17 жовтень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
ПОСИЛАННЯ

  

Верховна рада України
Кабінет міністрів України

 


Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Коломиї на 2007-2011 рр.
 На головну / Нормативна база / Рішення міської ради

Автор: Органи місцевого самоврядування
Дата: 29 листопад 2006 Номер: 299

УКРАЇНА
Коломийська міська рада Івано-Франківської області
П’яте скликання
Дев’ята сесія
РІШЕННЯ

від  29.11 2006 № 299
м. Коломия


Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Коломиї на 2007-2011рр.


 Відповідно до Указу Президента України „Про національний план дій щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту” від 02 08.2006 № 667/2006р міська рада

вирішила:

1. Затвердити програму розвитку фізичної культури і спорту в м.Коломия на 2007-2011рр.(додається)
2. Фінансовому управлінню Бакай Г.Д. щорічно передбачити кошти в міському бюджеті на виконання програми.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постіну комісію з питань молоді та спорту та заступника міського голови Прокіпчина В.Ю.

 

Міський голова                                                    Ю.Овчаренко

 

                                                                                                                                                    Затверджено:
                                                                                                                                                    Рішенням міської ради
                                                                                                                                                    від 29.11.2006 № 299


ПРОГРАМА
розвитку фізичної культури і спорту м. Коломиї
на 2007-2011 роки


1. Загальні положення
   Фізична культура, як складова загальної культури, є важливим чинником здорового способу життя, профілактики захворювань, організації змістовного дозвілля, формування гуманістичних цінностей та створення умов для всебічного, гармонійного розвитку людини.
   Програма розвитку фізичної культури та спорту – це комплекс заходів, які спрямовані на підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту.
   Метою Програми є формування здорового способу життя, орієнтація громадян на поетапне формування ефективної моделі розвитку фізичної культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах.
   В основу Програми покладено ідею задоволення потреб кожного громадянина в фізкультурно-оздоровчих та спортивних послугах.
   Реалізація Програми забезпечить створення умов для покращення фізичного потенціалу і здоров'я населення, прискорить процес адаптації фізкультурно-спортивного руху до ринкових відносин, дасть змогу вийти на рівень передових показників фізичного розвитку населення та спортивних досягнень.

2. Мета та завдання Програми
Метою Програми є:
- створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності кожної людини, досягнення нею достатнього рівня фізичної та функціональної підготовленості, задоволення спортивних видовищних запитів населення;
- максимальне залучення дітей, підлітків, юнаків до занять спортом, створення обдарованим особам умов для реалізації їхніх здібностей у спорті вищих досягнень.
   Реалізація Програми спрямовується на вирішення таких завдань:
- удосконалення та впровадження ефективних форм залучення різних груп населення до регулярних занять фізичною культурою і спортом;
- формування у населення інтересу і звичок до занять фізичними вправами;
- підвищення якості роботи дитячо-юнацького спорту, системи відбору обдарованих осіб до резервного спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки;
-  збереження існуючої мережі об'єктів і закладів фізичної культури і спорту, ефективне їх використання та будівництво сучасних спортивних споруд;
-  удосконалення економічних засад у сфері фізичної культури і спорту, запровадження ефективного кадрового, фінансового, матеріально-технічного, наукового, методичного та інформаційного забезпечення.

3. Напрямки розвитку фізичної культури і спорту
   Дія Програми охоплює наступні напрямки:
- фізичне виховання і фізкультурно-оздоровча робота у навчально-виховній сфері;
-  фізкультурно-оздоровча робота у виробничій та соціально-побутовій сферах;
- фізична підготовка у Збройних силах України допризивної молоді;
- дитячо-юнацький спорт та спорт вищих досягнень;
- масовий спорт;
- фізкультурно-оздоровча, реабілітаційна та спортивна діяльність серед інвалідів;
- спорт ветеранів;
- фінансове забезпечення;
- кадрове забезпечення, соціальний захист;
- медичне забезпечення;
- матеріально-технічне забезпечення;
- інформаційне забезпечення.

4. Фінансування Програми
   Реалізація Програми здійснюватиметься у межах відповідних коштів, передбачених у бюджетах різних рівнів на заходи з фізичної культури і спорту, а також із залученням позабюджетних коштів.

5. Управління і контроль за ходом виконання Програми
   Управління виконання Програми покладається на відділ у справах молоді та спорту міської ради. Начальник відділу у справах молоді та спорту міської ради  є керівником Програми і несе відповідальність за виконання і кінцеві результати Програми, раціональне використання фінансових ресурсів, визначає форми і методи управління виконання Програми.

6. Очікуваний результат
   Реалізація Програми дозволить забезпечити:
- розвиток фізичної культури та спорту на основі нових економічних перетворень і ринкових відносин;
- залучення дітей, підлітків і молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом до 15 відсотків від загальної кількості учнівської молоді;
- підвищення рівня залучення громадян до занять фізичною культурою та спортом до 20 відсотків від загальної кількості населення міста;
-  покращення стану матеріально-технічної бази;
- якісний підбір кадрів у відповідності з освітньо-кваліфікаційним рівнем;
- належні умови для більш ефективної підготовки спортсменів високої майстерності.

7. Заходи щодо реалізації напрямків розвитку фізичної культури і спорту.

7.1. Фізичне виховання і фізкультурно-оздоровча робота у навчально-виховній сфері
   Фізичне виховання є основною органічною частиною української системи виховання та обов'язковою дисципліною для всіх типів навчально-виховних закладів, незалежно від форм власності.
   Основні заходи:
- продовжити роботу щодо введення у загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах третього уроку з фізичного виховання на тиждень та чотирьох годин - у вищих навчальних закладах
   Відділ освіти, відділ  у  справах  молоді  та  спорту міської ради–  2007-2011 pp.
- проводити серед учнівської та студентської молоді багатоступеневі Комплексні спортивні заходи за програмою спартакіад школярів, юнацьких і молодіжних ігор, універсіади, першості і чемпіонати області з видів спорту, фізкультурно-оздоровчі заходи патріотичного спрямування „Козацький гарт”, „Нащадки козацької слави”;

   Відділ освіти, відділ  у  справах  молоді  та  спорту міської ради –  2007-2011 pp.
 
- продовжити роботу щодо створення спортивних клубів в системі шкільної фізкультурно-оздоровчої роботи.

   Відділ освіти, відділ  у  справах  молоді  та  спорту міської ради –  2007-2011 pp.

забезпечити, в установленому порядку, введення до штатних нормативів працівників дошкільних закладів, спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів посад інструкторів з фізичної культури і спорту

   Відділ освіти, відділ  у  справах  молоді  та  спорту міської ради –  2007-2011 pp.


- забезпечувати    проведення    державного    тестування    фізичної підготовленості учнів загальноосвітніх шкіл

   Відділ освіти, відділ  у  справах  молоді  та  спорту міської ради,        –  2007-2011 pp.

-  організовувати,    на    початку    нового    навчального    року,    в загальноосвітніх школах проведення першого уроку на тему "Спорт і фізичне виховання – утвердження здорового способу життя та зміцнення здоров'я"

   Відділ освіти, відділ  у  справах  молоді  та  спорту міської ради,        –  2007-2011 pp.

- організовувати у загальноосвітніх закладах проведення конкурсів:
  - на кращий малюнок зі спортивної тематики;
 - використання інноваційних технологій з навчання футболу     на уроках  фізичної культури

   Відділ освіти, відділ  у  справах  молоді  та  спорту міської ради,        –  2007-2011 pp.

- запровадити в дошкільних закладах систему навчання основних елементів з певних видів спорту для ознайомлення дітей з цінностями спорту та залучення їх до подальших занять фізичної культури і спорту

   Відділ освіти, відділ  у  справах  молоді  та  спорту міської ради,        –  2007-2011 pp.


7.2. Фізкультурно-оздоровча робота у виробничій та соціально-побутовій сферах
   Фізкультурно-оздоровча робота у виробничій та соціально-побутовій сферах є одним із основних напрямів впровадження фізичної культури.
   Передбачає проведення реабілітаційних та професійно-прикладних занять в режимі робочого дня та після трудового відновлення, спортивно-масової роботи серед працівників підприємств, установ і організацій та комплекс заходів, спрямованих на організацію і розвиток масових форм фізичної культури, оздоровчої діяльності, всебічне зміцнення здоров'я, пропаганду здорового способу життя серед різних верств населення.
   Основні заходи:
- забезпечувати проведення галузевих та міжгалузевих спартакіад, фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів для працівників за місцем їх роботи;

   Профспілкові організації міста, фізкультурно-спортивні товариства „Україна”, „Спартак”

- створювати на підприємствах, установах та організаціях, незалежно від форм власності, з кількістю працівників не менше 500 чоловік, фізкультурно-спортивні клуби та передбачати введення до штатного розпису посад інструкторів з фізичної культури та спорту

   Профспілкові організації міста, фізкультурно-спортивні товариства „Україна”, „Спартак”


- керівникам підприємств, установ та організацій здійснювати
відрахування коштів первинним профспілковим організаціям на
фізкультурно-оздоровчу роботу відповідно до статті 44 Закону України
"Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

   Профспілкові організації міста, фізкультурно-спортивні товариства „Україна”, „Спартак”


7.3.Фізична підготовка у Збройних силах України та інших військових формуваннях.
   Фізична підготовка призовної та допризовної Молоді, військовослужбовців, особового складу правоохоронних органів та інших військових формувань є важливою ланкою фізкультурно-спортивної та масової роботи, яка ґрунтується на забезпеченні фізичної і психологічної готовності контингенту до бойової і службової професійної діяльності.
   Основні заходи:
- опрацювати та запровадити систему організації літніх військово-спортивних таборів для призовної та допризовної молоді, метою яких передбачити фізичну підготовку, навчання елементарним військовим навикам та патріотичне виховання;

   Віддл освіти, міський військовий комісаріат 2007-2008рр.

- забезпечувати проведення серед допризовної молоді, військових підрозділів, силових структур області змагання із професійно-прикладних видів спорту;
   Міський військовий комісаріат, 2007-2011рр.

- надавати безкоштовно військовим підрозділам спортивні споруди, незалежно від відомчої належності, для організації та проведення спортивно-масових заходів, фізкультурно-оздоровчих занять, сімейного дозвілля;
 
   Віддл освіти - 2007-2011рр.

- забезпечувати проведення спартакіад серед призовної та допризовної молоді за програмою державного тестування фізичної підготовленості населення;
 
   Відділ освіти , відділ  у  справах  молоді  та  спорту міської ради,  2007-2011 pp.

7.4. Дитячо-юнацький спорт та спорт вищих досягнень
   Дитячо-юнацький спорт – це особлива форма фізкультурно-спортивної діяльності, в основі якої є збереження та зміцнення здоров'я дітей, підлітків та юнаків засобами фізичної культури та спорту, що є фундаментом для формування резерву для спорту вищих досягнень.
   Спорт вищих досягнень є органічною частиною фізичної культури, особливою сферою прояву та реалізації фізичних можливостей спортсменів у певних видах спорту та досягнення ними максимально високих результатів.
   Основні заходи:
- забезпечити збереження, подальший розвиток і підвищення активності роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів та вжити заходів щодо залучення до занять фізичною культурою і спортом до 15 відсотків дітей та підлітків від загальної кількості учнівської молоді;

   Відділ освіти, відділ  у  справах  молоді  та  спорту міської ради,        –  2007-2011 pp.

- проводити комплексні спортивні заходи за програмою спартакіад школярів, юнацьких і молодіжних ігор, універсіад  тa першості і чемпіонати міста з видів спорту;
   Відділ освіти, відділ  у  справах  молоді  та  спорту міської ради,         спортивні товариства –  2007-2011pp.

- забезпечувати розвиток пріоритетних видів спорту, створення належних умов для проведення навчально-тренувального процесу, участі спортсменів і збірних команд міста у міжнародних та всеукраїнських змаганнях;

   Відділ освіти, відділ  у  справах  молоді  та  спорту міської ради,        спортивні товариства –  2007-2011pp.

- забезпечувати збереження, розвиток та утримання всіх ланок підготовки спортсменів вищої кваліфікації, олімпійського та параолімпійського резерву;

    Відділ освіти, відділ  у  справах  молоді  та  спорту міської ради,         спортивні товариства –  2007-2011pp.

- створювати належні умови та забезпечувати на рівні сучасних вимог підготовку спортсменів міста до  чемпіонатів світу та Європи, Всесвітніх універсіад, літніх Ігор XXIX Олімпіади і XIII Параолімпіади 2008 року, зимових Ігор XXI Олімпіади і Параолімпіади 2010 року;

   Відділ освіти, відділ  у  справах  молоді  та  спорту міської ради,        спортивні товариства –  2007-2011pp.

- вживати заходів щодо морального та матеріального заохочення спортсменів вищих категорій, тренерів, інструкторів з фізичної культури і спорту;

   Відділ освіти, відділ  у  справах  молоді  та  спорту міської ради,        спортивні товариства –  2007-2011pp.

-  забезпечувати спортсменів відповідними медико-біологічними та фармакологічними препаратами згідно із затвердженими особистими фармкартами;

   Відділ освіти, відділ  у  справах  молоді  та  спорту міської ради,         спортивні товариства –  2007-2011pp.

- передбачати оптимальну кількість навчально-тренувальних зборів та змагань з пріоритетних видів спорту для забезпечення підготовки збірних команд області та індивідуальних планів спортсменів, забезпечувати підготовку спортсменів сучасним інвентарем, обладнанням та спортивною формою;

   Відділ освіти і науки, відділ  у  справах  молоді  та  спорту міської ради,        виконавчий комітет  міської  ради, спортивні товариства –  2007-2011 pp.

- організовувати та проводити спортивно-оздоровчі табори серед учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл області;.

   Відділ освіти, відділ  у  справах  молоді  та  спорту міської ради,         спортивні товариства –  2007-2011pp.


7.5. Масовий спорт
   Масовий спорт є важливим чинником формування активного, здорового способу життя громадян, організації змістовного їх дозвілля та дієвим засобом профілактики захворювань і запобігання антигромадським проявам (тютюнокуріння, вживання наркотиків, зловживання алкоголем та інші).
   Основні заходи:
- створити у місті  Коломиї центр фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх” на громадських засадах;

   Відділ  у  справах  молоді  та  спорту міської ради –  2007-2011 pp.

- вжити   заходів   щодо   збереження   існуючої   мережі   дитячо-підліткових фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання та їх утримання.  

   Відділ у справах молоді та спорту 2007-2011рр..

- організовувати серед дитячо-підліткових фізкультурно-спортивних
клубів за місцем проживання комплексні багатоступеневі спортивні заходи, спортивно-туристичні походи;
- організовувати та проводити заходи фізкультурно-оздоровчого та  видовищного спрямування, в тому числі з нетрадиційних видів спорту, за місцем проживання, роботи, навчання громадян, особливо серед дітей, підлітків, молоді;

   Відділ у справах молоді та спорту 2007-2011рр..

- активізувати роботу щодо розширення мережі спортивних клубів за місцем проживання, роботи, навчання громадян;

   Відділ у справах молоді та спорту 2007-2011рр..

- Організовувати та проводити спортивні місячники пропаганди здорового способу життя разом з волонтерськими рухами під гаслами "Спорт проти терору", "Спорт проти наркоманії", "Спорт проти алкоголю", "Спорт проти тютюнокуріння", "Спорт - вірний шлях до здоров'я" та інші;

   Відділ у справах молоді та спорту 2007-2011рр..

- сприяти створенню в парках культури і відпочинку, за місцем проживання населення відповідні умови для задоволення потреб населення в фізкультурно-оздоровчих послугах;

   Відділ у справах молоді та спорту 2007-2011рр..

7.6. Фізкультурно-оздоровча, реабілітаційна та спортивна діяльність серед інвалідів
Пріоритетним завданням органів місцевої влади та самоврядування, громадських організацій та об'єднань є забезпечення фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, створення умов для їх доступу до фізичної культури і спорту, підтримка розвитку параолімпійського і дефлімпійського руху.
Основні заходи:
- вжити заходів щодо створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до всіх спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд відповідно до будівельних норм;
Управління будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства - 2007-2011рр.
- вирішити питання щодо створення центрів фізичної культури та спорту інвалідів "Інваспорт" в м. Коломиї;

   Відділ у справах молоді та спорту 2007-2009рр.

- надавати безкоштовно спортивні споруди незалежно від форм власності для фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, проведення навчально-тренувальних занять та проведення спортивно-оздоровчих заходів;
   Відділ освіти - 2007-2011рр.
-  забезпечувати проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, першостей та чемпіонатів з різних видів спорту, спартакіади „Повір у себе" серед дітей-інвалідів;
   Відділ у справах молоді та спорту, відділ освіти, 2007-2011рр.
- забезпечувати участь спортсменів-інвалідів у національних та міжнародних змаганнях, матеріально стимулювати переможців та призерів, І вирішувати їх соціально-побутові проблеми.
   Відділ у справах молоді та спорту, відділ освіти, управління праці та соціального захисту населення 2007-2011рр.


7.7. Спорт ветеранів
   Основні заходи:
- проводити   багатоступеневі   обласні   спортивні   ігри   ветеранів спорту;
   Відділ у справах молоді та спорту - 2007-2011рр.
- сприяти підготовці та забезпечувати участь ветеранів міста у чемпіонатах України, Європи, світу та Всесвітніх іграх серед ветеранів спорту.

   Відділ у справах молоді та спорту - 2007-2011рр.

7.8. Фінансове забезпечення
   Фінансове забезпечення – це важлива ланка регулювання процесу збереження і подальшого розвитку сфери фізичної культури та спорту на основі нових ринкових відносин і економічних перетворень.

   Основні заходи:
- під час складання проекту місцевого бюджету врахувавати збільшення видатків для забезпечення сфери фізичної культури та спорту на одного жителя;

   Фінансове управління, відділ у справах молоді та спорту 2007-2011рр.

- забезпечувати своєчасне, в межах визначених бюджетних призначень, фінансування видатків на розвиток та утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, проведення навчально-спортивної роботи, підготовку та участь спортсменів у національних і міжнародних змаганнях, чемпіонатах Європи, світу, Олімпійських і Параолімпійських іграх, розвиток, утримання і модернізацію спортивних споруд, для вирішення соціально-побутових питань і проблем спортсменів та їх тренерів;

   Виконавчий комітет, відділ у справах молоді та спорту, 2007-2011рр.


- здійснювати заходи щодо залучення в установленому порядку позабюджетних коштів на розвиток фізичної культури та спорту;


   Відділ у справах молоді та спорту, фізкультурно-спортивні товариства 2007-2011рр.


7.9. Кадрове забезпечення та соціальний захист
   Основні заходи:
- проводити працевлаштування громадян для ведення педагогічної, навчально-тренувальної та оздоровчої роботи в сфері фізичної культури та спорту виключно із спеціальною освітою, отримано/в в акредитованому навчальному закладі;

   Відділ у справах молоді та спорту, фізкультурно-спортивні товариства 2007-2011рр.

-  забезпечувати, в обов'язковому порядку, проведення атестацій спортивних тренерів та присвоєння їм кваліфікаційних категорій в порядку, визначеному Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту;

   Відділ у справах молоді та спорту, фізкультурно-спортивні товариства 2007-2011рр.

- забезпечувати підготовку та перепідготовку тренерів і фахівців фізкультурно-оздоровчого та спортивного профілю в акредитованих навчальних закладах;

   Відділ у справах молоді та спорту, фізкультурно-спортивні товариства 2007-2011рр.

- здійснювати заходи щодо поліпшення морального та матеріального заохочення спортсменів вищих категорій, тренерів та інших фахівців фізичної культури і спорту, забезпечення їх житлом.


   Відділ у справах молоді та спорту, фізкультурно-спортивні товариства 2007-2011рр.

7.10. Медичне забезпечення
   Медицина сфери фізичної культури та спорту становить складову частину у проведенні в дитячо-юнацьких спортивних школах навчально-тренувального процесу, підготовці спортсменів високої майстерності та їх участі у змаганнях, яка в своїй діяльності покликана здійснювати контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком і функціональним станом організму фізкультурників та спортсменів, проводити профілактику, діагностику і лікування захворювань, отриманих внаслідок занять фізичною культурою і спортом.
   Основні заходи:
- розширити обсяг функціональних та діагностичних обстежень;

   Центральна районна лікарня 2007-2009рр.

- проводити дослідження рівня фізичного здоров'я учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл з використанням комп'ютерної діагностично-оздоровчої програми "Школяр", "Паспорт здоров'я";

   Центральна районна лікарня 2007-2009рр.

- проводити широку роз’яснювальну роботу серед населення області щодо позитивного впливу фізичної культури і спорту на людину.

   Центральна районна лікарня 2007-2009рр.


7.11. Матеріально-технічне забезпечення
   Матеріально-технічна база фізичної культури і спорту – це комплекс усіх видів фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, завданням яких є якісне і повноцінне забезпечення проведення занять з фізичної культури і спорту, фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, підготовки збірних команд і спортсменів.
   Основні заходи:
- розробити     регіональні     програми     будівництва     сучасних спортивних споруд на 2007-2011 роки;
   Відділ у справах молоді та спорту - 2007р.
- сприяти виділенню земельних ділянок для будівництва об'єктів фізкультурно-спортивного призначення, здійснювати забудову житлових масивів   в   комплексі   з   будівництвом   спортивних   споруд,   особливо площинних та спортивних містечків;
   Спортивні товариства та відомства 2007-2011рр.
- провести інвентаризацію діючих спортивних споруд та створити банк даних щодо їх кількості за видами, технічним станом і приналежності.
   Визначити ступінь придатності кожного спортивного об'єкта для
подальшої експлуатації;
   Відділ у справах молоді та спорту, спортивні товариства та відомства 2007-2011рр.

-  вжити заходів щодо збереження   існуючої мережі спортивних руд, приведення їх у відповідність з міжнародними стандартами, для чого виконати роботи з реконструкції, капітального ремонту і модернізації;
   Відділ у справах молоді та спорту, спортивні товариства та відомства 2007-2011рр.

- не   допускати   перепрофілювання   спортивних   споруд комунальної власності  або використання їх за не призначенням та будівництва на території спортивних споруд об'єктів неспортивного призначення (бари, кафе, ресторани);
   Відділ у справах молоді та спорту, спортивні товариства та відомства 2007-2011рр.

- при розробці проектів місцевих бюджетів передбачати спортивним спорудам, організаціям та установам фізкультурно-спортивної спрямованості, на балансі яких перебувають спортивні споруди, дотації на оплату комунальних послуг та електропостачання;
   Фінансове управління, - 2007-2011рр.
- вжити заходів щодо повноцінного функціонування спортивних об’єктів для задоволення потреб населення у фізкультурно-оздоровчих та спортивних послугах;

   Відділ у справах молоді та спорту, спортивні товариства та відомства 2007-2011рр.

-  здійснювати заходи щодо облаштування сучасних спортивних майданчиків за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення за рахунок кооперації коштів державного бюджету, місцевих  бюджетів та інших джерел.
   Відділ у справах молоді та спорту 2007-2011рр.

7.12. Інформаційне забезпечення
   В основі інформаційного забезпечення є пропаганда здорового способу життя шляхом популяризації оздоровчого значення фізичної культури і спорту. Висвітлення спортивних досягнень області і держави у світовому співтоваристві.
   Основні заходи:
- постійно інформувати населення про проведення спортивних змагань, результати участі спортсменів області у національних і міжнародних змаганнях, спортивні події в Україні та за її межами;
   Відділ у справах молоді та спорту, засоби масової інформації 2007-2011рр.

щоквартально проводити „прямі лінії” за участю провідних спортсменів, тренерів та фахівців фізичної культури і спорту з актуальних проблем організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.

 

 Організовувати телепередачі науково-просвітницького спрямування під рубрикою „Здоров'я – це багатство, а спорт – вірний шлях до нього.
Відділ у справах молоді та спорту, засоби масової інформації 2007-2011рр.

 

Міський голова                                                      Ю.Овчаренко

                                                                                                                                                 Додаток 1
                                                                                                                                                 до рішення міської  ради
                                                                                                                                                 від 29.11. 2006 № 299

 

Розрахунок
коштів на виконання програми розвитку
фізичної культури і спорту в м. Коломия 2007-2011рр.

 

Найменування заходів

Орієнтований обсяг разом (тис.грн.)

По  роках

2007

2008

2009

2010

2011

1

Навчально-тренувальні  збори по видах спорту вищих досягнень

130

20

20

25

30

35

2

Масовий спорт та спорт для ветеранів

100

10

15

20

25

30

3

Дитячо-юнацький спорт

100

10

15

20

25

30

 

Разом

330

40

50

65

80

95

 

 


Міський голова                                                                           Ю. ОвчаренкоРізне

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ, ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КОЛОМИЇ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Детальніше

Проекти рішень 18 сесії Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання

Детальніше

Порядок денний та проекти рішень виконавчого комітету Коломийської міської ради 28.02.2017р.

Детальніше

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Коломия

Подати та переглянути петиції

 

Розгляд петицій надісланих Коломийській міській раді

ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

 

ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

відкритий бюджет міста Коломиї

Децентралізація влади

 

...

про субсидії

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ М. КОЛОМИЯ
...

...
...
ФОРУМ

детально


 

 

 

         Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області