17 жовтень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
ПОСИЛАННЯ

  

Верховна рада України
Кабінет міністрів України

 


Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Програма „Підготовки та проведення призову громадян м.Коломиї на строкову військову службу на 2007-2010”
 На головну / Нормативна база / Рішення міської ради

Автор: Органи місцевого самоврядування
Дата: 21 березень 2007 Номер: 438-13/2007

УКРАЇНА
Коломийська міська рада Івано-Франківської області
П’яте скликання
Тринадцята сесія
РІШЕННЯ

від  21.03. 2007   № 438-13/2007
м. Коломия

Про затвердження програми

„Забезпечення підготовки та

проведення призову громадян

міста Коломиї на строкову

військову службу  на 2007-2010 роки”

 

    З метою виконання вимог законів України „Про військовий обов'язок і військову службу”, "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про оборону України", відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради від 22.12.2006 року № 162 – 7/2006  Про програму „Забезпечення підготовки та проведення призову громадян області  на строкову військову службу на 2007-2010 роки” та керуючись ст.26 "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада 

в и р і ш и л а:

1. Затвердити програму „Забезпечення підготовки та проведення призову гро-мадян  міста Коломиї на строкову військову службу на 2007-2010 роки”  (додається).
2. Фінансовому управлінню міської ради (Г.Бакай) передбачити кошти на виконання Програми з другого півріччя 2007 року і на наступні роки.
3. Інформацію про хід виконання Програми заслуховувати щорічно.
4. Рішення міської ради від 27.12.2005 року № 2105 Про програму  „За-хисник Вітчизни” на 2006-2008 роки з контролю зняти та вважати його таким, що втратило чинність з 1 липня 2007 року.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з пи-тань бюджету та соціально-економічного розвитку і  на заступника міського голови В.Прокіпчина.
 

 

Міський голова                                                                                                                                   Ю.Овчаренко

 

 

                                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                   рішенням  міської ради
                                                                                                                                   від 21.03. 2007  №  438-13/2007


ПРОГРАМА
„Забезпечення  підготовки та проведення призову
громадян міста Коломиї на строкову військову службу
  на 2007-2010 роки”

1. Загальні положення

    В Коломийському військовому комісаріаті станом на 01.02.2007 року знаходиться на військовому обліку 4005 призовників. Щороку весною та восени  призовною комісією викликається 3,5 – 4 тисячі призовників.
    У 2006 році до лав Збройних Сил України та інших військових формувань відправлено 310 юнаків на 2007 рік сплановано відправити 300 юнаків.
    Військовий комісаріат організовує військовий облік і підготовку громадян України до військової служби, в тому числі допризовну підготовку молоді, підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей, військово-патріотичне  виховання та забезпечує їх призов на строкову військову службу. Постійно веде облік наявних призовних ресурсів.
    Призовна та медичні комісії організовують медичний огляд, призначення призовників у  команди та відправку їх на обласний збірний пункт.
    Військовий комісаріат постійно веде роботу з підтримання у належному стані адміністративної будівлі та призовної дільниці.

2. Мета і завдання  Програми

    Програма підготовки та проведення призову громадян міста на строкову військову службу на 2007-2010 роки розроблена з метою реалізації:
    1. Закону України „Про військовий обов'язок і військову службу” від 04.04.2006 року:
- глава 1, ст. 1 „Військовий обов'язок” п. 7;
- глава 2, ст. 8 „Підготовка до військової служби” п. 1; 2; 4;
- глава 3, ст. 16 „Призовні комісії” п. 7;
- глава 4, ст. 33 „Загальні правила військового обліку” п. 2;
- глава 10, ст. 43 „Фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов'язаних з організацією військової служби і виконання військового обов'язку” п. 1; п. 4. 
            
    2. Постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 року № 352 „Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу”.

Метою Програми є:
-  покращення якості допризовної підготовки молоді міста;
-  підвищення рівня патріотичного виховання молоді міста;
- покращення якості проведення приписки та призову громадян України в місті;

Завданням Програмиє:
- покращення якості приписки та проведення якісного призову громадян міста;
- проведення якісного медичного обстеження та лікування призовників міста;
- 100-відсоткового виконання плану призову громадян міста на строкову військову службу;
-  забезпечення роботи медичної та призовної комісій;
- недопущення зриву засідань призовної комісії;
- підвищення якості оформлення документів на призовників;
- проведення якісного вивчення призовників та їх морально-ділових якостей;
- якісне формування команд та відправка їх на обласний збірний пункт;
- організація допризовної підготовки юнаків та стрільби з призовною молоддю міста;
- проведення роботи по розшуку призовників, які ухиляються від проходження призовної комісії;

3. Очікувані результати виконання Програми

    Виконання Програми дасть можливість:
- виконати Закон України „Про військовий обов'язок і військову службу” від 04.04.2006 року;
- виконати постанову Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 року № 352 „Про затвердження  Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу”;
- виконати Укази Президента України про призов громадян України на строкову військову службу в 2007-2010 роках;
- підвищити  якість патріотичного виховання молоді міста;
- підвищити якість медичного обстеження та лікування призовників міста;
- підвищити роботу з вивчення морально-психологічних якостей призовників;
- виконувати доручення вищестоящих органів  у повному обсязі та у встановлені терміни;
- направити до лав Збройних Сил України (виконання конституційного обов'язку) молодь міста, яка за своїми морально-психологічними та фізичними якостями придатна для проходження військової служби;
- оплату енергоносіїв військового комісаріату.


4. Фінансування

    Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місько-го бюджету та інших джерел.

5. Термін реалізації

    Реалізація даної Програми розрахована на 2007-2010 рік.

6. Заходи щодо реалізації Програми

№ п/п

Зміст заходів

Виконавці

Очікуваний

результат

Вартість

тис.грн.

Термін виконання

1.

Оформлення наочної агітації у військовому комісаріаті (виготовлення буклетів, брошур, грамот, стендів, карт, схем, плакатів; придбання та передплата періодичних довідкових, інформаційних видань та книг)

особовий склад ОМВК

Підвищення престижу щодо служби в Збройних Силах України

1.00

 

Протягом 2007-2010рр.

2.

Виготовлення статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову та відправки до лав Збройних Сил України призовників

особовий склад ОМВК

Якісний та своєчасний призов громадян

2.00

Під час призову

3.

Підготовка необхідних бланків для формування особових справ призовників, придбання канцелярського приладдя та обладнання для друку

особовий склад ОМВК

Якісний та своєчасний призов громадян

4.00

Під час призову

4.

Придбання витратних та інших матеріалів до комп’ютерної техніки та оргтехніки (картриджів, тонерів, дисків, дискет, монтажних та комутаційних панелей тощо)

особовий склад ОМВК

Якісне забезпечення організації призову

4.00

Під час призову

5.

Оплата транспортних послуг по перевезенню призовників зі призовної дільниці Коломийського ОМВК на обласний збірний пункт.

особовий склад ОМВК

Вчасна та безперебійна доставка призовників

15.00

Під час призову

6.

Оплата оренди транспортного засобу для проведення вивчення призовників та розшуку призовників, які ухиляються від проходження медичної та призовної комісії.

особовий склад ОМВК

Вчасне та якісне виконання служб. та господарських завдань під час призову

10.00

Під час призову

7.

Проведення поточного ремонту адміністративної будівлі та призовної дільниці:

особовий склад ОМВК

Підтримання належного будівельного та санітарного стану будівель

40.00

з них:

Протягом 2007-2010рр.

 

- оплата послуг сторонніх організацій по проведенню ремонту приміщень, обладнання, механізмів, включаючи видатки для придбання матеріалів для поточного ремонту;

особовий склад ОМВК

 

Якісне забезпечення організації призову

23.00

 

 

- придбання матеріалів для поточного ремонту, що буде здійснюватись власними силами особового складу військового комісаріату

особовий склад ОМВК

 

Якісне забезпечення організації призову

17.00

 

8.

Оплата послуг зв’язку (фіксованого телефонного (місцевого, міжміського) зв’язку, електронної пошти; поштових відправлень службової кореспонденції, придбання конвертів, марок тощо),

особовий склад ОМВК

 

Якісне забезпечення організації призову

4.00

 

Протягом 2007-2010рр.

7. Потреба в коштах на утримання адміністративної будівлі та призовної дільниці  Коломийського ОМВК ( комунальні послуги ) за адресою вул. Франка,6.

Місяць року

Назва комунальної послуги та код економічної класифікації видатків

тепло-постачання

(1161)

водопостачання та водовідведення (1162)

газопостачання

(1164)

електро-постачання

(1163)

вивіз сміття

 (1165)

Од. виміру

Кіль

кість

Сума

тис.

грн

Од. виміру

Кіль

кіс ть

Сума

тис.

грн

Од. виміру

Кіль

кість

Сума

тис.грн

Од. виміру

Кіль

кість

Сума

тис.грн

Од. виміру

Кіль

кість

Сума

тис.грн

водопостач.

водовідвід

Січень

тис.Гкал

0,015

3,213

тис.куб.м

0,015

0,030

0,102

тис.куб.м

1,000

0,989

тис.кВт

1,900

0,619

тис.куб.м

0.001

0.031

Лютий

тис.Гкал

0,015

3,213

тис.куб.м

0,015

0,030

0,102

тис.куб.м

1,000

0,989

тис.кВт

1,900

0,619

тис.куб.м

0.001

0.031

Березень

тис.Гкал

0,015

3,213

тис.куб.м

0,015

0,030

0,102

тис.куб.м

0,500

0,495

тис.кВт

1,500

0,489

тис.куб.м

0.001

0.031

Квітень

тис.Гкал

0,007

1,499

тис.куб.м

0,015

0,050

0,139

тис.куб.м

0,300

0,297

тис.кВт

1,500

0,489

тис.куб.м

0.002

0.062

Травень

тис.Гкал

-

-

тис.куб.м

0,015

0,050

0,139

тис.куб.м

-

-

тис.кВт

1,000

0,326

тис.куб.м

0.002

0.062

Червень

тис.Гкал

-

-

тис.куб.м

0,015

0,100

0,232

тис.куб.м

-

-

тис.кВт

0,600

0,196

тис.куб.м

0.001

0.031

Липень

тис.Гкал

-

-

тис.куб.м

0,015

0,100

0,232

тис.куб.м

-

-

тис.кВт

0,600

0,196

тис.куб.м

0.001

0.031

Серпень

тис.Гкал

-

-

тис.куб.м

0,015

0,100

0,232

тис.куб.м

-

-

тис.кВт

0,600

0,196

тис.куб.м

0.001

0.031

Вересень

тис.Гкал

-

-

тис.куб.м

0,015

0,100

0,232

тис.куб.м

-

-

тис.кВт

0,800

0,261

тис.куб.м

0.001

0.031

Жовтень

тис.Гкал

0.007

1,499

тис.куб.м

0,015

0,030

0,102

тис.куб.м

0,500

0,495

тис.кВт

1,000

0,326

тис.куб.м

0.001

0.031

Листопад

тис.Гкал

0,015

3,213

тис.куб.м

0,015

0,030

0,102

тис.куб.м

0,800

0,791

тис.кВт

1,500

0,489

тис.куб.м

0.002

0.062

Грудень

тис.Гкал

0,015

3,213

тис.куб.м

0,015

0,030

0,102

тис.куб.м

1,000

0,989

тис.кВт

1,600

0,619

тис.куб.м

0.001

0.031

Всього

на один рік

0,089

19,063

 

0,180

0,650

1,818

 

5,100

5,045

 

14,800

4,825

 

0,014

0,434

Всього

за 2007-2010

 роки

 

76,252

 

 

7,272

 

20,18

 

19,300

 

1,736

ПРИМІТКА: ціни за комунальні послуги вказані станом на 1.02.2007 року.


Короткі відомості про Програму

Назва програми

Координатор виконання програми

Дата сесії, на якій була затверджена програма

Термін дії програми

Вартість програми

(тис.грн.)

Джерело фінансування

міський бюджет

2007

2008

2009

2010

Забезпечення підготовки та проведення призову громадян міста Коломиї на строкову військову службу  на 2007-2010 роки

Міська рада

 

2007-2010

80,0

окремо за комунальні послуги:

124,740

Разом:

204,74

20,0

окремо за комунальні послуги:

31,185

Разом:

51,185

20,0

окремо за комунальні послуги:

31,185

Разом:

51,185

20,0

окремо за комунальні послуги:

31,185

Разом:

51,185

20,0

окремо за комунальні послуги:

31,185

Разом:

51,185

 

 


Міський голова                                                                                                                                  Ю. ОвчаренкоРізне

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ, ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КОЛОМИЇ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Детальніше

Проекти рішень 18 сесії Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання

Детальніше

Порядок денний та проекти рішень виконавчого комітету Коломийської міської ради 28.02.2017р.

Детальніше

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Коломия

Подати та переглянути петиції

 

Розгляд петицій надісланих Коломийській міській раді

ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

 

ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

відкритий бюджет міста Коломиї

Децентралізація влади

 

...

про субсидії

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ М. КОЛОМИЯ
...

...
...
ФОРУМ

детально


 

 

 

         Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області