12 Липень 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
ПОСИЛАННЯ

  

Верховна рада України
Кабінет міністрів України

 


Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Вимоги до містобудівного розрахунку з техніко-економічними показниками запланованого об’єкта будівництва
 На головну / Структурні підрозділи міської ради / Відділ архітектури та містобудування

Додаток 17

до рішення виконкому

від 27.03.2012 № 86

 

 

ВИМОГИ

до містобудівного розрахунку з техніко-економічними
показниками запланованого об’єкта будівництва

 

Містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об’єкта будівництва має містити:

1. Пояснюючу записку.

Склад пояснюючої записки:

1.1. Загальні дані

1.2. Аналіз містобудівної ситуації;

1.3. Характеристика земельної ділянки та існуючої забудови (при наявності);

1.4. Характеристика намірів забудови (реконструкції, реставрації, розширення, технічного переоснащення об’єктів виробничого призначення, капітального ремонту будівель/споруд);

1.5. Розрахунки умов та обмежень забудови земельної ділянки, порівняльний аналіз намірів забудови (реконструкції, реставрації, розширення, технічного переоснащення об’єктів виробничого призначення, капітального ремонту будівель/споруд); результати аналізу та проведених розрахунків занесені в Таблицю1 (Дані містобудівного розрахунку) та відображені у графічній частині;

1.6. Пропозиції, щодо забудови (реконструкції, реставрації, розширення, технічного переоснащення об’єктів виробничого призначення, капітального ремонту будівель/споруд) виконані на основі містобудівного розрахунку, занесені в Таблицю 2  (Техніко-економічні показники житлових будинків), або в Таблицю 3 (Техніко-економічні показники громадських будинків і споруд) та відображені у графічній частині, як ескіз намірів забудови земельної ділянки.

(Для обґрунтування  необхідності i доцiльності будiвництва чи реконструкцiї промислових об'єктiв, їх технiчну здійсненність та ефективність iнвестицiй доцільно розробити ТЕО інвестицій (Техніко-економічне обґрунтування інвестицій))

Описова частина намірів забудови включає:

- благоустрій та озеленення земельної ділянки, малі архітектурні форми, елементи зовнішньої реклами;

- використання підземного простору;

- розміщення та використання вбудовано-прибудованих приміщень;

- опорядження будівлі/споруди (колір, матеріали опорядження фасадів тощо);

- організація під’їздів до будівлі/споруди, пішохідних переходів, місць паркування транспортних засобів;

- орієнтація в’їздів (входів), вантажопотоків, місць паркування тощо – для об’єктів масового відвідування;

- відомості про історико-культурну та архітектурну цінність об’єкта, можливості зміни функціонального призначення об’єкта, його окремих елементів чи об’ємно-планувального та/або об’ємно-просторового рішення в цілому (при намірі здійснити реконструкцію, реставрацію, розширення, технічне переоснащення об’єктів виробничого призначення, капітальний ремонт будівлі/споруди);

- врахування потреб маломобільних груп населення та людей з обмеженими можливостями;

- вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, необхідності розроблення та проведення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів (забезпечення нормативної тривалості інсоляції, природної освітленості, можливість організації зони санітарної охорони джерел водопостачання, санітарно-захисної зони підприємств, зони обмеження забудови радіоелектронних засобів, санітарного розриву та санітарно-охоронної смуги, рівень впливу хімічних, фізичних і біологічних чинників, забруднення атмосферного повітря, води та ґрунту тощо) на підставі висновку державної санітарно-епідеміологічної служби про можливість відведення земельної ділянки, одержаного замовником відповідно до вимог земельного законодавства.

2. Графічну частину (Ескіз намірів забудови)

Склад графічної частини:

2.1 Cитуаційний план (схема) щодо місцезнаходження земельної ділянки (у довільній формі);

2.2 Cхема розташування об’єкта містобудування та земельної ділянки із нанесеними містобудівними обмеженнями М1:2000;

2.3 Cхема генерального плану, виконана на оновленому топографо-геодезичному зніманні М 1:500, з нанесеними обмеженнями, у паперовому та цифровому вигляді (формату DWG, DXF) на електронному носії з прив’язкою до місцевої системи координат контурів земельної ділянки проектованих об’єктів та з роздруківкою їх координат, виконаною організацією, що має відповідну ліцензію.

 

(Генеральний план необхідно виконувати відповідно до:

ДБН 360-92** “Планування і забудова міських і сільських поселень“

ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93) “Правила виконання робочої документації генеральних планів підприємств, споруд та житлово-цивільних об’єктів“,

 ДСТУ Б А.2.4-2-95 “Умовні графічні позначення і зображення, що застосовуються на кресленнях генеральних планів та споруд транспорту“та інших нормативно-правових актів).

2.4 Фасади будівель та споруд з зазначенням висотних відміток, виконані у кольорі, з точною інформацією щодо опорядження фасадів у відомості опорядження фасадів.

2.5 Плани поверхів.

2.6 План даху.

2.7 Розрізи.

2.8 Демонстраційні матеріали: візуалізація, макет та ін. (просторове вирішення об’єкту у сформованому містобудівному середовищі).

 

 

Таблиця 1

 

 

Дані містобудівного розрахунку

 

 

№п/п

Показники

Одиниці виміру

Величини в одиницях виміру

 

1

2

3

4

1

Площа земельної ділянки

га

 

 

2

Гранична щільність забудови земельної ділянки

м2 корисної площі на 1 гектар;

осіб на 1 гектар (для житлових будинків)

 

 

3

Розрахункова потужність об’єкта містобудування

(в залежності від функціонального призначення)

 

 

 

4

Граничний відсоток забудови земельної ділянки

%

 

 

5

Гранична площа забудови земельної ділянки

м2

 

 

6

Площа озеленення земельної ділянки

м2

 

 

7

Елементи благоустрою на земельній ділянці:

 

 

 

Для житлової забудови необхідні розрахункові площі майданчиків (з врахуванням нормативних відстаней)

 

 

 

 

ігрові для дітей дошкільного та молодшого

м2

 

 

шкільного віку

м2

 

 

для відпочинку дорослого населення

м2

 

 

для занять фізкультурою

м2

 

 

для господарських цілей

м2

 

 

для вигулу собак

м2

 

 

8

Майданчики для автостоянок

(з врахуванням нормативних відстаней)

машино-місце

 

 

9

Мінімальні відступи будівлі/споруди:

м

 

 

від червоних ліній

м

 

 

ліній регулювання забудови

м

 

 

від меж земельної ділянки:

м

 

 

від суміжних будівель/споруд/меж ділянок

м

 

 

від інженерних мереж та комунікацій

м

 

 

від існуючих зелених насаджень

м

 

 

від об’єктів, з іншими планувальними

обмеженнями*

м

 

 

10

Гранична висота будівлі/споруди

м

 

 

11

Гранична поверховість будівлі/споруди

поверх

 

 

12

Черговість будівництва (при потребі)

черга(и)

 

 

 

* - зони санітарної охорони від підземних та відкритих джерел водопостачання, водозабірних та водоочисних споруд, водоводів, об’єктів оздоровчого призначення та інші;

- зони охорони пам’яток культурної спадщини, археологічних територій, історичного ареалу населеного пункту

- прибережні захисні смуги, водоохоронні зони

- інші охоронні зони (навколо особливо цінних природних об’єктів, гідрометеорологічних станцій, уздовж ліній зв’язку, електропередачі, об’єктів транспорту тощо)

- зони особливого режиму використання земель навколо військових об’єктів Збройних Сил України та інших військових формувань.

 

 

 

Таблиця 2

 

 

Техніко-економічні показники житлових будинків

 

 

№п/п

Показники

Одиниці виміру

Величини в одиницях виміру

 

 

1

2

3

4

 

1

Площа забудови

м2

 

 

 

2

Поверховість

поверх

 

 

 

3

Умовна висота будинку

м

 

 

 

4

Кількість квартир у будинку, в тому числі:

шт.

 

 

 

однокімнатних

шт.

 

 

 

двокімнатних і більше

шт.

 

 

 

5

Площа квартир у будинку

м2

 

 

 

6

Площа літніх приміщень

м2

 

 

 

7

Загальна площа квартир у будинку

м2

 

 

 

8

Площа вбудованих нежитлових приміщень

м2

 

 

 

9

Загальний будівельний об’єм усього,

в тому числі:

м3

 

 

 

вище позначки ±0.000

м3

 

 

 

нижче позначки ±0.000

м3

 

 

 

 

** для об’єктів реконструкції, реставрації, розширення, технічного переоснащення об’єктів виробничого призначення, капітального ремонту існуючих будівель/споруд колонку 4 розділити на дві підколонки: 4.1 існуючі , 4.2 проектні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3

 

 

Техніко-економічні показники громадських будинків і споруд

 

№п/п

Показники

Одиниці виміру

Величини в одиницях виміру

 

1

2

3

4

1

Площа забудови

м2

 

 

2

Поверховість

поверх

 

 

3

Умовна висота будинку

м

 

 

4

Загальна площа громадського будинку

м

 

 

5

Корисна площа громадського будинку

м2

 

 

6

Розрахункова площа громадського будинку

м2

 

 

7

Загальний будівельний об’єм усього,

в тому числі:

м3

 

 

 - вище позначки ±0.000

м3

 

 

 - нижче позначки ±0.000

м3

 

 

 

** для об’єктів реконструкції, реставрації, розширення, технічного переоснащення об’єктів виробничого призначення, капітального ремонту існуючих будівель/ споруд колонку 4 розділити на дві підколонки: 4.1 існуючі , 4.2 проектні

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Різне

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ, ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КОЛОМИЇ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Детальніше

Проекти рішень 18 сесії Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання

Детальніше

Порядок денний та проекти рішень виконавчого комітету Коломийської міської ради 28.02.2017р.

Детальніше

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Коломия

Подати та переглянути петиції

 

Розгляд петицій надісланих Коломийській міській раді

ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

 

ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

відкритий бюджет міста Коломиї

Децентралізація влади

 

...

про субсидії

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ М. КОЛОМИЯ
...

...
...
ФОРУМ

детально


 

 

 

         Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області