22 жовтень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
ПОСИЛАННЯ

  

Верховна рада України
Кабінет міністрів України

 


Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Про затвердження Програми запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань
 На головну / Нормативна база / Рішення міської ради

Автор: Органи місцевого самоврядування
Дата: 24 Квітень 2008 Номер: 1153-27/2008

УКРАЇНА
Коломийська міська рада  Івано-Франківської області
П’яте скликання
Двадцять сьома сесія
РІШЕННЯ

від 24.04.2008 № 1153-27/2008
м. Коломия

Про затвердження Програми запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2008-2010 роки в м. Коломиї

    Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006р. №761 „Про затвердження Державної програми запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2006-2010 роки”, розпорядження обласної державної адміністрації від 06.03.2008 р. №105, з метою запобігання та зниження рівня захворюваності на серцево-судинні та судинно-мозкові хвороби, покращення спеціалізованої комплексної профілактики та лікування цих захворювань, а також збільшення тривалості і підвищення якості життя населення міста, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування  в Україні»  міська рада

вирішила:

    1. Затвердити Програму запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2008-2010 роки в м. Коломиї (додається).
    2. Утворити міську міжвідомчу координаційну комісію в складі, що додається.
    3. Фінансовому управлінню міської ради (Г.Бакай):
3.1. При уточненні міського бюджету на 2008 рік передбачити кошти на фінансування заходів Програми.
3.2. Врахувати потребу у фінансуванні Програми на 2009-2010 роки. 
    4. Центральній районній лікарні (І.Садов’як) 
4.1. Забезпечити неухильне виконання заходів програми.
4.2. Здійснити заходи щодо інформування населення з питань профілактики серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань та заходів затвердженої програми в засобах масової інформації.
     5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціального забезпечення, охорони здоров’я, материнства і дитинства та заступника міського голови В.Прокіпчина.


Міський голова                                                                                                                                  Ю. Овчаренко

 


                                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО:
                                                                                                                                    рішенням Коломийської 
                                                                                                                                    міської ради
                                                                                                                                    від 24.04.2008 № 1153-27/2008


С К Л А Д
міжвідомчої координаційної комісії з питань виконання програми запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань

Прокіпчин

Василь Юрійович

–        заступник міського голови,

голова комісії

Садов’як

Ірина Дмитрівна

–        головний лікар Коломийської ЦРЛ,

заступник голови комісії

Кархут

Мирослав Іванович

–        позаштатний районний терапевт Коломийської     ЦРЛ, секретар комісії

 


Члени комісії

Андріїв

Марія Василівна

–        районний позаштатний невролог

Коломийської ЦРЛ

Грицан

Марія Миколаївна

–        начальник управління освіти

міської ради                                                                                                                     

Гурак

Галина Ярославівна

–        начальник управління праці та соціального

захисту населення міської ради

Клапко

Ростислав Миколайович

–        районний позаштатний кардіолог

Коломийської ЦРЛ

Свідзінський

Ігор Мирославович

–        голова постійної комісії з питань соціального забезпечення, охорони здоров’я, материнства і дитинства (за згодою)

 

                                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО:
                                                                                                                                    рішенням Коломийської 
                                                                                                                                    міської ради
                                                                                                                                    від 24.04.2008 № 1153-27/2008

 


ПРОГРАМА
запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2008-2010 роки в місті Коломиї

 

Паспорт

програми запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2008-2010 роки в місті

1. Ініціатор розробленої програми (замовник) – Коломийська центральна районна лікарня
2. Розробник програми - Коломийська  центральна районна лікарня
3. Термін реалізації програми - 2008-2010 роки
4. Етапи фінансування програми - 2008-2010 роки
5. Обсяги фінансування програми (тис. грн.) – 598,7

Роки

Обсяги фінансування

Всього, тис. грн.

в т.ч. за джерелами

фінансування

міський

бюджет

інші

джерела

2008-2010

538,7

538,7

В т.ч.

 

 

 

2008

53,7

53,7

2009

414,0

414,0

2010

71,0

71,0

 


Очікувані результати виконання програми:

• підвищення рівня поінформованості населення щодо факторів ризику серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань та способів їх корекції;
• збільшення середньої тривалості життя населення;
• орієнтовно зниження рівня смертності від інсультів на 3 %, ішемічної хвороби серця - до 12 % у 2010 році;
• зменшення рівня первинної інвалідності, зумовленої серцево-судинними і судинно-мозковими захворюваннями у працездатному віці до 10% у 2010 р.;
• створення системи моніторингу ефективності програми запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань.
Термін проведення звітності: щоквартально, нарощуваним підсумком, за звітний період року.


Замовник програми       І. Садов’як _____________


Керівник програми     В. Прокіпчин    _____________


Обґрунтування доцільності розроблення програми
запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2008-2010 роки в місті Коломиї

Загальна частина
Серцево-судинні і судинно-мозкові захворювання зумовлюють майже дві третини всіх випадків смерті та третину причин інвалідності. Саме ці захворювання істотно впливають на тривалість життя населення.
У загальній структурі смертності країн Європи та Північної Америки питома вага серцево-судинних захворювань становить 40-50%, в Україні – більш як 60%, в області – 62,9%.
Причини інфаркту міокарда, раптової коронарної недостатності, ішеміч-ного інсульту і захворювань периферичних артерій пов’язані з атеросклерозом. Результати досліджень свідчать про значне поширення факторів ризику сер-цево-судинних і судинно-мозкових захворювань в Україні (у 33,5% дорослого населення виявлена артеріальна гіпертензія, 56,8% – мають надлишкову вагу, 44% чоловіків і 16,5% жінок курять).
Щороку в Україні реєструється близько 50 тис. випадків інфаркту міокарда, 100-120 тис. інсультів, 20 тис. аритмій, 4 тис. набутих вад серця та народ-жується більш як 3500 дітей із природженими вадами серця.
Відповідно в районі щороку реєструється близько 50-70 випадків інфаркту міокарда, 130-140 випадків інсультів.

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання
Високий рівень смертності від серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань зумовлений:
- недостатністю виявлення хвороб на ранніх, доклінічних стадіях;
- низьким рівнем оснащеності закладів охорони здоров’я обладнан-ням, необхідним для своєчасної діагностики, лікування та надання інтен-сивної допомоги, незадовільною організацією процесу діагностики та лікування;
- відсутністю системи активного запобігання інфарктам та інсультам на основі стандартизованої системи диспансеризації населення;
- невизначеністю єдиного організаційного підходу до надання медичної допомоги хворим з серцево-судинною  та судинно-мозковою патологією;
- недостатністю бюджетного фінансування для закупівлі витратних мате-ріалів, обладнання;
- обмеженою доступністю сучасних методів лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань;
- недостатньою інформованістю населення про чинники ризику та можливість запобігання серцево-судинним і судинно-мозковим хворобам.
Найбільш розповсюджені захворювання системи кровообігу, які потребують створення чіткої системи надання медичної допомоги з моменту виявлення до здійснення реабілітаційних заходів, – це ішемічна хвороба серця, судинно-мозкові захворювання та природжені (набуті) вади серця.
Таким чином, серцево-судинні і судинно-мозкові захворювання є соціальною проблемою, для розв’язання якої необхідна державна підтримка, координація зусиль усіх центральних та місцевих органів виконавчої влади.

Мета Програми
Метою Програми є запобігання та зниження рівня захворюваності на серцево-судинні і судинно-мозкові хвороби, інвалідності та смертності від їх ускладнень, збільшення тривалості й підвищення якості життя населення.

Основні завдання Програми
- створення правової бази, розроблення соціальних та економічних нормативів з основних аспектів боротьби з серцево-судинними і судинно-мозковими хворобами;
- підвищення рівня обізнаності населення з питань кардіології та неврології шляхом залучення засобів масової інформації;
-  поліпшення своєчасної ранньої діагностики серцево-судинних і судин-но-мозкових захворювань, підвищення кваліфікації медичних працівників з питань раннього виявлення захворювання та забезпечення лікування хворих у спеціалізованих закладах;
-  постійний моніторинг рівня захворюваності населення на серцево-судинні і судинно-мозкові хвороби і стану надання кардіологічної та неврологічної допомоги населенню;
- визначення потреб і пріоритетів в організації надання кардіологічної і неврологічної допомоги населенню з урахуванням рівня, динаміки та структури захворюваності.

Шляхи та способи розв’язання проблеми
Для розв’язання проблеми запобігання та лікування серцево-судинних і серцево-мозкових захворювань необхідно:
забезпечити проведення первинної га вторинної профілактики шляхом:
- створення системи виявлення хвороб на ранніх, доклінічних стадіях;
- обладнання закладів охорони здоров’я сучасною діагностичною апаратурою;
- підготовки висококваліфікованих спеціалістів;
- впровадження сучасних стандартів запобігання серцево-судинним і судинно-мозковим захворюванням;
- проведення сучасної медикаментозної терапії;

забезпечити своєчасне надання спеціалізованої медичної допомоги шляхом:
- створення стандартів діагностики і протоколів лікування гострих серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на догоспітальному та госпітальному етапах з визначенням необхідного переліку діагностичних і лікувальних процедур;
-  організації системи стандартизованого обстеження хворих;
- надання в повному обсязі спеціалізованої медичної допомоги у разі гострих серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань;
- створення нових та дооснащення існуючих кардіологічних, та інсультних відділень сучасним діагностичним та лікувальним обладнанням для надання в повному обсязі спеціалізованої медичної допомоги у разі гострих серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань;
- створення системи  пренатальної діагностики природжених вад серця та нервової системи;
- підготовки  спеціалістів  для районних кардіологічних та інсультних відділень;
здійснити реабілітаційні заходи шляхом:
- впровадження стандартів та клінічних протоколів терапевтичного ве-дення хворих різного віку (антигіпертензивна та ліпідознижувальна, антиагре-гантна та антикоагулянтна терапія) після інвазійних кардіологічних та кардіо-хірургічних втручань, а також після втручань на магістральних судинах голови та шиї;
- розвитку системи медичної реабілітації та трудової реадаптації хворих;
- створення системи реабілітації хворих після хірургічного лікування вад серця, аритмій, інших серцево-судинних захворювань.

Очікувані результати Виконання Програми дасть змогу:
- істотно підвищити рівень поінформованості населення щодо факторів ризику серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань та способів їх корекції;
- збільшити середню тривалість життя населення;
- орієнтовно знизити рівень смертності від інсультів на 3%, ішемічної хвороби серця – до 12% у 2010 році;
- зменшити рівень первинної інвалідності, зумовленої серцево-судинними і судинно-мозковими захворюваннями у працездатному віці до 10% у 2010 р.

Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми планується здійснювати в межах видатків, передбачених у державному бюджеті МОЗ та іншим органам виконавчої влади, що беруть участь у виконанні Програми, за рахунок коштів бюджету міста, інших джерел.
Орієнтовний обсяг фінансування Програми з міського бюджету визначається щороку виходячи з конкретних завдань та наявності коштів.

Перелік
заходів та обсяги фінансування цільової програми запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань
на 2008-2010 роки в місті Коломиї

 

Найменування заходу

Виконавець

Термін

виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн

Очікувані результати

 Всього

тис.

грн.

в т.ч. за джерелами фінансування

Міський  бюджет

Інші

джерела

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Забезпечення сучасною діагностичною апаратурою кабінетів функціональної діагностики:

Допплерівська система до УЗД апарата

Ехокардіограф

Електроенцефалограф

Реограф

ЦРЛ,

міська

рада

 

2008-2010

300,0

300,0

 

Покращення якості діагностики серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань

2008

-

-

 

2009

300,0

300,0

 

2010

-

-

 

2

Доукомплектування необхідним медичним обладнанням бригад швидкої та невідкладної допомоги:

Дефібрилятор

Електрокардіограф

ЦРЛ,

міська

рада

 

 

2008-2010

15,0

 

 

Покращення якості надання першої невідкладної медичної допомоги хворим з серцево-судинною патологією

2008

-

-

 

2009

15,0

15,0

 

2010

-

-

 

3

Для ефективної роботи кардіологічного відділу відкриття палат інтенсивної терапії та укомплектування необхідним медичним обладнанням:

Ремонт приміщення

Централізоване постачання кисню

Кардіомонітор

Дефібрилятор

Дихальний апарат

Реанімаційний набір

ЦРЛ,

міська

рада

 

 

2008-2010

77,0

77,0

 

Покращення якості надання медичної допомоги, зменшення летальності, інвалідності та середніх термінів лікування хворих на серцево-судинні захворювання

2008

-

-

 

2009

51,0

51,0

 

2010

26,0

26,0

 

4.

Забезпечення реанімаційного відділення для лікування хворих з інсультом

Проти пролежневі матраци  2 шт.

Автоматичний дозатор лікарських препаратів

ЦРЛ,

міська

рада

 

2008-2010

8,7

8,7

 

Зменшення летальності, інвалідності та середніх термінів лікування хворих на гостру судинно-мозкову патологію

2008

8,7

8,7

 

2009

-

-

 

2010

-

-

 

5.

Медикаментозне забезпечення проведен-ня тромболітичної терапії мозкових інсультів та інфарктів міокарда

ЦРЛ,

міська

рада

 

2008-2010

60,0

60,0

 

Зменшення смертності, інвалідності від мозкових інсультів та інфарктів міокарда

2008

20,0

20,0

 

2009

20,0

20,0

 

2010

20,0

20,0

 

6.

Забезпечення виконання стандартів лабо-раторної діагностики захворювань серце-во-судинної системи відповідно до дію-чих протоколів та впровадження нових лабораторних методик в роботу ліку-вально-профілактичних закладів району

ЦРЛ,

міська

рада

 

2008-2010

60,0

60,0

 

Зменшення кількості ускладнень, покращення якості лікування хворих на серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання

2008

20,0

20,0

 

2009

20,0

20,0

 

2010

20,0

20,0

 

7

Забезпечення контролю за обліком та достовірністю показників, що характеризують захворюваність, смертність, інвалідність від серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань

Електрокардіографи 5 шт.

Апарати для вимірювання артеріального тиску 50 шт.

Медикаментозне забезпечення гострих гіпертонічних станів

ЦРЛ,

міська

рада

 

2008-2010

18,0

18,0

 

Покращення можливості оперативного реагування на виникнення проблем у наданні лікувально-профілактичної допомоги хворим на серцево-судинні захворювання

2008

5,0

5,0

 

2009

8,0

8,0

 

2010

5,0

5,0

 

8.

Підготовка матеріалів та включення їх у інформаційні блоки, присвячені питанням запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань, у передачі обласного, місцевого телебачення, радіомовлення, рубрики здоров’я, періодичних видань району, шкільні програми

ЦРЛ,

міська

рада

 

2008-2010

-

-

 

Покращення поінформованості населення щодо профілактики та лікування серцево-судинних захворювань

2008

-

-

 

2009

-

-

 

2010

-

-

 

9.

Запровадження соціальної реклами на телебаченні з питань здорового способу життя та збереження здоров’я

ЦРЛ,

міська

рада

 

2008-2010

-

-

 

Зниження захворюваності, смертності,

профілактика ускладнень захворювань серцево-судинної системи

2008

-

-

 

2009

-

-

 

2010

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Різне

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ, ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КОЛОМИЇ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Детальніше

Проекти рішень 18 сесії Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання

Детальніше

Порядок денний та проекти рішень виконавчого комітету Коломийської міської ради 28.02.2017р.

Детальніше

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Коломия

Подати та переглянути петиції

 

Розгляд петицій надісланих Коломийській міській раді

ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

 

ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

відкритий бюджет міста Коломиї

Децентралізація влади

 

...

про субсидії

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ М. КОЛОМИЯ
...

...
...
ФОРУМ

детально


 

 

 

         Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області