17 жовтень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
ПОСИЛАННЯ

  

Верховна рада України
Кабінет міністрів України

 


Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Про затвердження міської Програми для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
 На головну / Нормативна база / Рішення міської ради

Автор: Органи місцевого самоврядування
Дата: 29 листопад 2006 Номер: 297

УКРАЇНА
Коломийська міська рада Івано-Франківської області
П'яте скликання
Дев'ята сесія
РІШЕННЯ

від 29.11.2006  № 297
м. Коломия

Про затвердження міської Програми

поліпшення виховання, навчання

та матеріального забезпечення дітей-сиріт

та дітей, позбавлених батьківського піклування

на 2007-2012 роки


    На виконання Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" від 13.01.2005 р. № 2342-ІV та з метою поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, міська рада
      

в и р і ш и л а:

 1. Затвердити міську Програму поліпшення виховання, навчання та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2007-2012 роки (додається).
 2. Начальнику фінансового управління міської ради (Г.Бакай) при формуванні бюджету передбачити кошти на фінансування Програми.
 3. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію з питань молоді, сім'ї та спорту та заступника міського голови В.Прокіпчина.

 


Міський голова                                                                                                                                  Ю. Овчаренко

 

 

 

                                                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                               Рішенням Коломийської 
                                                                                                                                               міської ради
                                                                                                                                               від 29.11. 2006 № 297

МІСЬКА ПРОГРАМА ПОЛІПШЕННЯ ВИХОВАННЯ,
НАВЧАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ
НА 2007-2012 РОКИ

 Мета програми:
 Вирішення матеріальних проблем дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Створення умов для всебічного розвитку особистості.

 Завдання програми:
 Надання комплексної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування щодо оздоровлення, здобуття освіти, долучення до культурної спадщини та здійснення соціального захисту.
 Соціальна адаптація дітей до умов самостійного життя.

 Очікувані результати:
 Зведення до мінімуму злочинних проявів та правопорушень серед дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
 Створення усіх необхідних умов для здобуття освіти, професійних навиків та зайняття гідного положення у суспільстві.

 Правову основу програми становлять:
 - Конституція України;
 - Закон України "Про охорону дитинства";
 - Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального звхисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" від 13.01.2005 р. № 2342-ІV;
 - Указ Президента України від 11. 07.2005 р. № 1086 "Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей";
 - Указ Президента України від 29.11.2005 р. № 1673/2005 "Про проведення в Україні у 2006 році Року захисту прав дитини",
 - Постанова Кабінету міністрів України "Про Поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування" від 05.04.1994 р. № 226;

Програма передбачає:

 1. Проводити  оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих літніх оздоровчих та пришкільних таборах.
 Щорічно  Відділ у справах молоді і спорту  міської ради, служба у справах  неповнолітніх
 
  2. Проводити медичні огляди всіх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та в разі потреби брати їх на диспансерний облік.
 Двічі на рік  Коломийська центральна  районна лікарня

 3. Забезпечувати безоплатне медичне обслуговування стоматологами, ортопедами дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  
 Постійно  Коломийська центральна районна лікарня

 4. Виділяти конкретні дні для організації медичних оглядів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
 Двічі на рік Відділ освіти міської ради

 5. Забезпечувати безкоштовне відвідування дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування музеїв, виставок, концертів та творчих вечорів з метою прилучення до надбань українського і світового мистецтва.
 Щомісячно Відділ культури та туризму міської ради, директори музеїв, Народного дому, драмтеатру

   6. Систематично організовувати: "Вечори молодого поета," "Музичні вітальні", "Виставки юного художника" для формування і розвитку творчих здібностей дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
 Щоквартально Відділ культури та туризму  міської ради, директори музеїв, Народного дому, драмтеатру
 
 7. Проводити конкурси-огляди молодих талантів, зустрічі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з художниками та майстрами народної творчості для відбору найобдарованіших дітей для навчання у спеціальних мистецьких закладах і дитячих школах естетичного виховання.
 Двічі на рік  Відділ культури і туризму міської ради, відділ освіти міської ради, служба у справах неповнолітніх міської ради

 8. Забезпечити дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування правом безоплатного навчання у державних дитячо-юнацьких спортивних школах,  дитячих школах естетичного виховання та гуртках, студіях при дошкільних, позашкільних і культурно-освітніх закладах незалежно від їх відомчої підпорядкованості.
 Постійно Відділ культури і туризму  міської ради, відділ освіти  міської ради

 9. Видавати дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування єдиний квиток, який дає право на безплатне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв, спортивних споруд, безплатний проїзд у громадському міському (приміському) транспорті (крім таксі). Контролювати стан дотримання цього права.
 За потребою  Відділ освіти міської ради, служба у справах неповнолітніх міської ради, навчальні заклади міста.

 10. Приймати абітурієнтів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до навчальних закладів поза конкурсом. 
 Постійно  Директори вищих навчальних  закладів І - ІІ рівнів акредитації, професійно-технічних закладів

 11. Забезпечити дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають під опікою (піклуванням), на період навчання у загальноосвітній школі безплатною шкільною і спортивною формами та обідами.        
 Постійно  Відділ освіти міської ради, директори шкіл міста

 12. Першочергово забезпечити впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у тому числі тих, що перебувають під опікою (піклуванням), після закінчення (припинення) перебування у державному навчально-виховному закладі, навчання у професійному навчально-виховному, вищому навчальному закладі, а також після проходження строкової служби в Збройних Силах України.   
 Постійно  Відділ управління комунальним майном, комунальне підприємство по експлуатації  житла

 13. Виплачувати дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку незалежно від форми влаштування одноразову грошову допомогу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 Щороку Відділ освіти міської ради,  служба у справах неповнолітніх  міської ради

 14. Забезпечити гарантоване перше робоче місце, яке не може бути змінено за бажанням роботодавця протягом трьох років з моменту початку роботи, а в разі неможливості надання робочого місця - встановлення грошової компенсації на цей період, яка виплачується дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування за рахунок коштів державного або місцевого  бюджетів.
 Постійно Коломийський міськрайонний центр зайнятості

 15. Забезпечити малолітніх дітей-сиріт іграшками, що сприяють розвитку, спортивним інвентарем, газетами і журналами відповідно дитячого, юнацького,
загально-пізнавального та виховного спрямування.
 Постійно  Служба у справах неповнолітніх  міської ради, відділ у справах  молоді та спорту міської ради,  відділ культури та туризму міської ради

 16. Організовувати роботу по виявленню обдарованих дітей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також сприяти подальшому безоплатному навчанню та працевлаштуванню відповідно до їх здібностей.
 Двічі на рік  Міський центр соціальних служб  для сім'ї, дітей та молоді, відділ у справах молоді та спорту міської ради, відділ освіти міської ради

 17. Бронювати робочі місця, згідно з законодавством, для працевлаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, забезпечувати першочергове працевлаштування на наявні вакантні робочі місця.
 Щороку Виконавчий комітет міської  ради, коломийський міськрайонний центр зайнятості

 18. Надавати право на безоплатне оздоровлення дітям батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одній прийомній сім'ї або в одному дитячому будинку сімейного типу до досягнення ними 18-річного віку спільно з дітьми, які виховуються у прийомній сім'ї.
 Постійно  Відділ у справах молоді та  спорту міської ради   

 19. Забезпечити заходи з правової освіти для профілактики правопорушень серед дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
 Постійно  Відділ освіти міської ради,  директори вищих навчальних закладів І-ІІІ рівня акредитації, професійно-технічних  навчальних закладів

 20. Забезпечити систематичний випуск теле- і радіопередач за спеціальними сюжетами для висвітлення питань соціального та правового захисту, фінансової  підтримки, працевлаштування і забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, висвітлення проблем, що стоять перед такими дітьми.
    Щоквартально Міський центр соціальних служб  для сім'ї, дітей та молоді, відділ  у справах молоді та спорту міської ради, відділ освіти міської ради, служба у справах  неповнолітніх міської ради, ЗМІ

 21. Пропагувати усиновлення і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, громадянами України, надання практичної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, запровадження шефства над ними з боку трудових колективів, громадських організацій, благодійних фондів тощо.
 Щоквартально Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, відділ  у справах молоді та спорту міської ради, відділ освіти міської ради, служба у справах  неповнолітніх міської ради, ЗМІ

 22. Організовувати святкові акції для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до великих християнських свят (Великодня, дня св.Миколая) та вручати продуктові пакети, подарунки і шкільне приладдя до Дня знань.
  Згідно календарних дат    Служба у справах неповнолітніх  міської ради, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей  та молоді

Прикінцеві положення

 23. Особи, винні в порушенні законодавства щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.  

 24. Під час формування бюджету і складанні кошторисів передбачати забезпечення виплат дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування відповідно до чинного законодавства.
Щорічно  Директори шкіл, вищих  навчальних закладів, відділ  освіти міської ради.


                                                                                                                                                  Додаток 
                                                                                                                                                  до рішення міської ради
                                                                                                                                                  від 29.11. 2006 № 297

 

Розрахунок коштів
на виконання міської "Програми поліпшення виховання, навчання та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2007-2012 рр."

п/п

Назва заходу

1шт

Вартість

1 шт.

Кількість

Сума

(в грн)

В

2007р.

В

2008р.

В

2009р.

В

2010р.

В

2011р.

В

2012р.

1.

Продуктові пакети до Великодня

1

100

53

5300

5300

5300

5300

5300

5300

5300

2.

Набір шкільного приладдя та канцтоварів

1

30

53

1590

1590

1590

1590

1590

1590

1590

3.

Подарунки до Дня св. Миколая

1

25

53

1325

1325

1325

1325

1325

1325

1325

4.

Путівки

1

2000

2

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

 

Всього

 

12215

12215

12215

12215

12215

12215

12215

 

Всього на виконання програми

                                                         

73290

 

 

 

Міський голова                                                                                                                                  Ю. ОвчаренкоРізне

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ, ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КОЛОМИЇ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Детальніше

Проекти рішень 18 сесії Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання

Детальніше

Порядок денний та проекти рішень виконавчого комітету Коломийської міської ради 28.02.2017р.

Детальніше

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Коломия

Подати та переглянути петиції

 

Розгляд петицій надісланих Коломийській міській раді

ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

 

ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

відкритий бюджет міста Коломиї

Децентралізація влади

 

...

про субсидії

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ М. КОЛОМИЯ
...

...
...
ФОРУМ

детально


 

 

 

         Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області