22 жовтень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
ПОСИЛАННЯ

  

Верховна рада України
Кабінет міністрів України

 


Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Про затвердження міської програми підтримки сім'ї на період до 2010 року
 На головну / Нормативна база / Рішення міської ради

Автор: Органи місцевого самоврядування
Дата: 7 Травень 2008 Номер: 1157-27/2008

УКРАЇНА
Коломийська міська рада Івано-Франківської області
П’яте скликання
Двадцять сьома сесія
РІШЕННЯ

від  07.05.2008 № 1157-27/2008
м. Коломия

Про затвердження міської програми підтримки сім'ї на період до 2010 року

    З метою реалізації державної політики щодо сім’ї та молоді, утвердження в суспільстві свідомості, особливо підростаючих поколінь, фундаментальної цінності інституту сім’ї, для всебічного зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя, підвищення авторитету і стійкості шлюбу, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.02.2007 р. № 244 “Про затвердження Державної програми підтримки сім’ї на період до 2010 року” та розпорядження голови облдержадміністрації від 13.07.2007 р. № 392 “Про обласну програму підтримки сім’ї на період до 2010 року”, та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

вирішила:

 1. Затвердити міську програму підтримки сім'ї на період  до 2010 року (далі Програма), перелік заходів та забезпечити їх виконання.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань молоді, сім’ї та спорту та на заступника міського голови В.Прокіпчина.

 

 

Міський голова                                                                                                                                  Ю. Овчаренко

 


                                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                    рішенням Коломийської
                                                                                                                                    міської ради
                                                                                                                                    від 07.05.2008 № 1157-27/2008


ПРОГРАМА
підтримки сім'ї на період до 2010 року

Паспорт
Програми підтримки сім’ї на період до 2010 року
1. Ініціатор розроблення програми – відділ у справах молоді та спорту міської ради.
2. Розробник програми – відділ у справах молоді та спорту міської ради.
3. Термін реалізації програми – 2008 по 2010 роки.
4. Очікувані результати програми:

     Виконання Програми дасть змогу:

     - удосконалити механізм  підтримки  різних   категорій   сімей, створити якісні передумови для повноцінного функціонування кожної сім'ї;
     - запровадити систему   інтегрованої    соціальної    допомоги, заснованої   на  першочерговому  сприянні  та  реалізації  власних можливостей  членів   сім'ї,   створити   сприятливі   умови   для використання їх трудового потенціалу;
     - сформувати у  суспільстві потребу у відповідальному ставленні громадян до збереження свого здоров'я;
     - підвищити рівень готовності молоді до  подружнього  життя  та виконання функцій батька і матері;
     - удосконалити систему   запобігання   насильству  в  сім'ї  та створити дієву систему надання допомоги жертвам насильства;
     - поліпшити науково-методичне забезпечення реалізації державної політики щодо сім'ї;
     - удосконалити систему надання допомоги сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, їх соціального супроводження;
     - сформувати сприятливий соціально-психологічний клімат з метою позитивної   налаштованості   громадян   на   утворення  сім'ї  та збереження її кращих традицій;
     - удосконалити механізм психологічної,  юридичної,  інших видів допомоги  з  питань  шлюбу,  сім'ї та виховання дітей,  розширення сфери культурних послуг;
     - підвищити рівень  психолого-педагогічної  культури  молоді  у сфері сімейних стосунків;
     - створити оптимальні   умови   для  безпечного  народження  та повноцінного виховання дітей у сім'ї.

5. Термін проведення звітності

 Інформацію про хід виконання Програми заслуховувати на сесії міської ради не менше одного разу на рік.

Обґрунтування доцільності розроблення програми підтримки сім'ї на період до 2010 року та аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання

     У ході економічного і соціального реформування  з'явився  ряд несприятливих  факторів,  які  негативно  впливають  на  становище сімей. Передусім це стосується демографічної ситуації, репродуктивного здоров'я, економіки сімей, сімейного безробіття, виховання дітей у сім'ї та їх  навчання. Потребують розв'язання проблеми професійної підготовки,  продуктивної зайнятості, охорони здоров'я, соціального забезпечення.
     Актуальність розроблення і прийняття цієї Програми  зумовлена необхідністю   реалізації  сучасної політики держави у сфері створення  сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї та кожного з її членів,  найповнішого виконання сім'єю своїх функцій, підвищення її життєвого рівня,  посилення ролі сім'ї як первинного осередка суспільства.

Мета та основні завдання Програми

     Мета цієї Програми полягає у створенні правових, соціальних і
економічних умов для належного функціонування та  розвитку  сім'ї,
утвердження  духовно і фізично здорової, матеріально та соціально
благополучної сім'ї, забезпечення виконання сім'єю  основних  її функцій.

Основними завданнями Програмиє:

   - всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя;
   - запровадження правової, психолого-педагогічної та організаційно-методичної системи  з  метою  створення  оптимальних соціально-економічних умов для повноцінного виховання дітей у сім'ї;
   - підвищення рівня  економічної  активності  та   самостійності сімей, оптимізація їх соціального захисту, передусім тих, що мають дітей;
   - створення системи  цілеспрямованої  підготовки  майбутніх батьків  до  подружнього  життя, підвищення рівня психолого-педагогічної культури громадян.

                  За час виконання Програми:

     - збільшиться кількість народжених дітей;
     - поліпшиться якість соціальних послуг сім'ям, що перебувають у складних життєвих обставинах;
     - збільшиться кількість  зареєстрованих шлюбів;
     - зменшиться кількість розлучень;
     - поліпшиться організаційне, інформаційне і науково-методичне забезпечення реалізації державної політики у сфері підтримки сімей;
     - зменшиться кількість злочинів, пов'язаних з насильством у сім'ї.
     Передбачається збільшення кількості  сімей, що охоплені соціальним супроводженням.
     Виконання заходів   сприятиме  створенню належних  соціально-економічних умов для повноцінного і самодостатнього  функціонування   сім'ї   та   виховання   дітей, формування     культури     сімейних     стосунків, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей.

            Фінансове забезпечення виконання Програми

     Фінансування Програми    здійснюється   за   рахунок   коштів місцевого бюджету.

 

Заходи
щодо виконання міської програми
підтримки сім'ї на період до 2010 року

 1. Вивчити соціально-економічний стан та потреби молодих сімей, студентських, багатодітних, неповних, кризових сімей.
        Відділ у справах молоді та спорту, ЦСССДМ, служба у справах дітей міської ради  Щорічно
 2. Створити єдиний банк даних сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, та багатодітних сімей.
        Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міської ради Щорічно
 3. Здійснювати  соціальне інспектування та соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.
        Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міської ради Щорічно
 4. Проводити заходи щодо активного залучення дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, до змістовного дозвілля, гурткової роботи у позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.
        Відділ у справах молоді та спорту, ЦСССДМ, управління освіти, служба у  справах  дітей  міської ради  Щорічно
 5. Забезпечити діяльність консультативних пунктів у пологових будинках, жіночих консультаціях, студентських гуртожитках, відділах РАГС.
        Центр соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді міської ради, ЦРЛ.  Щорічно
 6. Організація сімейного дозвілля (календарна обрядовість, активне спортивне дозвілля)
        Відділи у справах молоді та спорту, культури та туризму,  ЦСССДМ, управління освіти, служба у  справах  дітей міської ради  Щорічно
  7. Розповсюджувати   соціальну   рекламу   щодо    пропаганди позитивного  іміджу  сім'ї  та її соціальної підтримки,  проводити широкомасштабну інформаційну кампанію щодо популяризації сімейного способу  життя,  формування  національних  сімейних  цінностей,  з питань  здорового  способу  життя  та  збереження  репродуктивного здоров'я.
       Відділи у справах молоді та спорту, з питань внутрішньої   та інформаційної політики,  управління освіти, редакція  газети “Коломийський  вісник”,  ТРК“НТК”.  2008-2010 роки.
      8. Організовувати заходи етнографічного  спрямування  щодо популяризації народних сімейних обрядів.
        Відділ культури та туризму 2008-2010 роки.
 9. Аналізувати   досвід   роботи    з    відродження    та популяризації  народних  традицій,  зміцнення української сім'ї та поширювати найбільш прогресивні форми роботи серед населення.
        Відділ культури та туризму, Відділ з питань внутрішньої та формаційної політики. 2008-2010 роки.
 10. Здійснювати інформаційно-просвітницькі заходи,  спрямовані на подолання ґендерних стереотипів щодо розподілу соціальних ролей у сім'ї.
        Відділ у справах молоді та спорту, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  2008-2010 роки.
 11. Вивчити  питання  щодо  включення до навчальних програм у загальноосвітніх, вищих навчальних закладах, та ПТНЗ тем,  які стосуються державної політики щодо сім'ї, демографічної ситуації, ґендерної
рівності, запобігання насильства в сім’ї та надання допомоги жертвам такого насильства.
         Управління освіти, директори  ВНЗ, ПТНЗ 2008 рік.
 12. Проводити інформаційно-просвітницькі заходи із залученням засобів масової інформації, розповсюджувати інформаційно-довідкові матеріали і  методичну  літературу  з  метою  формування  культури сімейних   стосунків   з   гуманними   принципами  функціонування, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей.
          Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 2008-2010 роки.
 13. Забезпечити    інформування   батьків   та   надання   їм консультаційних послуг з метою набуття вмінь,  знань і  навичок  з питань виховання дітей.
          Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  2008-2010 роки.
 14. Вивчити та поширити кращий досвід роботи загальноосвітніх навчальних  закладів  з питання підвищення  рівня  педагогічної  культури батьків.
        Управління освіти  Щорічно.
 15. Удосконалити   систему  надання та розширення послуг   з   догляду  за дітьми дошкільного віку та забезпечити  доступність і належну  якість  дошкільної освіти.
        Управління освіти  Щорічно.
        16. Проводити інформаційно-просвітницьку роботу серед молоді, спрямовану  на  її підготовку до сімейного життя і відповідального батьківства, популярізацію здорового способу життя. Організувати роботу з підготовки та видання інформаційних та методичних матеріалів  з  питань  підготовки молоді до подружнього життя і виконання батьківських обов'язків. 
          Відділ у справах молоді та спорту, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, редакція газети “Коломийський вісник”, ТРК “НТК”, ВНЗ,  ПТНЗ,  разом з громадськими організаціями. 2008-2010 роки.
 17. Організувати  тренінги  і  семінари  у  загальноосвітніх  та вищих навчальних закладах та ПТНЗ з питань запобігання і протидії  насильству  в сім'ї, а також з питань сім'ї щодо вжиття заходів для запобігання насильству в сім'ї.
          Відділ у справах молоді та спорту, МВ УМВС, редакція газети “Коломийський вісник”, ТРК “НТК”, ВНЗ,  ПТНЗ  2008-2010 роки.
 18.Розповсюджувати    методичну    літературу    з    питань застосування сучасних  форм  та  методів  роботи  з  особами,  які вчинили насильство в сім'ї, та їх жертвами.
           Відділ у справах молоді та спорту, МЦСССДМ, МВ УМВС 2008-2010 роки.
 19. Забезпечити   розроблення  та  практичне  застосування  в практичній   роботі    методики    виявлення,    профілактики    і соціально-психологічної реабілітації дітей,  що зазнали насильства в сім'ї. 
           Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  2008-2010 роки.
 20. Сприяти висвітленню у засобах  масової  інформації  стану реалізації сімейної політики.
            Відділ з питань внутрішньої та інформаційної політики  2008-2010 роки.

 

 


                                                                                                                                    Додаток 
                                                                                                                                    до рішення міської ради
                                                                                                                                    від 07.05.2008 № 1157-27/2008


Кошторис витрат
на виконання міської програми  підтримки сім'ї на період  до 2010 року

Назва заходу

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Сума (грн.)

Сума (грн.)

Сума (грн.)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Організація сімейного дозвілля (календарна обрядовість, активне спортивне дозвілля)  Проводити інформаційно-просвітницьку роботу серед молоді, спрямовану  на  її підготовку до сімейного життя і відповідального батьківства, популяризацію здорового способу життя.

 

Організувати  тренінги  і  семінари із залученням психологів,  соціальних працівників   у загальноосвітніх  та вищих навчальних закладах з питань запобігання і протидії  насильству  в сім'ї.

 

Організувати роботу з підготовки та видання інформаційних та мето-дичних матеріалів  з питань  підготовки молоді до подружнього життя і виконання батьківських обов'язків.

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

 

 

 

 

 

 

1000

 

 

 

1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2500

 

 

 

 

 

 

2000

 

 

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000

 

 

 

 

 

 

2500

 

 

                                                        

4000

6000

7500

            Всього

17 500

 


Міський голова                                                                                                                                  Ю. ОвчаренкоРізне

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ, ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КОЛОМИЇ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Детальніше

Проекти рішень 18 сесії Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання

Детальніше

Порядок денний та проекти рішень виконавчого комітету Коломийської міської ради 28.02.2017р.

Детальніше

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Коломия

Подати та переглянути петиції

 

Розгляд петицій надісланих Коломийській міській раді

ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

 

ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

відкритий бюджет міста Коломиї

Децентралізація влади

 

...

про субсидії

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ М. КОЛОМИЯ
...

...
...
ФОРУМ

детально


 

 

 

         Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області