влади

 

...

про субсидії

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ М. КОЛОМИЯ
...

...
...
ФОРУМ

детально


 

 

 

         Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області