12 Липень 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
ПОСИЛАННЯ

  

Верховна рада України
Кабінет міністрів України

 


Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Положення про службу господарського забезпечення
 На головну / Структурні підрозділи міської ради / Служба господарськог забезпечення

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Коломийської

міської ради

від 29. 06. 2006р. №74

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про службу господарського забезпечення

Коломийської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1.      Служба господарського забезпечення Коломийської міської ради (далі - Служба), створена  у відповідності з  рішенням Коломийської міської ради  "Про структуру та чисельність апарату міської ради та її виконавчих органів"  від 24.05.2006 року № 20.

Утворення Служби є виключною компетенцією Коломийської міської ради.

Служба підконтрольна та підзвітна Коломийській міській раді, підпорядкована виконавчому комітету Коломийської міської ради та Коломийському міському голові.

Служба не має статусу юридичної особи.

 

1.2.      У   своїй   діяльності  Служба   керується  Конституцією  України, Законами України,   постановами   Верховної   Ради   України,   указами   і розпорядженнями     Президента     України,     нормативними актами   Кабінету  Міністрів   України,  Івано-Франківської обласної державної адміністрації,  Коломийської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями і дорученням Коломийського міського голови, його заступниками  та цим Положенням.

 

1.3. Положення про Службу затверджує Коломийська міська рада. Служба є правонаступником  господарської служби  Коломийської міської ради.

 

2.             Основні завдання і функції служби

 

     Завданнями Служби є:

 

     2.1. Утримання, експлуатація і обслуговування адмінбудинку   Коломийської міської ради, організація капітального і поточного ремонтів службових, господарських і підсобних приміщень, збереження майна і інвентаря міської ради, забезпечення пожежної безпеки, безперебійної роботи систем водопостачання, опалення, енергопостачання в адмінприміщеннях.

 

     2.2. Своєчасне та якісне обслуговування легковим автотранспортом посадових осіб Коломийської міської ради, її виконавчих органів, депутатів Коломийської міської ради.

 

     2.3.       Своєчасне  забезпечення обліку та раціонального використання коштів, які виділяються на утримання транспорту, ремонт, придбання канцелярського приладдя та своєчасне їх списання.    

 

Функціями Служби є:

 

2.5. Здійснення контролю за господарським обслуговуванням адміністративного приміщення Коломийської міської ради, його належною експлуатацією і утриманням, придбанням окремого інвентаря, обладнання, господарського приладдя, збереженням матеріальних цінностей Коломийської міської ради.

 

2.6.      Здійснення заходів щодо дотримання режиму роботи, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил охорони праці та пожежної безпеки в приміщеннях Коломийської міської ради.

 

2.7.      Здійснення контролю за своєчасним та якісним облуговуванням легковим транспортом  посадових осіб міської ради,  виконавчого комітету, депутатів, утриманням в технічно-справному стані автомобілів, їх раціональному використанні, комплектуванням транспортних засобів запасними частинами, пальним і мастильними матеріалами, інструментом

 

3.    Служба має право

 

3.1.      Для виконання покладених на неї завдань та функцій  служба має право одержувати  у встановленому порядку від посадових осіб Коломийської міської ради документи  необхідні для виконання покладених на Службу функцій.

 

3.2.      Брати участь у нарадах та інших заходах, що проводяться в  Коломийській  міській раді, скликати наради персоналу з питань, віднесених до компетенції Служби.

 

3.3. Вносити Коломийському міському голові, першому заступнику міського голови пропозиції з питань удосконалення роботи, підвищення ефективності транспортного та господарського обслуговування.

 

 

4. Керівництво службою

 

4.1.      Службу  очолює   завідувач господарством,    який   призначається   на  посаду   і звільняється з посади  Коломийським міським головою.

 

4.2.  Функціональні обов'язки керівника служби, які покладаються на завідувача господарством, затверджуються першим заступником міського голови.

 

4.3.      Завідувач господарством:

 

4.3.1.   Організовує загальне керівництво та координує діяльність працівників Служби , планує її роботу, забезпечує виконання завдань, покладених на Службу і здійснення ним своїх функцій.

 

4.3.2.   Складає посадові інструкції працівників Служби, розподіляє їх обов'язки і ступінь відповідальності, керує їх діяльністю.

 

4.3.3    Здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Службу, а також покладені окремими рішеннями Коломийської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями  Коломийського міського голови.

 

5.Відповідальність

 

5.1. Завідувач господарством несе персональну відповідальність за:

 

5.1.1.   Виконання покладених на Службу завдань і здійснення ним своїх функціональних обов' язків відповідно до цього Положення.

 

5.1.2.   Виконання рішень Коломийської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень Коломийського міського голови.

 

5.1.3.   Своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Служби.

 

6. Умови оплати праці Служби

 

Оплата праці співробітників Служби здійснюється згідно з чинним законодавством.

 

7. Заключні положення

 

7.1. Служба утримується за рахунок міського бюджету.  Загальну чисельність, штатний розпис Служби, витрати на його утримання затверджує Коломийський міський голова.

 

7.2.      Коломийський  міський  голова  створює  умови для  нормальної роботи  працівників   Служби.

 

7.3.      Ліквідація і реорганізація Служби проводиться Коломийською міською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.
Різне

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ, ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КОЛОМИЇ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Детальніше

Проекти рішень 18 сесії Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання

Детальніше

Порядок денний та проекти рішень виконавчого комітету Коломийської міської ради 28.02.2017р.

Детальніше

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Коломия

Подати та переглянути петиції

 

Розгляд петицій надісланих Коломийській міській раді

ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

 

ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

відкритий бюджет міста Коломиї

Децентралізація влади

 

...

про субсидії

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ М. КОЛОМИЯ
...

...
...
ФОРУМ

детально


 

 

 

         Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області