22 жовтень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
ПОСИЛАННЯ

  

Верховна рада України
Кабінет міністрів України

 


Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Про Програму з енергозбереження та впровадження енергозберігаючих технологій по місту Коломиї
 На головну / Нормативна база / Рішення міської ради

Автор: Органи місцевого самоврядування
Дата: 18 Червень 2008 Номер: 1238-29/2008

У К Р А Ї Н А
Коломийська міська рада Івано-Франківської області
П'яте скликання
Двадцять дев"ята сесія
РІШЕННЯ

від 18.06.2008  № 1238-29/2008
м. Коломия

Про Програму з енергозбереження
та впровадження енергозберігаючих
технологій по місту Коломиї на 2008-2010 роки

    Розглянувши  проект  програми з енергозбереження та впровадження енергозберігаючих технологій по місту Коломиї на 2008-2010 роки, розроблений за участю відділів і управлінь міської ради, акціонерних товариств, підприємств і організацій  міста відповідно до Закону України «Про енергозбереження», Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження", Указу Президента України від 10.03.2000 року №457 "Про рішення РНБО України від 14.02.2000 "Про невідкладні заходи щодо подолання кризових явищ у паливно-енергетичному комплексі України" та розпорядження обласної державної адміністрації від  22.09.97 №723 «Про комплексну програму енергозбереження і введення нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів області» , міська рада

вирішила:

1. Затвердити Програму з  енергозбереження та впровадження енергозберігаючих технологій по місту Коломиї на 2008-2010 роки (додається).
2. Керівникам відділів і управлінь міської ради, керівникам акціонерних товариств, підприємств і організацій забезпечити виконання  заходів енергозбереження та впровадження енергозберігаючих технологій, своєчасно проводити розрахунки за спожиті енергоносії та безумовне виконання показників програми соціально-економічного і культурного розвитку міста на 2008 рік. 
 3. Відділу управління комунальним майном (Семчук М.Я.), відділу культури і туризму (Мандрусяк У.І.),  управлінню освіти (Грицан М.М.), управлінню праці та соціального захисту населення (Гурак Г.Я.) та керівникам промислових підприємств міста:
-    щоквартально не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним періодом подавати інформацію управлінню економіки міської ради про хід виконання заходів з енергозбереження;
-    управлінню економіки міської ради щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним надавати облдержадміністрації узагальнену інформацію про хід виконання Програми.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства та енергозбереження і заступників міського голови Білоуса М.М., Тарновецького В.В.

 

 

 

Міський голова                                                                               Ю.Овчаренко

 

 

 

ПРОГРАМА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
ТА ВПРОВАДЖЕННЯ
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПО МІСТУ КОЛОМИЇ
НА 2008-2010 РОКИ

 

 

ВСТУП

    Програма розроблена на виконання Закону України «Про енергозбереження» відповідно до Указу Президента України від 10.03.2000 року №457 "Про рішення РНБО України від 14.02.2000 "Про невідкладні заходи щодо подолання кризових явищ у паливно-енергетичному комплексі України" та розпорядження обласної державної адміністрації від  22.09.97 №723 «Про комплексну програму енергозбереження і введення нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів області».
    Програма енергозбереження та впровадження енергозберігаючих технологій по місту Коломиї на 2008-2010 роки складається з 6 розділів та базується на основних положеннях, викладених у Комплексній державній програмі енергозбереження України, найбільш ефективних та масштабних галузевих і регіональних енергозберігаючих заходах, а також програмах, запропонованих  установами, підприємствами, енергосервісними компаніями та приватними фірмами міста.
    При розробці Програми використовувались:
- Законодавство України в галузі енергозбереження;
- Нормативні акти;
- Статистична звітність міста;
- Комплексна програма енергозбереження Івано-Франківської області на 1998-2010 роки;
- Заходи з енергозбереження підприємств, організацій установ міста Коломиї.
    Програма залишається відкритою для доповнення її юридичними та фізичними особами економічно і технічно обгрунтованими заходами та пропозиціями з енергозбереження, які мають найбільш вагомі показники для соціально-економічного розвитку міста Коломиї.

1. Загальні положення. Мета та призначення програми.

    Програма енергозбереження по місту Коломиї на 2008-2010 роки ставить за мету на основі аналізу існуючого стану та прогнозів розвитку економіки розробити основні напрямки політики енергозбереження, що передбачає створення нормативно-правової бази енергозбереження, формування сприятливого економічного середовища, створення цілісної та ефективної системи управління енергозбереженням.
    Головним завданням Програми енергозбереження є визначення загальноіснуючого та перспективного потенціалу енергозбереження, розробка основних напрямків його реалізації в матеріальному виробництві та сфері послуг, створення програм першочергових та перспективних заходів і завдань з підвищення енергоефективності та освоєння практичного потенціалу енергозбереження.
    Основна мета Програми - зменшення енергоємності валового продукту, розроблення та реалізація енергозберігаючої стратегії розвитку міста, що передбачатиме створення та забезпечення необхідних умов для впровадження енергоекономічних заходів та нових технологій, природних поновлюваних паливних ресурсів, джерел енергії за рахунок використання рослинної біомаси, малої гідроенергетики та інше, що забезпечить скорочення обсягів споживання традиційних видів палива.
Програма ґрунтується на таких основних напрямках щодо визначення:
- обсягів та структури використання паливно-енергетичних ресурсів, що склалися в даний період;
- обсягів поновлюваних джерел енергії, які можуть бути залучені в паливний баланс, витіснивши традиційні види палива;
- технічних засобів для виробництва теплової та електричної енергії на основі використання поновлюваних джерел енергії;
- технічних засобів та технологій для зменшення енергетичних витрат у промисловості та комунальному господарстві;
- організаційно-економічних та юридично-правових умов і стадій реалізації Програми.
    Важливим результатом цієї розробки є визначення джерел, механізмів фінансування та інвестицій в енергоефективність і енергозбереження.
     Програма енергозбереження по місту Коломиї на 2008-2010 роки є цільовою програмою,  що призначена для практичного використання на підприємствах, в установах,  на місцевому та галузевому рівнях. Вона містить конкретні, найважливіші енергозберігаючі заходи, котрі дають значний енергозберігаючий та виробничогосподарський ефект.
    Програма створена на основі пропозицій підприємств, установ, організацій, відділів і управлінь міської ради, яким на стадії підготовки матеріалів програми було запропоновано підготувати заходи для включення їх до міської програми енергозбереження.

2. Аналіз сучасного стану економіки міста Коломиї

    За підсумками 2007 року  промисловими підприємствами міста виготовлено товарної продукції на  134,4 млн. грн., що  становить 112,6%  і   більше  на 15,1 млн.грн. відносно  січня-грудня 2006 року. Забезпечена позитивна динаміка зростання обсягів виробництва у 6 галузях промисловості, зокрема  в  харчовій (на 15,8 відс.), легкій (52,5 відс.), промисловості  будівельних матеріалів  (2,6 відс); металургії  (відс.), машинобудуванні  (в 2,6 рази), іншого виробництва  ( на 53,6 відс). У 2 галузях промисловості, а саме  на підприємствах по виробництву деревини та виробів з неї  і   целюлозно-паперовому виробництві  зменшено випуск товарної продукції  відповідно на 2,7  і 45,7 відсотків. Забезпечили виконання запланованих показників Програми соціально-економічного і культурного розвитку 2007 року 11 промислових підприємств основного кола або 44 відс. від загальної кількості підприємств, з них ЗАТ"Заводоуправління будівельних матеріалів", ТзОВ ЗПК"ЮМАС", ЗАТ"Швейна фабрика", ТзОВ"Тенмарк", ЗАТ"Прикарпаття", ВАТ"Коломиясільмаш", ДП"Дослідно-експериментальний завод", ДП"Ремонтно-механічний завод", ДП"Барокко",  КЕЗ ПРУТ, невдалося їх виконати  14 підприємствам міста  (56 відс).   В загальному обсязі виробництва товарної продукції  у 2007 році найбільшу питому вагу займають  обсяги ЗАТ"Заводоуправління будівельних матеріалів" - 36,6%, ТзОВ"ЮМАС" -14,2%; ТзОВ Тенмарк" - 9,1%.      
    Обсяг будівельних робіт усіх форм власності, що працюють за контрактами підряду за 2007 рік виконано власними силами на суму  27,5 млн.грн.,  що на 4,9% менше, ніж за відповідний період минулого року, в тому числі будівництво будівель і споруд 24,6 млн.грн.,  установлення інженерного устаткування будівель та споруд – 2,0 млн.грн., роботи з завершення будівництва – 0,9 млн.грн.
    Значно покращилась робота пасажирського транспорту.  Щоденно для обслуговування міських маршрутів виходить 50 автобусів, якими виконується 350 рейсів.   
    По капіталовкладеннях у 2007 році профінансовано коштів на суму 892,9 тис.грн.: проведено заміну водопровідних вводів до житлових будинків;  реконструкцію бул. Л. Українки.   Проведено реконструкцію водопроводу по вул. Заньковецької,  теплових мереж по вул. Лисенка,  ЦТП під котельню по вул. Франка, вузлів обліку природного газу котелень м.Коломиї,  приміщень по вул. Грушевського, 29, системного гасіння на водопровідних мережах,  насосної станції першого підйому на водозбірних спорудах.
    На утримання об’єктів благоустрою в 2007 році виділено 1830,6 тис.грн. За виділені кошти проводилась  санітарна очистка, озеленення, освітлення  міста.

3. Стан енергоспоживання та забезпечення міста енергоресурсами

3.1. Споживання окремих видів енергетичних матеріалів по місту Коломиї.

    У 2007 році у місті Коломиї всього спожито 85603,7 тис.у.палива, в тому числі 49893,1 тис.м.куб. – газу, 75847,6 тис.кВт.год. електроенергії, 7700,0 Гкал теплоенергії, 3,0 тонн  вугілля, 5,3 тис.куб.м.  відходів деревини (таблиця 3.1).

Таблиця 3.1.


Споживання паливно – енергетичних ресурсів
по місту Коломиї за 2007 рік

 

Споживання всього, т.у.п.

в тому числі

Природний газ, тис.куб.м.

Електроенергія, тис.кВТ.год

Тепло- енергія, Гкал

Вугілля, тонн

Відходи деревини, тис.куб.м.

Інші види палива, т.у.п.

Всього по місту

85603,7

49893,1

75847,6

7700,0

3,0

5,3

-

в тому числі

 

 

 

 

 

-

-

Промислові підприємства, всього

19424,7

9010,3

25558,3

-

-

5,3

-

Бюджетні організації

7419,6

557,7

16437,1

7000,0

3,0

-

-

з них :

 

 

 

 

 

 

-

Заклади освіти

1656,6

462,6

1396,6

4388,0

3,0

-

-

Заклади культури

121,3

58,02

111,0

105,0

-

-

-

Підприємства комунальної сфери

5624,8

3012,6

6068,9

-

-

-

-

Населення

51079,3

35626,98

27783,3

-

-

-

-

Інші споживачі

2055,3

1685,5

-

700,0

-

-

-


Продаж світлих нафтопродуктів через мережу автозаправачних станцій міста Коломиї у 2007 році
     Н
а початок січня 2008 року на автомобільних шляхах міста функціонувало
9 автозаправочних станцій. За 2007 рік через мережу АЗС реалізовано населенню 4,99 тис. тонн  автомобільного бензину на суму 27,8 млн.грн.  та  2,96  тис.тонн  дизельного  пального на суму 13,6 млн.грн. (таблиця 3.2). Порівняно  з  відповідним  періодом  минулого року обсяги  продажу  бензину  збільшилися  на  3,3%,  а  дизпалива  –  на  2,6%. У звітному  році  обсяги  продажу  через  мережу  АЗС  бензинів марки  А-72-80  зменшилися  на  37,5%,  А-90-93  збільшилися  на  0,3%,  А-94-98 –  на 25,4%.


Таблиця 3.2


Продаж світових нафтопродуктів через мережу автозаправочних станцій по місту Коломиї у 2007 році.

 

Продано (відпущено) у 2007 році нафтопродуктів по місту Коломиї

Залишок нафтопродуктів на автозаправочних станціях, тонн

тонн

Тис.грн.

1

2

3

4

Роздрібний товарооборот від продажу світлих нафтопродуктів

                             х

 

41356,9

 

        Х

Бензин автомобільний, всього

4995,2

27789,2

246,1

У тому числі за марками

 

 

 

А –72-80

770,5

3924,2

87,0

А – 90-93

1708,7

9357,6

82,7

А – 94-98

2516,0

14507,4

76,4

Дизельне пайне (газойль)

2958,5

13567,7

119,5

 

    Роздрібний  товарооборот  від  продажу  світлих  нафтопродуктів за 2007 рік  склав  у  фактичних  цінах  41,4   млн.грн.,  що  відповідає  9,3%  обороту  роздрібної  торгівлі  області.  У  порівнянні  з  2006 роком  дані  обсяги  у  фактичних  цінах  збільшилися  на  70,8  млн.грн.,  або  на  11%. За  рахунок  збільшення  кількості  проданого  бензину приріст товарообороту  склав  13,5  млн.грн.,  а дизпалива  –  6,0  млн.грн.  За  рахунок  росту  цін  населення  додатково  витратило  41,2  млн.грн.  на  покупку  бензину  та  10,1  млн.грн. на  покупку  дизпалива.  В  структурі  товарообороту  світлих  нафтопродуктів  майже  дві  третини  припадає  на  бензин  та  одна  третина  –  на  дизпаливо. 
На обласному рівні на  22-х  АЗС,  розташованих  у  м. Івано-Франківську,  населенню  реалізовано у 2007  році  26,1%  загальнообласних  обсягів  продажу бензину  та  24,6%  -  дизпалива,  на  11-ти  АЗС  м. Калуша  відповідно  10,1 та  13,0%,  на  9-ти  АЗС  м. Коломиї  -  6,0  та  5,4%.   Тільки  0,06%  обласних  обсягів продажу  населенню бензину  реалізується  у  м.Болехові.  У  Калуському  районі  немає  жодної  АЗС і  відповідно  відсутній  товарооборот  по  світлих  нафтопродуктах.
Станом  на  1  січня  2008 року  запаси  бензину  та  дизпалива на  АЗС  відповідно  складали  2,97  тис.тн.  та  1,38  тис.тн.  Запаси бензину зменшилися  протягом  грудня  на  0,3%,  а дизпалива – збільшилися  на   9,7%.
 
3.2. Економія  енергоресурсів окремими галузями  міста Коломиї у 2007 році

   За 2007 рік на впровадження заходів з енергозбереження використано 2,2 млн.грн.,  в тому числі  0,7 млн.грн. - власні кошти підприємств, 1,5 млн.грн - кошти бюджетів усіх рівнів. В ході проведених заходів з енергозбереження по місту в  2007 році зекономлено енергоносіїв на суму 0,6 млн.грн., з них 691,88 тис.м. куб. природного газу; 282,9 тис.Квт.год. електроенергії,  209,7 Гкал  теплоенергії; 0,08 тис.м.ум.п. інших видів палива.  Проводилися заходи з енергозбереження на промислових підприємствах міста, зокрема на ТзОВ"Коломия-м"ясо" (зекономлено паливно енергетичних ресурсів на суму 7,5 тис.грн), СП"Лісова компанія "Лаванда" (14,3 тис.грн.), ЗАТ"Колопапір" (48,6 тис.грн.), КЕЗ ПРУТ (1,3 тис.грн.), ЗАТ"Прикарпаття" (2,9 тис.грн.), КП"Енерготеплосервіс" (13,4 тис.грн.), КП"Коломияводоканал" (226,4 тис.грн.), КПЕЖ (1,5 тис.грн.).  Разом з тим, з метою економії енергетичних матеріалів на підприємствах міста проводилась заміна електродвигунів на двигуни з меншою потужністю (ТзОВ"Коломия-м"ясо", СП"Лісова компанія "Лаванда"), реконструкція вентиляційної системи "Циклон" (СП"Лісова компанія"Лаванда"), заміна парового котла на більш ефективний (ТзОВ"Коломия-м"ясо"), заміна електричних лампочок в місцях загального користування з більшої потужності на меншу (КПЕЖ, КЕЗ ПРУТ), реконструкція водопроводів і водопровідних вводів (КП"Коломияводоканал"), встановлення менш потужних насосних агрегатів і перетворювачів частоти ("КП"Коломияводоканал", ЗАТ"Колопапір"), здійснювався постійний контроль за спалюванням газу та споживанням електроенергії.
 В бюджетній сфері міста  проведено реконструкцію теплових мереж (вул.Лисенка, Роксолани, музей історії міста Коломиї) на суму 247,5 тис.грн., що дало змогу зекономити 4,1 тис.кВт.год.електроенергії, 157,4 Гкал - теплоенергії, 33,1 тис.куб.газу;  реконструкцію котелень та заміну котлів на суму 1010,0 тис.грн., зекономлено енергоносіїв на суму 195,2 тис.грн. В дитячій художній школі проведено заміну та утеплення вікон і дверей, впроваджено енергоекономне освітлення  в інших закладах культури. 
 З метою економії природного газу на двох підприємствах міста використовувались альтернативні та відновлювальні джерела енергії: СП"Лісова компанія "Лаванда" - відходи від деревообробного виробництва (стружка, тирса, кускові відходи деревини), ЗАТ"Заводоуправління будівельних матеріалів" -  відходи  вуглезабезпечення, як паливо для технологічних потреб.     

4. Потенціал та пріоритетні напрямки   енергозбереження. Обгрунтування запропонованого механізму

    Головними завданнями програми є визначення загальноіснуючого та перспективного потенціалу енергозбереження, розробка основних напрямків його реалізації в матеріальному виробництві та сфері послуг.
    При оцінці потенціалу враховувались об’єктивні економічні передумови, такі  як низький рівень використання виробничих потужностей підприємств, можливість більш повного використання власного природно-ресурсного потенціалу та інші.
    Стратегія розвитку галузей спрямована на реконструкцію технологічно неефективних виробництв, впровадження нових видів палива та енергозберігаючих технологій.

4.1. Міжгалузеві напрямки енергозбереження

    Міжгалузевий рівень енергозбереження оцінюється як сума заходів заощадження палива та енергії. Найбільш пріоритетними напрямками міжгалузевого енергозбереження є:
- використання економічних систем і приладів освітлення;
- використання вторинних енергетичних ресурсів для виробництва енергії;
- удосконалення обліку та контролю за витратами енергоресурсів;
- створення автоматизованих систем управління їх споживанням;
- вдосконалення структури парку електроприводів на підприємствах;
- використання сучасних енергозберігаючих технологій, будівництва об"єктів нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії на території міста;
- вдосконалення системи теплопостачання в бюджетній сфері.

4.2. Основні напрямки енергозбереження в галузях промисловості
4.2.1. Виробництво та розподілення електроенергії, газу і води.
Резерв енергозбереження в електроенергетиці закладений у:
- впровадженні систем точного комерційного і техноло¬гічного обліку тепло- і електроспоживання;
- впровадженні систем диспетчеризації і телемеханіки в електрогосподарствах підприємств;
- скороченні власних потреб в енергоресурсах;
- скороченні  втрат при розподілі електричної та теплової енергії;
- впровадженні нових енергозберігаючих технологій ви¬роб¬ництва енергії (парогазові установки, котли з циркулюючим киплячим шаром тощо).

4.2.2. Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

До пріоритетних напрямків енергозбереження в галузі слід віднести:
- впровадження нових технологій і енергозберігаючого обладнання;
-удосконалення існуючих технологічних процесів і енергоспоживаючого обладнання;
- використання відходів вуглезабезпечення в якості палива для технологічних потреб замість природного газу;
- використання вторинних енергетичних ресурсів.

4.2.3. Напрямки енергозбереження в машинобудуванні

В структурі споживання паливно-енергетичних ресурсів машинобудівними підприємствами основну частку займають технологічні процеси, тому вони мають найбільш високий потенціал енергозбереження.
До найбільш ефективних напрямків енергозбереження можна віднести:
- впровадження нових технологій і енергозберігаючого обладнання (електролітичне шліфування, електроіскрова і електрохімічна обробки металу, електропроменеве і дифузійне зварювання, холодна штамповка і гаряча накатка, використання джерел концентрованого електронагріву й інші);
- удосконалення існуючих технологічних процесів і енергоспоживаючого обладнання;
- використання сировини і матеріалів високої якості.

4.2.4. Напрямки енергозбереження в харчовій промисловості

  Основними напрямками підвищення ефективного енерговикористання є:
- вдосконалення технологічних та теплових процесів виробництва;
- введення в дію нових технологій та устаткування.


4.2.5.  Напрямки енергозбереження в комунальному господарстві

До пріоритетних напрямків енергозбереження в комунально-побутовому господарстві можна віднести:
- створення та використання більш економічних енергоспоживаючих побутових систем та приладів;
- модернізацію існуючого обладнання, зміну режимів його роботи;
- автоматизацію регулювання і управління режимами роботи енергоспоживаючих побутових систем та приладів;
- оснащення побутових енергоприймачів регулюючими та вимірювальними пристроями;
- стандартизація та поліпшення теплоізоляції будинків та споруд;
- проведення організаційних заходів, які спрямовані на стимулювання діяльності комунальних підприємств по скороченню непродуктивних витрат палива та енергії;
- впровадження оплати вартості енергоносіїв, яка відповідає реальним витратам;
- широка реклама  використання приладів домашнього і культурно-побутового призначення з поліпшеними експлуатаційними характеристиками.

4.2.6. Пріоритетні напрямки впровадження енергозбереження

- в галузях економіки:  впровадження нових енергозберігаючих технологій і обладнання; вдосконалення існуючих технологій та обладнання; зменшення матеріалоємності продукції, підвищення якості продукції, вдосконалення обліку та контролю за витратами енергоресурсів;
- в сфері міжгалузевого енергозбереження: впровадження засобів силової електроніки; вдосконалення систем теплопостачання; використання сучасних екологічно ефективних технологій спалювання низькоякісного вугілля; виробництво енергії за рахунок використання вторинних енергоресурсів без додаткового залучення палива; використання економічних систем і приладів електроосвітлення.
До пріоритетних напрямків енергозберігаючої політики слід віднести створення правових і економічних умов для підвищення рівня ефективності енерговикористання.

Таблиця 4.1


Заходи щодо скорочення енергоспоживання та впровадження енергозберігаючих технологій
 на 2008 -2010 роки по місту Коломиї

п/п

Найменування заходу

Місце впровад­ження

Обсяг фінансу­вання, тис.грн.

Джерела фінансу­вання, тис.грн:

1,2,3,4

Термін впровад­ження

Термін окупності

Економіч­ний ефект, тис.грн

Економія паливно-енергетичних ресурсів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електро­енергія, тис.кВт. год./тис. грн

Тепло-енергія, Гкал/тис. грн

Природ­ний газ, тис. куб. м/ тис. грн

Інші види палива, т.у.п/тис. грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Техніко-технологічні заходи на промислових підприємствах

1.

Встановлення автоматичного регулятора комплексної реактивної енергії

ЗАТ"Колопапір"

35,0

3

2008

1 рік

49,0

120/49,0

-

-

-

2.

Реконструкція сушильної частини  папероробної машини

ЗАТ"Колопапір"

1200,0

3

2008-2009

4 роки

399,0

-

720/152,0

240/247,0

-

3.

Реконструкція системи збирання і повернення конденсату в діаератор

ЗАТ"Колопапір"

11,0

3

2008

1 рік

11,4

-

20/4,2

7/7,2

-

4.

Режимне налагодження парового котла ДЕ-16/14 з розробкою режимних карт

ЗАТ"Колопапір"

45,0

3

2008

3 роки

14,7

-

26/5,5

9/9,2

-

5.

Теплоізоляція паропроводів,  запірної арматури в цеху

ЗАТ"Колопапір"

9,2

3

2008

1 рік

8,33

-

15/3,18

5/5,15

-

6.

Режимне налагодження хімводоочистки

ЗАТ"Колопапір"

21,0

3

2008

1 рік

40,0

-

-

-

8,0/40,0

7.

Заміна  електричного двигуна потужністю 110 кВТ на електричний двигун 75 кВт (розбавитель ГРВ-03)

ЗАТ"Колопапір"

5,0

3

2008

-

68,0

168/68,0

-

-

-

8.

Введення в експлуатацію мобільний пересувний компресор меншої потужності для обслуговування окремих підрозділів

ЗАТ"Прикарпаття"

150,0

3

2008

4 роки

45,0

-

-

-

-

9.

Виконання організаційно-технічних заходів по економії електроенергії

ЗАТ"Прикарпаття"

5,0

3

2008-2010

-

1,5

3,6/1,5

-

-

-

10.

На підстанції ТП 41/1 ввести в експлуатацію конденсаторних батерей в автоматичному режимі

ЗАТ"Прикарпаття"

6,0

3

2008-2009

-

5,0

0,8/5,0

-

-

-

11.

Впроваджененя листоштампового комплексу фірми "Trumpf"

ВАТ"Завод КРП"

2300,0

3,4

2009-2010

5 років

200,0

30,0/200,0

-

-

-

12.

Об'єднання електропостачання лісопильного-палетного цеху та  нижнього складу

СП"Лісова компанія "Лаванда"

-

3

2008-2009

-

0,51

1,5/0,51

-

-

-

13.

Впровадження енергозберігаючих ламп для освітлення території і виробничих приміщень

ТзОВ ЗПК"ЮМАС"

-

3

2008

-

0,4

1,0/0,4

-

-

-

14.

Використання відходів вуглезбагачення Львівсько-Волинського вугільного родовища в якості палива для технологічних потреб замість природного газу із зменшеним використанням природного газу до 40% від потреби

 

ЗАТ"З/у будівельних матеріалів"

-

3

2008

-

1100,0

-

-

9100/1100,0

-

15.

Впровадження і введення розподільного обліку електроенергії по основних енергоємних об'єктах

КЕЗ ПРУТ

-

3

2008

-

1,25

4,6/1,25

-

-

-

16.

Робота в зимовий період сантехнічних об"єктів в одному утепленому приміщенні

КЕЗ ПРУТ

-

3

2008

-

0,7

-

-

-

240,0/0,7

17.

Проведення випробування газопроводу на щільність

УЕГГ

13,5

3

2008-2010

-

21,6

-

-

18,0/21,6

-

18.

Проведення заміни роторних лічильників газу на мембранні в кількості 2475 штук

УЕГГ

1612,5

3

2008-2010

-

1021,2

-

-

-

-

19.

Заміна опалювального котла на енергозберігаючий з ККД 90% (6 штук)

УЕГГ

19,2

3

2008-2010

-

3,6

-

-

2,9/3,6

 

20.

Перевірка наземних з'єднань на предмет витоків природного газу

УЕГГ

2,61

3

2008-2010

-

8,37

-

-

7,6/8,37

-

21.

Капітальний ремонт малонадійних газових проводів (4,5км)

УЕГГ

186,6

3

2008-2010

-

26,1

-

-

21,3/26,1

-

22.

Заміна ламп розжарювання на люмінесцентні для освітлення приміщень

УЕГГ

6,12

3

2008-2010

-

15,27

19,0/15,27

-

-

-

23.

Заміна дерев'яних вікон і дверей на металопластикові зі склопакетами

УЕГГ

204,6

3

2008-2010

-

18,6

-

-

19,3/18,6

-

Заходи у житлово-комунальному господарстві

1.

Оптимізація системи теплопостачання (котельня по вул. Леонтовича,14)

КП"Енерготеплосервіс"

572,0

1

2008

4 роки

132,0

1,8/0,7

-

132,5/131,3

-

2.

Заміна котлів НІСТУ-5 на котли КОЛВІ-50

КП"Енерготеплосервіс"

271,0

1,2

2008-2009

5 років

1,43

0,21/0,11

-

1,03/1,32

-

3.

Заміна котлів ВК-21 на котли Feroli PEGA-

SUS

КП"Енерготеплосервіс"

383,7

1,2

2008

5 років

0,686

0,26/0,133

-

0,431/0,553

-

4.

Заміна котлів КВ-21 на котли КОЛБІ – 300 та КОЛБІ – 1080

КП"Енерготеплосервіс"

660,0

1,2

2009

5 років

1,16

-

-

0,904/1,16

-

5.

Заміна теплотраси по вул.Лисенка

КП"Енерготеплосервіс"

70,0

1

2008

4 роки

0,814

-

-

0,635/0,814

-

6.

Заміна електричних ламп в місцях загального користування з більшої потужності на меншу (житлові будинки)

КПЕЖ

-

-

2008

-

3,4

14,0/3,4

 

 

 

7.

Встановлення енергоощадних датчиків руху

КПЕЖ

9,4

1

2008

-

4,2

9,3/4,2

 

 

 

8.

Провести профілактичний ремонт газових приладів з метою економії природного газу

КПЕЖ

-

-

2008

-

2,1

 

 

4,75/2,1

 

9.

Реконструкція енергомісткого та фізичного зношення насосного обладнання, запірної арматури великого діаметру на НС-ІІ

КП"Коломияводоканал"

298,7

1,2

2008

5,5 років

54,0

120,0/54,0

 

 

 

10.

Реконструкція водопроводів і водопровідних вводів

КП"Коломияводоканал"

500,0

1,2,3

2008

18,5 років

27,0

60/27,0

 

 

 

11.

Реконструкція ПНС з встановленням менш потужних насосних агрегатів і перетворювачів частоти

КП"Коломияводоканал"

30,0

3

2008

1,5

9,0

20,0/9,0

-

-

-

12.

Заміна енергомісткого насосного обладнання на підвищуючій насосній станції (вул. С.Стрільців, 39, Костомарова, Леонтовича

 

КП"Коломияводоканал"

110,0

1,3

2008

3 роки

36,0

42,0/36,0

-

-

-

13.

Заміна аварійних водопровідних мереж по місту Коломиї

КП"Коломияводоканал"

750,0

2

2008

35 років

35,0

40/35,0

-

-

-

14.

Заміна енергомісткого насосного обладнання на насосній станції другого підйому (с.Шепарівці)

КП"Коломияводоканал"

45000

1

2009

5 років

75,0

150,0/75,0

-

-

-

15.

Заміна аварійних водопровідних мереж по місту Коломиї

КП"Коломияводоканал"

2500,0

1,2

2009

35 років

25,0

50,0/25,0

-

-

-

16.

Заміна енергомісткого  насосного обладнання  на насосній станції освітленої води (с.Княждвір)

КП"Коломияводоканал"

200,0

1

2010

5 років

40,0

80,0/40,0

-

-

-

17.

Заміна аварійних водопровідних мереж по місту Коломиї

КП"Коломияводоканал"

3500,0

1,2

2010

35 років

35,0

65,0/35,0

-

-

-

Заходи в бюджетній сфері

1.

Реконструкція теплових мереж

Народний дім

100,0

2

2008

-

2,1

0,5/0,2

1,6/1,9

-

-

2.

Заміна та утеплення вікон і дверей

бібліотеки  місти

45,0

2

2008

-

0,4

 

-/0,4

-

-

3.

Впровадження енергоекономічного освітлення

заклади культури міста

10,0

2

2008

-

2,7

6,0/2,7

-

-

-

 


В графі джерела фінансування вказувати. 1- кошти державного бюджету, 2- кошти місцевих бюджетів, 3- кошти підприємств, 4- інші джерела (інвестиції, кредити тощо)

5.  Впровадження енергозберігаючих технологій, будівництва об"єктів нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії.

В умовах постійно зростаючих цін на основні види енергоресурсів та значної зовнішньоекономічної залежності від постачальників енергоносіїв енергозбереження та енергоефективність набувають особливої актуальності для  загального підвищенню економічної ефективності роботи промислових та комунальних підприємств міста Коломиї,  зменшення його негативного впливу на навколишнє природне середовище.
      При всій різноманітності умов і специфіки роботи різних підгалузей транспортного комплексу ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів загалом є досить низькою.
Незадовільний стан енергетичного господарства на промислових, комунальних підприємствах  та в бюджетній сфері міста обумовлені цілою низкою інституційних, економічних, науково-технічних, інформаційно-освітніх та інших причин. Так, серед головних економічних причин – загальні макроекономічні проблеми національної економіки, низький рівень фінансування з державного та місцевих бюджетів. Загалом в економічно-фінансовій сфері дуже гострими є такі проблеми, як цінова нестабільність і недосконалість системи ціноутворення на енергоносії, що не дає змоги акумулювати інвестиційні кошти на підприємствах, а також  високі кредитно-банківські ставки та складність отримання середньо- і довготермінових кредитів для здійснення технологічного оновлення та закупівлі високоефективного обладнання.
    Головні інституційні проблеми – недостатня розвиненість ринкових відносин, відсутність дієвих економічних стимулів щодо інвестування в основні виробничі фонди та здійснення енергозберігаючих проектів, недосконалість державного управління та регулювання у сфері енергозбереженням, зокрема, на регіональному та державному рівнях, а також недостатня увага щодо залучення основних  верств суспільства до енергозбереження у промисловому комплексі, відсутність реальних засобів їх стимулювання до раціонального використання палива й енергії.
    Науково-технічні проблеми – значна частка низькоефективної техніки та обладнання, що використовується на промислових та комунальних підприємствах, загальний низький рівень застосування передових світових досягнень науки та техніки, обмеженість у використанні сучасних енергоефективних  та енергозберігаючих технологій, порушення технічних регламентів експлуатації, відсутність необхідних приладів і технічних засобів регулювання енерговикористання та приладів обліку і контролю.
    В інформаційно-освітній сфері слід вирізнити досить низький рівень інформування про науково-технічні, організаційні, економічні та інші можливості з енергозбереження, недостатній загальний рівень освіченості у цій галузі, нестача кваліфікованих кадрів, а також досить низька стурбованість населення щодо проблематики раціонального споживання енергоресурсів.
    Реалізації програми енергозбереження  передбачає впровадження  енергозберігаючих технологій для освітлення місць загального користування в житлових будинках міста, що дасть можливісь зекономити 336,0 тис.кВт.год електроенергії, будівництво та реконструкція котелень в загальноосвітніх закладах міста, поліпшення теплозахисних властивостей будівель, використання енергозберігаючих технологій.  Передбачається також використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії: використання відходів вуглезабезпечення, як палива, для технологічних потреб замість природного газу на ЗАТ"Заводоуправління будівельних матеріалів"),  використання відходів деревини, як палива на СП"Лісова компанія "Лаванда" (таблиця 5.1).
    Реалізація цих заходів дозволить зменшити використання електроенергії на 336,0 тис.кВт.год, газу – 9650,0 тис.м.куб., теплоенергії -17326,0 Гкал, або на 3617,8 тис.грн. умовного палива.
 


Таблиця 5.1.


Пропозиції щодо впровадження енергозберігаючих технологій, будівництва об'єктів
 нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії на території міста Коломиї.

 

№ п/п

 

Назва проекту

 

Місце впровадження

 

Термін впровадження

Вартість проекту, тис.грн.

За джерелами фінансування, тис.грн.

Економія паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР)

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Інші джерела фінансування

Всього, тис.грн.

в тому числі

Природний газ, тис.м.куб

Електро-енергія, тис.кВт.год

Тепло-енергія, Гкал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Впровадження енергозберігаючих технологій для освітлення місць загального користування в житлових будинках

Комунальне підприємство експлуатації житла (КПЕЖ)

 

2009-2010

 

655,4

 

500,0

 

155,4

 

-

 

122,8

 

-

 

336,0

 

-

2.

Будівництво нових котелень в загальноосвітніх закладах міста, поліпшення теплоза-хисних властивостей буді-вель, використання енерго-зберігаючих технологій

Загальноосвітні заклади міста

 

2008-2010

 

1500,0

 

950,0

 

350,0

 

200,0

 

195,0

 

550,0

 

-

 

46,0

3.

Використання відходів вуглезабезпечення, як палива, для технологічних потреб замість природного газу

ЗАТ"Заводоуправління будівельних матеріалів"

 

2008

 

300,0

 

-

 

-

 

300,0

 

1100,0

 

9100,0

 

 

4.

Використання відходів деревини, як палива, для потреб підприємства

СП"Лісова компанія "Лаванда"

 

2008

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2200,0

 

-

 

-

 

17280

 

6. Механізм та умови реалізації програми

6.1. Система управління енергозбереженням

    Управління енергозбереженням здійснює Коломийська міська рада, яка визначає основні напрямки проведення міської енергозберігаючої політики і керує у цій сфері діяльністю органів влади та суб’єктів господарювання, що розташовані на території міста.
    Завдання та функції управління енергозбереженням визначаються Законом України «Про енергозбереження» і здійснюються за допомогою відповідних елементів управління:
- розробки та проведення політики ціноутворення;
- сертифікації обладнання та приладів;
- ліцензування консалтингових та аудиторських фірм;
- вирішення питання надання податкових та кредитних пільг;
- розробки стандартів енергоспоживання.
    На рівні Коломийської міської ради управління енергозбереженням покладено на заступників міського голови та керівників управлінь та відділів  міської ради.  Ними  вирішуються завдання:
- формування політики енергозбереження та її реалізації;
- розробки організаційно-правового та економічного механізму енергозбереження;
- здійснення заходів щодо підвищення енергоефективності у відповідних  сферах  та контролю за використанням паливно-енергетичних ресурсів;
- забезпечення пріоритетності вимог енергозбереження у процесі господарської, управлінської та іншої діяльності, пов’язаної з використанням паливно-енергетичних ресурсів;
- сприяння створенню в місті мережі підприємств-виконавців послуг з енергозбереження та створення інфраструктури енергозбереження;
             - вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду підвищення енергоефективності.

6.2. Формування організаційно-правової бази енергозбереження в місті

    Організаційно-правова база енергозбереження в місті формується рішеннями Коломийської міської ради ради та розпорядчими документами міського голови на основі  Закону України «Про енергозбереження» та нормативно-правових актів законодавчої та виконавчої влади країни, що розкривають механізм реалізації його положень, а також власних рішень у межах своєї компетенції.
    Серед основних організаційно-правових заходів державної підтримки політики енергозбереження в місті є:
1. Створення та удосконалення системи управління енергозбереженням і координації формування та виконання програми енергозбереження з проведенням аналізу організаційно-правових, економічних умов та усуненням виявлених перешкод.
2. Забезпечення обов’язковості розробки та впровадження заходів енергозбереження суб’єктами господарської діяльності та бюджетними організаціями, формування та реалізація програми на рівні міста в цілому.
3. Удосконалення правових та законодавчих основ реалізації енергозберігаючих проектів.
4. Створення та удосконалення системи стимулювання та адміністративного впливу щодо зниження неефективних (марнотратних) витрат паливно-енергетичних ресурсів, забезпечення оперативного контролю дієвості прийнятих рішень щодо  підвищення енергоефективності господарювання в місті.
5. Сприяння створенню та розвитку в місті мережі підприємств та організацій - виконавців послуг з енергозбереження та створення інфраструктури енергозбереження в місті.
5.1. Організація навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів галузей з питань підвищення енергоефективності господарювання.
5.2. Організація у вищих та середніх учбових закладах міста підготовки спеціалістів-менеджерів.
5.3. Участь у регіональних, галузевих та міжгалузевих семінарах та конференцій-виставках з питань підвищення ефективності енерговикористання у галузях матеріального виробництва та у побуті.
5.4. Організація участі підприємств та організацій міста в постійно діючих виставках  енергозберігаючого обладнання та технологій.
5.5. Пропаганда у засобах масової інформації переваг енергозбереження.
 Створення організаційно-правової бази енергозбереження у місті та реалізація міської комплексної програми енергозбереження здійснюватиметься  у декілька етапів:
1. Створення системи управління енергозбереженням, організаційно-правової бази, правових основ функціонування економічного механізму енергозбереження та організація навчання керівників та спеціалістів різних сфер діяльності міста.
2. Розробка заходів з енергозбереження та впровадження енергозберігаючих технологій на підприємствах, установах та організаціях міста.
3. Реалізація підприємствами першочергових та маловитратних заходів з терміном окупності до 1 року з наданням пріоритету встановленню приладів обліку та контролю споживання енергоресурсів, накопичення коштів від отриманої економії на розвиток матеріально-технічної бази підприємства.
4. Розробка пропозицій до обласної програми щодо створення в області виробничої бази енергозбереження: налагодження виробництва енергозберігаючого та теплоутилізаційного обладнання (котли, утилізатори, високоефективні теплообмінники, силова електроніка, турбодетандерні електростанції, теплові насоси, агрегати тепла і холоду, високоекономічні конструкції,  прилади обліку та регулювання витрачання води та теплової енергії тощо).

6.3.Фінансово-економічне забезпечення програми

6.3.1.Створення економічного механізму енергозбереження

    Головною передумовою реалізації програми  та розвитку процесів енергозбереження у народному господарстві та побуті є створення в місті економічного середовища, сприятливого для енергозбереження.
    Критерієм створення такого середовища для суб’єктів господарювання є більша фінансова привабливість здійснення заходів, спрямованих на раціональне використання енергоресурсів, ніж інші альтернативні варіанти досить рентабельних витрат, а загальний принцип - надання економічних пільг тільки на такі енергоефективні проекти, граничні витрати яких на економію енергоресурсів  не перевищують граничних витрат на додаткове придбання цих енергоресурсів.
    При цьому з’являється економічна доцільність як безпосередньої, так і непрямої підтримки енергозбереження, а надмірне витрачання енергоресурсів невигідне.
    Формування сприятливого середовища залежить від створення загальноекономічних, нормативно-правових, організаційно-технічних та фінансово-інвестиційних умов на рівні держави і повноти їх реалізації в області та місті.

6.3.2. Загальноекономічні умови

    Демонополізація і розвиток конкурентної ринкової економіки обумовлює пріоритетність і особливу роль енергозбереження, створюючи посилену мотивацію до зниження виробничих витрат, оскільки у собівартості промислової продукції частка енергоресурсів перевищує 30%.
    Поряд з цим існує головний спонукальний мотив економного витрачання паливно-енергетичних ресурсів і найважливіший стимул до енергозбереження - цільовий фактор. Ціни та тарифи на енергоносії  досягли світового рівня. Антимонопольна політика держави значно обмежує можливості монополістів компенсувати свої втрати від додаткових витрат на енергоресурси шляхом підвищення цін на продукцію. Але у суб’єктів господарювання відсутні фінансові можливості, у інвесторів - умови та стимули для інвестицій у енергозбереження.
    У зв’язку з цим всі заходи, спрямовані на подолання економічної кризи, структурну перебудову, приватизацію, демонополізацію і розвиток конкуренції, водночас сприяють активізації енергозбереження.
    Притоку інвестицій та кредитів в енергозбереження буде сприяти послідовна інвестиційна політика держави та загальна фінансова стабілізація економіки, залучення грошових коштів від приватизації, стабілізація обмінного валютного курсу, зниження темпів інфляції  до середньоєвропейського рівня із зменшенням банківських відсоткових ставок по кредитах.
    Реформування податкової політики дозволить реалізувати механізм надання податкових пільг, що зробить можливими капіталовкладення у розвиток виробництва за рахунок власних коштів підприємств. Цьому буде сприяти введення прискореної амортизації основних виробничих фондів з індексацією відповідно до темпів інфляції.
    Завершення формування інфраструктури ринку первинних енергоресурсів і ціноутворення на базі механізму попиту та пропорції повинно усунути диспропорції в цінах на паливо та зменшити їх витрати за рахунок удосконалення роботи оптового рин¬ку електроенергії та структури тарифів на неї.

6.4. Інформаційна підтримка та організація супроводження програми, популяризація, освіта та навчання у сфері енергозбереження

    Реалізація комплексної програми з енергозбереження потребує постійної інформаційно-аналітичної підтримки,  так як більшість питань оперативної діяльності органів влади тим чи іншим чином пов’язані з питаннями ефективного використання ресурсів та енергозбереження і потребують швидкої підготовки інформації, необхідної для прийняття рішень. Для вирішення цих завдань буде створена постійно діюча система інформаційно-аналітичної підтримки, яка повинна забезпечити збір та накопичення даних по різних напрямках, їх обробку, аналіз експертних оцінок та формування запитів для отримання інформації на основі комп’ютерних та телекомунікаційних технологій.
    Процес супроводження програми відіграє дуже важливу роль. Тому головним завданням при супроводженні програми буде:
- координація та контроль виконання програми з боку міської ради;
- своєчасне внесення уточнень, які викликані коригуванням економічної політики держави;
- визначення пріоритетності завдань на кожному етапі  програми;
- оцінка реальності виконання програми у встановлені терміни;
- створення дієвої системи прямого та зворотного зв’язку між робочою групою супроводження та виконавцями, розробка механізму впливу на виконавців;
- організаційне забезпечення надходження уніфікованої інформації певних форм звітності (виробництва, сфери послуг по галузях та підприємствах).
    Освіта та навчання у сфері енергозбереження - це напрямки єдиного процесу виховання ощадливого ставлення громадян до використання паливно-енергетичних ресурсів, яке забезпечується шляхом надбання та засвоєння знань. Для цього буде:
- розроблено цільову програму підвищення кваліфікації персоналу промислових підприємств у сфері енергозбереження;
- проведення в учбових закладах міста виховних годин про важливість енергозбереження та енергозберігаючих технологій;
- проведення тижня  енергозбереження та енергозаощадження на підприємствах, установах, організаціях та у бюджетній сфері;
- підготовлено пропозиції до Міносвіти України щодо впровадження дисципліни енергозбереження в навчальних програмах професійно-технічних училищ та вищих навчальних закладів міста;
- створення телевізійних та радіо рубрику самоосвіти населення у сфері енергозбереження.


6.5. Система контролю за споживанням енергоносіїв, метрологічна база енергозбереження

    Для реалізації програми необхідно зосередити зусилля на:
- впровадженні приладів обліку електроенергії, газу та тепла високого класу точності (0,1...0,5);
- впровадженні засобів обліку електроенергії для проведення розрахунків за тарифами, диференційованими за періодами часу;
- впровадженні високонадійних систем комерційного обліку електроенергії, газу;
- впровадженні лічильників тепла та води у сфері житлово-комунально  господарства (в першу чергу у бюджетній сфері);
- оснащення високоточними зразковими приладами вимірювання (особливо теплових величин) центру стандартизації і метрології.
    Для метрологічного забезпечення контролю та обліку потреб (витрачання) паливно-енергетичних ресурсів та потоків енергії необхідно розширити придбання і виробництво найкращих моделей засобів вимірювання, а також продовжити розробку нових приладів та їх освоєння (тобто провести атестаційну і експлуатаційну перевірку).

6.6. Напрямки міжрегіонального та міжнародного співробітництва

    Головні напрямки міжрегіонального та міжнародного співробітництва у сфері енергозбереження будуть спрямовуватись на:
- пошук фінансово-інвестиційних ресурсів для впровадження енергозберігаючих заходів, технологій та обладнання;
- створення дієвих механізмів економічного стимулювання енергозбереження;
- забезпечення нормативного та організаційного контролю за енергоспоживанням;
- впровадження методів енергетичного менеджменту, обов’язкового енергоаудиту;
- інформаційне забезпечення підприємств і організацій існуючими передовими технологіями та обладнанням;
- співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями, отримання міжнародної технічної допомоги та світового досвіду енергозбереження в різних галузях господарювання і впровадження відповідних проектів в місті;
- співпрацю та підтримку енергоінвестиційних компаній, які будуть працювати над залученням фінансових коштів українських та зарубіжних інвесторів для реалізації енергозберігаючих проектів;
- розробку техніко-економічних обгрунтувань та бізнес-планів енергозберігаючих проектів для розгляду на урядовому рівні і міжнародними фінансовими організаціями;
- підтримку енергосервісних компаній, які надаватимуть технічні та фінансові послуги з енергозбереження.

6.7. Соціально-економічна та екологічна ефективність програми

    Реалізація програми буде мати важливе соціально-економічне та екологічне значення. Економічна значимість обумовлена можливістю в умовах дефіциту паливно-енергетичних ресурсів частково задовольнити потребу в них за рахунок енергозбереження, тобто в меншому їх використанні (витратах). Це створює умови для зменшення залежності економіки країни від імпорту палива, сприяє її економічній незалежності, що має також і велике політичне значення.
    Особливо важливе економічне значення мають заходи міжгалузевого енергозбереження, перш за все такі масштабні та ефективні, як впровадження:
-  економічних систем та приладів освітлення;
- засобів обліку та контролю за споживанням електроенергії, газу, теплоенергії, а також систем керування енергоспоживанням;
- відновлювальних та нетрадиційних джерел енергії.
    Екологічна ефективність програми визначається за рахунок зменшення обсягів спалювання органічного палива і шкідливих викидів в навколишнє середовище, перш за все парникових газів (СО2, СН4, N2О), окисів сірки SO2, окисів азоту NO, окисів вуглецю CO, золи, шлаків, теплового забруднення, нераціональних витрат водних та земельних ресурсів.
ВИСНОВКИ
    На найближчу перспективу єдиним реальним шляхом виходу міста, як і всієї держави з енергетичної кризи є орієнтація на підвищення енергоефективності та енергозбереження, зменшення енергоємності продукції, поступовий розвиток та використання поновлювальних нетрадиційних джерел енергії. Для реалізації потенціалу енергозбереження та підвищення ефективності потрібна структурно-технологічна перебудова економіки країни в цілому, її окремих регіонів та галузей, підприємств та фізично зношеного устаткування, припинення випуску неефективного (з точки зору енерговикористання продукції і впровадження новітніх технологій) обладнання та побутових приладів.
    За умови обмеженості інвестиційних ресурсів модернізацію та структурно-технологічну перебудову необхідно проводити в першу чергу в галузях, що забезпечують нагальні потреби суспільства – в житлово-комунальній сфері, легкій і харчовій промисловості, а також у галузях, що випускають конкурентноздатну продукцію для зовнішнього ринку. Важлива частина технологічних заходів пов’язана з покращенням використання енергоресурсів за рахунок підвищення рівня експлуатації існуючого енергетичного господарства, споживачів, модернізації технологічних процесів перш за все, за рахунок маловитратних заходів, спрямованих на підвищення комплексності використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення витрат, оптимізацію режимів роботи за рахунок невикористання енергетично неефективних застарілих технологій та устаткування, а також впровадження побутової техніки з низькою ефективністю використання енергоресурсів. Розробка та реалізація програми енергозбереження забезпечить отримання позитивних результатів, що мають державне значення. Початок реалізації програми відбувається в умовах, коли, з одного боку, така програма вкрай необхідна, а з другого, коло її реалізації дуже ускладнена через відсутність відповідної економічної бази.
    У цих умовах першочерговим етапом зменшення споживання енергоресурсів є доведення їх витрат до мінімального рівня, що відповідає існуючому на даний момент технічному оснащенню галузей економіки. Це передбачає зменшення непродуктивних втрат, тобто ліквідацію перевитрат та просто крадіжок енергоресурсів, зменшення рівня втрат. Потенціал енергозбереження за рахунок непродуктивних втрат є значним, за різними оцінками сягає 30-50% теперішнього енергоспоживання. Реалізація цього потенціалу разом зі запровадженням маловитратних заходів з енергозбереження може дозволити суттєво зменшити витрати на енергоносії і вивільнити кошти для впровадження енергоефективної техніки і технологій.
    Своєчасність та необхідність розробки та впровадження програми полягає в тому, що завдяки підвищенню рівня енергоефективності в економіці та соціальній сфері можуть бути реалізовані значні обсяги економії енергоресурсів. Одним з головних результатів комплексної програми енергозбереження та впровадження енергозберігаючих технологій в місті Коломиї є розробка та реалізація маловитратних та перспективних енергозберігаючих заходів. В розробці заходів взяли участь фахівці, керівники і спеціалісти відділів і управлінь міської ради,  підприємств та організацій міста.
    Важливим аспектом енергозбереження є екологічний, оскільки захист навколишнього середовища за допомогою енергозбереження не пов’язаний з додатковими витратами енергії, тоді як різні природоохоронні дії часто передбачають суттєве збільшення енергоспоживання. Зменшення енергоспоживання дозволить знизити теплове забруднення середовища.
        Виконання програми енергозбереження дозволить:
• покращити економічну ситуацію за рахунок спрямування коштів на економічний розвиток, а не на оплату за енергоносії;
• підвищити конкурентоспроможність товарів за рахунок зменшення частки енергоносіїв у собівартості;
• зменшити попит на енергоносії й сповільнити тим самим ріст цін на них;
• зменшити дефіцит первинних енергоносіїв;
• покращити соціальний стан у регіоні за рахунок зменшення кількості  подачі електроенергії, повнішого забезпечення населення теплом і водою;
• покращити екологічну ситуацію в місті.Різне

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ, ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КОЛОМИЇ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Детальніше

Проекти рішень 18 сесії Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання

Детальніше

Порядок денний та проекти рішень виконавчого комітету Коломийської міської ради 28.02.2017р.

Детальніше

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Коломия

Подати та переглянути петиції

 

Розгляд петицій надісланих Коломийській міській раді

ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

 

ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

відкритий бюджет міста Коломиї

Децентралізація влади

 

...

про субсидії

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ М. КОЛОМИЯ
...

...
...
ФОРУМ

детально


 

 

 

         Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області